Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Madde 2- Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Madde 2- Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet."— Sunum transkripti:

1

2  Madde 2- Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

3  AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA  SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2010 No : 2010/1237  Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/11/2004 No : 5258  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/12/2010 No : 27801

4  MADDE 7 – (1) Bağışıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.

5 Doğumda 1.Ayın sonu 2.ayın so nu 4.ayın so nu 6.Ayın sonu 12. ayın sonu 18. ayın sonu 24. ayın sonu 1.sınıf8. sınıf Hep-B III III BCG I DaBT-İPA Hib IIIIII R KPA IIIIIIR KKK I R DaBT-İPA R OPA I II Td R Hep-A III Suçiçeği I

6 Sahada görülen sorunlar Lojistikle ilgili sorunlar Soğuk zincir ile ilgili olanlar Bilişimle ile ilgili olanlar Kurumlar arası iletişim eksikliği Vatandaş sorumluluğu Diğerleri

7  Sağlık Bakanlığının lojistik desteğin zaman zaman, çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayabilmesi ve illerde aşı eksikliklerinin yaşanması. Örnek İzmir’de MMR ve OPA’nin haziran ve temmuzda bulunmaması, şu an Gaziantep’te MMR nin olmaması gibi.

8  Lojistik sıkıntı nedeni ile aşıların ötelenmesi ve bunun aşı takvimini tümden değiştirmesi.

9  Halen aşı saklamak üzere bir soğutucunun planlanmamış olması, Sağlık Bakanlığı tarafından aşıya özel soğutucunun üretiminin ve tedarikinin sağlanmaması

10  Buzdolabı ısı takip sisteminin standardize edilmemesi  Aşıların aile hekimine kadar teslim edilmemesi Aile hekimlerinin TSM’den aşıların gidip alması.  Mobil hizmet sırasında soğuk zincirdeki kontrolün standardize edilmemiş olması.

11  Sağlık net 2 deki sıkıntılar nedeni ile, online protokol alınamaması, aşı ve izlem verilerinin gönderilememesi, 7 gün kuralı nedeni ile de aşırı performans kaygısı oluşması.  Elektronik ortamda kayıtlı bilginin paylaşılmaması nedeni ile AHB’lerinin birbirinden habersiz olması

12  İstatistiksel verinin çekilmemesi nedeni ile hala form 013 gibi formların TSM ler tarafından istenmesi.  Aşı net sisteminin işlevsellik kazanmamış olması  Bakanlık onaylı AHBS programlarının çok çeşitli olup hepsinin aynı verileri aynı önemde görmemesi

13  AHBS programı değiştirildiğinde geçmişe dönük veri kaybı olması..  Sistemin geçmişe dönük bilgi işlenmesine uygun olmaması. (bütün iller aynı anda AH sistemine geçmediği için aşı kartındaki bilgilerin elektronik ortama ileri bir tarihte girilmesi gerekebilmektedir.Bu hem çocuk hem de 15-49 tetanoz aşıları için geçerlidir.)

14  Doğum anında hastanede yapılan hepatit 1 aşısının yapan kurum tarafından sisteme girilmemesi. Bu yüzden aşı takvimi oluşturulamaması ve performans sorunu yaşanması.  TSM ler tarafından sürdürülen okul aşılarının sağlık nete girilmemesi

15  Değişik AHB lerde yapılan aşıların misafir hasta olarak aile hekimleri tarafından sisteme girilmemesi (karebarkod zorunlu olduğu halde).  Özel doktor aşıları ve devlet hastanelerinde yapılan aşıların akıbeti belli değil.

16  Aile hekimliği sisteminde hala ‘’okul aşısı’’ diye bir kavramının olması, bireyin aile hekimine gelerek aşılarını yaptırması yerine okulda TSM hekimi tarafından aşılanması.  ‘’okul aşısı’’ kavramının okul aşılaması sürecinde halk sağlığı müdürlükleri AHB’lerinden ASE lerini okul aşısında görevlendirme çözümüne yönlendirmesi. (Karaman örneği gibi.)

17  Bağışıklama hizmeti almak istemeyenlere hiçbir yaptırımın olmaması bir sıkıntıdır.  Göç eden vatandaşın ikamet bilgilerini zamanında ilgili makamlara bildirmemesi; bunun sıkıntısını sistemde sadece aile hekimlerinin çekmesi.

18  Mernis adresi değişen vatandaşın il ve ilçe değiştirmiş ise kayıtlı aile hekiminden düşülmesini düzenleyen bir sistem gerekmektedir (hapishane uygulaması gibi).

19  Vatandaşın yeni doğana geç kimlik çıkarması veya çıkarmaması nedeni ile yapılmış aşıların sisteme dahil edilmemesi.  Nüfus memurlarının doğum raporuna değil de şahsın beyanına göre kimlik çıkarması.

20  Dinamik aşı takvimi uygulamasın hayata geçirilmemesi.  prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler veya özel durumu olan çocuklar (Hepatit B taşıyıcısı olan aileler, immun yetmezlik sendr. Olanlar )için kişiye özel aşı takvimi uygulamasının olmaması, stabil aşı takvimi uygulanması ve performans itiraz komisyonlarının iş yükünün arttırılması.

21  Yurt dışında yaşayan vatandaşların sağlık kayıtlarının Mernis’e göre değil Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesindeki bilgiler ışığında düzenlenmesi. (Fransa’ya evlenmeye giden kişinin bebeğinin annenin kayıtlı olduğu AHB’ne atanması.)

22  Bunun sonucu olarak uzun performans itiraz işlemlerinin oluşması.  Yurt dışına 3 aydan uzun süre ikamet etmek için çıkan kişinin kaydının, kayıtlı olduğu aile hekiminden düşmesi çözümdür.

23  Bu kişilerin kimliklerinin ve T.C. No’larının olmaması nedeni ile sisteme dahil edilememeleri.  Belli bölgede oturmayıp tüm ülkeye yayılmaları.

24  Suriye ulusal aşı takviminin bilinmemesi  Dil sorunu  Suriyelilere hizmet verecek sağlık teşkilatı sunucusunun belirlenmemiş olması

25  İzmir’ deki öneri koruyucu hizmetlerin TSM’ler tarafından yapılmasıdır.  Benim önerim ise oluşacak her türlü sağlık sorunun hastanelerde açılacak birimler tarafından yapılmasıdır.

26  SABRINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.


" Madde 2- Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları