Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Boru Hatları Risk Analizi Dr. İzzet KARABAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Boru Hatları Risk Analizi Dr. İzzet KARABAY"— Sunum transkripti:

1 1 Boru Hatları Risk Analizi Dr. İzzet KARABAY ikarabay@igdas.com.tr

2 2 TehlikeSebep Kaza Vaka Etki Normal Şartlarda Gaz işletmeciliğinde gaz özelliklerinden dolayı tehlike taşır. Boru hattındaki bir kaza, hesap hatası, kaplama problemi, mekanik darbe, görülmeyen faktörler vs Gaz çıkışı, sızıntısı, insanları ve çevreyi rahatsız etmesi, küçük veya büyük hasar, etki bırakması 1.İnsana, çevreye karşı zarar vermesi, 2. Maddi kayıplar oluşması. Risk Nedir?

3 3 1.GENEL TANIM ve YAKLAŞIM 2. RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİRME

4 4 1.GENEL TANIM ve YAKLAŞIM

5 5 Risk Analizi İçeriği Yapısal özellikler-işletmecilik + Kaçak etki faktörü

6 6 Risk faktörü bileşenleri Korozyon İndeksi Dizayn İndeksi İşletmecilik İndeksi Üçüncül Etkiler İndeksi YÖR Kaçak Etki Faktörü Yayılım İndeksi Kimyasal Zarar Risk Büyüklüğü Değeri

7 7 Dizayn İndeksi Boru emniyet faktörü: Sistem Emniyet faktörü: Tasarım Faktörü: Yorulma: Yer Altı Hareketliliği-Durumu: Toprak yapısı Lokal yüzeysel durum Geniş bölge jeolojik durumu Alt yapı tesislerinin yoğunluğu Diğer altyapı sistemlerinin özellikleri ve durumu

8 8 İşletme İndeksi Dizayn: İnsan hata faktörü Tehlike tanımlaması Güvenlik sistemleri Malzeme seçimleri Kontroller İmalat: Denetim Malzeme Kaynak Kazı Yerleştirme Kapatma İşletme Prosedürler SCADA/İletişim Uyanıklık durumu - amadelik Güvenlik programları Yüzey ve yüzeyaltı taramaları Eğitim Mekanik aygıtlar Bakım-Onarım: Bakım-Onarım: Kontrollerinde uygulanacak prodesürler, bakım-zaman programları ve arşiv önemli bir yer tutar.

9 9 1. Atmosferik Krozyon 2. İç Korozyon: 3.Noktasal Metal Boru Korozyonu: Korozyon İndeksi

10 10 Üçüncül Etkiler İndeksi Kaplama, Hareketlilik, Yerüstü yapıları, Çağrı sistemi, Halk eğitimi, Hat dolaşımı, Güzergah şartları gibi faktörlerdir.

11 11 Kaçak Etki Faktörü Tehlikeli Madde KronikAtık Yayılma Faktörü MiktarÇevre İnsan YoğunluğuÇevre Hassasiyeti Önemli Alanlar Kaçak Azaltma İşlemleri Kaçak Etki Faktörü

12 12 Hesaplama Örneği Risk = YÖR + KEF Yapısal özellik riski Kaçak etki faktörü

13 13 Yapısal özellik riski YÖR için Dİ+İİ+Üİ+Kİ’nin Maksimum değeri 250 olarak belirlenmiştir. 100’e bölündüğünde YÖR değeri elde edilmektedir. YÖR’ün alabileceği en büyük değer 2,5’dur. Minimum değerin 0 olması imkansızdır. Bu işletmenin anlamlandırılabilmesi ve tanımlanması ile ilişkilidir.

14 Dİ:Dizayn İndeksi43 a. Boru emniyet faktörü11 b. Sistem güvenlik faktörü4 c. Yorulma9 d. Dalgalanma potansiyeli2 e. Sistem testi2 f. Yer hareketleri15 İİ:İşletme İndeksi100 A Dizayn33 1. Tehlike tanımlaması5 2. Maksimum işletme basıncı10 3. Güvenlik sistemleri5 4. Malzeme seçimi8 5. Kontroller5 B. İmalat28 1. Denetim10 2. Malzeme4 3. Bağlantı4 4. Dolgu2 5.Yerleştirme4 6. Kaplama4 C. İşletme27 a. Prosedürler5 b. SCADA5 c. Güvenlik programları2 d. Taramalar2 e. Eğitim10 f. Mekanik hata önleyiciler2 D. Bakım Onarım12 1. Dökümantasyon4 2. Program3 3. Prosedürler5 Üİ:Üçüncül Etkiler54 Kaplama5 Harekletlilik10 Yerüstü yapıları13 Çağrı sistemi8 Halk eğitimi8 Hat dolaşımı5 Güzergah şartları5 Kİ:Korozyon İndeksi53 a. Atmosferik Krozyon7 1. Korozyona yatkınlık3 2. Atmosfer2 3. Kaplama kontrolü2 b. İç Korozyon9 1. Korozyon Üretimi8 2. İç Koruma1 c. Noktasal Krozyon37 C1. Noktasal Metal boru Korozyonu31 1. Katodik koruma10 2. Kaplama durumu3 3. Toprak korozivitesi5 4. Sistemin yaşı5 5. Diğer metaller0 6. Alternatif akımın neden olduğu kaçak2 7. Mekanik korozyon1 8. Test başlıkları4 9. Kapalı iç tarama (pig)1 C2. Metalik Olmayan Noktasal Korozyon6 1. Malzeme etkilenebilirliliği1 2. Korumalar-kılıflar2 3. Toprak korozyonu2 4. Mekanik korozyon1

15 15 Kaçak etki faktörü Çok uzak etkileri (sera etkisi vs) dikkate almadan tehlike faktörü olarak doğalgaz için 1 değeri alınabilir. Bu değer doğalgazın patlayıcı olması ve çevreye çok kalıcı bir etki bırakmamasında dolayı makuldür. İkinci olarak miktara bağlı riskin artması söz konusuduır. Bu durumda artan miktar ile doğrusal olmadan ziyade üstel olarak arttığı kabul edilen bir risk vardır. Gaz tahliye, kaçak veya sızıntı miktarı arttıkça artar. KEF değeri için bir aralık olarak 0-2,5 aralığı verilebilir. Doğalgaz çıktısının olmadığı durumlarda bu risk sıfırdır; arttıkça 2,5 değerine kadar yükselmektedir.

16 16 2. RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİRME

17 17 Uygulama ve Geliştirme Program Bileşenleri Süreç Bileşenleri Yönetim Görevler & Sorumluluklar Personel Nitelikleri Yönetim Değişimi İletişim Dökümantasyon Program Değerlendirme ve Gelişme  Risk Kontrolü ve Karar Verme  Risklerin kontrolü nasıl yapılır  Risk kontrol seçenekleri görece mi, genel mi?  Risk yönetim amaçlarını en iyi belirleyecek aktiviteler nelerdir Geri Besleme  Performans Takibi ve Geri Beslem  Risk kontrol kararlarındaki sonuçlardan beklenen gelişmeler (iyileştirmeler) nelerdir?  Bu beklenen çıktıları en iyi ifade edecek ölçümler nelerdir?  Seçilen kontrol parametreleri istenen sonuca uygun mu?  Tam risk yönetim programı iyileştirildi mi?  Risk Değerlendirme  Risk değerlendirme yaklaşımı nedir?  Olabilecek ters olaylar neler  Bu olaylar hangi sıklıkta oluyor  Olayların ciddi etkileri neler?

18 18 Risk yönetimi şeması Tanım ve Tarama Analizi Yönetimin fiziksel ve analitik sınırlarını tanımlamak Vaka Tanımlaması Boru hattında hataya ve istenmeyen olaylara sebep olan olayların tanımlanması Sıklık (Tekrar) Analizi Olayların hangi sıklıkta oluştuğunu hesaplamak Sonuç Analizi Vakaların olumsuz etkilerini hesaplamak Risk Yönetimi Potansiyel Etkilerin Sonuçları ve Sıklık Analizi Risk Kontrolü & Karar Desteği Risk azaltmak için yapılacak işlemleri belirlemek ya da daha yüksek verimlilik ve güvenirlilik sağlamak için işlemler üretmek. Performansı Kont. & Geri Besleme Beklenilen sonuçların elde edilip edilmemesi Risk Hesaplaması Hesaplanan izafi risk değerlerine bağlı olarak sıklığın ve sonuçların birleştirilmesi

19 19 Bütünü görmek mümkün olur, Yapılabilecek iyileştirmeler ortaya çıkar, İşletmecilikte verilen bir çok karar içinde önemli bir unsur olarak kullanılabilir, Yeni tekniklerin değerlendirilmesinde sağlanacak katkıya ilişkin ipuçları verir, Güvenirliliği sağlamada iyi bir argüman olarak kullanılabilir, Gelişen Gaz sektöründe zaman içinde oluşacak farklılıkların toparlanmasında önemli bir yönetim ve karar verme aygıtı olarak kullanılabilir Sonuç ve Öneriler

20 20 Teşekkürler… ikarabay@igdas.com.tr


"1 Boru Hatları Risk Analizi Dr. İzzet KARABAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları