Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue."— Sunum transkripti:

1 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue

2 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Projemiz “Sivil Toplum Diyaloğu- Kültür Sanat Hibe Programı” kapsamında AB tarafından finanse edilmektedir. 2.2 milyon avro bütçeli hibe programına başvuran 300 civarında proje içinde kabul edilen 19 projeden biri olmuştur. Süresi : 14 ay Bütçesi: 155,599.50 avro Hibe tutarı: 140,039.55 avro

3 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue

4 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Eylül 1965' te kurulan ODTÜ Mezunları Derneğinin üye sayısı 13 387 dir. Diğer mezun dernekleri ve şubeleri ile toplam üye sayısı 20000 i bulmaktadır. Derneğin amaçlarından bazıları: mezunlar arasında dayanışmayı sağlamak sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak mezunlarının bilgi birikimlerini ülkenin ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek

5 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Bulgaristan Rusçuk’ta 1995 de kurulmuş olan OSC, 20 civarında üyesi ile faaliyet gösteren bir STO’dur OSC’nin amaçlarından bazıları: sivil toplum örgütlülüğünü yaygınlaştırmak toplum ile yönetim arasında diyaloğu sağlamak yaşam boyu öğrenme felsefesi ile yurttaşların bölgesel ve yerel karar mekanizmalarında yaygın katılımını sağlamak için eğitimler vermek

6 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün temel amaçları: güzel sanatlar alanında, ülkemiz sanatçılarına her türlü desteği vermek çeşitli etkinliklerle ülkemizin önemli bir sanat merkezi haline dönüşmesi için çalışmak sanatsal ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak eğitim faaliyetleri yoluyla toplumda ilgilileri, bilinci ve duyarlılığı artırmak

7 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1956 yılında kurulmuştur Bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biridir 3’ü uluslararası ortak program olmak üzere 40 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte ayrıca 5 enstitü bulunmaktadır. 2500 civarı akademik kadroya, 23,000'den fazla öğrenciye ve 95.000'in üzerinde mezuna sahiptir

8 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Ankara Kulübü Derneği, bizzat Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 27 Aralık 1932 tarihinde verdiği direktifle kurulmuştur. 31 Ağustos 1947 tarihinde “Dernek” olarak tescil edilmiştir. Ankara kültürü, tarihi, gelenekleri ve kent kimliği ile seymenlik geleneğinin yaşatılması, korunması ve yaygınlaştırılmasını amaçlar

9 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue 1961 yılında kurulan ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu (THBT),halk biliminin her alanında hem teorik hem pratik faaliyet göstermektedir THBT, zengin bir kütüphaneye, geniş kostüm ve enstrüman envanterine sahiptir 50 yıllık geçmişinde sayısız başarılı etkinlik düzenlemiştir “Halkbilimi” adıyla yayınlanan bir dergi çıkarmaktadır. THBT üyeleri mezuniyetleri sonrası da topluluk üyeleri ile birlikte etkinliklerine devam ederler.

10 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Halk bilimi alanında Türk ve Bulgar sivil toplum örgütleri arasında diyalog kurulması Gençlerin ve halk bilimi çevrelerinin işbirliğinin sağlanması Sosyal ve teknolojik ağlarla işbirliğinin sürekliliğinin (kalıcılığının) ve diyaloğun sürdürülebilirliğinin sağlanması

11 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Sürdürülebilir diyalog mekanizmalarının kurulması ODTÜ THBT ve Ruse Üniversitesi öğrencileri arasında iletişim ağının oluşturulması Kültür ve sanat alanında farkındalık yaratmak Folklorik çalışmalarda karşılıklı beceri kazanmak Tabana yaygın (grassroot) örgütlere ulaşmak İki ülke arasında diyalog ve işbirliğini sağlamak

12 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Balkan folklorü ile ilgili uzmanlar Folklor ile ilgilenen üniversite gençliği Balkan müziği ile ilgilenen sanatçılar Kırsal bölgeden ortak kültür taşıyan köyler

13 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Açılış: 150 Konferans: 300 Konser: 300 Sergi: 300 Atölye çalışmaları: 40 Alan gezileri: 250 Gösteriler: 750 + 200 Kapanış: 600 Yukarıdakilere ek olarak yayınlar, web ve görsel medya aracılığla geniş bir kitleye ulaşılması hedeflenmektedir.

14 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue Sergi Konferans Konser Ortak gösteriler Atölye çalışmaları Alan Gezileri Fevziye Ivanovo Yayınlar WEB

15 Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue HAZİRAN 2011, ANKARA Açılış Toplantısı EKİM 2011, ANKARA Balkan Halk Bilimi Üzerine Konferans Sergi Türk ve Bulgar Halk Oyunları, Ezgileri ve Çalgıları Üzerine Çalıştay Fevziye Köyü gezisi Ortak gösteri NİSAN 2012, RUSÇUK Balkan Halk Bilimi Üzerine Konferans Ivanova Köyü gezisi Ortak gösteri Konser TEMMUZ 2011–HAZİRAN 2012, ANKARA Balkan Halk Bilimi üzerine web – portal hazırlanması ve idamesi NİSAN 2011 – HAZİRAN 2012, ANKARA Etkinlikler hakkında katılımcıların görüşlerini alma, yayınlar hazırlama ve dağıtma (kitap, broşür, CD, DVD vb.) HAZİRAN 2012, ANKARA – TÜRKİYE Kapanış Toplantısı Konser


"Diyalog için Halk Bilimi Folklore as a Mean of Dialogue." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları