Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013."— Sunum transkripti:

1 KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013

2 ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ve; “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkındaki Yönerge” ile Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş,

3 ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ GÖREV TANIMLARI-1 Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak. Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak. Meslek hastalıkları konusunda tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak

4 ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ GÖREV TANIMLARI-2 Çalışanlara yönelik mobbing’in il düzeyinde izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının arttırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak. Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere iş yeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek. İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR ? İşyerinde işin yürütülmesi sırasında meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. KISACA; İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMALARINI SAĞLAMAK ÜZERE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER DİZİSİDİR.

6 6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEMEL BOYUTU 1- SAĞLIK Çalışanların sağlık gözetimleri 2-GÜVENLİK Çalışma ortamındaki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar.

7 İş Sağlığı ve Güvenliği, Tıp bilimleri Mühendislik bilimleri ve Sosyal bilimleri içeren multidisipliner bir konudur ve çalışmalar silsilesidir.

8

9 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Amaç; İş sağlığında temel yaklaşım; sağlığın korunmasıdır. Farklı iş kollarında çalışanlar, iş ortamından kaynaklanan çeşitli faktörler nedeniyle risk altındadırlar. Çalışanlar görevlerini yaparken karşılaşabilecekleri risklere, tehlikelere karşı farkındalık uyandırmak,bilinçli bir şekilde hizmet vermelerini sağlamak..

10 SGK İstatistiklerine göre; 62.903 İş Kazası 1.454 Ölüm... 533 Meslek Hastalığı 1.516.024 İş Günü Kaybı Milli Gelir Kaybı; 44 MİLYAR 2011 Yılında Ülkemizde 2011 Yılında Ülkemizde

11 Türkiye Her gün;  172 iş kazası olmakta,  4 kişi iş kazası nedeniyle ölmektedir.

12 Dünya Her gün;  1 milyon iş kazası olmakta,  1096 kişi iş kazası nedeniyle ölmektedir.

13 YAPILAN İSTATİSTİKLERDE, MESLEK HASTALIKLARININ TÜMÜ, İŞ KAZALARININ %98’i ÖNLENEBİLİR. % 88’i insan hatası % 10’u mekanik hatalar % 2 ‘si öngörülemeyen,Sebebi bilinemeyen ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN UCUZDUR

14 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ülkemizde; İş sağlığı hizmetlerinin, yaygın ve erişilebilir hale gelmesi için mevcut Sağlık Hizmetleri sunumuna İş Sağlığı Hizmetlerinin entegre edilmesi amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında; 26.01.2010 tarihinde, 22.08.2013 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” işbirliği protokolü imzalanmıştır.

15 PROTOKOLÜN AMACI Temel iş sağlığı hizmetleri; 1-Bütünsel bir anlayışla sunulmalıdır. 2-Farklı hizmet birimleri yapının içinde yer almalıdır. 3-Tüm çalışanlara yönelik ve erişilebilir olmalıdır. 4- İş güvenliği hizmetleri ile işbirliği içinde olmalıdır. 5-Kamu ve yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları ve meslek kuruluşları tarafından desteklenmelidir. 6-Ülke sağlık politikaları ile ilişkilendirilmelidir. 7-Temel sağlık hizmetleri ile desteklenmelidir. 8-Aile Hekimleri sistemin içerisinde yer almalıdır.

16 Ailede güvenlik kültürü İşyeri kültürü Endüstriyel kültür Ulusal güvenlik kültürü Güvenli davranış bilinci sağlık ve güvenliğin yaşam boyu sürekliliği:

17

18 “GÜVENLİK KÜLTÜRÜ” sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HEDEFİMİZ çalışma hayatında ve toplumda ortak bir “Güvenlik Kültürü” kavramının oluşturulmasıdır.

19 İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ EMNİYET KEMERİ ≠ SUSTURUCU

20

21

22 SORUMLULUKLARIMIZ… Devlet Gerekli yasal düzenlemeleri ve uygulamadaki denetim ve kontrolünü yapmak, eğitim vermek yetkisi ve görevi. Çalışan İSG yönünden kendisine verilen talimatlara harfiyen uymak sorumluluğu. İşveren Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak ve mevcut yasa ve yönetmelikleri uygulama yükümlülüğü.

23 İş Kanunu: 3008 Sayılı, 1936 Tarihli 931 Sayılı, 1967 Tarihli 1475 Sayılı, 1971 Tarihli 4857 Sayılı, 2003 Tarihli 30/06/2012: 6331 sayılı ve tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012

24 Kapsam: Sayı sınırı olmaksızın, Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, Tarım vb. dahil tüm işkolları İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

25 İş kazası olmadan önce önlem almaya yöneliktir. Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.

26 Haziran 2012 Yayım Ocak 2013 Yürürlük 01.01.2014 İSG Profesyonelleri (6,7,8. maddeler) 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 01Temmuz 2016 İSG Profesyonelleri (6,7,8. maddeler) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

27 Kamu hariç, 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri desteklenecektir. 10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerleri Bakanlar Kurulu Kararı ile desteklenebilecektir. %85 : 1-9

28 Kanunun işverene getirdiği yükümlülükler -Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. *İşyerinde risk değerlendirmesi ve acil durum planlarınıhazırlamak. *Çalışanları bilgilendirme ve eğitimleri, *İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli ile iş güvenliği uzmanı hizmetileri -İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur

29 Kanunun çalışana getirdiği yükümlülükler *Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışmak, *Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak, *İşyerinde güvenlik yönünden karşılaştığı eksiklikleri işverene veya çalışan temsilcisine bildirmek, *İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar.

30 İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli

31 İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. İSG Hizmet Modelleri Niteliklere sahip işverenin kendisi tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Tam süreli iş güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi istihdam edilmesi gereken işyerlerinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.

32 Tehlike sınıfları tespitinde; işyerlerinin yaptığı asıl iş esas alınır. İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir. A Sınıfı Uzman Çok tehlikeli B Sınıfı Uzman Tehlikeli C Sınıfı Uzman Az tehlikeli

33 AZ TEHLİKELİTEHLİKELİÇOK TEHLİKELİ Her türlü yiyecek satış yerleriPamuklu dokuma sanayiiHastane hizmetleri, tıbbi laboratuvarlar EczanelerMobilya üretimiTaş ocaklarında yapılan işler Her türlü malzemenin toptan veya perakende satışının yapıldığı yerler Yağ fabrikaları, şeker fabrikaları,Demir çelik endüstrisi Kamu kurum ve kuruluşlarıTeskstil üretimiTersaneler,gemi söküm tesisleri Bankalar Mezbahalar, tavuk üretim ve kesim tesisleri Demir, bakır, kurşun vb. madenlerin üretimi Dini kuruluşlar Tuğla,kiremit vb. inşaat malzemesi üretimi yapılan işler Kömür işletmeciliği Müze, kütüphane, gazetelerKağıt üretimi Tabakhaneler ve ham deri işleme faaliyetleri Noter, avukatlık ve hukuk, mühendis, mimar büroları Soğuk demircilik ve kaynak işleri Petrol rafinerileri ve petrokimya tesislerindeki faaliyetler OtellerPlastik hammadde imalatıİnşaat sektörü Her türlü tamir işleriSüt ve süt ürünleri üretimi Atık toplama, depolama ve geri dönüşüm tesisleri Pastaneler, lokantalar Hububat silolarındaki faaliyetler, konservecilik Akaryakıt depolama, satış yerleri Berber, kuaförTornacılık ve tesviyecilikBoya sanayii

34 İlk risk değerlendirmesini çalışan kendisi yapmalıdır Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikeler belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

35 Risklerden kaçınmak, Riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. 29 Aralık 2013/28512 sayılı resmi gazete; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği.

36

37

38 Bütün çalışanlar için sürekli sağlık gözetimine ek olarak; İşe giriş, İşe giriş, İş değişikliği İş değişikliği İş kazası ve meslek hastalığı durumunda sağlık taraması zorunluluğu İş kazası ve meslek hastalığı durumunda sağlık taraması zorunluluğu Periyodik Muayene Periyodik Muayene * Çok tehlikeli İşyerlerinde çalışanlara yılda bir * Tehlikeli işyerlerine en geç üç yılda bir * Az tehlikeli işyerlerinde en geç beş yılda bir zorunludur.

39 Çalışanların eğitimi - işe başlamadan önce, -çalışma yeri veya iş değişikliğinde, -iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde, -iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce -herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Eğitimler;15 Mayıs 2013 /28648 syılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkındaki yönetmelik.

40 İşyeri hekimi Diğer sağlık personeli İşveren SGK Sağlık hizmeti sunucusu (aile hekimi, poliklinik, tıp merkezi) Hastaneler

41 İşverenin yükümlülükleri: Kurul kararlarının uygulanması Aynı çalışma alanındaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi

42 Kurul Kimlerden Oluşur? 1-İşveren veya vekili 2-İnsan kaynakları veya idari mali işleri yürüten bir kişi 3-Çalışan temsilcisi 4-İşyeri hekimi 5-İş güvenliği uzmanı 6-Varsa sendika temsilcisi 7-Sivil savunma uzmanı 8-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta

43 Eğitim Görüşlerinin alınması Katılımlarının sağlanması Temsil edilme

44 Çalışan Temsilcisi a) 2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1 b) 51-100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2 c) 101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3 ç) 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4 d) 1001-2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5 e) 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6 İş sağlığı ve güvenliği konularında, işyerinde çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için çalışan temsilcisi kavramı getirildi.

45  Acil Durum Planlarının hazırlanması,  Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi,

46 İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça incelenmesinden sonra açabilecek.

47

48 Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.

49 Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!! İşverenin genel yükümlülüğü - 2.000 TL İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İH ve İGU 5.000 TL / DSP 2.500 TL / her ay Risk değerlendirmesi – 3.000 TL / devamı halinde 4.500 TL İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi – 1.500 / 2.000 TL Sağlık Kuruluşları – 2.000 TL Çalışanların eğitimi, Mesleki Eğitim – 1.000 TL / her kişi İş sağlığı ve güvenliği kurulu – 2.000 TL İşin durdurulması – 10.000 TL Büyük kaza önleme politika belgesi / güvenlik raporu – 50.000 / 80.000TL Yönetmelik hükümlerine aykırılık - her hüküm için 1.000 TL

50 TEŞEKKÜR EDERİM AHMET TANRIKULU Çalışan Sağlığı Şube Müdürü ahmet.tanrikulu1@saglik.gov.tr 2012


"KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları