Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU"— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
İsmail GERİM Genel Müdür Yrd. 06/11/2013

2 İSTATİSTİKLER Nüfus: (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012) 15+ Nüfus: İstihdam: İşgücü: İstihdam Oranı %: 46.9 İşsizlik Oranı %: 9.3 Kaynak: TÜİK İstatistik Bülteni Temmuz 2013

3 İş Kazası İstatistikleri
İşyeri Büyüklüğü İşyeri Sayısı* İşçi Sayısı* İş Kazası Sayısı** 1- 9 (85,3) (28,8) 26.119 (%34.9) 10- 49 (12,6) (30,7) 15.411 (%20.6) 28.287 (1,8) (22,5) 15.650 (%20.9) 250 + 4.243 (0,3) (18,0) 17.691 (%23.6) Toplam 74.871 50 üstü çalışanın bulunduğu işyerlerinde iş kazasının fazla olmasının nedeni; bu işyerlerinin çoğunun kurumsal olması ve iş kazası ve bildirim kültürü düzeyinin yüksek olması nedeniyledir. Ayrıca bu işyerleri Sanayi sektöründe yer almakta ve çoğu tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır, dolayısıyla iş kazalarının oranı %’ dir. * Temmuz 2013 SGK ** SGK 2012 İstatistik Yıllığı

4 1 Milyon iş kazası olmakta,
Dünya Türkiye Her gün; 1 Milyon iş kazası olmakta, 5534 çalışan işle ilgili hastalıklar, 879 çalışan iş kazası nedeniyle ölmektedir. 205 iş kazası olmakta, 2 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, 6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu kayıpların maddi değeri ülkelerin GSYİH’nın % 3-5’i arasında değişmektedir. 4

5 GÖRÜNMEZ MALİYETLER(2011)
GÖRÜNÜR MALİYETLER(2011) ( TL.) GÖRÜNMEZ MALİYETLER(2011) ( TL.)

6 Tıbbi masraflar Sigorta ödemeleri Tazminatlar İş günü ve iş gücü kaybı
GÖRÜNÜR MALİYETLER Tıbbi masraflar Sigorta ödemeleri Tazminatlar GÖRÜNMEZ MALİYETLER İş günü ve iş gücü kaybı Mahkeme masrafları Fazla mesai Bina, makine, teçhizat, üretim veya üründeki hasarı İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet Sipariş kayıpları Arızalı makinenin üretim dışı kalması Denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti Verim düşüşünden doğan maliyet Çalışanlardaki moral bozukluğunun Kazazede yerine alınan çalışanın eğitim maliyeti Şirketin prestij kaybı

7 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.
İş Kanunu: sayılı, sayılı, sayılı, sayılı, 2003 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 30/06/2012: 6331 sayılı ve tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

8 Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.
Sayı sınırı olmaksızın, Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, Tarım vb. dahil tüm işkolları İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

9 Testi kırılmadan önce…
Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. İş kazası olmadan önce önlem almaya yöneliktir. Testi kırılmadan önce…

10 İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli Tehlike sınıfları tespitinde; işyerlerinin yaptığı asıl iş esas alınır. A Sınıfı Uzman Çok tehlikeli B Sınıfı Uzman Tehlikeli Çok tehlikeli: İnşaat, Tehlikeli: İplik dokuma, Çağrı Merkezi, Az tehlikeli: Bakkal, Avukat bürosu C Sınıfı Uzman Az tehlikeli İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

11 Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak.
Diğer Sağlık Personeli 11

12 İSG Hizmetlerine ilişkin Sayılar
OSGB TSM Eğitim Kurumu Eğitici Sayısı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi * Ekim 2013 verileri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

13 İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.
İSG Hizmet Modelleri Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Niteliklere sahip işveren Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı Niteliklere sahip çalışanı olmayan işyerleri osgblerden hizmet alabilirler. Tam süreli iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi gereken işyerlerinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.

14 İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderleri desteklenecektir
Kamu hariç, 10’dan az çalışan Tehlikeli ve çok tehlikeli SGK’dan destek Sağlık Bakanlığı eliyle hizmet 10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerleri Bakanlar Kurulu karar ile desteklenecektir. %85 : 1-9 “Yeryüzünde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

15 Risk değerlendirmesi Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

16 Risk Değerlendirmesi İlkeleri
Risklerden kaçınmak, Riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

17 Çalışanların sağlık gözetimi
Bütün çalışanlar için İşe giriş, İş değişikliği İş kazası ve meslek hastalığı durumunda sağlık taraması zorunluluğu Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta işe başlamadan önce sağlık raporu zorunluluğu

18 İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları
SGK işveren Sağlık hizmeti sunucusu (aile hekimi, poliklinik, tıp merkezi, özel hastane) Yetkili sağlık hizmeti sunucusu (Hastane) İşyeri hekimi Diğer sağlık personeli

19 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu
İşverenin yükümlülükleri: Kurul kararlarının uygulanması Aynı çalışma alanındaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi

20 Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, koordinasyon
Aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde işverenler tarafından, Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, yönetim tarafından sağlanır.

21 Acil durum planları Acil Durum Planlarının hazırlanması,
Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi,

22 Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri
İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça incelenmesinden sonra açabilecek.

23 Çalışanların bilgilendirilmesi
Riskler Tedbirler Hak ve sorumluluklar İSG kayıtlarına erişim

24 Çalışanların İSG konusunda aktif katılımı
Eğitim Görüşlerin alınması Katılımlarının sağlanması Temsil edilme

25 Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

26 Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde işin durdurulması
Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.

27 Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!!
Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanması Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!! İşverenin genel yükümlülüğü TL., İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İH ve İGU TL. DSP TL.Her Ay Risk değerlendirmesi – TL. Devamı TL. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi – TL TL. Sağlık Kuruluşları – TL. Çalışanların eğitimi , Mesleki Eğitim – TL. Her kişi İş sağlığı ve güvenliği kurulu – TL. İşin durdurulması – TL. Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu – TL.,80.000TL. Yönetmelik hükümlerine aykırılık - her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak TL.

28 Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayat geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaşacak.
30 Haziran 2012 Yayım 1 Ocak 2013 Yürürlük 1 Ocak 2014 İSG Profesyonelleri (6 ve 7. maddeler) 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 01Tem 2016 İSG Profesyonelleri (6 ve 7.maddeler) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

29 OSGB Nedir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder. (6331 Sayılı İSG Kanunu Md. 3)

30 OSGB’ ler ile Hedeflenenler
Kurumsal İSG hizmeti sunumu Sürdürülebilir hizmet yaklaşımı Profesyonelleşme ihtiyacı Kontrol edilebilir bir yapılanma

31 OSB’ler için OSGB Kurmanın Önemi
“OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve  işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak” (OSB. Uygulama Yönetmeliği 35 Md.) “Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir” (6331 Sayılı İSG Kanunu 23 Md.)

32 OSGB Nasıl Kurulur? Başvuru Ön inceleme Yerinde inceleme Makam onayı
Yetkilendirme

33 1- Hazırlanan Dosya ile Bakanlığa Müracaat
Dosyada bulunması gereken belge ve bilgiler: Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri. (OSB’leri muaf) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri ve belgeleri OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı Yapı kullanma izin belgesi. Faaliyet gösterilecek yere ait numarataj veya adres tespit belgesi.(OSB’leri muaf) Kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi. 1/50 ölçekli plan. Yangın raporu. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

34 2- Dosya Üzerinde İnceleme
Dikkat edilen hususlar: OSGB Unvanın Türkçe olması, OSGB açılacak yerin iskan ve kat durumu (Zemin ve üstü, mesken olmaması) Sorumlu müdür ile iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin sözleşmeleri Tam zamanlı görevlendirilecek kişilerin farklı bir yerde çalışmaması Belgelerdeki adreslerin tutarlı olması Kurucu ortakların yasaklı kişiler olmaması Plan üzerinde asgari olarak istenen birimlerin belirtilmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

35 3- Yerinde İnceleme Asgari olarak sağlanması gereken fiziki şartlar:
Muayene odası 10m2 İş güvenliği uzmanı odası 10m2 Bekleme yeri 12m2 İş güvenliği uzmanı odası 15m2 Arşiv odası yeterli büyüklükte Ek-1 listesindeki malzemeler İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği’ndeki diğer hususlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

36 4- Belge Düzenleme ve İşleyiş
Ön inceleme ve Yerinde incelemelerde tespit edilen eksikler başvuru yapan kurum yetkililerine bildirilir. 30 gün olmak üzere iki kereye mahsus eksiklerin tamamlanması için süre verilir. Eksiklikleri giderilen kurumlardan belge ücreti alınarak yetkilendirme işlemi gerçekleştirilir. Belge kurumun yetki aldığı adrese kargo ile gönderilerek e-devlet üzerinden yetkisi açılır. Daha sonraki bildirimlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

37 OSGB Genel Durum 3 adet OSB yetkilendirildi

38 Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir.

39 İş Sağlığı ve Güvenliği Hepimizin ortak sorumluluğudur...
Ülkenin; Ekonomik gelişmişlik düzeyi, Sosyal yapısı, Sağlık sistemi, Sanayileşme düzeyi, Eğitim sistemi ve düzeyi gibi pek çok faktörle doğrudan ilişkilidir. Hepimizin ortak sorumluluğudur...

40 TEŞEKKÜRLER… www.guvenlebuyuturkiye.com www.isggm.gov.tr
Detaylı Bilgi:


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları