Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI Uz. Dr. E. Çiğdem SANLI Mersin Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI Uz. Dr. E. Çiğdem SANLI Mersin Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1

2 ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI Uz. Dr. E. Çiğdem SANLI Mersin Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü

3 ORGAN NAKL İ = TRANSPLANTASYONU (Tx) Görev yapmayacak kadar hasta bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi işlemidir.

4 ORGAN NAKL İ K İ MLERDEN YAPILIR? CANLIDAN : Genellikle dördüncü dereceye kadar akrabalardan, ÖLÜDEN (KADAVRA) : Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde makineye bağlı olarak tedavi gördüğü sırada, BEYİN ÖLÜMÜ gerçekleşen kişilerden sağlanmaktadır.

5 NEDEN ORGAN NAKLİ?

6 İ NG İ L İ Z YAŞAM KAL İ TES İ ÇALIŞMASI HEMOD İ YAL İ Z (%) PER İ TON D İ YAL İ Z İ (%) TRANSPLANT S (%) SOSYAL YAŞAM C İ DD İ OLARAK ETK İ LENM İ Ş 74.265.221.5 SERBEST YAŞAM C İ DD İ OLARAK ETK İ LENM İ Ş 71.968.525.5 GUDEX CM, QUAL LIFE RES. 1995

7 287.000 $ /5 YILDİYALİZ 102.000 $ /5 YILTRANSPLANTASYON TÜRKİYE’DE 55.587 DİYALİZ HASTASI (2011 yılında) 600.000.000 $ / YIL DİYALİZ TÜRKİYE ( 2009 yılında, sadece böbrek bekleyen hasta sayısı, karaciğer-kalp-vb hariç) MAL İ YET

8 DE Ğ ERLEND İ RME YAŞAM SÜRES İ YAŞAM KAL İ TES İ MAL İ YET İ Ş GÜCÜ KAYBI - KAZANCI

9 HANG İ ORGAN VE DOKULARIN NAKL İ YAPILAB İ L İ R? BÖBREK KARACİĞER KALP PANKREAS AKCİĞER İNCE BARSAK KALP KAPAĞI TENDON DERİ KEMİK İLİĞİ KEMİK KORNEA

10 BEY İ N ÖLÜMÜ NED İ R? Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümü olmaksızın kaybıdır. Beyine kan gitmez. Bu durumda, sadece yoğun bakım şartlarında solunum cihazı ve ilaçlar ile kalp atımları bir süre devam ettirilebilir. Fakat beyin fonksiyonları yapay olarak sürdürülemez. !

11 ÖLÜM = BEY İ N ÖLÜMÜ HER ÖLÜM GERÇEKTE B İ R BEY İ N ÖLÜMÜDÜR Tıbbi ve hukuki açıdan organ nakli

12 BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL HAYAT ÇOK FARKLIDIR

13 BEYİN ÖLÜMÜ BİTKİSEL HAYAT NORMAL HAYATA DÖNME İHTİMALİ YokturÇok azdır SOLUNUMYokturGenelde vardır BEYİN FONKSİYONU YokturVardır HİSSEDER Mİ?HayırEvet? B İ TK İ SEL HAYAT ile BEY İ N ÖLÜMÜ ARASINDAK İ FARKLAR

14 SEREBRAL ANJİOGRAFİ SİNTİGRAFİ

15 BEY İ N ÖLÜMÜ; Nöroloji uzmanı Nöroşirurji uzmanı Kardiyoloji uzmanı Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı toplam 4 hekimden oluşan heyet tarafından, gerekli bütün tetkikler yapılarak saptanır

16 Ölüm olayının tutanağını düzenleyecek bu 4 hekim, organ naklini gerçekleştirecek olan hekim ekibinden bağımsızdır

17 Beyin ölümü gerçekleşmeden ve bu dört doktor tarafından onaylanmadan ölüden organ nakli yapılamaz

18 Neurology 2002; Ü LKEKANUNPROTOKOLKURULDE Ğ. S Ü REAPNE TEST İ DEST. TEST ABD ++26SO K Ü BA -+26 (24)SO ARJANT İ N ++16MZ BEL Çİ KA ++3-MO FRANSA ++2-SZ ALMANYA ++212SO İ TALYA ++16 (24)SZ RUSYA ++26 (24)SO İ SPANYA ++16 (24)SO İ NG İ LTERE ++26SO T Ü RK İ YE ++4-SZ G.AFR İ KA ++2-SO İ SRA İ L ++16 (24)SZ ÜRDÜN-+1--Z JAPONYA ++1-SZ G.KORE ++16SO Dünyadaki uygulamalar

19 ORGAN NAKL İ CA İ Z M İ ? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin (maddi/manevi menfaat karşılığında olmamak kaydı ile) caiz olduğunu bildirmiştir Aynı kurul organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır

20 1986 Ürdün ve 1988 Mekke’de Pan-islamik Hukuk Divanı ; Beyin Ölümü kriterleri kabul edilmiştir.

21 ORGAN ALINAN K İ Ş İ N İ N GÖRÜNTÜSÜ BOZULUR MU? Hayır. Organ alımı ameliyatı, ameliyathane koşullarında, uzman bir hekim ekibi tarafından titizlikle yapılır, gizli dikiş ile cilt kapatılarak vücut bütünlüğü bozulmadan aileye teslim edilir.

22 ORGANLAR K İ ME NAKLED İ L İ R? Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ile doku grubu uyumuna ve tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenir. Cins, ırk, din, zengin-fakir ayrımı yapılmaz.

23 Ba ğ ışladı ğ ınız organlar bir bedel veya bir menfaat karşılı ğ ı başkasına verilebilir mi? 2238 sayılı yasa: Kişilerin bir bedel karşılığı organlarını vermeleri yasaktır Organ ve Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi ile Tıbbi acilliği, doku uyumu ve mesafeye göre en uygun alıcıya nakil edilir

24 2238 SAYILI “ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN” (kısaca Organ ve Doku Nakli Kanunu - ODNK) 1979 yılında çıkarılmış, 1982 yılında yeniden düzenlenmiştir.

25

26 ORGAN BA Ğ IŞI NED İ R? Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile; BEYİN ÖLÜMÜ tanısı konulması durumunda organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.

27 Organ bağışı yapıldıktan sonra sadece bir yoğun bakım ünitesinde ve beyin ölümü kararı alınması halinde organlar kullanılabilmektedir Diğer ölüm hallerinde organlar kullanılamaz

28

29 KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR? 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes, 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

30 Ülkemizde genel durum Yıllar Beyin Ölümü Aile İzni Olmayan Aile izni olan 200522955174 2006270105165 2007594349245 2008685423261 2009862599263 2010985716269

31 MDH’de Beyin Ölümü Bildirimleri Beyin Ölümü Organ Bağışı 2007 (27.08’den başlayarak) 72 2008 172 2009 124 2010 15 1* 2011 184

32 Yıllara Göre Diyalize Giren Hasta Sayısı

33 Kadavra’dan Organ Ba ğ ışı (Dünya)

34 Milyon Nüfus Başına Kadavra Donör Sayıları (PMP) 2001 İlk Yarısı İ SPANYA33,6 EUROTRANS.14,2 / PMP FRANSA20,9 / PMP AKDEN İ Z ÜN İ VERS İ TES İ 14,0 / PMP İ NG İ LTERE13,0 / PMP ALMANYA12,3 / PMP TÜRK İ YE GENEL İ 0,77

35 2004 PMP Oranları İ SPANYA34,6 İ TALYA21,1 FRANSA20,9 İ NG İ LTERE12,3 ALMANYA13,8 YUNAN İ STAN6,2 ROMANYA0,4 TÜRK İ YE GENEL İ 2,0 İ ZM İ R İ L İ 16,0 EGE BÖLGES İ 6,9

36

37 Türk insanı neden organ ba ğ ışını reddediyor? Beyin ölümü kavramını anlayamama Donör görünüşünün ve vücut bütünlüğünün bozulacağı endişesi Dini, kültürel ve sosyal nedenler

38 Hastalarına organlarını almak için iyi bakılmadığını düşüncesi Organların kimlere takılacağı konusunda şüphe Hastane ve/veya hastane personeline tepki Cenazeyi almakta gecikme ya da cenazeyi alamama korkusu

39

40

41 Nüfus cüzdanında öyle bir hile yaptı ki noter de yedi Organ bekleyen hasta öyle bir sahtecilik yaptı ki noter bile bunu anlayamadı. Nüfus cüzdanının sadece fotoğrafını değiştirerek aldığı noter onayı ile hastaneyi de yanıltıp nakil oldu. 06 Aralık 2011 Salı Türkiye’de en gelişmiş organ nakil ünitelerinden birine sahip olan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Memorial, Metropol ve diğer bazı sağlık kurumlarının nakil evraklarını inceleyen polis, vatandaşların organ bulabilmek için akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirledi. Ömer Yılmaz adında noter tastikli nüfus cüzdanı ile hastaneye nakil için başvuru yapan şahıs, dayısı olarak görülen şahıstan böbrek almak için hastaneye başvurdu. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın istediği tüm evrakları tamam olan hastanın organ naklini gerçekleştirdi. Polisin teknik takibine düşen hastanın yapılan inceleme sonunda gerçekte Salih K. adlı bir şahıs olduğu, nakil için nüfus cüzdanında fotoğraf değiştirip kendini vericiyle akraba gösterdiği ortaya çıktı. K’nın nüfus cüzdanı, notere de tastikletip getirmesi nedeniyle hastanede şüphe uyandımadı. Haberin medyaya yansımasıyla hastanelerinde bu işin içindeymiş gibi gösterilmesi ise mağduriyetlere yol açtı. Yapılan operasyonda adı geçen profesörün, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinden bir yıl önce ayrıldığı, daha sonra Memorial Hastanesinde ve daha sonra da başka bir sağlık kurumunda çalıştığı belirtildi. İstanbul Polisi Organ mafyasının peşine düştü ve akıl almaz sahteciliklerle karşılaştı. Bir kişinin nüfus cüzdanında sadece fotoğrafı değiştirerek, noterden onay aldığı yapılan labaratuar incelemesinde anlaşıldı. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Ekipleri Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’ndan aldıkları talimatla organ mafyası üzerinde çalışma başlattı.

42 Böbrek 17.997 Karaciğer 1.706 Kalp 253 Pankreas205 Akciğer5 Kalp kapağı3 2010 BEKLEME L İ STES İ NDE

43 Bazı anlar vardır ki bırakın kendiniz yaşamayı, seyirci olarak bile o anı yaşamak istemezsiniz. Bir annenin ve babanın gözünden bile sakındığı biricik yavrusunun, hayat arkadaşının ya da annesinin, babasının, kardeşinin ölüm haberini duymak ve hemen ardından organ bağışı kararını vermek!

44 Bir çok hastayı ve hasta yakınını sevince boğar sizin acınız. Duymasanız da hissedersiniz onların dualarını, şükranlarını. Sizin de acınız hafifler o an. Bilirsiniz ki yakınlarınızın organ ve dokuları başka bedenlerde hayat buldu; *Görmeyen bir göz gördü, *Bir annenin keder gözyaşlarının yerini mutluluk gözyaşları aldı. DEĞMEZ Mİ…?

45 Mina (4) Hemodiyaliz Bekleme listesinde

46 Nisa (5) Hemodiyaliz Bekleme listesinde

47 Meryem (28) Böbrek Nakli: 7 Haziran 1997 Evlenme : 2001 Bebek :

48 Neslihan; 21 yaşındaydı 18 aylık evli, 3 aylık kızı vardı

49 Neslihan 8 gündüz ve gece yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi… Ama malesef aranan karaciğer bulunamadı …

50 Mustafa; 28 yaşındaydı Bilgisayar mühendisi, doğal hayatı seviyordu.

51 Mustafa’nın eşi, anne ve babası yoğun bakım kapısında 5 gün boyunca bir umut için bekledi… Ama maalesef beklenen kalp bulunamadı …

52

53 Seksen Yedi Yaşında Organlarını Bağışlayarak 2 Kişiyi Hayata Bağladı 70 Günlük Bebeğe Anneden Karaciğer Nakli Yapıldı Antalya'da geçirdiği beyin ölümü nedeniyle hayatını kaybeden 87 yaşındaki kadının bağışlanan organlarından böbrekleri, 2 kişiye nakledildi. İzmir'de, doğalı henüz 2 ay 9 gün olan, 3.5 kiloluk Kadir Kaan bebeğe, annesi 25 yaşındaki Hatice Gündoğmuş'tan alınan karaciğer parçası, yeni bir teknikle, küçültülerek nakledildi.

54

55

56

57 Mantardan Eşi Öldü, Kendisi Son Anda Karaciğer Nakliyle Yaşama Döndü Yedikleri mantardan zehirlenen eşi 23 yaşındaki Sibel Arabacı karaciğer bağışı olmadığı için kurtarılamazken, kendisi ise ölümüne saatler kala gelen karaciğer bağışıyla yaşama dönen 26 yaşındaki Murat Arabacı, ikinci hayatını yaşıyor. 30 Ekim günü Murat Arabacı, bir arkadaşının ormanda toplayıp kendisine verdiği mantarları evine getirdi… Arabacı çiftinden Sibel, Kurban Bayramı'nın son günü olan 9 Kasım Pazartesi günü kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Ailesinin mezar yerini aldığı Murat Arabacı ise, Antalya'da bağışlanan karaciğer Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ile Bursa'ya getirilip, son anda kurtarıldı. 24 Kasım 2011 Perşembe

58

59

60

61

62

63

64

65 BAĞIŞLANAN HER ORGAN YAŞAMA TUTUNAN BİR İNSAN DEMEKTİR...

66


"ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI Uz. Dr. E. Çiğdem SANLI Mersin Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları