Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Tasarımı Hasan Çalışkan Doçent Doktor Anadolu Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Tasarımı Hasan Çalışkan Doçent Doktor Anadolu Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Tasarımı Hasan Çalışkan Doçent Doktor Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi

2 Temel Kavramlar Öğrenme Eğitim Öğretim Öğretme Yetiştirme

3 Öğretimi Tasarımlamak
Kimi nereye götüreceğiz? Ulaştıklarını nasıl anlayacağız? Nasıl ulaştıracağız?

4 Öğretim Tasarımı-Süreç
Öğretim sürecinin etkililiğini, verimliliğini ve çekiciliğini (kalitesini) sağlamak üzere, öğrenme ve öğretme kuramlarını işe koşarak öğretim standartlarının sistematik geliştirilmesi süreci...

5 Öğretim Tasarımı-Disiplin
Etkili öğretim stratejileri ve bu stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik süreçler konusundaki araştırma ve kuramlarla ilgilenen bir disiplin...

6 Öğretim Tasarımı-Bilim
Tüm düzeylerde, mikro veya makro ölçeklerde gerçekleşen öğrenme yaşantılarının kolaylaştırılması için işe koşulan; geliştirme, uygulama, değerlendirme ve sürdürme faaliyetlerine yönelik çeşitli standartların oluşturulması için var olan bir bilim dalı...

7 Öğretim Tasarımcısı Konu uzmanı olmayan
Farklı alanlarda ortaya konan kuramları kullanan Öğrenme-öğretme İletişim Sistem Yönetim Öğrenmeye ilişkin sorunları çözen

8 Eğitim İletişimi Süreci
İleri Besleme Kaynak K o d l a m İleti Kanal ç Geri Bildirim Alıcı Tasarım

9 Öğrenme Kuramları… Davranışçı Yaklaşım
Süreç Öğretmen Rolü Teknoloji Rolü Öğrenci Rolü Bir davranışın ortaya çıkma olasılığındaki değişim EtkiTepki(davranış)Sonuç Çevre koşullarını düzenlemek: amaçların ifadesi, ipuçları ile rehberlik sağlama, anında geribildirim ile davranışların pekiştirilmesi için koşulların düzenlenmesi Farklı materyalleri (metin, ses, vidyo) ve etkinlikleri bir öğrenme sistemi içinde düzenlemek Verilen yönlendirme ve ipuçlarına tepki göstermek

10 Öğrenme Kuramları… Bilişsel Yaklaşım
Süreç Öğretmen Rolü Teknoloji Rolü Öğrenci Rolü Zihinde saklanan bilginin miktarındaki değişim DikkatKodlamaBilginin zihinden geri çağırılması Zihinsel süreçleri destekleyecek durumların/koşulların düzenlenmesi: yeni bilginin düzenlenmesi, yeni bilginin var olanla ilişkilendirilmesi,farklı dikkat kodlama ve geri çağırma ipuçlarının kullanılması Yeni bilginin yeniden düzenlenmesi, var olanla ilişkilendirilmesi ve zihinde kodlanması için öğrenenlere yardımcı olmak Bilgiyi etkin olarak sentezlemek

11 Öğrenme Kuramları… Yapıcı Yaklaşım
Süreç Öğretmen Rolü Teknoloji Rolü Öğrenci Rolü Deneyimlerle yapılandırılan anlamlardaki değişim (Gruplarda) Sürekli deneyim kazanarak bunları yansıtmak Model olma ve rehberlik etme: kazanılan deneyimlerin yansıtılması için gerçek ve anlamlı problemler sunmak, ekiple öğrenme fırsatları sağlamak, karşılıklı problem çözme bağlamı içinde bilginin yapılandırılması süreci için model olmak ve rehberlik sağlamak Öğrenenler, öğretmenler ve diğer uzmanlar arasındaki işbirliğine dayalı iletişimleri sağlamak, farklı karmaşık, gerçekçi problem çözme çevreleri yaratmak Bir bilim insanı rolüne bürünerek araştırmak ve keşfetmek

12 ASSURE Heinich, Molenda, Russell & Smaldino
Now, Smaldino, Lowther, Russell (2008) Classroom orientation Note the selection of materials instead of development Image from

13 S — State standards & objectives
A — Analyze learners S — State standards & objectives S — Select strategies, technology, media & materials U — Utilize technology, media & materials R — Require learner participation E — Evaluate & revise Images from &

14 Morrison, Ross & Kemp Classroom orientation
It has been modified over time Images from

15 Images from http://www. odu. edu/~gmorriso/, http://www. edvantia

16 Smith & Ragan Patricia Smith & Tim Ragan Systems orientation
Emphasis on cognitive psychology and instructional strategies Image from

17 Analyzing the learning context Analyzing the learners
Analyzing the learning task Assessing learner performance Develop instructional strategies Produce instruction Conduct evaluations Revise instruction Image © Tillman Ragan at &

18 Dick & Carey Now, (Walt) Dick, (Lou) Carey & (James) Carey
Systems orientation Widespread use in corporate & military Image from

19 Images from http://insys. fsu. edu/assets/faculty_pics/dick

20 ADDIE Been around a long time Model or framework?
Image from

21 Image from http://technoscribe. files. wordpress. com/2009/08/addie

22 Öğretim Tasarımı Süreci Çözümleme
Tasarımlama Geliştirme Uygulama Değerlendirme İhtiyaçlar Sorun Hedef Kitle Olanaklar Raporlama Amaçlar Ölçütler Ölçme Araçları İçerik Stratejiler Yöntemler Teknikler Teknolojiler Süreçler Ders Planı Eğitici Klavuzu Katılımcı Kitapçığı Görsel-İşitsel Yardımcılar Eğitici Eğitimi Zaman Çizelgesi Maliyet Hesabı Ortam Düzeni Ara Değerlendirme Düzeltmeler Son Değerlendirme Kestirimler Tanıma Kararlar Alma Üretme Sınırlılıklar Düzeltme

23 Öğretim Tasarımı Süreci Çözümleme 2
Ölçüte Dayalı (Normative) ÖSYS’dan 110 aldım Karşılaştırmalı (Comparative) Bizim sınıfın ortalaması 60 Diğer sınıfınki 80 Duyulan (Felt) İngilizce öğrenmeliyim Açıklanan (Expressed) Bu derste başarılı olmak için İngilizce metinleri okumayabilmelisiniz Geleceğe İlişkin (Future) Genişletilmiş gerçeklik uygulamaları yaygınlaşıyor, öğrenmeliyim. Yaşamsal (Critical Incident) Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz

24 Öğretim Tasarımı Süreci Çözümleme 3
Genel Özellikler Eğitsel Özellikler Öğrenim Durumları İlgi Alanları Yaş ve cinsiyetleri Güdülenme Düzeyleri Toplumsal Nitelikleri Yetenekleri Beklenti ve Tutumları Öğrenme Biçimleri

25 Öğretim Tasarımı Süreci Çözümleme 4
Potansiyel Gizil güçler Performans Ulaşılmak istenen Kapasite İş yapabilme Gücü - becerisi

26 TL Öğretim Tasarımı Süreci Çözümleme 5 Olanaklar Zaman İnsan Gücü
Finansman TL Altyapı

27 Öğretim Tasarımı Süreci Tasarımlama 4
Stratejiler Uzaktan Yüzyüze Bireysel Takımla Sunuş Buluş


"Öğretim Tasarımı Hasan Çalışkan Doçent Doktor Anadolu Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları