Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK. SÖZCÜKTE ANLAM CÜMLEDE ANLAM PARAGRAFTA ANLAM SES BİLGİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK. SÖZCÜKTE ANLAM CÜMLEDE ANLAM PARAGRAFTA ANLAM SES BİLGİSİ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK

2 SÖZCÜKTE ANLAM CÜMLEDE ANLAM PARAGRAFTA ANLAM SES BİLGİSİ

3 SÖZCÜKTE ANLAM

4 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? A. Çay B. Doy C. Saz D. Yüz SÖZCÜKTE ANLAM

5 CEVAP 1 B AÇIKLAMA: Doy kelimesinin birden fazla kullanılabileceği anlamı yoktur. Çay, saz ve yüz kelimelerin ise birden fazla anlamları vardır. SÖZCÜKTE ANLAM

6 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? A. Aslan Memedim, göreyim seni. B. Akın'ın annesi tatlı bir kadındır. C. Yaramazlık yapınca babası haşladı. D. Aldığı her işi dikkatli yapar. SÖZCÜKTE ANLAM

7 CEVAP 2 D SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: D şıkkı haricindeki diğer cümlelerde Aslan, tatlı ve haşladı kelimeleri mecaz anlamda kullanılmıştır.

8 3. Aşağıdaki sözcüklerin üçü bir grup oluşturmaktadır. Grubun dışında kalan hangisidir? A. Doktor B. Hemşire C. Hastane D. Hastabakıcı SÖZCÜKTE ANLAM

9 CEVAP 3 C SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: “Hastane” dışındakilerin hepsi hastanede çalışan görevli personel meslekleri belirtilmektedir.

10 4. "İyi" ile "kötü" arasında bir ilişki vardır. "Güzel" ile aşağıdakilerden hangisi arasında benzer bir ilişki vardır? A. İyi B. Çirkin C. Hoş D. Zarif SÖZCÜKTE ANLAM

11 CEVAP 4 B SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkindir.

12 5. "Öğretmen" ile "öğrenci" arasında bir ilişki vardır. "Usta" ile aşağıdakilerden hangisi arasında benzer ilişki vardır? A. Uzman B. Üstat C. Çırak D. Yardımcı SÖZCÜKTE ANLAM

13 CEVAP 5 C SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Öğretmen öğrenciye, usta da çırağa öğretir.

14 6. "Sözcük" ile "sözlük" arasındaki ilişki, "bilgi" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A. Antoloji B. Yazım kılavuzu C. Ansiklopedi D. Katalog SÖZCÜKTE ANLAM

15 CEVAP 6 C SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Aranılan sözcük sözlükte, aranılan bilgi ansiklopediden bulunabilir.

16 7. "Göbek" sözcüğü hangi seçenekte "orta kısım" anlamında kullanılmıştır? A. Bu aile üç göbektir İzmir'de oturur. B. Şehrin göbeğinde bir ev tuttular. C. Aylin'in göbek adı Ayşe'dir. D. Göbeğini eritmek için spor yapıyor. SÖZCÜKTE ANLAM

17 CEVAP 7 B SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Şehrin göbeği derken, şehrin orta kısmı kastedilmektedir.

18 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kurt" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Aç kalan kurtlar ağıla saldırdı. B. Bütün incirler kurtlandı. C. Ne kurttur o; kendisini iyi bilirim. D. Sana "Kırmızı Şapkalı Kız ve Kurt" masalını anlatacağım. SÖZCÜKTE ANLAM

19 CEVAP 8 C SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: C şıkkında kurt kelimesi bir insanı betimlemek için kullanılırken, diğer şıklarda bir hayvan adı olarak kullanılmıştır.

20 9. "Kırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "darıltmak" anlamında kullanılmıştır? A. Yağan kar soğuğu kırdı. B. Pazarcılar akşam üstü fiyat kırdılar. C. Sözlerin şevkimi kırdı. D. Seni, kırmak istememiştim. SÖZCÜKTE ANLAM

21 CEVAP 9 D SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: D şıkkı dışındaki tüm cümlelerde, kırmak kelimesi mecaz anlamında kullanılmıştır. D şıkkında ise yan anlamında yani “darıltmak” olarak kullanılmıştır.

22 10. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? A. Asabi – uysal B. Arzu – istek C. Ayaz - ılık D. Az - fazla SÖZCÜKTE ANLAM

23 CEVAP 10 B SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Arzu ve istek aynı anlama gelen eş anlamlı sözcüklerdir.

24 11. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi uygun kullanılmamıştır? A. Okulunun açıldığı gün içi içine sığmıyordu. B. Parası yetmeyince etekleri zil çaldı. C. Yanlış davranışın, adına gölge düşürür. D. Meydanı boş bulunca yaramazlığı arttı. SÖZCÜKTE ANLAM

25 CEVAP 11 B SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Etekleri zil çalmak, çok sevinçli olmak anlamındadır. Parası kalmayan kişiden bu tavır beklenemeyeceğinden, bu yanlış kullanımdır.

26 12. "Yola gelmek" deyiminin doğru açıklandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Davranışlarını düzeltmek, uslanmak. B. Bir yere gitmek için yola çıkmak. C. Sonuca ulaşabilme çareleri aramak. D. Çözüm, çare bulmak. SÖZCÜKTE ANLAM

27 CEVAP 12 A SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Yola gelmek deyimi davranışlarını düzeltmek, uslanmak, geçmişteki yanlışlarını düzeltmek olarak açıklanabilir.

28 13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi karşıt anlamda kullanılmıştır? A. Burası ne kadar temiz, masada iki karış toz var. B. Yoksul olduğu giyiminden belli. C. Pastanın görünüşü o kadar güzel ki, dayanamadım tadına baktım. D. Çok ürkek, her şeyden korkuyor. SÖZCÜKTE ANLAM

29 CEVAP 13 A SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Masada çok toz olmasına rağmen, masanın kirli olduğunu “ne kadar temiz” ifadesiyle (karşıt) alaycı biçimde belirtiyor.

30 14. "Bırakmak" sözcüğü hangi seçenekte "ertelemek" anlamında kullanılmıştır? A. Acaba kitabımı nerede bıraktım? B. Okul gezisini bir hafta sonraya bıraktık. C. Kullandığın eşyayı yerine bırak. D. Bu işin peşini bıraktım. SÖZCÜKTE ANLAM

31 CEVAP 14 B SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Bu şıkta işin bir hafta ertelendiği belirtilmektedir.

32 15. "Başına çiçekten çelenkler taktılar." cümlesindeki "baş" sözcüğünün anlamı, aşağıdakilerden hangisinde aynıdır? A. Seninle baş başa bir tatil yapalım. B. Başını tutarak ağlıyordu. C. Her şeyin başı sağlıktır. D. Bu sözler çok baş yiyecek. SÖZCÜKTE ANLAM

33 CEVAP 15 B SÖZCÜKTE ANLAM AÇIKLAMA: Baş kelimesi bu şıkta “başına çelenk taktılar” ifadesinde olduğu gibi gerçek anlamında kullanılmış.

34 CÜMLEDE ANLAM

35 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme" söz konusudur? A. Kampta kısa sürede arkadaş olup yakınlaştık. B. Böyle aletler bazen işe yarar. C. Araba dediğin böyle olur. D. İnsanların gerçeği görmeleri zaman alabilir. CÜMLEDE ANLAM

36 CEVAP 1 C CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: “Araba dediğin böyle olur” ifadesi, hoşa giden bir arabanın diğerleriyle kıyaslanır bir üslupla (buna kıyasla diğer arabalara araba dememek gerek der gibi) beğenildiğini belirtir.

37 2. Aşağıdakilerin hangisinin yükleminde belirtilen eylem gerçekleşmemiştir? A. Sabah, erkenden yola çıktık. B. Şimdiye kadar çok kitap okudum. C. Yaptığımız iyi işler, bize değer kazandırdı. D. Sen de bizimle geziye katılmayacak mıydın? CÜMLEDE ANLAM

38 CEVAP 2 D CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: D şıkkındaki cümlede henüz geziye katılımın gerçekleşmediği açıkça bellidir. Gerçekleşmiş olsaydı bu soruya gerek kalmazdı, ya da “ sen hani bu geziye katılmayacaktın?” şeklinde bir soru sorulabilirdi.

39 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır? A. Acı ve sevinç bir trenin iki vagonudur. B. Kumaş aldı; ama terziye diktirmedi. C. Yürek, yaralı bir şahindir. D. Batıl düşünceler, birer eskimiş giysidir. CÜMLEDE ANLAM

40 CEVAP 3 B CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Diğer şıklarda, acı ve sevinç vagonlara, yürek yaralı şahine, batıl düşünceler eskimiş giysilere benzetilmiş.

41 4. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde yanıt beklenilmemektedir? A. Sence bu yıl hangi takım şampiyon olacak? B. Beklediğiniz konuklar geldi mi? C. Ödevlerini bitirdin mi? D. İnsan, büyüklerine karşı böyle mi davranır? CÜMLEDE ANLAM

42 CEVAP 4 D CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: D şıkkı bir soru cümlesi olmakla birlikte, “İnsan büyüklerine bu şekilde davranmaz” anlamında kullanılan bir uyarı veya sitem ifadesidir. Niyet soru sormak değil, uyarmak veya sitem etmek olduğu için cevap beklenmez.

43 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca farklıdır? A. Kardeşten karın yakın, kulaktan burun yakın. B. İki kardeş savaşmış, budala buna inanmış. C. Kardeşim olsun, kanlım olsun. D. Kardeş, kardeşi atmış, yar başında tutmuş CÜMLEDE ANLAM

44 CEVAP 5 A CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: A şıkkı dışındaki cümlelerde, kardeşlerin kavga da etse, küsse de, eninde sonunda barışıp bir araya gelecekleri anlatılıyor.

45 6. Aşağıdakilerin hangisinde yakınma söz konusudur? A. Bu maçta beni de oynatırlar mı ki? B. Ne söylesem umursamıyor, beni hiç dinlemiyor. C. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. D. Konuşurken zaman zaman bize bakıyor gibiydi. CÜMLEDE ANLAM

46 CEVAP 6 B CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Umursamama ve dinlememe kelimeleri, yakınmayı açıkça ortaya koymaktadır.

47 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz eleştiri yoktur? A. Emek verip kazanmadı ki bunların değerini bilsin. B. Yakışıklı değil ki giydikleri yakışsın. C. Konuşmasını bilmez ki bunları anlatabilsin. D. Onunla konuşamadım ki durumu size anlatayım. CÜMLEDE ANLAM

48 CEVAP 7 D CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: A şıkkında “emek verip kazanmadığı”, B şıkkında “yakışıklı olmadığı”, C şıkkında “konuşmasını bilmediği” şeklinde olumsuz eleştiriler var. D şıkkında eleştiri yok.

49 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur? A. Yaşam, bazı şeyler için çok kısa olabilir. B. Çocukları eve gelmeyince huzursuz oluyorum. C. Diyelim ki bu yarışmaya katıldım, sonrası ne olacak? D. Erken kalktım mı kendimi daha dinç hissediyorum. CÜMLEDE ANLAM

50 CEVAP 8 C CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: C şıkkında yarışmaya katılmadığı halde, katıldığını varsayma (öyleymiş gibi kabul etme) durumu var.

51 9. Aşağıdakilerin hangisinde aşamalı bir durum anlatılmaktadır? A. Derse gitmek üzere evden çıktı. B. Korkunun kaynağında bilgisizlik vardır. C. Hasta günden güne iyileşiyordu. D. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. CÜMLEDE ANLAM

52 CEVAP 9 C CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Günden güne ifadesi her geçen gün aşamalı olarak anlamındadır.

53 10. Aşağıdakilerin hangisinde yakınma vardır? A. Ne yapsam, bu öğrenciye ders dinlemeyi öğretemedim. B. Ne iyi ettin de geldin. C. İnsan, öğrendiklerine bir şeyler katmalıdır. D. Emekli olduktan sonra seyahate çıkmaya başladı. CÜMLEDE ANLAM

54 CEVAP 10 A CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Öğretmek için denediği her şeyden başarısız olmasından dolayı, yakınma ifadesi var.

55 11. "Çok bilen, çok yanılır." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A. Düşünce B. Haber C. Duygu D. İstek CÜMLEDE ANLAM

56 CEVAP 11 A CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Çok bilen çok yanılır cümlesi bir kişinin düşüncesini ifade eder. Burada herhangi bir duygu, istek ya da haber verilmesi söz konusu değildir.

57 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir büyüklenme anlamı sezilmektedir? A. Ancak beş gün sonra gelebildi. B. Bu sorunu ancak ben çözebilirim. C. Geleceğim; ancak bir koşulum var. D. Bunu ancak onunla başarabiliriz. CÜMLEDE ANLAM

58 CEVAP 12 B CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Bu şıkta, aslında “sorunu kendisinden başkasının çözemeyeceğini” anlatmaya çalıştığı için büyüklenme olduğu söylenebilir.

59 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atasözü vardır? A. Kızını dövmeyen dizini döver demedim mi? B. Elden ayaktan düşmek istemiyorum. C. Bu yaptığına iğneyle kuyu kazmak denir. D. Büyüklerine biraz kulak ver. CÜMLEDE ANLAM

60 CEVAP 13 A CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: A şıkkında atasözü, diğerlerinde ise deyim kullanılmıştır.

61 14. "Para verilmeden ele geçen şeyler çok hoşa gider." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedava sirke baldan tatlıdır. B. Çok naz, aşık usandırır. C. Helâl kazanç ile yağlı pilav yenmez. D. Komşuda pişer bize de düşer. CÜMLEDE ANLAM

62 CEVAP 14 A CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Soru metninde verilen açıklama için en uygun atasözü “Bedava sirke baldan tatlıdır” olur.

63 15. Onun dik başlı bir insan olduğunu söylüyorlar." cümlesinde altı çizili söz grubu yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A. Uysal B. İnatçı C. Cesur D. Mert CÜMLEDE ANLAM

64 CEVAP 15 B CÜMLEDE ANLAM AÇIKLAMA: Dik başlı söz grubu yerine inatçı kelimesi kullanılabilir.

65 PARAGRAFTA ANLAM

66 "Yaz tatilini köyde, dayımların yanında geçiriyordum. Dayımın oğlu Ahmet ile birlikte sabahları erkenden kalkıyorduk. Önce kahvaltımızı yapıyorduk. Sonra, harman yerine gidip döven sürüyorduk. Dövenin üzerine binmek, çok hoşuma gidiyordu. Önceleri korkmuştum. Birkaç defa binince alıştım." (1., 2. ve 3. soruları, yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.) PARAGRAFTA ANLAM

67 1. Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun yaptığı uğraşlardan değildir? A. Top oynamak B. Erken kalkmak C. Döven sürmek D. Harman yerine gitmek PARAGRAFTA ANLAM

68 CEVAP 1 A AÇIKLAMA: Top oynamaktan bahsedilmiyor. PARAGRAFTA ANLAM

69 2. "Köy yaşamı bambaşkaydı." sözü ile anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A. Köy yaşamı çok zordu. B. Köy yaşamı çok değişikti. C. Köy yaşamı çok kolaydı. D. Köy yaşamı çok düzenliydi. PARAGRAFTA ANLAM

70 CEVAP 2 B AÇIKLAMA: “Bambaşka” kelimesi “çok değişik” anlamında kullanılabilmektedir. PARAGRAFTA ANLAM

71 3. Yukarıdaki yazıda kaç cümle vardır? A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 PARAGRAFTA ANLAM

72 CEVAP 3 C AÇIKLAMA: Parçada 7 cümle vardır. PARAGRAFTA ANLAM

73 "Atatürk'ü bana sendin sevdiren, Ana yüreğinden Ana yüreğinden Güzellikleri sindiren. Güzellikleri sindiren. Sonra vatanımı öğrendim senden, Sonra vatanımı öğrendim senden, Kahramanlar dolu tarihimi Kahramanlar dolu tarihimi Sonra insanlarımızı Sonra insanlarımızı Dürüst, çalışkan, Dürüst, çalışkan, Her biri başka bir kahraman!” Her biri başka bir kahraman!” (4. ve 5. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.) PARAGRAFTA ANLAM

74 4. Yukarıdaki parçanın konusuna uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Anneciğim B. Vatanım C. Atatürk D. Öğretmenim PARAGRAFTA ANLAM

75 CEVAP 4 D AÇIKLAMA: Parçada, bir çok değişik konunun öğretilmesinden ve bunu öğretenden bahsediyor. Yani, öğretmen en uygun başlıktır. PARAGRAFTA ANLAM

76 5. Parçaya göre, çocuğun öğrendikleri içinde, aşağıdakilerden hangisi açıkça belirtilmemiştir? A. Vatanını tanıması A. Vatanını tanıması B. Kahramanlarla dolu tarihini öğrenmesi C. Büyüklere saygı duymanın önemini kavraması D.Türk insanının yapısını tanıması PARAGRAFTA ANLAM

77 CEVAP 5 C PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Parçada büyüklere saygı duyulması ile ilgili doğrudan bir anlatım yok.

78 “ Söğütözü, Atatürk'ün çok sevdiği, sık sık gittiği bir yerdi. Burada bol su, bir küçük havuz ve yüz kadar yetişmiş söğüt ağacı vardı. Atatürk, buraya bir kulübe yaptırmak istemiş, uygun gördüğü yerde de yirmi kadar ağaç bulunduğundan bunları kaldırmak gerekmişti. Atatürk bir türlü kesilsin istemiyordu. Düşündü, taşındı... Sonunda, 'Bu ağaçların yerleri değiştirilsin.' dedi. Bu işi de başında durarak kendisi yaptırdı. Çukurları kazdırdı. Söğütleri özenle söktürüp yeni yerlerine diktirdi. Günlerce gelerek, sulattı. 'Acaba tutacak mı?' diye, ona buna sordu. Sonunda hiç fire vermeden hepsinin de tuttuğu görüldü. Atatürk gidip geldikçe onlara bakar, çocuk gibi sevinirdi." (6., 7. ve 8. sorular yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.) PARAGRAFTA ANLAM

79 6. Aşağıdakilerden hangisi Söğütözü'nün açıkça belirtilen özelliklerinden değildir? A. Orada bol suyun olması B. Orada küçük bir havuzun bulunması C. Orada yüz kadar söğüt ağacının olması D. Oranın, Ankara'nın dışında bulunması PARAGRAFTA ANLAM

80 CEVAP 6 D PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Söğütözü’nün Ankara’nın dışında bulunduğuna dair bir ifade yok.

81 7. Kulübenin yapılabilmesi için bulunan çözüm, aşağıdakilerden hangisidir? A. Söğüt ağaçlarının kesilmesi B. Kulübenin uygun olan başka yere yapılması C. Söğüt ağaçlarının yerinin değiştirilmesi D. Başında durarak kulübe inşaatının bitirtilmesi PARAGRAFTA ANLAM

82 CEVAP 7 C PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Kulübeyi yapmak için ağaçların kesilmesi yerine, başka bir yere taşınmasına karar verilmiş.

83 8. Parçadan, Atatürk'ün hangi özelliği çıkarılabilir? A. Yurt sevgisi B. Doğa sevgisi C. Ulus sevgisi D. Çalışmaya verdiği önem PARAGRAFTA ANLAM

84 CEVAP 8 B PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Parçada Atatürk’ün ağaçların kesilmesine razı gelmemesi, doğa sevgisini göstermektedir.

85 “Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Bizim için değil: ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz çok gördük. Sizin için kötü olacak." 9. Yazarı kaygılandıran neden, aşağıdakilerden hangisidir? A. Kış mevsiminin yaklaşması B. Kuşların soyunun tükeneceği C. Göçmen kuşların gitmesi D. Güz mevsiminin bulutlu geçmesi PARAGRAFTA ANLAM

86 CEVAP 9 B PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Yazarın bahsettiği lekeler, sonbaharda sıcak yerlere göç eden kuşlardır. Yazar kuşların neslinin tükeneceğinden endişeli.

87 “Ben dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. Az sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler beni uzun bir arabaya koydular. Kâğıt fabrikasına götürdüler. Kocaman makineler beni parçaladılar, ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular. Geniş yapraklar biçimine dönüştüm. Kâğıt oldum.” (10. ve 11. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.) PARAGRAFTA ANLAM

88 10. Yukarıdaki parçaya göre, kendisinden söz eden ağaç, niçin uyanıyor? A. Birisi onu silkelediği için. B. Birisi onu balta ile kesmeye çalıştığı için. C. Korku duyduğu için. D. Yere yıkıldığı için. PARAGRAFTA ANLAM

89 CEVAP 10 B PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Ağaç, birileri onu baltayla kestiği için uyanıyor.

90 11. Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi kâğıdın yapılışı ile ilgili değildir? A. Ağaçlar kesilip arabalarla kâğıt fabrikalarına taşınır. B. Fabrikada makineler, ağaçları parçalayıp ezer. C. Ağaçtan elde edilen hamur, ince tabakalar halinde açılarak kurutulur. D. Kuruyan geniş yapraklar, kesilip defter biçimine getirilir. PARAGRAFTA ANLAM

91 CEVAP 11 D PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Parçada kağıtların defter haline getirilmesine ilişkin bir şey söylenmemiş.

92 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A. Her roman, gözlerimizin önüne yeni bir dünya sunar. B. Onun şu an sınavda olduğunu biliyorum. C. Bu sebepten olayları zamana bırakır. D. Sonra dayanamıyor bir de ben yazıyorum. PARAGRAFTA ANLAM

93 CEVAP 12 A PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Sadece A şıkkındaki cümle, herhangi bir neden- sonuç ilişkisi belirtmeden, daha sonra detaylandırılabilecek bir konu ortaya koyuyor.

94 "Vazifemdir bayrağımı "Vazifemdir bayrağımı Üstün tutmak her bayraktan. Can veririm, kan dökerim Vazgeçemem ben bu haktan." 13. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Kahramanlık B.Vatan özlemi C. Bayrak sevgisi D. Cesaret PARAGRAFTA ANLAM

95 CEVAP 13 C PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Dizelerden, bayrak sevgisinden bahsedildiği açık.

96 "Benim can arkadaşım, Sırdaşım kitap... Üzülsem teselli, neşe kaynağım, Yolumu yitirsem ışığım kitap." 14. Yukarıdaki dizelerde kitabın hangi özelliğinden söz edilmemiştir? A. İyi bir dost olduğundan B. Üzüntüyü giderip neşe verdiğinden C. İnsanın kültürünü artırdığından D. İnsana doğruyu, gerçeği gösterdiğinden PARAGRAFTA ANLAM

97 CEVAP 14 D PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Dizelerde, kitaın doğruyu ve gerçeği gösterdiğini belirten bir ifade yok. “Işığım kitap” ifadesini kültür artırma aracı olarak değerlendirmek mümkün.

98 “Artık anadili işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü, bir şeyler soran olsa da susuyordu. Yanakları pençe pençe, al al susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış; göğsünde bir katılık, lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, daima susuyordu." 15. Yukarıda tanıtılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Vatanından ayrıldığı için özlem içindedir. B. Bulunduğu yerde kendisini yabancı hissetmektedir. C. Anadilini konuşan olmadığı için üzgündür. D. Üzüntüden ağır hasta olmuştur. PARAGRAFTA ANLAM

99 CEVAP 15 C PARAGRAFTA ANLAM AÇIKLAMA: Parçada, anadilinin konuşulmadığı bir yerde olduğu ve hasta olduğunu anlamak mümkün. Ancak, anadilini konuşan kimse olmadığı için üzgün diyemeyiz.

100 SES BİLGİSİ

101 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde seslilerin tamamı kalın seslidir? A. Kiraz B. Vişne C. Mandalina D. Kayısı SES BİLGİSİ

102 CEVAP 1 D AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü Kalın ünlüler : a, ı, o, u  (Kayısı) SES BİLGİSİ

103 2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe özellik göstermez? A. Aile B. Sevgi C. Çocuk D. Toplum SES BİLGİSİ

104 CEVAP 2 A AÇIKLAMA: Türkçede iki sesli harf yan yana gelmez. Aile kelimesinde a ve i harfleri yan yana gelmiş. SES BİLGİSİ

105 3.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe özellik gösterir? A. Prens B. Saadet C. Mutluluk D. Balon SES BİLGİSİ

106 CEVAP 3 C AÇIKLAMA: Prens  Sözcük başında iki sessiz harf Saadet  Sözcük kökünde iki sesli harf Mutluluk Balon  Küçük ünlü uyumuna aykırı (Düz ünlüden (a) sonra düz ünlü (a,e,ı,i) gelmesi gerekir. SES BİLGİSİ

107 4.Aşağıdakilerden hangisinde hece ayrımı yanlış verilmiştir? A. A-ğa-cı kıs-ka-nı-rım, B. Ye-miş yük-lü da-lı var. C. Ba-har ol-sun güz ol-sun, D. Ne güz-el mas-a-lı var. SES BİLGİSİ

108 CEVAP 4 D AÇIKLAMA: Ne gü-zel ma-sa-lı var. SES BİLGİSİ

109 5. “Bu sözler benim aklımı karıştırdı” cümlesinde hece düşmesi olan sözcük hangisidir? A. karıştırdı B. sözler C. benim D. aklımı SES BİLGİSİ

110 CEVAP 5 D AÇIKLAMA: Akıl-ımı  aklımı SES BİLGİSİ

111 6. "Pazar günü piknik yapacağız." cümlesinde baştan dördüncü hece hangi sözcüktedir? A. piknik B. yapacağız C. günü D. pazar SES BİLGİSİ

112 CEVAP 6 C AÇIKLAMA: Pa-zar gü-nü pik-nik ya-pa-ca-ğız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SES BİLGİSİ

113 7. "Sayın tilki kokuyu almış olmalı." Yukarıdaki dizede hangi sözcükte kaynaştırma örneği vardır? A. sayın B. almış C. kokuyu D. olmalı SES BİLGİSİ

114 CEVAP 7 C AÇIKLAMA: Koku-y-u, burada y kaynaştırma harfi kullanılmıştır. SES BİLGİSİ

115 8."Annem, öğlen yemeğini hazırlıyordu." cümlesinde hangi sözcükte ünlü daralması vardır? A. Hazırlıyordu B. Yemeğini C. Öğlen D. Annem SES BİLGİSİ

116 CEVAP 8 A AÇIKLAMA: Hazırla  hazırlıyor SES BİLGİSİ

117 9.Aşağıdakilerden hangisi, ünlü (sesli) ile başlayan bir ek aldığında, sözcük sonundaki ünsüz yumuşamaz? A. Taç B. Çok C. Süt D. Dert SES BİLGİSİ

118 CEVAP 9 C AÇIKLAMA: Taç  Tac-ını tak. Çok  Çoğ-unu sen ye. Süt  Süt-ünü iç. Dert  Derd-ine derman yok mu? SES BİLGİSİ

119 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tüm ünlüleri kalındır? A. Kelebek B. Cetvel C. Gözlük D. Bayrak SES BİLGİSİ

120 CEVAP 10 D SES BİLGİSİ AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü Kalın ünlüler : a, ı, o, u  (Bayrak)

121 11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ince ve kalın ünlüler bir arada verilmemiştir? A. Yeşilay B. Sarıkız C. Beyazıt D. Mavilikler SES BİLGİSİ

122 CEVAP 11 B AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü Kalın ünlüler : a, ı, o, u)  (Sarıkız) SES BİLGİSİ

123 12. "Askerden dönen yavrusunu göğsüne bastırdı." cümlesinde hangi sözcükte "hece düşmesi" örneği vardır? A. Askerden B. Yavrusunu C. Bastırdı D. Göğsüne SES BİLGİSİ

124 CEVAP 12 C AÇIKLAMA: Göğüs  göğsü SES BİLGİSİ

125 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde "ünsüz benzeşmesi" (ünsüz sertleşmesi) kuralına örnek vardır? A. Çalışkan B. Bahçeden C. Alıngan D. İnsancıl SES BİLGİSİ

126 CEVAP 13 A AÇIKLAMA: Çalış-gan  çalışkan SES BİLGİSİ

127 14.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaşma yoktur? A. Suya B. Odunu C. İkişer D. Parası SES BİLGİSİ

128 CEVAP 14 B AÇIKLAMA: Suya  su-y-a Odunu  yok İkişer  iki-ş-er Parası  para-s-ı SES BİLGİSİ

129 15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur? A. Yanakları pespembe olmuştu. B. Ağzı, yüzü kir içinde. C. Düşünce burnu kanadı. D. Karnı çok acıkmış. SES BİLGİSİ

130 CEVAP 15 A AÇIKLAMA: Yanakları  hece düşmesi yok Ağız  ağzı Burun  burnu Karın  karnı SES BİLGİSİ

131 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sertleşme - benzeşme örneği yoktur? A. Yemişçi B. Gözlükçü C. Kapıcı D. Simitçi SES BİLGİSİ

132 CEVAP 16 C AÇIKLAMA: Yemişçi  Yemiş-ci, c harfi ç olmuş, Gözlükçü  Gözlük-cü, c harfi ç olmuş, Kapıcı  benzeşme yok Simitçi  Simit-ci, c harfi ç olmuş SES BİLGİSİ

133 17.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yumuşama örneği yoktur? A. Annesi bebeği uyuttu. B. Yağı dolaba koy! C. Kedi, köpeği kovaladı. D. Çiçeği vazoya koydu. SES BİLGİSİ

134 CEVAP 17 B AÇIKLAMA: Bebek  Bebek  bebe-ğ-i Yağ  Ya-ğ-ı Köpek  Köpe-ğ-i Çiçek  Çiçe-ğ-i SES BİLGİSİ

135 18. “Çanağa ne doğrarsan, kaşığında o çıkar” atasözünde altı çizili sözcüklerde aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır? A. Ünsüz benzeşmesi B. Hece düşmesi C. Kaynaştırma kuralı D. Ünsüz yumuşaması SES BİLGİSİ

136 CEVAP 18 D AÇIKLAMA: Çanak  çana-ğ-a Kaşık  kaşı-ğ-ı Ünsüz yumuşaması SES BİLGİSİ

137 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almamıştır? A. İkişer B. Beşer C. Altışar D. Yedişer SES BİLGİSİ

138 CEVAP 19 B AÇIKLAMA: İkişer  iki-ş-er Beşer  beş-er (kaynaştırma yok) Altışar  alt-ş-ar Yedişer  yedi-ş-er SES BİLGİSİ

139 20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sert sessiz harf yoktur? A. Şurup B. Çiçek C. Bavul D. Sepet SES BİLGİSİ

140 CEVAP 20 C AÇIKLAMA: Sert sessizler : ç,k,p,t,f,h,ş,s Bavul kelimesinde bu harflerden hiç biri yok. SES BİLGİSİ

141 TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK


"TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK. SÖZCÜKTE ANLAM CÜMLEDE ANLAM PARAGRAFTA ANLAM SES BİLGİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları