Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

2 COŞAN TİCARET VE DANIŞMANLIK
AHMET COŞAN MAKİNE MÜHENDİSİ COŞAN TİCARET VE DANIŞMANLIK

3

4

5 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
GİRİŞ, TANIMLAR TARİHÇE VE ETİK FELSEFESİ MÜHENDİSLİK TARİHİ ETİK KODLAR AKADEMİK ETİK ÖRNEK VAKALAR DÜRÜSTLÜK-UMURSAMAZLIK PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ RİSK-GÜVENLİK HAK VE SORUMLULUKLAR ÇEVRESEL ETİK KİŞİSEL İLETİŞİM VİZE SINAVI ÖDEV SUNUMU

6 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
DEĞERLENDİRME : VİZE…………….….………..:%25 ÖDEV…………… :%25 FİNAL SINAV… …:%50

7 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
KAYNAKLAR

8 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

9 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

10 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

11 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

12 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
ETİK NEDİR ?

13 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Amerikalı sosyolog Raymond Baumhart’ın iş adamlarına sorduğu “Etik sizce ne anlama gelir?” sorusuna aldığı yanıtlar oldukça çeşitliydi (Anon., 2003):

14 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Etik, duygularımın bana neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemesiyle ilgilidir. Etik, Benim dini inançlarım ile ilgilidir. Etik olmak, yasaların gerektirdiğini yapmakla ilgilidir. Etik, toplumun kabul ettiği davranış standartlarından oluşur. Sözcüğün anlamını bilmiyorum!

15 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Görüldüğü gibi; yukarıdaki cevaplar, bizim de vereceğimiz ceavaplara tipik örneklerdir. “Etik” sözcüğünün anlamını bir anda belirlemek zordur ve insanların bu konudaki görüşleri de kesin olmaktan uzaktır.

16 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Etik, duygularımın bana neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemesiyle ilgilidir. Birçok kişi, etiği duygularıyla özdeşleştirmeye çalışır. Ancak, “etik olmak”, kesinlikle insanın duygularının dinlemesi değildir. Aslında, duygular, çoğu zaman etik olmaktan saparlar.

17 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Sevdiklerimizin tarafını tutmak, sevmediklerimize karşı adaletli olmamak, acıdıklarımızı affetmek, korktuklarımıza karşı çıkamamak, tuttuğumuz futbol takımı lehine veya aleyhine verilen kararlara karşı yaklaşımımız, vb.

18 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Etik, Benim dini inançlarım ile ilgilidir. Ayrıca, etik yalnızca dinle de ilgili değildir. Doğal olarak, dinler çoğu yüksek etik standartları savunurlar. Ancak, etik dinle sınırlandırılmış olsaydı, yalnızca dindar kimselere uygulanabilirdi. Üstelik, farklı dinden olanların etik standartlarının da farklı olması beklenirdi.

19 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Etik olmak, yasaların gerektirdiğini yapmakla ilgilidir. “Etik olmak”, yasalara uymakla da aynı şey değildir. Yasalar genellikle vatandaşların kabul ettiği etik standartları göz önünde bulundururlar. Ancak, yasalar da aynı duygularda olduğu gibi etik olandan sapabilir. Örneğin; ABD’de iç savaş öncesi esaretle ilgili yasalar, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki ırk ayrımı (apartheid) yasaları vb. Unutulmamalıdır ki, yasallardaki etik standartlar, bir bakıma yasa yapıcıların etik değerlerine bağlıdır.

20 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Etik, toplumun kabul ettiği davranış standartlarından oluşur. Etik olmak, toplumun kabul ettiğini yapmak da değildir. Herhangi bir toplumda, insanların çoğu etik olan standartları gerçekten de kabul etse bile, bir toplumdaki davranış standardı etik olmaktan sapabilir. Toplumun tümü etik açıdan bozulabilir. Örneğin; Nazi Almanyası, ve o dönemdeki üstün ırk akımı, etik olarak bozulmuş bir topluma iyi bir örnektir. Eğer etik olmak, toplumun kabul ettiğini yapmak olsaydı, istisnasız herkesin fikir birliğinde olduğu konuları bulmamız gerekecekti ki, bu da olanak dışıdır.

21 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Peki nedir etik ? Etik, insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, teknolojik, vb tüm alanlarda insanın tutum , davranış , eylem ve kararlarında belirleyici olan, hiç kimsenin dışında kalamayacağı ilkeler ve değerler bütünüdür.

22 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Ancak, etik daha çok sübjektif nitelikte bir olgudur, kişinin iç dünyasına dönüktür. Kural ve ilkeleri belirli şey veya şeylerin yapılması veya yapılmaması temeline dayanmaktadır. Kişinin yapma ya da yapmama fiili, bu anlamda tamamen vicdani bir görev olarak algılanmaktadır.

23 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
ETİK…. MORAL…. AHLAK….

24 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
ETİK İlk çağlardan, Aristoteles zamanından beri kullanılagelen bir kelimedir. Etimolojik köken olarak Yunanca “ethos” kökünden gelmektedir. Ethos kelimesinin üç farklı anlamı bulunmaktadır: kalınan yer, ikametgah, memleket, vb; alışkanlıklar, hayat tecrübeleri, töre, vb; töresel bilinç, ahlaksal inanç ve davranış, vb.

25 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MORAL Latince “mos “ kelimesinden gelmektedir. “ mos “ kelimesinin çoğul hali “ mores “ dir. Kelime anlamı ahlaki değerdir.

26 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
AHLAK Arapça “ hulk “ kelimesinden gelmektedir. Gelenek, yerleşik hale gelmiş duygululuk hali, vicdani davranış anlamlarına gelmektedir.

27 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Etimolojik olarak, yani kelime kökenleri olarak ele alındığında etik kelimesi de, moral kelimesi de ahlak kelimesi de aynı anlamı ifade etmektedir. Ancak felsefi tanımlama da birbirlerinden ayrılırlar.

28 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Niçin etik dersi almalıyım ? Ben zaten etik değerlere sahip birisiyim …..

29 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Mühendislik eğitimi alan kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardır bunlar….

30 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Cevap ise şöyledir : Bu derste sizin genel etik konularında bir eğitim almanız istenmemektedir. Burada , mesleki etik ( profesyonel etik ) konusunda bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

31 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Hastings Center, 1969’da ABD’de kurulan ve biyoetik konularında araştırma yapan bağımsız bir kuruluştur. Bu merkez tarafından desteklenen ve yükseköğretimdeki etik programlarının incelendiği iki yıllık bir araştırmaya göre, etik eğitiminin amaçlarını aşağıdaki beş maddede toplamak mümkündür (Harris vd., 1999):

32 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Öğrencilerin etik konulardaki hayal gücünü uyarmak. Öğrencilerin etik konularını tanımalarına ve ayırt etmelerine yardımcı olmak. Öğrencilerin etik konularda çözümleyici beceriler geliştirmesini desteklemek. Öğrencilerde sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak. Etik açıdan belirsizliklerle ya da fikir birliği olmayan durumlarla hoşgörüyle ve etkin biçimde baş edebilmeleri için öğrencilere yardım etmek.

33 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Mesleki etik diye bir şey varsa ….. Etiğin çeşitleri mi var ? Peki o zaman etik çeşitleri nelerdir ?

34 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Genel etik Kişisel etik Mesleki ( profesyonel ) etik

35 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
1- Genel etik 2- Meslek etiği 3- Görev etiği

36 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
GENEL ETİK Toplumun hemen hemen tamamı tarafından kabul edilen değerler bütünüdür. Yalan söylemek, adam öldürmek, sözünü tutmamak, hırsızlık yapmak, vb.

37 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Burada da niyet ve eylem ilişkisi tanımlanmalıdır. Örneğin bir trafik kazasında şöförün öldürme niyeti yoktur , ama sonuç ölümdür.

38 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
KİŞİSEL ETİK Kişinin sahip olduğu değerler bütünüdür. Aslında kişisel etik, genel etik kavramı ile büyük ölçüde örtüşmekle birlikte bazı detaylarda ayrıştığı görülür. Bu detaylar ise genel etikte tam olarak netleşmemiş konularla ilgilidir. Örneğin kök hücre uygulamaları, organ nakli, vb.

39 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MESLEKİ (PROFESYONEL) ETİK

40 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Peki o zaman kişisel etik ile mesleki (profesyonel ) etik arasındaki fark nedir ?

41 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Aslında bu ikisi arasında kesin çizgilerle belirlenebilecek farklılıklar yoktur. Belirli bir eğitimden geçerek bir meslek sahibi olan herkesin doğal olarak bir kişisel etik anlayışı mevcuttur. Bu anlayış, genellikle günlük yaşantımızda kişi ile kişi arasındaki ve kişi ile toplum arasındaki ilişkilerde yönlendiricidir.

42 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Ancak mesleki etik , mesleğin icra edilmesi esnasında karşımıza çıkan etik kurallar olup kişisel etik anlayışını da kapsayan bir yaklaşımdır. Mesleki etik daha ziyade organizasyonel boyutta kendisini gösterir. Bunlar : -Kurum ile kurum arasındaki ilişkiler -Kurum ile resmi kuruluşlar arasındaki ilişkiler -Kurum ile belirli bir sosyal topluluk arasındaki ilişkiler

43 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Kişisel etik , kişilerin ahlaki ve moral değerlerine bağlı olarak farklılaşırken, hukuk, doktorluk, eczacılık, mimarlık, mühendislik gibi her meslek dalının, kendi etik kuralları mevcut olup birbirlerinden uygulama açısından bazı detaylarda farklılaşabilirler.

44 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

45 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

46 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

47 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

48 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

49 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

50 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
TMMOB 38. GENEL KURUL KARARI (27-29 MAYIS 2004 ) "TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu, TMMOB Mesleki Davranış İlkelerini, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı etkinliklerinde yönlendirici ve eğitici ilkeler olarak kabul eder ve bu ilkelerin tanıtılması, tartışılması ve geliştirilmesi için TMMOB 38. Dönem Yönetim Kurulu'nu görevlendirir."

51 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
GENEL DEĞERLENDİRME İnsanlığın refahına son derece olumlu katkılarda bulunan teknoloji, diğer yandan da insana, topluma ve doğaya karşı olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, gerekse toplumun günlük yaşamının her noktasını, her geçen gün daha çok etkilemekte, bu etki günümüzle sınırlı kalmayıp geleceğimizi de kapsamaktadır.

52 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Bu nedenle de, mühendislerin ve mimarların topluma, doğaya ve gelecek kuşaklara karşı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmaktadır. Ayrıca, gelişme sürecinin sıkıntılarını yaşayan ülkemizde bu toplumsal sorumluluk kendisini daha da ağırlıklı olarak hissettirmektedir.

53 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, bu bilinçle, mesleki etkinliklerinde aşağıda tanımlanan ilkelere uymayı, uyulması için meslektaşlarını uyarmayı bir görev sayarlar.

54 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
TOPLUMA VE DOĞAYA KARŞI SORUMLULUKLAR HİZMET VERİLEN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR  MESLEĞE VE MESLEKTAŞA KARŞI SORUMLULUKLAR KENDİLERİNE KARŞI SORUMLULUKLAR

55 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
TOPLUMA VE DOĞAYA KARŞI SORUMLULUKLAR

56 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Bilimi ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmayı mesleki etkinliklerinin temel ilkesi kabul eden mühendis ve mimarlar;  Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun güvenliği, sağlığı ve refahı; insani kazanımların ve kültürel mirasın korunması için kullanırlar. Toplum yararı için duymuş oldukları sorumluluk ve kaygı her zaman kendi kişisel çıkarlarının, meslektaşlarının çıkarlarının ya da içinde bulundukları meslek grubunun çıkarlarının üstünde yer alır.

57 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Doğaya ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarının bilinciyle, doğayı ve çevreyi korumayı, uygulamalarının doğayla uyumlu olmasını sağlamayı mesleki sorumluluklarının ayrılmaz parçası olarak görürler; doğal kaynakların ve enerjinin tasarrufuna özel önem verirler.

58 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Mesleki etkinliklerini sürdürürken; din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafi ayrım farkı gözetmezler; farklı kültürlere saygıyla yaklaşırlar; toplumdaki herkese adil, dürüst ve iyi niyetle davranırlar.

59 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Kendilerinden istenen işin toplum ve doğa için ciddi bir tehlike yaratacağı sonucuna varırlarsa ve bu konudaki mesleki yargıları hizmet verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından dikkate alınmıyorsa, onların talimatlarına kayıtsız şartsız uymayı reddederler; bu durumun kendilerine hizmet verilenleri uyarmak, gerektiğinde meslek örgütlerini ve hatta kamuoyunu bilgilendirmek gibi hak ve yükümlülükler getirdiğini dikkate alırlar.

60 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Toplumun ilgi alanı içinde bulunan teknik konulardaki görüşlerini, raporlarını, konuyu yerinde ve tam anlamıyla incelemiş ve yeterli bilgi ve verilerle donanmış olarak, ticari ve kişisel kaygıları bir yana bırakarak, adil, doğru, eksiksiz ve nesnel bir biçimde açıklarlar.

61 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Ülkenin teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi sürecinde, teknolojinin gerek kendisinin gerekse yanlış kullanılmasının olası olumsuz sonuçlarının da toplum tarafından anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması için çaba harcarlar.

62 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Ülkenin teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi sürecinde, teknolojinin gerek kendisinin gerekse yanlış kullanılmasının olası olumsuz sonuçlarının da toplum tarafından anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması için çaba harcarlar.

63 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
HİZMET VERİLEN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR

64 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 Mühendisler ve mimarlar;  Mesleki hizmet verilirken, güvenilirliklerini titizlikle gözeterek, yaptıkları her türlü sözel ya da yazılı sözleşmede yer alan bütün hükümlere tam olarak uyarlar ve karşı taraftan da aynı duyarlılığı beklerler.

65 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Her türlü mesleki hizmet sırasında, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahım tehlikeye atmamaya en üst düzeyde özen göstererek, mesleki beceri ve deneyimlerini yaptıkları işe bütünüyle yansıtarak düzgün bir iş standardıyla çalışırlar.

66 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
İş ilişkilerini etkileyecek şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir armağan, para ya da hizmet ya da iş teklifi kabul etmezler; başkalarına teklif etmezler; mesleki ilişkilerini geliştirmek amacıyla siyasal amaçlı bağış yapmazlar.

67 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Yaptıkları işin kendi deneyimlerini zenginleştirmesi için titizlikle çaba gösterirken, toplum ve doğa için kesin bir tehlike oluşturmadığı sürece, hizmet verilen gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve teknolojik sırlarını izin almadan başkalarına açıklamazlar, kişisel çıkarları için kullanmazlar.

68 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MESLEĞE VE MESLEKTAŞA KARŞI SORUMLULUKLAR

69 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Mühendisler ve mimarlar; Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami özen göstererek sürdürürler.

70 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Tüm meslektaşlarına saygıyla yaklaşırlar, dürüst ve adil davranırlar. Meslektaşlarıyla haksız rekabet içinde olmazlar. Genç meslektaşlarının gelişimi için özel çaba harcarlar, onlara yardımcı olurlar. Telif haklarına ve özgün çalışmalara saygı gösterirler; başkalarının çalışmalarını kendi çalışmaları gibi göstermekten titizlikle kaçınırlar.

71 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet üretmeyi hedef ve ilke kabul ederler; hizmetlerini etkileyebilecek diğer uzmanlık alanlarındaki yetkililerin görüşlerine başvururlar; disiplinler arası ortak çalışmayı özendirirler.

72 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını, sadece zorunlu durumlarda ve ancak ehil olan meslektaşlarına devrederler.

73 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
İşlerini yalnızca kendilerine tanınmış mesleki görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yaparlar, yalnızca resmi olarak hak kazanmış oldukları sıfat ve unvanları kullanırlar.

74 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Meslek örgütlerinin etkinliklerine aktif olarak katılmaya çaba gösterirler, onları desteklerler, mesleğin gelişmesine katkıda bulunurlar.

75 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
"Mesleki Davranış İlkeleri"ne aykırı davrananlara yardımcı olmazlar; onlara hoşgörü göstermezler, etkinliklerinin içinde yer almazlar ve uyarırlar; bu konuda meslek örgütleriyle işbirliği içinde olurlar; bu ilkelere uygun davrananları bütün güçleriyle desteklerler.

76 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
KENDİLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI

77 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 Mühendisler ve mimarlar; Mesleki bilgilerini ve kültürlerini sürekli geliştirirler. Mesleki etkinliklerine ilişkin olarak meslektaşlarının dürüst ve nesnel eleştirilerini dikkate alırlar, gerektiğinde kendileri de eleştirmekten kaçınmazlar.

78 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Dünya Mühendisler Birliği’nin 5 Ekim 1977 ’de yapılan toplantısında, mühendislik etiği şöyle belirtilmiştir: “Mühendisler, mühendislik mesleğinin, doğruluğunu, onurunu ve değerini, insanların rahat yaşaması için, bilgi ve becerilerini kullanarak, dürüst ve tarafsız olarak halka ve kendi işlerine sadakatle hizmet ederek, kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik saygınlığını arttırmaya çalışarak yüceltir ve geliştirirler”.

79 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Bu kurulda alınan kararlara göre temel mühendislik etik ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

80 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
Mühendisler; 1. Mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır. 2. Sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.

81 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
3. Yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır. 4. Mesleki konularda, her işveren veya müşteri için güvenilir vekil olarak davranacaklar ve çıkar çatışmalarından kaçınacaklardır.

82 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
5. Hizmetlerinin geçerliliği konusunda mesleki itibarlarını oluşturacak ve diğerleriyle haksız rekabete girmeyeceklerdir. 6. Mesleğin doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için çalışacaklardır.

83 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
7. Mesleki gelişmelerini kendi kariyerleriyle devam ettirecekler ve kendi kontrolleri altındaki mühendislerin mesleki gelişmeleri için olanaklar sağlayacaklardır

84 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

85 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM


"MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları