Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI&GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI&GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI&GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
TÜNEL ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI&GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

2 Tünel Tünel genel anlamıyla bir yere ulaşmak için yeraltında açılan yoldur. Bir tünelin gerçekleştirilmesinde birbirini izleyen ve iyi bir biçimde birbirine bağlanması gereken işlemlere başvurulur.

3 Kazı, Pasa nakliyesi, Geçici tahkimat, Kati kaplama tahkimatı, İnce inşaat, vb.

4 TÜNEL YAPIM AŞAMALARI

5 Şantiye tesislerinin kurulması ve mobilizasyonu
Prefabrik Bina Montesi Ekskavatör ile kanal kazılarının yapılması Şantiye etrafına pano direklerinin dikilip panoların yerleştirilmesi Trafik levhalarının yerleştirilmesi Kazık çalışmaları Tünel aynasında ayna çivisi için çelik hasır konularak shotcrete betonu yapılması ve deliklerin açılması Taban betonu için su pompalanması, demir, kalıp, betonlama işleri, topraklama hattının yapılması, izolasyon işleri

6 İstasyon şaft hafriyat kazısının yapılması
Jet grout yapılması Tünel kazısına başlanması aynadaki kavlakların düşürülerek temizlenmesi Tavana hasır çelik yerleştirilerek shotcrete (Emniyet için) yapılması İksa demirlerinin montajının yapılması ve 2ci hasır çelik montajına shotcrete yapılması Tünel içindeki havanın temiz tutulması için çeşitli fanların kullanılması gaz kirliliğinin ölçülmesi için gaz ölçer aletinin kullanılması Tünel içinden gelen suyun çökertme çukurunda toplandıktan sona su pompası ile dışarı atılması Tünelde hafriyat bitimi sonrasında tabanda temizlik ve tesviye betonu ve izolasyon işlerinden sonra invert ve kemer betonu yapılması

7 Tünel içi aydınlatma elektrik sistemi ve uzatma kabloları
Alarm sistemi haberleşme sisteminin çalışması İLK YARDIM ekip çalışmaları YANGIN İstasyonu ve söndürme cihazlarının yerleştirilmesi ACİL DURUM su basması, göçük, gaz zehirlenmesi gibi olaylarda hareket tarzının belirlenmesi Telsiz, telefon,saat,siren,anons kablolarının çekilmesi, sistemlerin kurulması ve test edilmesi İş makineleri ile çalışma Elle malzeme taşınması İş Güvenliği Eğitimleri

8 ÇEŞİTLİ TÜNEL FOTOĞRAFLARI

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 İLK YARDIM PAKETLERİ Madde 93- Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya bir sağlık tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya ağrısını giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılacaktır. Kişisel ilk yardım paketleri, maden, tünel, yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir.

26 MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

27 GİRİŞ VE ÇIKIŞ YOLLARI İLE UYARI İŞARETLERİ
Madde 5– Giriş ve çıkış yollarının sürekli olarak açık ve bakımlı durumda bulundurulması, çalışanlara öğretilmesi, gerekli yerlerde yolların gittiği yerleri gösterir levha ve işaretlerin konulması ve bunların korunması zorunludur.

28

29

30 Patlayıcı madde kamyonu

31

32

33 Yangın söndürme araç ve gereçleri
Madde 225– Kullanılacak yangın söndürme araç ve gereçleri, yılda bir muayene edilerek (dolum kontrolü), çalışır durumda olmaları sağlanacak; muayene ve doldurma tarihleri üzerlerine yazılacaktır.

34

35

36 Yedek aydınlatma aracı
Madde 248– Elektrikle aydınlatılmakta olup ışıkların sönmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde, yeteri kadar, uygun yedek aydınlatma aracı bulundurulur.

37

38

39

40

41 Tehlike durumunun bildirilmesi
Madde 320– İşi biten vardiyanın nezaretçileri, kendilerinden sonraki nezaretçilere denetimleri altında yapılacak işlerdeki tehlike ihtimalleri ve alınması gerekli önlemler hakkında bilgi verirler ve durumu rapor defterine yazarlar.

42 İşçilerin tek başına çalıştırılamayacağı yerler
Madde 349– Bir kaza meydana geldiğinde kolayca görülemeyecek ve yardıma koşulamayacak yerlerde, tek başına işçi çalıştırılamaz.

43 Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik 

44 Tozla Mücadele Birimi MADDE 9- Tozla Mücadele Birimi; bir tozla mücadele mühendisi, toz değerlendirme Laboratuar sorumlusu (jeolog/jeoloji mühendisi veya kimyager veya kimya teknisyeni) işyerinin büyüklüğüne göre yeteri kadar örnekçi, örnek alma cihazı ve alınan örnekleri değerlendirecek bir laboratuardan ibarettir.

45

46

47 TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

48 Kişisel koruyucu kullanımına dikkat edilmelidir.

49 İş makinelerinde geri vites uyarı ışığı, tepe lambaları ve sesli ikaz sistemi bulunmalıdır.

50 Aydınlatma yeterli ve güvenli olmalıdır.

51 Elektrik aydınlatma ve enerji kabloları yerden en az 1 m yüksekte sağlam bir şekilde askıya alınmalı gerekiyorsa tava üzerinden iletimi sağlanmalıdır.

52 Göçme ve kavlak kontrolleri sürekli teknik nezaretçiler tarafından yapılmalıdır, yapı iş defterine kaydı tutulmalıdır.

53 Tünel Çalışmalarında İlkyardım malzemeleri ve ilkyardım sertifikalı elemanlar bulunmalıdır.

54 SAĞLIK PERİYOT Akciğer Grafitsi 6 ayda 1 SFT (Solunum Fonksiyon Testi) Yılda bir Odyometre Testi Ağır ve Tehlikeli İş Raporu Portör 3 ay Göz muayenesi Yılda Bir Tetanos 5 yıl

55 İksa ve bulonlama işlemlerinde çalışanların iş makinelerinin kovalarında değil, manliftlerle taşınmalıdır.

56 Yanlış uygulama

57 Tünel içerisinde shotcrete sırasında ve yer altından gelen sular için drenaj kanalları oluşturulmalı ve çıkan sular çökeltme havuzlarında toplanmalıdır.

58 Patlayıcılar ayna kısmına uygun şekilde taşınmalı, dinamit, fitil ile kapsül ayrı olarak taşınmalıdır.

59

60 Dolum ve taşıma esnasında kesinlikle sigara içilmemelidir.
Döküntüye karşı dökülen patlayıcılar toplanarak uygun şekilde imha edilmelidir. Saklanmamalı ve ya alanda bırakılmamalıdır. Patlatma kullanım talimatına uygun olarak yapılmalıdır. Patlatma öncesi siren çalınarak bilgilendirme yapılmalıdır. Patlatma sırasında tünel ağzında ve içinde hiç kimsenin bulunmadığından emin olunmalı ve ateşleme yapılacak alan uygun şekilde korunmalıdır. Patlatma sonrası 15 dakika kadar beklendikten sonra , havalandırmanın çalıştırılması ile içerdeki zehirli hava ve tozlar boşaltıldıktan sonra kavlak muayenesi ve patlamayan malzeme bulunup bulunmadığı için yetkili kişilerce kontroller yapılmalıdır. Patlatma sonrası patlamayan delikler var ise patlatma işlemi tekrarlanmalıdır.


"İŞ SAĞLIĞI&GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları