Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI. ZAMAN ANAL İ Z İ VE ÜN İ TE KONU BA Ş LIKLARI SÜRE(DAKİKA) A.MADDENİN YAPITAŞLARI:ATOMLAR Maddenin Yapıtaşları:Atomlar120Dk(3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN TANECİKLİ YAPISI. ZAMAN ANAL İ Z İ VE ÜN İ TE KONU BA Ş LIKLARI SÜRE(DAKİKA) A.MADDENİN YAPITAŞLARI:ATOMLAR Maddenin Yapıtaşları:Atomlar120Dk(3."— Sunum transkripti:

1 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

2 ZAMAN ANAL İ Z İ VE ÜN İ TE KONU BA Ş LIKLARI SÜRE(DAKİKA) A.MADDENİN YAPITAŞLARI:ATOMLAR Maddenin Yapıtaşları:Atomlar120Dk(3 ders saati) Maddenin Yapıtaşları:Atomlar120Dk(3 ders saati) Maddeleri Nereye Kadar Bölebiliriz?120Dk(3 ders saati) Maddeleri Nereye Kadar Bölebiliriz?120Dk(3 ders saati) Tarih Boyunca Atom Fikri40Dk (1ders saati) Tarih Boyunca Atom Fikri40Dk (1ders saati) B.ELEMENLER,BİLEŞİKLER VE MOLEKÜLLER Bütün Maddeleri Oluşturan Tanecikler Aynı Mıdır? 80Dk (2 ders saati) Bütün Maddeleri Oluşturan Tanecikler Aynı Mıdır? 80Dk (2 ders saati) Elementlerden Bileşiğe80Dk (2 ders saati) Elementlerden Bileşiğe80Dk (2 ders saati) Molekül Modelleri40Dk (1 ders saati) Molekül Modelleri40Dk (1 ders saati) Bütün Maddeler Moleküllerden Mi Oluşur?80Dk (2 ders saati) Bütün Maddeler Moleküllerden Mi Oluşur?80Dk (2 ders saati) C.FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER Maddelerin Değişimi:Fiziksel ve Kimyasal Değişimler120Dk(3 ders saati) Maddelerin Değişimi:Fiziksel ve Kimyasal Değişimler120Dk(3 ders saati) Saf Madde mi,Karışım mı? 160Dk(4 ders saati) Saf Madde mi,Karışım mı? 160Dk(4 ders saati) D.MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI Tanecikler Arası Boşluk120Dk(3 ders saati) Tanecikler Arası Boşluk120Dk(3 ders saati) Taneciklerin Hareketi120Dk(3 ders saati) Taneciklerin Hareketi120Dk(3 ders saati) TOPLAM : 1120dK(28 ders saati)

3 BU ÜNİTEYİ TAMAMLADIĞIMIZDA ÖĞRENCİLER Katı,sıvı ve gazların sıkışma ve genleşme özelliklerini, Katı,sıvı ve gazların sıkışma ve genleşme özelliklerini, Gazların boşluklu yapıya sahip olduklarını, Gazların boşluklu yapıya sahip olduklarını, Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini, Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini, Maddelerin ardışık olarak en çok nereye kadar bölünebileceğini, Maddelerin ardışık olarak en çok nereye kadar bölünebileceğini, Maddelerin küreye benzer ve görülemeyecek kadar küçük yapıtaşlarının atom olarak adlandırıldığını, Maddelerin küreye benzer ve görülemeyecek kadar küçük yapıtaşlarının atom olarak adlandırıldığını, Zaman içerisinde atom kavramı ile ilgili değişen düşünceleri, Zaman içerisinde atom kavramı ile ilgili değişen düşünceleri, Atomların da daha küçük parçacıklardan oluştuğunu, Atomların da daha küçük parçacıklardan oluştuğunu, Maddelerin element,bileşik ve karışım olarak sınıflandırıldığını, Maddelerin element,bileşik ve karışım olarak sınıflandırıldığını, Maddelerin moleküler yapısını, Maddelerin moleküler yapısını, Maddelerde gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişimleri, Maddelerde gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişimleri, Saf madde ve karışımların nasıl ayırt edilebileceğini, Saf madde ve karışımların nasıl ayırt edilebileceğini, Katı,sıvı ve gazların genleşme ve sıkışma özelliklerine dayanarak öteleme hareketi yapabilme yeteneklerini keşfedebilmeyi, Katı,sıvı ve gazların genleşme ve sıkışma özelliklerine dayanarak öteleme hareketi yapabilme yeteneklerini keşfedebilmeyi, öğrenecekler. öğrenecekler.

4 Ö ğ retim Programı Tasarım Soruları Temel Soru: Maddenin yapısal modellerinin bilinmesi ne gibi kazançlar sağlar? Maddenin yapısal modellerinin bilinmesi ne gibi kazançlar sağlar? Ünite Soruları Bir insanı,diğer insanlardan ayıran parmak izi,sesi vb özellikler.arasındaki farklılıklardır.Bir maddeyi diğerlerinden farklı kılan özelliği hangisidir? Bir insanı,diğer insanlardan ayıran parmak izi,sesi vb özellikler.arasındaki farklılıklardır.Bir maddeyi diğerlerinden farklı kılan özelliği hangisidir? -Maddeleri günlük hayatınızda kullanırken hangi özelliklerinden yararlanıyorsunuz? -Maddeleri günlük hayatınızda kullanırken hangi özelliklerinden yararlanıyorsunuz?

5 İ çerik Soruları: Bisiklet pompasının ucunu parmağınızla kapatıp pompalamaya başladıktan bir süre sonra parmağınızda hissettiğiniz ısınma ve itmenin sebebi ne olabilir? Bisiklet pompasının ucunu parmağınızla kapatıp pompalamaya başladıktan bir süre sonra parmağınızda hissettiğiniz ısınma ve itmenin sebebi ne olabilir? - Sizce bir maddeyi elinize alıp bölmeye çalışsanız ne kadar küçültebilirsiniz? - Sizce bir maddeyi elinize alıp bölmeye çalışsanız ne kadar küçültebilirsiniz? -Çevremizde gözlemlediğimiz maddeleri keserek, parçalayarak yada ısıtarak değişikliğe uğratabilir miyiz? -Çevremizde gözlemlediğimiz maddeleri keserek, parçalayarak yada ısıtarak değişikliğe uğratabilir miyiz? -Hangi tür maddeler daha kolay sıkışabilir? -Hangi tür maddeler daha kolay sıkışabilir? -Bir maddeyi gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara bölebilir miyiz? -Bir maddeyi gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara bölebilir miyiz? -Hücreler mi, yoksa maddenin yapıtaşı olan atomlar mı daha büyüktür? -Hücreler mi, yoksa maddenin yapıtaşı olan atomlar mı daha büyüktür? -Atom büyütülebilseydi ne görürdük ? -Atom büyütülebilseydi ne görürdük ? -Zaman içerisinde atom hakkındaki fikirler nasıl değişime uğramıştır? -Zaman içerisinde atom hakkındaki fikirler nasıl değişime uğramıştır? -Maddelerin hepsi atomlardan oluştuğuna göre, maddelerin birbirinden farklı olmasının sebebi nedir? -Maddelerin hepsi atomlardan oluştuğuna göre, maddelerin birbirinden farklı olmasının sebebi nedir? -Element nedir? -Element nedir? - Bileşik nedir? - Bileşik nedir? - Moleküller,aynı tür atomlardan mı,farklı atomlardan mı oluşmaktadır? - Moleküller,aynı tür atomlardan mı,farklı atomlardan mı oluşmaktadır? - Açık havada bırakılan demir nasıl paslanır? - Açık havada bırakılan demir nasıl paslanır? _Maddedeki değişimler sırasında yeni bir madde oluşup oluşmadığını nasıl anlarsınız? _Maddedeki değişimler sırasında yeni bir madde oluşup oluşmadığını nasıl anlarsınız? -Bir yemek yapılırken meydana gelen değişimler neler olabilir? -Bir yemek yapılırken meydana gelen değişimler neler olabilir? -Karışım nedir? -Karışım nedir? -Doğadaki maddeler hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? -Doğadaki maddeler hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? -Maddeyi oluşturan tanecikler hareketli midir? -Maddeyi oluşturan tanecikler hareketli midir?

6 ÖĞRENCİLERLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR Öğrenciler,ünite konularını gözlem,deney,araştırma,proje ve poster gibi etkinlikler yardımıyla öğrenecekler. Böylece gözlem yapma,karşılaştırma –sınıflandırma,çıkarımda bulunma,tahmin etme,model oluşturma becerileri ile birlikte bilgi,görüş,tutum ve davranışlarını geliştirecekler. Öğrenciler,ünite konularını gözlem,deney,araştırma,proje ve poster gibi etkinlikler yardımıyla öğrenecekler. Böylece gözlem yapma,karşılaştırma –sınıflandırma,çıkarımda bulunma,tahmin etme,model oluşturma becerileri ile birlikte bilgi,görüş,tutum ve davranışlarını geliştirecekler.

7 Ö Ğ RENC İ DE Ğ ERLEND İ RME PLANI Proje Çalı ş ması Ba ş lamadan Önce: Öğrenci ihtiyaçlarını ölçme sunusu Konu Analiz Listesi Araştırmaya yönelten sorular Ö ğ renciler proje üzerinde çalı ş ır ve i ş leri bitirir : Akran geribildirim formu Broşür denetim listesi Araştırma denetim listesi Günlük Değerlendirme Proje çalı ş ması tamamlandıktan sonra: Proje çalı ş ması tamamlandıktan sonra: Proje değerlendirme tablosu Öz değerlendirme Sunum değerlendirme Broşür değerlendirme

8 Ünite İ çin Gerekli Materyal ve Kaynaklar Hangisi sıkı ş ır etkinli ğ i için ; İki adet şırınga,bir adet metal blok,su,tıkaç,yarım kilogramlık kütleler, şırıngaları yerleştirmek için tüplük Görünmeyi Ke ş fedelim Etkinli ğ i İ çin: 2 adet beherglas,alkol, iyot kristalleri,sıcak su, şeker Atom Mu Daha Büyüktür,Hücre Mi Etkinli ğ i için ; Mikroskop,soğan zarı,demir parçası,demir tozu,deney tüpü,lam,lamel, Mıknatıs Atom Gruplarının Farklı Atomlarını Geli ş tirelim Etkinli ğ i İ çin ; Farklı renklerde oyun hamurları,kalın uçlu kürdan Maddelerin De ğ i ş imi Etkinli ğ i İ çin ; Fındık içi,ceviz içi,küp şeker,mum,buz,çikolata,kurdele,gazete kağıdı, metal kap,beherglas, havan ve eli,saat camı,ısı kaynağı Bir Maddeden Yeni Bir Madde Olu ş ur Mu Etkinli ğ i İ çin; Bakır II Sülfat bileşiği,yumurta kabuğu,kibrit,demir,çivi,mum, mum parçaları, iyot çözeltisi,patates,kireç suyu,süt,sirke,damlalık,dereceli silindir,iki tane beherglas,tüp maşası,spatül,baget,alüminyum tabak,saat camı,kavanoz kapağı,pipet Katı,Sıvı ve Gazlarda Atomlar ile Moleküller Birbirine Benzer Mi? Etkinli ğ i İ çin; Tahta parçası, su,içi hava dolu balon ayrıca dersin işlenişine bağlı olarak bilgisayar,projeksiyon, internet bağlantısı kullanılacak, ders ve çalışma kitabı,bilim teknik dergileri gibi çeşitli kaynaklardan yararlanılacaktır.


"MADDENİN TANECİKLİ YAPISI. ZAMAN ANAL İ Z İ VE ÜN İ TE KONU BA Ş LIKLARI SÜRE(DAKİKA) A.MADDENİN YAPITAŞLARI:ATOMLAR Maddenin Yapıtaşları:Atomlar120Dk(3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları