Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK

2 SÖZCÜKTE ANLAM CÜMLEDE ANLAM PARAGRAFTA ANLAM SES BİLGİSİ

3 SÖZCÜKTE ANLAM

4 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
SÖZCÜKTE ANLAM 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? A. Çay B. Doy C. Saz D. Yüz

5 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 1 B AÇIKLAMA: Doy kelimesinin birden fazla kullanılabileceği anlamı yoktur. Çay, saz ve yüz kelimelerin ise birden fazla anlamları vardır.

6 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
SÖZCÜKTE ANLAM 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? A. Aslan Memedim, göreyim seni. B. Akın'ın annesi tatlı bir kadındır. C. Yaramazlık yapınca babası haşladı. D. Aldığı her işi dikkatli yapar.

7 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 2 D AÇIKLAMA: D şıkkı haricindeki diğer cümlelerde Aslan, tatlı ve haşladı kelimeleri mecaz anlamda kullanılmıştır.

8 SÖZCÜKTE ANLAM 3. Aşağıdaki sözcüklerin üçü bir grup oluşturmaktadır. Grubun dışında kalan hangisidir? A. Doktor B. Hemşire C. Hastane D. Hastabakıcı

9 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 3 C AÇIKLAMA: “Hastane” dışındakilerin hepsi hastanede çalışan görevli personel meslekleri belirtilmektedir.

10 SÖZCÜKTE ANLAM 4. "İyi" ile "kötü" arasında bir ilişki vardır. "Güzel" ile aşağıdakilerden hangisi arasında benzer bir ilişki vardır? A. İyi B. Çirkin C. Hoş D. Zarif

11 B CEVAP 4 AÇIKLAMA: Güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkindir.
SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 4 B AÇIKLAMA: Güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkindir.

12 SÖZCÜKTE ANLAM 5. "Öğretmen" ile "öğrenci" arasında bir ilişki vardır. "Usta" ile aşağıdakilerden hangisi arasında benzer ilişki vardır? A. Uzman B. Üstat C. Çırak D. Yardımcı

13 C CEVAP 5 AÇIKLAMA: Öğretmen öğrenciye, usta da çırağa öğretir.
SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 5 C AÇIKLAMA: Öğretmen öğrenciye, usta da çırağa öğretir.

14 SÖZCÜKTE ANLAM 6. "Sözcük" ile "sözlük" arasındaki ilişki, "bilgi" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A. Antoloji B. Yazım kılavuzu C. Ansiklopedi D. Katalog

15 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 6 C AÇIKLAMA: Aranılan sözcük sözlükte, aranılan bilgi ansiklopediden bulunabilir.

16 A. Bu aile üç göbektir İzmir'de oturur.
SÖZCÜKTE ANLAM 7. "Göbek" sözcüğü hangi seçenekte "orta kısım" anlamında kullanılmıştır? A. Bu aile üç göbektir İzmir'de oturur. B. Şehrin göbeğinde bir ev tuttular. C. Aylin'in göbek adı Ayşe'dir. D. Göbeğini eritmek için spor yapıyor.

17 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 7 B AÇIKLAMA: Şehrin göbeği derken, şehrin orta kısmı kastedilmektedir.

18 A. Aç kalan kurtlar ağıla saldırdı. B. Bütün incirler kurtlandı.
SÖZCÜKTE ANLAM 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kurt" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Aç kalan kurtlar ağıla saldırdı. B. Bütün incirler kurtlandı. C. Ne kurttur o; kendisini iyi bilirim. D. Sana "Kırmızı Şapkalı Kız ve Kurt" masalını anlatacağım.

19 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 8 C AÇIKLAMA: C şıkkında kurt kelimesi bir insanı betimlemek için kullanılırken, diğer şıklarda bir hayvan adı olarak kullanılmıştır.

20 A. Yağan kar soğuğu kırdı. B. Pazarcılar akşam üstü fiyat kırdılar.
SÖZCÜKTE ANLAM 9. "Kırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "darıltmak" anlamında kullanılmıştır? A. Yağan kar soğuğu kırdı. B. Pazarcılar akşam üstü fiyat kırdılar. C. Sözlerin şevkimi kırdı. D. Seni, kırmak istememiştim.

21 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 9 D AÇIKLAMA: D şıkkı dışındaki tüm cümlelerde, kırmak kelimesi mecaz anlamında kullanılmıştır. D şıkkında ise yan anlamında yani “darıltmak” olarak kullanılmıştır.

22 SÖZCÜKTE ANLAM 10. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? A. Asabi – uysal B. Arzu – istek C. Ayaz - ılık D. Az - fazla

23 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 10 B AÇIKLAMA: Arzu ve istek aynı anlama gelen eş anlamlı sözcüklerdir.

24 11. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi uygun kullanılmamıştır?
SÖZCÜKTE ANLAM 11. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi uygun kullanılmamıştır? A. Okulunun açıldığı gün içi içine sığmıyordu. B. Parası yetmeyince etekleri zil çaldı. C. Yanlış davranışın, adına gölge düşürür. D. Meydanı boş bulunca yaramazlığı arttı.

25 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 11 B AÇIKLAMA: Etekleri zil çalmak, çok sevinçli olmak anlamındadır. Parası kalmayan kişiden bu tavır beklenemeyeceğinden, bu yanlış kullanımdır.

26 A. Davranışlarını düzeltmek, uslanmak.
SÖZCÜKTE ANLAM 12. "Yola gelmek" deyiminin doğru açıklandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Davranışlarını düzeltmek, uslanmak. B. Bir yere gitmek için yola çıkmak. C. Sonuca ulaşabilme çareleri aramak. D. Çözüm, çare bulmak.

27 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 12 A AÇIKLAMA: Yola gelmek deyimi davranışlarını düzeltmek, uslanmak, geçmişteki yanlışlarını düzeltmek olarak açıklanabilir.

28 A. Burası ne kadar temiz, masada iki karış toz var.
SÖZCÜKTE ANLAM 13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi karşıt anlamda kullanılmıştır? A. Burası ne kadar temiz, masada iki karış toz var. B. Yoksul olduğu giyiminden belli. C. Pastanın görünüşü o kadar güzel ki, dayanamadım tadına baktım. D. Çok ürkek, her şeyden korkuyor.

29 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 13 A AÇIKLAMA: Masada çok toz olmasına rağmen, masanın kirli olduğunu “ne kadar temiz” ifadesiyle (karşıt) alaycı biçimde belirtiyor.

30 A. Acaba kitabımı nerede bıraktım?
SÖZCÜKTE ANLAM 14. "Bırakmak" sözcüğü hangi seçenekte "ertelemek" anlamında kullanılmıştır? A. Acaba kitabımı nerede bıraktım? B. Okul gezisini bir hafta sonraya bıraktık. C. Kullandığın eşyayı yerine bırak. D. Bu işin peşini bıraktım.

31 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 14 B AÇIKLAMA: Bu şıkta işin bir hafta ertelendiği belirtilmektedir.

32 A. Seninle baş başa bir tatil yapalım. B. Başını tutarak ağlıyordu.
SÖZCÜKTE ANLAM 15. "Başına çiçekten çelenkler taktılar." cümlesindeki "baş" sözcüğünün anlamı, aşağıdakilerden hangisinde aynıdır? A. Seninle baş başa bir tatil yapalım. B. Başını tutarak ağlıyordu. C. Her şeyin başı sağlıktır. D. Bu sözler çok baş yiyecek.

33 SÖZCÜKTE ANLAM CEVAP 15 B AÇIKLAMA: Baş kelimesi bu şıkta “başına çelenk taktılar” ifadesinde olduğu gibi gerçek anlamında kullanılmış.

34 CÜMLEDE ANLAM

35 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme" söz konusudur?
CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme" söz konusudur? A. Kampta kısa sürede arkadaş olup yakınlaştık. B. Böyle aletler bazen işe yarar. C. Araba dediğin böyle olur. D. İnsanların gerçeği görmeleri zaman alabilir.

36 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 1 C AÇIKLAMA: “Araba dediğin böyle olur” ifadesi, hoşa giden bir arabanın diğerleriyle kıyaslanır bir üslupla (buna kıyasla diğer arabalara araba dememek gerek der gibi) beğenildiğini belirtir.

37 A. Sabah, erkenden yola çıktık. B. Şimdiye kadar çok kitap okudum.
CÜMLEDE ANLAM 2. Aşağıdakilerin hangisinin yükleminde belirtilen eylem gerçekleşmemiştir? A. Sabah, erkenden yola çıktık. B. Şimdiye kadar çok kitap okudum. C. Yaptığımız iyi işler, bize değer kazandırdı. D. Sen de bizimle geziye katılmayacak mıydın?

38 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 2 D AÇIKLAMA: D şıkkındaki cümlede henüz geziye katılımın gerçekleşmediği açıkça bellidir. Gerçekleşmiş olsaydı bu soruya gerek kalmazdı, ya da “ sen hani bu geziye katılmayacaktın?” şeklinde bir soru sorulabilirdi.

39 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
CÜMLEDE ANLAM 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır? A. Acı ve sevinç bir trenin iki vagonudur. B. Kumaş aldı; ama terziye diktirmedi. C. Yürek, yaralı bir şahindir. D. Batıl düşünceler, birer eskimiş giysidir.

40 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 3 B AÇIKLAMA: Diğer şıklarda, acı ve sevinç vagonlara, yürek yaralı şahine, batıl düşünceler eskimiş giysilere benzetilmiş.

41 4. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde yanıt beklenilmemektedir?
CÜMLEDE ANLAM 4. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde yanıt beklenilmemektedir? A. Sence bu yıl hangi takım şampiyon olacak? B. Beklediğiniz konuklar geldi mi? C. Ödevlerini bitirdin mi? D. İnsan, büyüklerine karşı böyle mi davranır?

42 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 4 D AÇIKLAMA: D şıkkı bir soru cümlesi olmakla birlikte, “İnsan büyüklerine bu şekilde davranmaz” anlamında kullanılan bir uyarı veya sitem ifadesidir. Niyet soru sormak değil, uyarmak veya sitem etmek olduğu için cevap beklenmez.

43 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca farklıdır?
CÜMLEDE ANLAM 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca farklıdır? A. Kardeşten karın yakın, kulaktan burun yakın. B. İki kardeş savaşmış, budala buna inanmış. C. Kardeşim olsun, kanlım olsun. D. Kardeş, kardeşi atmış, yar başında tutmuş

44 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 5 A AÇIKLAMA: A şıkkı dışındaki cümlelerde, kardeşlerin kavga da etse, küsse de, eninde sonunda barışıp bir araya gelecekleri anlatılıyor.

45 6. Aşağıdakilerin hangisinde yakınma söz konusudur?
CÜMLEDE ANLAM 6. Aşağıdakilerin hangisinde yakınma söz konusudur? A. Bu maçta beni de oynatırlar mı ki? B. Ne söylesem umursamıyor, beni hiç dinlemiyor. C. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. D. Konuşurken zaman zaman bize bakıyor gibiydi.

46 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 6 B AÇIKLAMA: Umursamama ve dinlememe kelimeleri, yakınmayı açıkça ortaya koymaktadır.

47 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz eleştiri yoktur?
CÜMLEDE ANLAM 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz eleştiri yoktur? A. Emek verip kazanmadı ki bunların değerini bilsin. B. Yakışıklı değil ki giydikleri yakışsın. C. Konuşmasını bilmez ki bunları anlatabilsin. D. Onunla konuşamadım ki durumu size anlatayım.

48 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 7 D AÇIKLAMA: A şıkkında “emek verip kazanmadığı”, B şıkkında “yakışıklı olmadığı”, C şıkkında “konuşmasını bilmediği” şeklinde olumsuz eleştiriler var D şıkkında eleştiri yok.

49 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?
CÜMLEDE ANLAM 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur? A. Yaşam, bazı şeyler için çok kısa olabilir. B. Çocukları eve gelmeyince huzursuz oluyorum. C. Diyelim ki bu yarışmaya katıldım, sonrası ne olacak? D. Erken kalktım mı kendimi daha dinç hissediyorum.

50 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 8 C AÇIKLAMA: C şıkkında yarışmaya katılmadığı halde, katıldığını varsayma (öyleymiş gibi kabul etme) durumu var.

51 9. Aşağıdakilerin hangisinde aşamalı bir durum anlatılmaktadır?
CÜMLEDE ANLAM 9. Aşağıdakilerin hangisinde aşamalı bir durum anlatılmaktadır? A. Derse gitmek üzere evden çıktı. B. Korkunun kaynağında bilgisizlik vardır. C. Hasta günden güne iyileşiyordu. D. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

52 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 9 C AÇIKLAMA: Günden güne ifadesi her geçen gün aşamalı olarak anlamındadır.

53 10. Aşağıdakilerin hangisinde yakınma vardır?
CÜMLEDE ANLAM 10. Aşağıdakilerin hangisinde yakınma vardır? A. Ne yapsam, bu öğrenciye ders dinlemeyi öğretemedim. B. Ne iyi ettin de geldin. C. İnsan, öğrendiklerine bir şeyler katmalıdır. D. Emekli olduktan sonra seyahate çıkmaya başladı.

54 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 10 A AÇIKLAMA: Öğretmek için denediği her şeyden başarısız olmasından dolayı, yakınma ifadesi var.

55 CÜMLEDE ANLAM 11. "Çok bilen, çok yanılır." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A. Düşünce B. Haber C. Duygu D. İstek

56 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 11 A AÇIKLAMA: Çok bilen çok yanılır cümlesi bir kişinin düşüncesini ifade eder. Burada herhangi bir duygu, istek ya da haber verilmesi söz konusu değildir.

57 A. Ancak beş gün sonra gelebildi. B. Bu sorunu ancak ben çözebilirim.
CÜMLEDE ANLAM 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir büyüklenme anlamı sezilmektedir? A. Ancak beş gün sonra gelebildi. B. Bu sorunu ancak ben çözebilirim. C. Geleceğim; ancak bir koşulum var. D. Bunu ancak onunla başarabiliriz.

58 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 12 B AÇIKLAMA: Bu şıkta, aslında “sorunu kendisinden başkasının çözemeyeceğini” anlatmaya çalıştığı için büyüklenme olduğu söylenebilir.

59 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atasözü vardır?
CÜMLEDE ANLAM 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atasözü vardır? A. Kızını dövmeyen dizini döver demedim mi? B. Elden ayaktan düşmek istemiyorum. C. Bu yaptığına iğneyle kuyu kazmak denir. D. Büyüklerine biraz kulak ver.

60 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 13 A AÇIKLAMA: A şıkkında atasözü, diğerlerinde ise deyim kullanılmıştır.

61 A. Bedava sirke baldan tatlıdır. B. Çok naz, aşık usandırır.
CÜMLEDE ANLAM 14. "Para verilmeden ele geçen şeyler çok hoşa gider." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedava sirke baldan tatlıdır. B. Çok naz, aşık usandırır. C. Helâl kazanç ile yağlı pilav yenmez. D. Komşuda pişer bize de düşer.

62 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 14 A AÇIKLAMA: Soru metninde verilen açıklama için en uygun atasözü “Bedava sirke baldan tatlıdır” olur.

63 CÜMLEDE ANLAM 15. Onun dik başlı bir insan olduğunu söylüyorlar." cümlesinde altı çizili söz grubu yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A. Uysal B. İnatçı C. Cesur D. Mert

64 CÜMLEDE ANLAM CEVAP 15 B AÇIKLAMA: Dik başlı söz grubu yerine inatçı kelimesi kullanılabilir.

65 PARAGRAFTA ANLAM

66 (1., 2. ve 3. soruları, yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)
PARAGRAFTA ANLAM "Yaz tatilini köyde, dayımların yanında geçiriyordum. Dayımın oğlu Ahmet ile birlikte sabahları erkenden kalkıyorduk. Önce kahvaltımızı yapıyorduk. Sonra, harman yerine gidip döven sürüyorduk. Dövenin üzerine binmek, çok hoşuma gidiyordu. Önceleri korkmuştum. Birkaç defa binince alıştım." (1., 2. ve 3. soruları, yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

67 1. Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun yaptığı uğraşlardan değildir?
PARAGRAFTA ANLAM 1. Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun yaptığı uğraşlardan değildir? A. Top oynamak B. Erken kalkmak C. Döven sürmek D. Harman yerine gitmek

68 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 1 A AÇIKLAMA: Top oynamaktan bahsedilmiyor.

69 B. Köy yaşamı çok değişikti. C. Köy yaşamı çok kolaydı.
PARAGRAFTA ANLAM 2. "Köy yaşamı bambaşkaydı." sözü ile anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A. Köy yaşamı çok zordu. B. Köy yaşamı çok değişikti. C. Köy yaşamı çok kolaydı. D. Köy yaşamı çok düzenliydi.

70 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 2 B AÇIKLAMA: “Bambaşka” kelimesi “çok değişik” anlamında kullanılabilmektedir.

71 3. Yukarıdaki yazıda kaç cümle vardır? A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
PARAGRAFTA ANLAM 3. Yukarıdaki yazıda kaç cümle vardır? A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

72 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 3 C AÇIKLAMA: Parçada 7 cümle vardır.

73 "Atatürk'ü bana sendin sevdiren, Ana yüreğinden Güzellikleri sindiren.
PARAGRAFTA ANLAM "Atatürk'ü bana sendin sevdiren, Ana yüreğinden Güzellikleri sindiren. Sonra vatanımı öğrendim senden, Kahramanlar dolu tarihimi Sonra insanlarımızı Dürüst, çalışkan, Her biri başka bir kahraman!” (4. ve 5. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

74 PARAGRAFTA ANLAM 4. Yukarıdaki parçanın konusuna uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Anneciğim B. Vatanım C. Atatürk D. Öğretmenim

75 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 4 D AÇIKLAMA: Parçada, bir çok değişik konunun öğretilmesinden ve bunu öğretenden bahsediyor. Yani, öğretmen en uygun başlıktır.

76 B. Kahramanlarla dolu tarihini öğrenmesi
PARAGRAFTA ANLAM 5. Parçaya göre, çocuğun öğrendikleri içinde, aşağıdakilerden hangisi açıkça belirtilmemiştir? A. Vatanını tanıması B. Kahramanlarla dolu tarihini öğrenmesi C. Büyüklere saygı duymanın önemini kavraması D.Türk insanının yapısını tanıması

77 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 5 C AÇIKLAMA: Parçada büyüklere saygı duyulması ile ilgili doğrudan bir anlatım yok.

78 (6., 7. ve 8. sorular yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
PARAGRAFTA ANLAM “ Söğütözü, Atatürk'ün çok sevdiği, sık sık gittiği bir yerdi. Burada bol su, bir küçük havuz ve yüz kadar yetişmiş söğüt ağacı vardı. Atatürk, buraya bir kulübe yaptırmak istemiş, uygun gördüğü yerde de yirmi kadar ağaç bulunduğundan bunları kaldırmak gerekmişti. Atatürk bir türlü kesilsin istemiyordu. Düşündü, taşındı... Sonunda, 'Bu ağaçların yerleri değiştirilsin.' dedi. Bu işi de başında durarak kendisi yaptırdı. Çukurları kazdırdı. Söğütleri özenle söktürüp yeni yerlerine diktirdi. Günlerce gelerek, sulattı. 'Acaba tutacak mı?' diye, ona buna sordu. Sonunda hiç fire vermeden hepsinin de tuttuğu görüldü. Atatürk gidip geldikçe onlara bakar, çocuk gibi sevinirdi." (6., 7. ve 8. sorular yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.)

79 A. Orada bol suyun olması B. Orada küçük bir havuzun bulunması
PARAGRAFTA ANLAM 6. Aşağıdakilerden hangisi Söğütözü'nün açıkça belirtilen özelliklerinden değildir? A. Orada bol suyun olması B. Orada küçük bir havuzun bulunması C. Orada yüz kadar söğüt ağacının olması D. Oranın, Ankara'nın dışında bulunması

80 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 6 D AÇIKLAMA: Söğütözü’nün Ankara’nın dışında bulunduğuna dair bir ifade yok.

81 A. Söğüt ağaçlarının kesilmesi
PARAGRAFTA ANLAM 7. Kulübenin yapılabilmesi için bulunan çözüm, aşağıdakilerden hangisidir? A. Söğüt ağaçlarının kesilmesi B. Kulübenin uygun olan başka yere yapılması C. Söğüt ağaçlarının yerinin değiştirilmesi D. Başında durarak kulübe inşaatının bitirtilmesi

82 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 7 C AÇIKLAMA: Kulübeyi yapmak için ağaçların kesilmesi yerine, başka bir yere taşınmasına karar verilmiş.

83 8. Parçadan, Atatürk'ün hangi özelliği çıkarılabilir?
PARAGRAFTA ANLAM 8. Parçadan, Atatürk'ün hangi özelliği çıkarılabilir? A. Yurt sevgisi B. Doğa sevgisi C. Ulus sevgisi D. Çalışmaya verdiği önem

84 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 8 B AÇIKLAMA: Parçada Atatürk’ün ağaçların kesilmesine razı gelmemesi, doğa sevgisini göstermektedir.

85 9. Yazarı kaygılandıran neden, aşağıdakilerden hangisidir?
PARAGRAFTA ANLAM “ Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Bizim için değil: ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz çok gördük. Sizin için kötü olacak." 9. Yazarı kaygılandıran neden, aşağıdakilerden hangisidir? A. Kış mevsiminin yaklaşması B. Kuşların soyunun tükeneceği C. Göçmen kuşların gitmesi D. Güz mevsiminin bulutlu geçmesi

86 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 9 B AÇIKLAMA: Yazarın bahsettiği lekeler, sonbaharda sıcak yerlere göç eden kuşlardır. Yazar kuşların neslinin tükeneceğinden endişeli.

87 (10. ve 11. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)
PARAGRAFTA ANLAM “ Ben dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. Az sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler beni uzun bir arabaya koydular. Kâğıt fabrikasına götürdüler. Kocaman makineler beni parçaladılar, ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular. Geniş yapraklar biçimine dönüştüm. Kâğıt oldum.” (10. ve 11. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

88 A. Birisi onu silkelediği için.
PARAGRAFTA ANLAM 10. Yukarıdaki parçaya göre, kendisinden söz eden ağaç, niçin uyanıyor? A. Birisi onu silkelediği için. B. Birisi onu balta ile kesmeye çalıştığı için. C. Korku duyduğu için. D. Yere yıkıldığı için.

89 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 10 B AÇIKLAMA: Ağaç, birileri onu baltayla kestiği için uyanıyor.

90 A. Ağaçlar kesilip arabalarla kâğıt fabrikalarına taşınır.
PARAGRAFTA ANLAM 11. Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi kâğıdın yapılışı ile ilgili değildir? A. Ağaçlar kesilip arabalarla kâğıt fabrikalarına taşınır. B. Fabrikada makineler, ağaçları parçalayıp ezer. C. Ağaçtan elde edilen hamur, ince tabakalar halinde açılarak kurutulur. D. Kuruyan geniş yapraklar, kesilip defter biçimine getirilir.

91 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 11 D AÇIKLAMA: Parçada kağıtların defter haline getirilmesine ilişkin bir şey söylenmemiş.

92 A. Her roman, gözlerimizin önüne yeni bir dünya sunar.
PARAGRAFTA ANLAM 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A. Her roman, gözlerimizin önüne yeni bir dünya sunar. B. Onun şu an sınavda olduğunu biliyorum. C. Bu sebepten olayları zamana bırakır. D. Sonra dayanamıyor bir de ben yazıyorum.

93 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 12 A AÇIKLAMA: Sadece A şıkkındaki cümle, herhangi bir neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, daha sonra detaylandırılabilecek bir konu ortaya koyuyor.

94 Üstün tutmak her bayraktan. Can veririm, kan dökerim
PARAGRAFTA ANLAM "Vazifemdir bayrağımı Üstün tutmak her bayraktan. Can veririm, kan dökerim Vazgeçemem ben bu haktan." 13. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Kahramanlık B.Vatan özlemi C. Bayrak sevgisi D. Cesaret

95 C CEVAP 13 AÇIKLAMA: Dizelerden, bayrak sevgisinden bahsedildiği açık.
PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 13 C AÇIKLAMA: Dizelerden, bayrak sevgisinden bahsedildiği açık.

96 Üzülsem teselli, neşe kaynağım, Yolumu yitirsem ışığım kitap."
PARAGRAFTA ANLAM "Benim can arkadaşım, Sırdaşım kitap... Üzülsem teselli, neşe kaynağım, Yolumu yitirsem ışığım kitap." 14. Yukarıdaki dizelerde kitabın hangi özelliğinden söz edilmemiştir? A. İyi bir dost olduğundan B. Üzüntüyü giderip neşe verdiğinden C. İnsanın kültürünü artırdığından D. İnsana doğruyu, gerçeği gösterdiğinden

97 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 14 D AÇIKLAMA: Dizelerde, kitaın doğruyu ve gerçeği gösterdiğini belirten bir ifade yok. “Işığım kitap” ifadesini kültür artırma aracı olarak değerlendirmek mümkün.

98 15. Yukarıda tanıtılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
PARAGRAFTA ANLAM “ Artık anadili işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü, bir şeyler soran olsa da susuyordu. Yanakları pençe pençe, al al susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış; göğsünde bir katılık, lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, daima susuyordu." 15. Yukarıda tanıtılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Vatanından ayrıldığı için özlem içindedir. B. Bulunduğu yerde kendisini yabancı hissetmektedir. C. Anadilini konuşan olmadığı için üzgündür. D. Üzüntüden ağır hasta olmuştur.

99 PARAGRAFTA ANLAM CEVAP 15 C AÇIKLAMA: Parçada, anadilinin konuşulmadığı bir yerde olduğu ve hasta olduğunu anlamak mümkün. Ancak, anadilini konuşan kimse olmadığı için üzgün diyemeyiz.

100 SES BİLGİSİ

101 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde seslilerin tamamı kalın seslidir?
SES BİLGİSİ 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde seslilerin tamamı kalın seslidir? A. Kiraz B. Vişne C. Mandalina D. Kayısı

102 D CEVAP 1 AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü
SES BİLGİSİ CEVAP 1 D AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü Kalın ünlüler : a, ı, o, u  (Kayısı)

103 2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe özellik göstermez?
SES BİLGİSİ 2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe özellik göstermez? A. Aile B. Sevgi C. Çocuk D. Toplum

104 SES BİLGİSİ CEVAP 2 A AÇIKLAMA: Türkçede iki sesli harf yan yana gelmez. Aile kelimesinde a ve i harfleri yan yana gelmiş.

105 3.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe özellik gösterir?
SES BİLGİSİ 3.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe özellik gösterir? A. Prens B. Saadet C. Mutluluk D. Balon

106 C CEVAP 3 AÇIKLAMA: Prens  Sözcük başında iki sessiz harf
SES BİLGİSİ CEVAP 3 C AÇIKLAMA: Prens  Sözcük başında iki sessiz harf Saadet  Sözcük kökünde iki sesli harf Mutluluk Balon  Küçük ünlü uyumuna aykırı (Düz ünlüden (a) sonra düz ünlü (a,e,ı,i) gelmesi gerekir.

107 4.Aşağıdakilerden hangisinde hece ayrımı yanlış verilmiştir?
SES BİLGİSİ 4.Aşağıdakilerden hangisinde hece ayrımı yanlış verilmiştir? A. A-ğa-cı kıs-ka-nı-rım, B. Ye-miş yük-lü da-lı var. C. Ba-har ol-sun güz ol-sun, D. Ne güz-el mas-a-lı var.

108 SES BİLGİSİ CEVAP 4 D AÇIKLAMA: Ne gü-zel ma-sa-lı var.

109 SES BİLGİSİ 5. “Bu sözler benim aklımı karıştırdı” cümlesinde hece düşmesi olan sözcük hangisidir? A. karıştırdı B. sözler C. benim D. aklımı

110 SES BİLGİSİ CEVAP 5 D AÇIKLAMA: Akıl-ımı  aklımı

111 SES BİLGİSİ 6. "Pazar günü piknik yapacağız." cümlesinde baştan dördüncü hece hangi sözcüktedir? A. piknik B. yapacağız C. günü D. pazar

112 C CEVAP 6 AÇIKLAMA: Pa-zar gü-nü pik-nik ya-pa-ca-ğız
SES BİLGİSİ CEVAP 6 C AÇIKLAMA: Pa-zar gü-nü pik-nik ya-pa-ca-ğız

113 7. "Sayın tilki kokuyu almış olmalı."
SES BİLGİSİ 7. "Sayın tilki kokuyu almış olmalı." Yukarıdaki dizede hangi sözcükte kaynaştırma örneği vardır? A. sayın B. almış C. kokuyu D. olmalı

114 SES BİLGİSİ CEVAP 7 C AÇIKLAMA: Koku-y-u, burada y kaynaştırma harfi kullanılmıştır.

115 SES BİLGİSİ 8."Annem, öğlen yemeğini hazırlıyordu." cümlesinde hangi sözcükte ünlü daralması vardır? A. Hazırlıyordu B. Yemeğini C. Öğlen D. Annem

116 SES BİLGİSİ CEVAP 8 A AÇIKLAMA: Hazırla  hazırlıyor

117 SES BİLGİSİ 9.Aşağıdakilerden hangisi, ünlü (sesli) ile başlayan bir ek aldığında, sözcük sonundaki ünsüz yumuşamaz? A. Taç B. Çok C. Süt D. Dert

118 C CEVAP 9 AÇIKLAMA: Taç  Tac-ını tak. Çok  Çoğ-unu sen ye.
SES BİLGİSİ CEVAP 9 C AÇIKLAMA: Taç  Tac-ını tak. Çok  Çoğ-unu sen ye. Süt  Süt-ünü iç. Dert  Derd-ine derman yok mu?

119 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tüm ünlüleri kalındır?
SES BİLGİSİ 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tüm ünlüleri kalındır? A. Kelebek B. Cetvel C. Gözlük D. Bayrak

120 D CEVAP 10 AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü
SES BİLGİSİ CEVAP 10 D AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü Kalın ünlüler : a, ı, o, u  (Bayrak)

121 SES BİLGİSİ 11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ince ve kalın ünlüler bir arada verilmemiştir? A. Yeşilay B. Sarıkız C. Beyazıt D. Mavilikler

122 B CEVAP 11 AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü
SES BİLGİSİ CEVAP 11 B AÇIKLAMA: İnce ünlüler : e, i, ö, ü Kalın ünlüler : a, ı, o, u)  (Sarıkız)

123 SES BİLGİSİ 12. "Askerden dönen yavrusunu göğsüne bastırdı." cümlesinde hangi sözcükte "hece düşmesi" örneği vardır? A. Askerden B. Yavrusunu C. Bastırdı D. Göğsüne

124 SES BİLGİSİ CEVAP 12 C AÇIKLAMA: Göğüs  göğsü

125 SES BİLGİSİ 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde "ünsüz benzeşmesi" (ünsüz sertleşmesi) kuralına örnek vardır? A. Çalışkan B. Bahçeden C. Alıngan D. İnsancıl

126 SES BİLGİSİ CEVAP 13 A AÇIKLAMA: Çalış-gan  çalışkan

127 14.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaşma yoktur?
SES BİLGİSİ 14.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaşma yoktur? A. Suya B. Odunu C. İkişer D. Parası

128 B CEVAP 14 AÇIKLAMA: Suya  su-y-a Odunu  yok İkişer  iki-ş-er
SES BİLGİSİ CEVAP 14 B AÇIKLAMA: Suya  su-y-a Odunu  yok İkişer  iki-ş-er Parası  para-s-ı

129 15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur?
SES BİLGİSİ 15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur? A. Yanakları pespembe olmuştu. B. Ağzı, yüzü kir içinde. C. Düşünce burnu kanadı. D. Karnı çok acıkmış.

130 A CEVAP 15 AÇIKLAMA: Yanakları  hece düşmesi yok Ağız  ağzı
SES BİLGİSİ CEVAP 15 A AÇIKLAMA: Yanakları  hece düşmesi yok Ağız  ağzı Burun  burnu Karın  karnı

131 SES BİLGİSİ 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sertleşme - benzeşme örneği yoktur? A. Yemişçi B. Gözlükçü C. Kapıcı D. Simitçi

132 C CEVAP 16 AÇIKLAMA: Yemişçi  Yemiş-ci, c harfi ç olmuş,
SES BİLGİSİ CEVAP 16 C AÇIKLAMA: Yemişçi  Yemiş-ci, c harfi ç olmuş, Gözlükçü  Gözlük-cü, c harfi ç olmuş, Kapıcı  benzeşme yok Simitçi  Simit-ci, c harfi ç olmuş

133 SES BİLGİSİ 17.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yumuşama örneği yoktur? A. Annesi bebeği uyuttu. B. Yağı dolaba koy! C. Kedi, köpeği kovaladı. D. Çiçeği vazoya koydu.

134 B CEVAP 17 AÇIKLAMA: Bebek  bebe-ğ-i Yağ  Ya-ğ-ı Köpek  Köpe-ğ-i
SES BİLGİSİ CEVAP 17 B AÇIKLAMA: Bebek  bebe-ğ-i Yağ  Ya-ğ-ı Köpek  Köpe-ğ-i Çiçek  Çiçe-ğ-i

135 SES BİLGİSİ 18. “Çanağa ne doğrarsan, kaşığında o çıkar” atasözünde altı çizili sözcüklerde aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır? A. Ünsüz benzeşmesi B. Hece düşmesi C. Kaynaştırma kuralı D. Ünsüz yumuşaması

136 D CEVAP 18 AÇIKLAMA: Çanak  çana-ğ-a Kaşık  kaşı-ğ-ı
SES BİLGİSİ CEVAP 18 D AÇIKLAMA: Çanak  çana-ğ-a Kaşık  kaşı-ğ-ı Ünsüz yumuşaması

137 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almamıştır?
SES BİLGİSİ 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almamıştır? A. İkişer B. Beşer C. Altışar D. Yedişer

138 B CEVAP 19 AÇIKLAMA: İkişer  iki-ş-er
SES BİLGİSİ CEVAP 19 B AÇIKLAMA: İkişer  iki-ş-er Beşer  beş-er (kaynaştırma yok) Altışar  alt-ş-ar Yedişer  yedi-ş-er

139 SES BİLGİSİ 20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sert sessiz harf yoktur? A. Şurup B. Çiçek C. Bavul D. Sepet

140 C CEVAP 20 AÇIKLAMA: Sert sessizler : ç,k,p,t,f,h,ş,s
SES BİLGİSİ CEVAP 20 C AÇIKLAMA: Sert sessizler : ç,k,p,t,f,h,ş,s Bavul kelimesinde bu harflerden hiç biri yok.

141 TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK


"TÜRKÇE ŞÜKRÜ ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları