Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI EÇÇ ORGAN NAKL İ = TRANSPLANTASYONU (Tx) Görev yapmayacak kadar hasta bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI EÇÇ ORGAN NAKL İ = TRANSPLANTASYONU (Tx) Görev yapmayacak kadar hasta bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi."— Sunum transkripti:

1

2 ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI EÇÇ

3 ORGAN NAKL İ = TRANSPLANTASYONU (Tx) Görev yapmayacak kadar hasta bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi işlemidir. EÇÇ

4 ORGAN NAKL İ K İ MLERDEN YAPILIR?  CANLIDAN : Dördüncü dereceye kadar akraba ve hısım akrabalardan,  ÖLÜDEN (KADAVRA) : Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde makineye bağlı olarak tedavi gördüğü sırada, BEYİN ÖLÜMÜ gerçekleşen kişilerden sağlanmaktadır. EÇÇ

5 NEDEN ORGAN NAKLİ? EÇÇ

6 HANG İ ORGAN VE DOKULARIN NAKL İ YAPILAB İ L İ R?  BÖBREK  KARACİĞER  KALP  PANKREAS  AKCİĞER  İNCE BARSAK  UTERUS  ÜST SOLUNUM yolları  ÜST SİNDİRİM yolları  KALP KAPAĞI  TENDON  KAS, KIKIRDAK  DERİ  KEMİK İLİĞİ  KEMİK  KORNEA  EKSTREMİTE  YÜZ ve saçlı deri Neden kadavradan nakil? EÇÇ

7 ÖLÜM = BEY İ N ÖLÜMÜ Hukuki ve dini açıdan organ nakli EÇÇ

8 BEY İ N ÖLÜMÜ NED İ R? Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümü olmaksızın kaybıdır. Beyine kan gitmez. Bu durumda, sadece yoğun bakım şartlarında solunum cihazı ve ilaçlar ile kalp atımları bir süre devam ettirilebilir. Fakat beyin fonksiyonları yapay olarak sürdürülemez. ! EÇÇ

9 HER ÖLÜM GERÇEKTE B İ R BEY İ N ÖLÜMÜDÜR EÇÇ

10 BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL HAYAT ÇOK FARKLIDIR EÇÇ

11 BEYİN ÖLÜMÜ BİTKİSEL HAYAT BEYİN KAN DOLAŞIMI YokturVardır BEYİN FONKSİYONU YokturVardır SOLUNUMYokturGenelde vardır NORMAL HAYATA DÖNME İHTİMALİ YokturÇok azdır HİSSEDER Mİ?HayırEvet??? B İ TK İ SEL HAYAT ile BEY İ N ÖLÜMÜ ARASINDAK İ FARKLAR EÇÇ

12 SEREBRAL ANJİOGRAFİ SİNTİGRAFİ EÇÇ

13 BEY İ N ÖLÜMÜ;  Nöroloji uzmanı  Nöroşirurji uzmanı  Kardiyoloji uzmanı  Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı toplam 4 hekimden oluşan heyet tarafından, gerekli bütün tetkikler yapılarak saptanır EÇÇ

14 Ölüm olayının tutanağını düzenleyecek bu 4 hekim, organ naklini gerçekleştirecek olan hekim ekibinden bağımsızdır EÇÇ

15 Beyin ölümü gerçekleşmeden ve bu dört doktor tarafından onaylanmadan ölüden organ nakli yapılamaz ve… EÇÇ

16 Ü LKEKANUNPROTOKOLKURULDE Ğ. S Ü REAPNE TEST İ DEST. TEST ABD ++26SO K Ü BA -+26 (24)SO ARJANT İ N ++16MZ BEL Çİ KA ++3-MO FRANSA ++2-SZ ALMANYA ++212SO İ TALYA ++16 (24)SZ RUSYA ++26 (24)SO İ SPANYA ++16 (24)SO İ NG İ LTERE ++26SO T Ü RK İ YE ++4-SZ G.AFR İ KA ++2-SO İ SRA İ L ++16 (24)SZ ÜRDÜN-+1--Z JAPONYA ++1-SZ G.KORE ++16SO Dünyadaki uygulamalar EÇÇ

17 ORGAN NAKL İ CA İ Z M İ ? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin (maddi/manevi menfaat karşılığında olmamak kaydı ile) caiz olduğunu bildirmiştir Aynı kurul organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır EÇÇ

18 (Kur'an-ı Kerim, Maide Suresi, Ayet 32) ‹‹ "… Kim de bir nefsin (hayatını kurtararak) yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur" hükmünü yazdık (farz kıldık) ›› (Kur'an-ı Kerim, Maide Suresi, Ayet 32) EÇÇ

19 (Kur'an-ı Kerim, Kıyame Suresi, 3-4) “İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter” (Kur'an-ı Kerim, Kıyame Suresi, 3-4) EÇÇ

20 (Hadis No: 2038, Tirmizi, e-Sünen, 4/383,Tıb,2) “Yüce Allah indirdiği bir derdin, şifasını da indirmiştir. Her derdin bir devası vardır. İlacı bulunup tedavisi yapılırsa Allah’ın izni ile hasta iyileşir” (Hadis No: 2038, Tirmizi, e-Sünen, 4/383,Tıb,2) EÇÇ

21 (Hadis no: 2065, Tirmizi, a.g.e, 4/399,Tıb, 21) “Tedavi olmak da Allah’ın takdiridir. Tedavi olunuz, zira Cenab-ı Hak hiçbir hastalık yaratmamıştır ki, devasını da yaratmış olmasın. Sadece ihtiyarlığın ilacı yoktur” (Hadis no: 2065, Tirmizi, a.g.e, 4/399,Tıb, 21) EÇÇ

22 1986 Ürdün ve 1988 Mekke’de Pan-islamik Hukuk Divanı ; Beyin Ölümü kriterleri kabul edilmiştir. EÇÇ

23 ORGAN ALINAN K İ Ş İ N İ N GÖRÜNTÜSÜ BOZULUR MU? Hayır. Organ alımı ameliyatı, ameliyathane koşullarında, uzman bir hekim ekibi tarafından titizlikle yapılır, gizli dikiş ile cilt kapatılarak vücut bütünlüğü bozulmadan aileye teslim edilir. EÇÇ

24 ORGANLAR K İ ME NAKLED İ L İ R? Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ile doku grubu uyumuna ve tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenir. Cins, ırk, din, zengin-fakir ayrımı yapılmaz. EÇÇ

25 Ba ğ ışladı ğ ınız organlar bir bedel veya bir menfaat karşılı ğ ı başkasına verilebilir mi?  2238 sayılı yasa: Kişilerin bir bedel karşılığı organlarını vermeleri yasaktır  Organ ve Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi ile  Tıbbi acilliği, doku uyumu ve mesafeye göre en uygun alıcıya nakil edilir EÇÇ

26 2238 SAYILI “ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN” (kısaca Organ ve Doku Nakli Kanunu - ODNK)  1979 yılında çıkarılmış,  1982 yılında yeniden düzenlenmiştir. EÇÇ

27

28 ORGAN BA Ğ IŞI NED İ R? Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile; BEYİN ÖLÜMÜ tanısı konulması durumunda organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir. EÇÇ

29 Organ bağışı yapıldıktan sonra sadece bir yoğun bakım ünitesinde ve beyin ölümü kararı alınması halinde organlar kullanılabilmektedir Diğer ölüm hallerinde organlar kullanılamaz EÇÇ

30

31 KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR? 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes, 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. EÇÇ

32 Ülkemizde genel durum Yıllar Beyin Ölümü Aile İzni Olmayan Aile izni olan 200522955174 2006270105165 2007594349245 2008685423261 2009862599263 2010985716269 20111291958333 20121256961295 EÇÇ

33 Yıllara Göre Diyalize Giren Hasta Sayısı EÇÇ 15.11.2012: 60.101 hasta, 849 diyaliz merkezi, 14.946 cihaz

34  Böbrek 19489  Karaciğer 1867  Kalp 320  Pankreas 217  Akciğer 15  Kalp kapağı 3  İnce barsak 12012 BEKLEME L İ STES İ NDE EÇÇ

35 Kadavra’dan Organ Ba ğ ışı (Dünya) EÇÇ

36

37 Türk insanı neden organ ba ğ ışını reddediyor?  Beyin ölümü kavramını anlayamama  Donör görünüşünün ve vücut bütünlüğünün bozulacağı endişesi  Dini, kültürel ve sosyal nedenler EÇÇ

38  Hastalarına organlarını almak için iyi bakılmadığını düşüncesi  Organların kimlere takılacağı konusunda şüphe  Hastane ve/veya hastane personeline tepki  Cenazeyi almakta gecikme ya da cenazeyi alamama korkusu EÇÇ

39

40

41 Nüfus cüzdanında öyle bir hile yaptı ki noter de yedi Organ bekleyen hasta öyle bir sahtecilik yaptı ki noter bile bunu anlayamadı. Nüfus cüzdanının sadece fotoğrafını değiştirerek aldığı noter onayı ile hastaneyi de yanıltıp nakil oldu. 06 Aralık 2011 Salı Türkiye’de en gelişmiş organ nakil ünitelerinden birine sahip olan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Memorial, Metropol ve diğer bazı sağlık kurumlarının nakil evraklarını inceleyen polis, vatandaşların organ bulabilmek için akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirledi. Ömer Yılmaz adında noter tastikli nüfus cüzdanı ile hastaneye nakil için başvuru yapan şahıs, dayısı olarak görülen şahıstan böbrek almak için hastaneye başvurdu. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın istediği tüm evrakları tamam olan hastanın organ naklini gerçekleştirdi. Polisin teknik takibine düşen hastanın yapılan inceleme sonunda gerçekte Salih K. adlı bir şahıs olduğu, nakil için nüfus cüzdanında fotoğraf değiştirip kendini vericiyle akraba gösterdiği ortaya çıktı. K’nın nüfus cüzdanı, notere de tastikletip getirmesi nedeniyle hastanede şüphe uyandımadı. Haberin medyaya yansımasıyla hastanelerinde bu işin içindeymiş gibi gösterilmesi ise mağduriyetlere yol açtı. Yapılan operasyonda adı geçen profesörün, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinden bir yıl önce ayrıldığı, daha sonra Memorial Hastanesinde ve daha sonra da başka bir sağlık kurumunda çalıştığı belirtildi. İstanbul Polisi Organ mafyasının peşine düştü ve akıl almaz sahteciliklerle karşılaştı. Bir kişinin nüfus cüzdanında sadece fotoğrafı değiştirerek, noterden onay aldığı yapılan labaratuar incelemesinde anlaşıldı. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Ekipleri Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’ndan aldıkları talimatla organ mafyası üzerinde çalışma başlattı. EÇÇ

42 Bazı anlar vardır ki bırakın kendiniz yaşamayı, seyirci olarak bile o anı yaşamak istemezsiniz. Bir annenin ve babanın gözünden bile sakındığı biricik yavrusunun, hayat arkadaşının ya da annesinin, babasının, kardeşinin ölüm haberini duymak ve hemen ardından organ bağışı kararını vermek! EÇÇ

43 Bir çok hastayı ve hasta yakınını sevince boğar sizin acınız. Duymasanız da hissedersiniz onların dualarını, şükranlarını. Sizin de acınız hafifler o an. Bilirsiniz ki yakınlarınızın organ ve dokuları başka bedenlerde hayat buldu;  Görmeyen bir göz gördü,  Bir annenin keder gözyaşlarının yerini mutluluk gözyaşları aldı. DEĞMEZ Mİ…? EÇÇ

44 Mina (4) Hemodiyaliz Bekleme listesinde EÇÇ

45 Nisa (5) Hemodiyaliz Bekleme listesinde EÇÇ

46 Meryem (28) Böbrek Nakli: 7 Haziran 1997 Evlenme : 2001 Bebek : EÇÇ

47 Neslihan; 21 yaşındaydı 18 aylık evli, 3 aylık kızı vardı EÇÇ

48 Neslihan 8 gündüz ve gece yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi… Ama malesef aranan karaciğer bulunamadı … EÇÇ

49 Mustafa; 28 yaşındaydı Bilgisayar mühendisi, doğal hayatı seviyordu. EÇÇ

50 Mustafa’nın eşi, anne ve babası yoğun bakım kapısında 5 gün boyunca bir umut için bekledi… Ama maalesef beklenen kalp bulunamadı … EÇÇ

51

52 Seksen Yedi Yaşında Organlarını Bağışlayarak 2 Kişiyi Hayata Bağladı 70 Günlük Bebeğe Anneden Karaciğer Nakli Yapıldı Antalya'da geçirdiği beyin ölümü nedeniyle hayatını kaybeden 87 yaşındaki kadının bağışlanan organlarından böbrekleri, 2 kişiye nakledildi. İzmir'de, doğalı henüz 2 ay 9 gün olan, 3.5 kiloluk Kadir Kaan bebeğe, annesi 25 yaşındaki Hatice Gündoğmuş'tan alınan karaciğer parçası, yeni bir teknikle, küçültülerek nakledildi. EÇÇ

53

54

55 Mantardan Eşi Öldü, Kendisi Son Anda Karaciğer Nakliyle Yaşama Döndü Yedikleri mantardan zehirlenen eşi 23 yaşındaki Sibel Arabacı karaciğer bağışı olmadığı için kurtarılamazken, kendisi ise ölümüne saatler kala gelen karaciğer bağışıyla yaşama dönen 26 yaşındaki Murat Arabacı, ikinci hayatını yaşıyor. 30 Ekim günü Murat Arabacı, bir arkadaşının ormanda toplayıp kendisine verdiği mantarları evine getirdi… Arabacı çiftinden Sibel, Kurban Bayramı'nın son günü olan 9 Kasım Pazartesi günü kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Ailesinin mezar yerini aldığı Murat Arabacı ise, Antalya'da bağışlanan karaciğer Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ile Bursa'ya getirilip, son anda kurtarıldı. 24 Kasım 2011 Perşembe EÇÇ

56

57

58

59

60

61

62

63 BAĞIŞLANAN HER ORGAN YAŞAMA TUTUNAN BİR İNSAN DEMEKTİR... EÇÇ

64


"ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI EÇÇ ORGAN NAKL İ = TRANSPLANTASYONU (Tx) Görev yapmayacak kadar hasta bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları