Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küresel Göstergeler ve Pozisyon Almak Canip ALTAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küresel Göstergeler ve Pozisyon Almak Canip ALTAY"— Sunum transkripti:

1 Küresel Göstergeler ve Pozisyon Almak Canip ALTAY
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Başkanı

2 Biliyor musunuz

3 Eğer Çin’de yaşıyor olsaydınız,

4 Size tıpa tıp benzeyen 1300 kişi daha olacaktı.

5 Çin çok yakında dünyanın en fazla İngilizce konuşulan ülkesi,
2015 sonunda ise ekonomisi en büyük ülke olacak

6 Hindistan’daki en yüksek IQ’lu ilk 25%’teki insan sayısı
Amerika’nın toplam nüfusundan daha FAZLA

7 Tercümesi: Hindistan, Amerika’daki toplam çocuk sayısından daha fazla şeref öğrencisine sahip

8 Biliyor musunuz

9 2014’de en çok tercih edilen ilk 10 meslek
henüz Yoktu 2014’de en çok tercih edilen ilk 10 meslek

10 Çocuklarımızı henüz varolmayan meslekler için yetiştiriyoruz

11 henüz icat edilmeyen teknolojileri kullanarak....
Onları, henüz icat edilmeyen teknolojileri kullanarak....

12 Henüz bilmediğimiz problemleri çözmeleri için hazırlıyoruz

13 Bugünün öğrencileri 38 yaşına geldiklerinde 10-14 değişik iş sahibi olmuş olacak

14 Her 4 çalışandan 1’i halihazırdaki işvereniyle 1 seneden az bir süredir çalışıyor

15 5 yıl içinde bu oran her 2 kişiden 1’i olacak

16 Biliyor musunuz

17 çiftten 1’i internette tanışıyor
Batıda yeni evli her 8 çiftten 1’i internette tanışıyor

18 ’ta 1 milyarın Üstünde kullanıcı var

19 Eğer bir ülke olsaydı dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olurdu

20 Biliyor musunuz

21 Logaritmik zamanlarda yaşıyoruz

22 Google’da her ay 70 milyar arama yapılıyor

23 2006 ‘da bu sayı sadece 2,7 milyardı

24 ’dan önce kime soruyorduk?
Bu soruları ’dan önce kime soruyorduk?

25 İlk SMS 1992 yılında gönderildi

26 Bugün 1 günde gönderilen ve alınan telefon ve twitter mesajlarının toplamı yaklaşık 2 milyar

27 Bugün ortalama bir gazetede 1 haftada verilen bilginin,
18. yüzyılda yaşayan bir kişinin ömür boyu edindiğinden daha fazla olduğu tahmin ediliyor

28 yılda 4-6 exabyte (1018) boyutunda bilgi üretildiği tahmin ediliyor

29 Bu miktar son 5000 yılda üretilenden
daha fazla

30 Yeni teknik bilgi miktarı,
her yıl 2’ye katlanıyor

31 Başka bir deyişle 4 yıllık bir teknik okul öğrencisinin
ilk yıl öğrendiği tüm bilgi, 3. sınıfta eskimiş oluyor

32 2020 yılına kadar bilgisayarlar, insan beyninin hesaplama gücüne
sahip olacak

33 $1000’lık bir bilgisayarın,
2049 yılında ise $1000’lık bir bilgisayarın, tüm insanların hesaplama gücünden daha fazlasına sahip olacağı tahmin ediliyor

34 1500,000 şarkı internetten illegal olarak indirildi
Siz bu sunumu izlerken 1500,000 şarkı internetten illegal olarak indirildi

35 Siz bu sunumu izlerken Güney Kore’de 11 Türkiye’de 24 Meksika’da 50
Endonezya’da Bebek dünyaya geldi

36 Peki bütün bunlar ne anlama geliyor ?

37 Bilginin Herşeyi Belirlediği, Hızlı, Riskli ve Yeni Bir Dünya Anlamına Geliyor

38 Riski Yönetebilmek ve Bilgiye Ulaşabilmek İçin Yönetişmek Mecburiyetinde Olduğumuz Anlamına Geliyor.

39 Farkında mısınız Canip Altay

40 1989 yılında siyasal üst yapı kırılması ile başlayan 1989 yılında siyasal üst yapı kırılması ile başlayan küreselleşme, sonraki yıllarda bilgi teknolojilerinin ve dolaysıyla bilginin hızla artmasına, paylaşılmasına yol açtı

41 Ülkemizde de ağırlığını hissettiren müşteri üstün süreçler, “değişim, yeniden yapılanma, sürdürülebilir büyüme ve gelecek değeri yaratma, risk yönetme” gibi kavramları iş dünyasının gündemine taşıdı.

42 2008 yılında alt yapıda oluşan ikinci kırılma ile dünya ekonomisi ve ticareti, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru çok hızlı bir değişim göstermekte.

43 Değişen pazar ve segmentler, çok çeşitlilik, hızla değişen beklentilere, tam zamanlı şirket dinamiklerinin ayak uydurması ve beklentileri karşılaması, küresel rekabet ortamında kaçınılmaz bir mecburiyet.

44 Gelişmekte Olan Bir Ülkede Yaşayan Biri Olarak Bunların Farkında mısınız?

45 Brezilya ve Türkiye’de yapılan alt yapı ve konut yatırımları toplamı batıdaki 28 ülke toplamından fazla

46 Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerde evlilikler azalırken
gelişmekte olan ülkelerde evlilikler artıyor

47 Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerde nüfus yaşlıyken
gelişmekte olan ülkelerde nüfus genç

48 Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerde nüfus azalırken
gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı devam etmekte

49 Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerde işgücü azalırken
gelişmekte olan ülkelerde işgücü artıyor

50 Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerde büyüme oranları azalırken
gelişmekte olan ülkelerde ivmesi düşsede büyümeye devam ediyor

51 Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerin küresel ekonomideki payı azalırken
gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomideki payı artıyor

52 gelişmekte olan ülkelerde üretme ve tüketme eğilimleri artıyor
Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerde üretme ve tüketme eğilimleri azalırken gelişmekte olan ülkelerde üretme ve tüketme eğilimleri artıyor

53 Türkiye’de Yaşayan Bir Kişi Olarak Bu Veriler Size Neyi İfade Ediyor.

54 Gelişmiş ve Gelişmekte olan 40 Büyük Ülke İçinde Yerimiz Ne ve nereye Gidiyor

55 Türkiye’de 78 milyon Gelişmiş ülkelerde 1 miyar insan yaşarken
Gelişmekte olan ülkelerde 6 milyar insan yaşıyor. Türkiye’de 78 milyon (16. sırada)

56 Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı 0,37 iken
Gelişmekte olan ülkelerde 1,01 Türkiye’de %1,2 (11. sırada)

57 Gelişmiş ülkelerde ortalama yaş 40 iken Gelişmekte olan ülkelerde 28
Türkiye’de de 29,6 (15. sırada)

58 Gelişmiş ülkeler dünya yüz ölçümünün %22’sine sahipken
Gelişmekte olan ülkeler %78’ine sahip Türkiye %0,53 (19 . sırada)

59 Gelişmekte olan ülkeler %23’den, %53’sine çıkmış durumda
Gelişmiş ülkeler dünya ekonomisinde payları 20 yılda %77’den % 47’e gerilerken Gelişmekte olan ülkeler %23’den, %53’sine çıkmış durumda Türkiye %0,67’den % 1,36’a (16. sırada)

60 Gelişmiş ülkelerin ekonomileri 20 yılda %29 küçülürken
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri %29 artmış durumda Türkiye’nin ekonomisinin payı %97 artışta (15. sırada)

61 Gelişmiş ülkelerde 2013 yılında ortalama büyüme %0,55 iken
Gelişmekte olan ülkelerin 2013 büyüme ortalaması %4 Türkiye’de 2011’de %8,5 2012’de%2,2, 2013’de %4,2 (5. sırada)

62 Gelişmiş ülkeler 20 yılda kişi başı gelirini 1,9 kat arttırırken
Gelişmekte olan ülkeler kişi başı gelirlerini tam 7 kat arttırmış durumda Türkiye 5,6 kat arttırdı (9. sırada)

63 Gelişmekte olan ülkelerde bu rakam %16
Gelişmiş ülkelerde devlet bütçelerinin ekonomiye oranı Amerika hariç %43 iken (ki devletin ekonomisi bozulduğunda genel ekonomi bozuluyor) Gelişmekte olan ülkelerde bu rakam %16 Türkiye’nin %22,6 (15. sırada)

64 Gelişmiş ülkelerde bütçe açığının ekonomiye oranı %6,58 iken
Gelişmekte olan ülkelerde %1,20 Türkiye’nin %2,1 (12 . sırada)

65 Gelişmiş ülkelerde cari açığın ekonomiye oranı %1 iken
Gelişmekte olan ülkelerde açık olmadığı gibi cari fazla var ve oranı %2,86 Türkiye’nin tek kötü göstergesi 2013 de % 5,8 (40 . sırada)

66 Gelişmekte olan ülkelerde %21,27
Gelişmiş ülkelerde merkez bankalarındaki döviz ve altın rezervinin ekonomiye oranı %7,4 iken Gelişmekte olan ülkelerde %21,27 Türkiye’nin % 10,1 (İngiltere 3,4/İspanya 2,3/ABD 0,9) (19. sırada)

67 Gelişmekte olan ülkelerde sadece %16
Gelişmiş ülkelerde ülkenin kamu ve özel dış borcunun ekonomiye oranı %163 iken Gelişmekte olan ülkelerde sadece %16 Türkiye’nin %33,1 Fansa %254, Almanya182, İngiltere 437) (22. sırada)

68 Gelişmekte olan ülkelerde %14
Gelişmiş ülkelerde kamunun (hazine, merkez bankası, yerel yönetimler) iç ve dış borç toplamının ekonomiye oranı %89 iken Gelişmekte olan ülkelerde %14 Türkiye’nin %36,6 (Japonya %208, İtalya %120, Belçika %100) (16 . sırada)

69 Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik süratle düşüyor (%11)
Gelişmiş ülkelerde işsizlik süratle yükselirken (ortalama %8 , Avrupa’da %10,2) Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik süratle düşüyor (%11) Türkiye’de 2013 temmuz %9,3 (İspanya 28, ABD 9, Fransa9,5 Yunanistan 19,2 Portekiz 14,1 (Türkiye sonu 9,3 %24 . sırada)

70 Gelişmiş ülkelerde dış ticaretin ekonomiye oranı %44 iken
Gelişmekte olan ülkelerde %61 Türkiye’de %50 (26 . sırada)

71 Gelişmiş ülkelerde ihracat 10 yılda %65’den, % 51’e gerilerken
Gelişmekte olan ülkelerde 10 yılda %35’ten, %49’a çıktı Türkiye’nin İhracatı ise 10 yılda 27,7 milyar dolardan 152 milyar dolara çıktı (12. sırada)

72 Gelişmiş ülkelerde elektrik üretimi 809 milyar dolarken
Gelişmekte olan ülkelerde 1 trilyon dolar Türkiye’nin 18 milyar dolar (19. sırada)

73 Gelişmiş ülkelerde petrol rezervi 8,4 katrilyon dolarken
Gelişmekte olan ülkelerde 50,2 katrilyon dolar Türkiye’nin ne yazık ki sadece 11 trilyon dolar (rezervlerin on bin de ikisi 25. sırada)

74 Gelişmiş ülkelerde petrol ithalatı yıllık 1,4 trilyon dolarken
Gelişmekte olan ülkelerde1 trilyon dolar Türkiye’nin 35 milyar dolar (19 . sırada)

75 Gelişmiş ülkelerde doğalgaz rezervi 2,5 katrilyon dolarken
Gelişmekte olan ülkelerde 24,2 katrilyon Türkiye’nin sadece 901 milyar dolar (32. sırada)

76 Gelişmiş ülkelerde gaz ithalatı 333 milyar dolarken
Gelişmekte olan ülkelerde 160 milyar dolar Türkiye’nin 25 milyar dolar (9. sırada)

77 Küresel cazibe merkezi batıdan doğuya Türkiye üzerinden kayarken,
Kuzey güneye Meksika ve Brezilya üzerinden kayıyor.

78 Geçmiş 5 yılda dünyadaki en stratejik ülkeler T-BRICS koduyla bilinen Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Kore sayılıyordu

79 Gelecek 5 yılda ise dünyadaki en stratejik ülkeler MIST koduyla bilinen Meksika, Endenozya,Güney Kore ve Türkiye sayılıyor.

80 İkinci dünya savaşı sonrası, süreç Hong Kong, Singapur, Tayvan’ı ortaya çıkartırken,
Yeni süreç Akdeniz’i ve özelde de İstanbul, İzmir, İskenderun, Mersin limanlarını stratejik konuma getiriyor.

81 Sizce Hong Kong’lu, Singapur’lu, Tayvan’lı firmaların Türkiye’de liman işletmeciline girmesi, lojistik, uçak bakım şirketlerini satın alması tesadüf mü?

82 Bütün bunları nasıl açıklıyorsunuz

83 Bütün bunlar bir fırsat mı yoksa bir tehdit mi?

84 Nasıl pozisyon almak lazım?

85 Hangi kurumlar için fırsat, hangi kurumlar için tehdit ?

86 Fırsatları Yönetebilmek için VİZYONA ve STRATEJİYE ihtiyaç yok mu?

87 En azından tehditleri yönetmek için bilgiye, dolayısıyla bilgiliye ihtiyaç yok mu?

88 Öncelikle iyi bilenleri nasıl bir sistemle kurumunuza kazandırabilir ve elde tutabiliriz

89 Onları nasıl harekete geçirebilir ve karar destek sistemlerinde değerlendirebiliriz?

90 Kurumlarımızın bizden sonraki kuşakla ve geleceğe taşımasının anahtarı neler?

91 Sürdürülebilir Yönetilebilir Karlı Büyüme İçin Kurumsal Yönetişim

92 Temel Soru Küresel ekonomik göçün daha 10 yıl süreceği bir küresel dönüşüm ortamında; Bireyin gelişen hak ve özgürlükleri, müşteri üstünlüğü ve bilgi süreçleri diye tanımladığımız hızla değişen yeni dünya düzeninde; Öncelikle varlığımızı sürdürmeyi, sonra da sürdürülebilir büyümeyi, Türkiye özelinde nasıl organize edeceğiz?

93 Bu süreçleri kurumumuza nasıl adapte edeceğiz?
Üretim ve üründen hareket eden kültürümüzü nasıl müşteriden hareket eder hale getireceğiz? Müşteri beklentilerini nasıl öğreneceğiz? Bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızı nasıl tespit edeceğiz? Tedarikçilerimiz yeterli mi? İnsan kaynaklarımız yeterli mi? Teknolojimiz yeterli mi? Mali yapımız yeterli mi? Yetersizse bizi bekleyen tehditler neler?

94 Eğer ki yeterli hale getirebilirsek beklentileri ne oranda, ne ölçüde, ne boyutta karşılayacağız?
Yani bu yılki iş hedefleriniz ne olmalı? Organizasyonunuz bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli mi? Ya bilgi teknolojilerimiz ne durumda? Bu hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi elimizdeki bilgi teknolojileri (IT) ve yazılımlarla (ERP) ölçebilecek miyiz? Ölçme tekniklerimiz yeterli mi?

95 Kendi kendimizi, tüm süreçlerde, kalite açısından reel anlamda denetleyebiliyor muyuz?
Proseslerimizi, projelerimizi ölçebiliyor, değerlendirme yapabiliyor muyuz? Hedeflerle uygulama arasındaki ölçünce çıkan açıklıkları yönetebiliyor muyuz? Yani krizlik alanlarımızı nasıl yöneteceğiz? Problemlerimizi nasıl çözeceğiz? Geleceğimizi ön görebilecek miyiz? Büyümeyi nasıl yönetecek ve nasıl finans edeceğiz?

96 Sürdürülebilir Yönetilebilir Karlı Büyüme İçin Kurumsal Yönetişim
Çözüm: Sürdürülebilir Yönetilebilir Karlı Büyüme İçin Kurumsal Yönetişim

97 Sürdürülebilir Büyüme Koşulları
Yönetilebilir büyüme (Her yıl %15 - %30) Küresel şirket olma bilinci Küresel rekabet stratejileri (Farkın ve maliyetlerin Yönetimi) Küresel marka olmak Küresel işbirlikleri Yönetişim endeksi ve halka açılma Küresel Şirket olmak

98 Kurumsal Yönetişime ve Stratejik Yönetime Geçişte Önceliklerimiz
Kurum kültürlerimizde değişim; Yine mi? Kültüründen Yeni mi? Kültürüne Ortak değerler ve çalışma ilkeleri oluşturma Hedef koyma ve mutlak varma ile ilgili stratejik yönetime geçiş Organizasyonel ve operasyonel değişim Adaletli ve demokratik bir platformda hızlı hareket edebilen, çevik, katılımcı, değişime açık insan kaynakları ve hedefe uygun uygulamalar

99 Kurumsal Yönetişime ve Stratejik Yönetime Geçişte Yolculuğumuz
Biz kimiz? (Tanı Teşhis Süreci) Rüzgâr nereden esiyor? (Dış Çevre, Yakın Çevre, Sektör Analizi) Hiç bir şey yapmazsak bu rüzgâr bizi nereye götürür? (Tahmin Kıyas) Beklentiler neler Oysa biz nereye gitmeliyiz? (Optimum Hedef) Bizi oraya götürecek kesin yol hangisi? (Strateji) Tüm takım ve kuruluşlar bu yola çıkmaya hazır ve yeterli mi? (Takımsal SWOT lar)

100 Kurumsal Yönetişime ve Stratejik Yönetime Geçişte Önceliklerimiz
Tüm takım ve kuruluşlar bu yola çıkmaya hazır ve yeterli mi? (Takımsal SWOT lar) Yetersizse yeterli olmak için ne gerekiyor (Projeler) Oraya giderken kim, neyi, neden, nasıl, niye, nerede, ne zaman yapacak? (Senaryo) Peki, bu yolculuğun rakamsal ifadesi ve faydası maliyeti ne? (Faaliyet Tabanlı Bütçe)

101 Kurumsal Yönetişime ve Stratejik Yönetime Geçişte Önceliklerimiz
Şimdi yolculuk zamanı Yolculuğumuz nasıl gidiyor, hedefe mutlaka varabilecek miyiz? (Kurumsal Karne, Ölçme Denetleme Sistemleri) Çıkan açıklıkları nasıl yöneteceğiz? (İ.K. Kalite , Verimlilik, Süreç Yönetimi ) 

102 Kurumun Başlattığı İyileştirme Çalışmasının Temel Amacı
Organizasyonun stratejik yönetime geçirilmesi Kişisel hedeflerin netleştirilmesi ve sürekli ölçülebilir hale getirilmesi Ölçeklerin denetlenmesi Maliyet liderliği stratejisi ile düşey karlılığın arttırılması Farkın yönetimi stratejisi ile dikey karlılığın yönetilmesi

103 Kurumun Başlattığı İyileştirme Çalışmasının Temel Amacı
Yatırım karlılık oranının yükseltilmesi Pazarlama stratejilerini yeniden gözden geçirerek, birebir ve sürdürülebilir müşteri ilişkisine dayalı sektörün tümünü kucaklayan, müşteri karlılığını hedefleyen bir yapıya dönüşmek

104 O K U P Kurumsal Yönetişim Yargı Y Ü R T M Y Ö N E T İ Ş M Y Ö N E T İ
Açıklıkları Yönetme Yargı Y Ü R T M O Y Ö N E T İ Ş M Y Ö N E T İ M Ölçme Denetleme Sürekli Değişim Ve Risk Ortamında Sürdürülebilir Yönetilebilir Karlı Büyüme Modeli K Operasyon U S/S/B Demokratik Platform P B İ L G K. İ N S A K. İ N S A K. Değişim Fay Hattı

105 Sorunlarımızı Teşhis Edip İyileştirmemiz veya Yapılandırmamız Gereken Süreçler
Alt yapı IT/ERP/MIS İnsan Kaynakları Yetkinlik ve Yeterlilikleri Operasyonel Teknolojiler ve İş Yaşam Alanları Demokratik Platform ve Kurum Kültürü Yönetim Organizasyon Yapısı , Stratejik Yönetim Çalışmaları, Strateji, Senaryo Planlama, Bütçe Araştırma Geliştirme, Proje Yönetimi Bölümü Standart Maliyet Maliyet Yönetimi

106 Operasyonel Yönetim Çalışmaları
Pazarlama Prosesleri Müşteri İlişkileri Prosesleri Dış Ticaret Operasyon Prosesleri Müşteri Lojistik Süreçleri (Sipariş, Sevkiyat, Teslimat, Tahsilât) ve Sevkiyat Ambarları Planlama, İç Dış Tedarik Zinciri Prosesleri, Satın Alma ve Malzeme Ambarı ve Yönetimi

107 Ürün Ağaçları, Reçeteler, Üretim Planlama, İş Emirleri, Üretim Prosesleri Bantları, İş İstasyonları, İş-Zaman Etütleri, Verimlilik Çalışmaları ve Üretim Bantları Finansal Analiz ve Finansal Planlama, Finansman Yönetimi, Fon ve Risk Yönetimi Süreçleri Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi Prosesleri

108 Kurumsal Performans ve Ölçme, Denetleme
Mali Denetim İ.K Kalite Ve Verimlilik Çalışmaları Mali Tablo Analizleri Bütçe Kontrol Teknikleri Performans Yönetim Sistemleri Açıklıkların Yönetimi Süreç İyileştirme

109 Çözüm Yol Haritası Teşhis Süreci Tespit ve İş Planı Süreci
Acil Eylem Yapılanma Süreci Ana Yapılanma Süreci

110 Beklentilerin Öğrenilmesi
Kurum, Girişimci, Üst Yönetim Beklenti SWOT’ u ve Girişimcilerin Yapılanma Sürecinden Beklentilerinin ve Hedeflerinin Ortaya Konması

111 A- Teşhis Süreci Proseslerin Analizi
Yönetim Organizasyon Yapınız ve Kurum Kültürünüzün Analizi Çalışanlarınızın Analizi Kurumun Mali Analizi

112 B- Tespit ve İş Planı Süreci
Üst Yapılanma Planının Oluşturulması Acil Eylem Planlarının Oluşturulması  Yapılanma Planlarının ve Gantt Şemalarının Oluşturulması

113 C- Uygulama Uyarlama Süreci
Kurum üst yapılanma planının uygulanması Acil eylem planlarının uygulanması Ana yapılanma planlarının uygulanması Eğitimlerle çalışanların yetkinliklerinin arttırılması Kurum için uygun yazılımların implimantasyonu

114 Sonuç olarak; Öncelikle değişen şarkıların farkına varmak, sonra yeni şarkıları söylemek, daha sonra ise değişen pistte çifte telliyi bırakıp yeni dansları oynamak lazım.

115 2015 Yılı Ekonomik Öngörüleri

116 Küresel Ekonomi Dolar Emisyonu (Dolaşımdaki para miktarı) Daralacak
Euro emisyonu artacak Dolar Euro Karşısında değer kazanacak ABD ekonomisi (+) Kuzey avrupa azda olsa büyüyecek Orta Avrupa Durağan Akdeniz AB Ülkeleri (-) Ortalama AB Durağan

117 Küresel Ekonomi AB tüketicisi krize alışıp gelecek kaygılarını biraz azaltacak ve iç pazarlarında bir miktar artış olacak Gelişmiş 20 ekonomi ortalaması durağan (+) Gelişmekte Olan Ülkeler Büyümesini sürdürsede 2014’e göre büyüme azalacak Petrol fiyatlarınınpetrol bölgesi olan ortadoğudaki savaş durumuna rağmen düşüşü, 2015 için yapılan hammedde gelecek kontratlarının azlığından kaynaklı. Yani 2015 de ilk 6 ay küresel ekonomide resesyon ihtimali yüksek görünüyor. Kaldıki petrol ve doğal gaz üreticisi ülkeler %20 gelir kaybına uğrayacaklar. Buda dünya ticaretinde daralmalara yol açacaktır.

118 Türkiye Ekonomisi Doların daralacak olması sermaye girişleri ve borlanma açısından bizi de tehdit ediyor. Beklentimiz Avrupa Merkez Bakasının genişleme politikasına geçmesi ve doların piyasadan çekilmesi ile EURO’nun gelişmekte olan ülkeleri likitide olarak desteklemesi Böyle bir ihtimal olsada yinede iç tüketimin kısılarak tasarruf eğiliminin arttırılacağı bir süreç daha baskılı olarak sürecek. Tasarrufu özendirmek ve enflasyonu indirmek ve tüketimi kısmak ve kuru dengelemek için faizler artmıştı. Enflasyonun iki haneye çok yaklaştığı bir ortamda faizlerin çok fazla geri gelmesini beklemiyoruz.

119 Türkiye Ekonomisi İç piyasada daralma bizi ihracata zorlayacak
Başta 12 farklı Ekonomi Bakanlığı teşvikleri olmak üzere ihracat destekleri daha etkili olacak. Güney doğu ve Doğu Anadaolu başta olmak üzere 6. bölge yatırım teşvikleri öyle umuyoruzki çözüm süreci neticelenebilirse 2015 te devreye girmeye başlıyacaktır. Orta vadede üretim ve ihracat ekonomisine dönmesini dilediğimiz ekonomimize yeni yatırımların ( ki cari açık sorunu kökten bu şekilde çözülür) gelecekte katkısı olacaktır.

120 Türkiye Ekonomisi 2014 ‘de %3 civarında büyümüş olacağız.
2015’de bu yıla göre daha az olsada %2-3 civarında büyümemizi sürdürebileceğimizi umuyoruz. Bu yıl 1 seçim, adalet sistemlerimize dönük tartışmalar, Suriye ve Irak ekseninde sürecek olan sınırlarımızdaki tehdit ve 2 milyona ulaşacağını tahmin ettiğimiz göçmen sorunu ve mali yükü riskleri de beraberinde getirince kurlar üzerinde baskı oluşturamayı sürdürecektir.

121 Türkiye Ekonomisi Amerikan merkez bankasının parasal genişlemeyi durdurması , 2015 yılında faizleri arttırma ihtimali dolarn yönünü ABD’ye çevirecek AB merkez bankasının ise genişleme eğilimi içinde olması dolayısıyla başta EURO olmak üzere diğer para birimleri dolar karşısında değer kaybedecektir. TL dolar karşısında daha yüksek Euro karşısında daha az değer kaybedecek. Dolar kuru ortalaması Türkiyenin sıcak savaşa girmediği taktirde çeyreklerde 2,30/2,35/2,40/2,45 TL civarında olacaktır. Dolar EURO çapraz kuru ise 1,10 ile 1,19 arasında Avrupa merkez bankasının genişleme oranına bağlı olarak değişecektir. Belirsizliklerin ve riskin yüksek olduğu bir yıldayız Dikkatli olunuz.

122 Geleceği Düşleyenlerindir
Gelecek Geleceği Düşleyenlerindir Canip ALTAY

123 Karl Fisch, Scott McLeod, Jeff Brenman, Katkılarınız için teşekkürler.


"Küresel Göstergeler ve Pozisyon Almak Canip ALTAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları