Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Güvenliğinde Güvenlik Ağı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Güvenliğinde Güvenlik Ağı"— Sunum transkripti:

1 İş Güvenliğinde Güvenlik Ağı
Kader ÜRÜN İnşaat Mühendisi

2 Yükseklik nedir? Yükseklik; adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

3 İSTATİSTİKİ VERİLER İş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda ikinci sırayı, ölümlerde ise birinci sırayı yüksekten düşmeler almaktadır. Yüksekten düşmelerdeki ölüm olasılığı diğer faaliyetlerden daha fazladır. Yükseklik farkı gözetilmeksizin, düşme sonucu yaralanma riskiyle karşı karşıya olan tüm çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. OSHA* verileri 3,4m üzerinde çalışırken düşen insanların %85’inin hayatını kaybettiğini göstermektedir. *Occupational Safety and Health Administration(Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

4 Düşmenin direkt nedenleri;
İNSANLAR NEDEN DÜŞERLER? Düşmenin direkt nedenleri; Bir seviyeden diğer bir seviyeye geçme, Boşluklar, şaftlar ve korumasız delikler, Çalışma platformlarının taşıma güçleri, El tutunma noktalarının zayıflığı, Yüzeylerin kayganlığı, Uygunsuz ayakkabı ve çizmeler, Merdivenleri yanlış kullanma, Yumuşak zeminler, Kötü hava şartları, Ekipmanların çarpması (iskele, merdiven vb.), Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanılmaması.

5 İNSANLAR NEDEN DÜŞERLER?
Düşmenin kök nedenleri; Bilgi eksikliği, Yanlış personel ataması, İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması, Mühendislik eksikliği, Güvensiz çalışma yöntemleri. Yetersiz kişisel koruyucu donanım, Kalitesiz ve yetersiz malzeme-ekipman kullanımı, Yetersiz kontrol ve bakım programı, Yüksekten Düşmenin Nedenleri: •Bilgi eksikliği: Kişinin yaptığı iş ile ilgili olarak yeterli ve istenilen donanımda bilgiye sahip olmaması. •Eleman atama: Doğru işe doğru personelin tayin edilmemesi veya yapılan işin çalışanın fiziksel yapısı ile uyuşmaması (az görme, az işitme, herhangi bir organını kullanamama, aşırı şişmanlık vb.) •Güvenlik kurallarının uygulanmaması: Yöneticilerin iş güvenliği kurallarının gerekliliğine inanmaması ve bu kurulların uygulanması için personelini eğitmemesi. •Mühendislik: Tasarlanmış sistemin güvenli çalışmayı zorlaştırması veya işin asgari güvenlik gereksinimlerine cevap vermemesi. •Yetersiz kişisel koruyucu ekipman: Kişisel koruyucu ekipman kullanılmaması veya yetersiz olması (emniyet kemeri takılmaması, iş ayakkabısı kullanılmaması, baret takılmaması, eldiven veya gözlük kullanılmaması, temizlik kurallarına uyulmaması vb. hususlar). •Yetersiz/Düşük kaliteli ekipman alımı: Satın alınan iş güvenliği ekipmanlarının uluslararası standartlarına uymaması veya işin gereksinimlerine cevap vermede yetersiz kalması (gerekli ödeneğin ayrılmaması veya kazanma iç güdüsüyle ucuz iş gücü ve ekipman kullanımı vb.). •Yetersiz kontrol ve bakım programı: Kontrol ve bakım programının kritik ekipmanları kapsamamsı veya programın yeterince takip edilmemesi (birimler arası iletişimin kopuk olması, gözlenen aksaklıkların ilgililere iletilmemesi vb.).

6 NERELERDEN DÜŞERİZ? Merdivenler, Döşeme kenarları, İskeleler, Dar alanlar, Çatılar, Zemin boşlukları, Kazı alanları, Konteynırların üstü, Araçların üstü (vagon, tır, kamyon vb...) Aynı zemin, Platformlar, İstif yapılan malzemelerin üstü, Kirişler, kolonlar...

7 Korunma Yöntemleri Yüksekte çalışma sonucu oluşabilecek düşmelerin önlenmesi için aşağıdaki yol ve yöntemler izlenmelidir: Tek yöntem yükseğe çıkmak olmadıkça yüksekte çalışma yapılmamalıdır… Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni;  1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması, (Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak)  2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (İkame)  3-Mühendislik önlemlerini uygulamak;  • Otomasyon, • Tecrit,(ayırma) • Uzaklaştırma,  • Havalandırma, • Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.  -Alınan bu önlemlere rağmen riski kabul edilebilir düzeylere düşüremiyorsak;  4-İdari önlemler-Güvenlik ve sağlık İşaretleri  • Çalışma süreleri, • İşyeri düzeni, • Eğitim ve Öğretim,  • Planlı bakım-onarım • Mental riskler,monotonluk,iletişim • Denetim-Disiplin,  5-SON ÇARE ,  • Kişisel koruyucu donanımlar; • Temin • Kullandırma .

8 Yüksekte Çalışmada Korunma Yöntemleri
Düşmeyi Durdurucu ve Önleyici Sistemler: 1- Korkuluklar 2- Kapamalar 3- Güvenlik ağları (Pasif sistemler) 4- İkaz bantları, bariyerler 5- Mobil çalışma platformları 6- Kişisel Koruyucu Sistemler (Aktif sistemler)

9 Düşmeyi Durdurucu Sistemlerden
Güvenlik Ağları: Güvenlik ağları; büyük ve yüksek binaların, çatıların, köprülerin, hareketli yapı iskelelerinin, açık inşaatların yapıldığı çalışmalarda, 7 metre ve daha yüksekten insanların veya malzemelerin düşmeleri halinde düşme engelleyici ve tutucu görev yapan sistemlerdir. Güvenlik ağları poliamid, polyester veya polipropilen gibi malzemelerden ve kullanım alanlarına göre 3-8 mm çap aralığında halatlarla ve 5x5cm-15x15 cm göz aralığında üretilmiş olmalı.

10

11 UYGUN

12 Güvenlik Ağları: Düşmeyi Durdurucu Sistemler
Güvenlik ağları mümkün olduğu kadar çalışma alanına yakın kurulmalıdır. Güvenlik ağlarının, kullanımdan önce düşme testleri (180 kg’lık kum torbası kullanılarak) yapılmalı ve onaylanmış olmalıdır. Her gün gözle, haftada bir yazılı olarak kontrol edilmelidir. Ağ üzerine düşen malzemeler zaman geçirmeden toplanmalıdır. (en geç bir sonraki mesai başlangıcına kadar).

13 Düşmeyi Durdurucu Sistemler
Güvenlik Ağları taşma mesafesi: Ağın dış kenarına olan minimum yatay mesafe Çalışma alanı altındaki dikey mesafe

14 Güvenlik Ağı Kurulumunda Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?
• Sadece testi yapılmış, standartlara uygun(TS-EN ) üretilmiş ve yapısında herhangi bir kusur bulunmayan hasar görmemiş koruma ağları kullanılmalıdır. • Güvenlik ağlarının montajı yapılırken, sadece mukavemeti yeterli yapı bölümlerine sabitlenmelidir. • Güvenlik ağlarının kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için güvenlik ağı kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulmalıdır.

15 SİSTEM 1 ;                                                                                                                              

16 Güvenlik Ağı Konsolu kurulumu:
Sistem 1; Platformların cephede monte edilecekleri yerler önceden belirlenir ve montaj plakaları bu yerlere tespitlenir. Eğer şantiyede vinç varsa; platformlar yerde monte edilir ve vinç yardımı ile cephede montaj plakaları ile belirlenen yerlerine yerleştirilir. Şantiyede vinç yoksa sistem kurulacağı katta monte edilip vinçsiz olarak ta kurulumunu gerçekleştirmek mümkündür. Her iki konsolu birbirine bağlamak için 6 m li borular kelepçelerle birbirlerine bağlanır. Ağ germe işlemi için payanda borusu yukarı kaldırılır ve üzerine ağ germe işlemi yapılır, daha sonra halat yardımı ile tekrar uygun pozisyona getirilerek kurulum işlemi tamamlanır.

17

18 Sistem 2; Güvenlik ağı konsolumuz ( Güvenlik Ağı Platformu - Yakalama ağı ) Kat yüksekliğin 5m den yüksek olduğu şantiyeler için uygundur. Sistem 1 e göre daha ağır, kurulumu daha zahmetli ve vinçsiz kuruluma uygun değildir. Yukarıdaki kesitte de görüldüğü gibi öncelikle profil ana gövde tabliye üstünden betona sabitlenmektedir. Daha sonra tabliye altına gelen kısım tabliye kalınlığına göre ( kiriş yüksekliği ) deliklerinden kaba ayarı yapılarak üzerinde bulunan ayar mili ile ince ayarı yapılır ve betona sıkıştırılır. Bu şekilde tüm konsollar sırasıyla monte edilir.

19 Güvenlik Ağı Önlerdi Mecidiyeköy'de yine iş kazası
Torunlar Center yanındaki Mecidiyekoy likör fabrikasının yerinde yapılan Quasar şantiyesinde iş cinayeti yaşandı. 1 işçi düşerek yaşamını yitirdi.... BAŞKENTTE İŞ KAZASI: 17. KATTAN DÜŞEN İŞ AK Parti Genel Merkez binası karşısındaki Koç-Akgül İş Kuleleri Ticaret Merkezi inşaatında çalışan bir işçi, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Çankaya Söğütözü Caddesi yanındaki inşaat alanı... Güvenlik Ağı Önlerdi

20 Bizce En Az 50’sini Güvenlik Ağı önlerdi
Gökdelenler için 5 ayda 100 kişi öldü!  Son yıllarda birbiri ardına yükselen lüks konut projelerinde hayatını kaybeden işçi sayısı, beş ayda 100'ü buldu. Son 10 yıllık verilere göre iş kazalarının yüzde 10'u, ölümlü iş kazalarının ise yüzde 31'i inşaat sektöründe meydana geliyor yılının ilk beş ayında gökdelen inşaatlarından düşerek hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye ulaştı. Bizce En Az 50’sini Güvenlik Ağı önlerdi

21

22 KayNAKÇA TS-EN 1263-1 Standardı İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü( İPTAL)
6331 sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu

23 TEŞEKKÜRLER…


"İş Güvenliğinde Güvenlik Ağı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları