Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRDES NİKEL MADENİ PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRDES NİKEL MADENİ PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 GÖRDES NİKEL MADENİ PROJESİ
İbrahim BALIKLI Orman Yük.Müh.

2 Gördes; Manisa İlinin kuzey doğusunda İç Ege Bölgesinde, Demirci, Köprübaşı, Salihli,
Gölmarmara, Akhisar ve Balıkesir’in Sındırgı İlçeleri arasında bulunan bir ilçesidir.

3 Gördes’in, ilçe nüfusu 33 175, merkez nüfusu 10 295dir.

4 Gördes; sanayi yatırımlarından yoksun kalmış, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı, halısı ve ayvası ile tanınmış, göreceli olarak az gelişmiş bir ilçedir.

5 META Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Gördes’te nikel-kobalt maden ocaklarını işletmek ve aynı zamanda kuracağı tesiste bu madeni işleyerek 10 bin ton/yıl metalik nikel ve 800 ton/yıl kobalt tuzu üretimi hedeflenmektedir. Proje 25 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. İşletmenin faaliyet süresi sonunda toplam geliri 4.5 milyar dolara ulaşacak, 2.1 milyar dolar net kar elde edilecektir

6 Son ürün elde edilinceye kadar 20’den fazla tür kimyasal kullanılıyor
Son ürün elde edilinceye kadar 20’den fazla tür kimyasal kullanılıyor. Kullanılan kimyasalların bazıları insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturabilir nitelikte. Bahse konu kimyasallar ve kullanılacak miktarlar: Kimyasal Adı Ton/yıl Sülfürik asit Hidroksil amin 190 Magnezyum oksit 9.230 Sodyum lauryl sülfat 34 Asit çöktürücü kimyasal 3.125 Hidrojen peroksit 14.7 Bazik çöktürücü kimyasal 37 Sodyum hidroksit 740 Amonyak 2.330 Sönmüş kireç 57.500 Baryum hidroksit 1.3 Sodyum metabisülfit 400 Borik asit 21 Kireçtaşı Aktif kil 51 Shellsol D70 35.1 Sodyum hidrosülfit 1.19 LIX 841 13.7 Soda külü 74

7 Cevher İşleme Tesisinde kurulması planlanan Isı Santralinde kullanılacak olan kömür yılda 70 bin tondur ton kömür yaklaşık nüfuslu bir kentin kullanacağı kömür kadardır.

8 Gördes ve Turgutlu Çaldağ Çed Raporları ENCON Çevre Danışmanlık Ltd
Gördes ve Turgutlu Çaldağ Çed Raporları ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiştir.Firma, benzer özellikleri taşıyan her iki projede sülfürik asit kullanımı, yüksek verim, liç süresi kısalığı, cevher rezervi, tenör oranı, enerji tüketimi gibi değişik gerekçelere dayanarak farklı yöntemler önermektedir. Burada amaç, bilimsel verilere dayalı değil, günün koşullarına, yatırım şirketinin isteklerine uygun raporlar hazırlamaktır.

9 PROJENİN EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

10 DERİNLİKLERİ 60 METREYE ULAŞACAK AÇIK OCAKLAR

11

12

13 Kütahya Eti Gümüş Tesisleri Atık Depolama Barajı Yıkılışı 2011

14 Macaristan Alüminyum Fabrikası Atık Depolama Kazasının Yol Açtığı Çevre Felaketi 2010

15 Raporda proje alanındaki ormanlardan 130
Raporda proje alanındaki ormanlardan ağaç kesileceği belirtilmiştir. Ancak yenilenen orman amenajman planlarındaki yeni verilere göre ve projede sayıya katılmayan göğüs çapı 8 cm den daha ince olan fidanlık çağındaki bireylerin de hesaba dahil edilmesiyle kesilecek ağaç sayısı den fazladır. Orman alanlarının yeniden kazanımı için ağaçlandırma yapılsa bile ayni ormanların kurulması imkansız olduğu gibi ağaçların bugünkü durumuna erişmeleri için en az 100 yıl geçmesi gerekecektir.

16 Proje alanında ağaç kesim çalışmaları

17 Maden İşletmeciliğinin en önemli sonuçların
dan biri çevre ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileridir. Solunum yolu hastalıkları, çeşitli kanser türleri, karaciğer, böbrek hastalıkları, alerjiler bunların başlıcalarıdır. Çevre ve insan sağlığı ekonomik endişelere feda edilmeyecek kadar önemlidir.

18 Daha düşük tenörlü cevherlerin, büyük işletmelerle, gelişmiş teknolojilerle üretilmesi önemli çevre sorunlarına yol açıyor. Klasik anlamdaki madencilikten farkı nedeniyle uygulama yeni veya vahşi madencilik olarak adlandırılıyor. Gördes projesinden örnek verilecek olursa: 36 kg uç ürüne karşılık doğaya terk edilen kirli atık miktarı 9964 kg.dır.

19 Tesiste üretim sırasında kullanılacak 20 kadar kimyasalın, asit yağmurlarının, asit kaya drenajının yer altı sularını kirletmesi, yakın çevredeki küçük yerleşim birimleri ile Akhisar, Gördes ve Sındırgı İlçelerinin, daha da önemlisi Gördes Barajından bu yıl su verilmeye başlanması ile İzmir’in içme suları ciddi bir tehlike altında kalacaktır

20

21 İZMİR’E İÇME SUYU VERİLMEYE BAŞLANAN GÖRDES BARAJI

22 Gördes Barajı Gördes barajı Manisa İli Akhisar İlçesi sınırları içinde Gördes çayı üzerindedir. Baraj hem İzmir’e içme suyu hem de Akhisar ilçesi Selendi ovasına ve Gölmarmara ilçesi Gölmarmara ovasına sulama suyu sağlayacaktır. Baraj Türkiye için yeni bir tip olan ön yüzü betonarme kaplamalı kaya dolgu tipinde olup, nehir tabanından 88 m yüksekliktedir. Gördes barajı ile kente yılda ortalama 58 hm3 içme ve kullanma suyu sağlanacaktır.

23 Çağlayan Barajı Çağlayan barajı Manisa ili Akhisar ilçesinin doğusunda Gördes çayına komşu Kayacık çayı üzerinde düşünülmüştür. Baraj nehir tabanından 92,5 m yükseklikte toprak dolgu tipindedir. Çağlayan barajı ile İzmir kentine yılda 45 hm3 içme ve kullanma suyu verilecektir. Halen baraj yeri ile ilgili jeolojik etütlere devam edilmektedir.

24 Başlamış Barajı Başlamış barajı Manisa ili Akhisar ilçesinin kuzeydoğusunda eski Akhisar-Sındırgı karayolunun üzerindeki Başlamış köyü yanındadır. Başlamış barajına kendi doğal yağış alanından gelen akımın dışında 2 ayrı derivasyon ile de ilave su sağlanacaktır. Baraj master plan aşamasında incelenmiştir. Başlamış barajından İzmir kentine yılda 42 hm3 içme ve kullanma suyu sağlanacaktır.

25 Düvertepe Barajı Düvertepe barajı Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde boşalımı Marmara denizine olan Simav çayı üzerinde yer alır. Baraj nehir tabanından 123 m yükseklikte, kaya dolgu tipindedir. İçme ve sulama suyu amaçlı olan barajla derlenen su önce mevcut Çaygören barajına verilir. Çaygören barajı dip savağından alınan su 1800 mm çaplı 12,1 km uzunluğundaki bir boru hattı ile Sındırgı yakınlarındaki Düvertepe tüneline ulaşır. 3,5 m çapında 20 km uzunluğundaki bir tünel ile su Susurluk havzasından Gediz havzasına geçer. Baraj master plan aşamasında incelenmiştir. Düvertepe barajı ile İzmir kentine yılda ortalama 89 hm3 içme ve kullanma suyu verilecektir.

26 kalacak. Bir uzmanımızın Gördeslilere önerisi:
Geriye ise; Kirlenmiş ve değişmiş bir coğrafya, Depolanmış halde milyonlarca ton kimyasal atık, İnsan yaşamını tehdit eden yaklaşık 4000 hektar (40 bin dönüm) toprak, Ve diğer sorunlar kalacak. Bir uzmanımızın Gördeslilere önerisi: Bir tarafta ekonomi, Bir tarafta sağlık, İSTEDİĞİNİZİ SEÇİN. K A R A R S İ Z İ N . .

27 Gördesliler Derneği Çevre Komisyonu’nun tanıtım çalışmaları:

28 06 Mayıs 2011 tarihinde Gördes’te yapılan panelde konuşmacılar.

29 Paneli izleyen Gördesliler

30 İzmir dernek lokalinde gerçekleştirilen bir toplantı

31 04 Haziran 2011 günü Kalemoğlu köyünde düzenlenen toplantı

32 Kalemoğlu köyünde kadınlar

33 10 Temmuz 2011 tarihinde Çiçekli Beldesinde yapılan toplantıyı izleyenler

34 2-3 Aralık 2011 tarihlerinde TMMOB tarafından düzenlenen Manisa Kent Sempozyumunda yapılan sunum.

35

36 ANAYASA MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.


"GÖRDES NİKEL MADENİ PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları