Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN FİZYOLOJİSİ Eritrositler Prof.Dr. Refik YİĞİT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN FİZYOLOJİSİ Eritrositler Prof.Dr. Refik YİĞİT."— Sunum transkripti:

1 KAN FİZYOLOJİSİ Eritrositler Prof.Dr. Refik YİĞİT

2 Plazma veya Serum adı verilen sıvıda, süspansiyon halinde hücresel elementleri içeren dokuya “Kan Dokusu” denir. Total Miktarı. Vücut Ağırlığının % 8 kadarıdır. 70 kg bir insanda 5-6 litre kan bulunur Plazma veya Serum adı verilen sıvıda, süspansiyon halinde hücresel elementleri içeren dokuya “Kan Dokusu” denir. Total Miktarı. Vücut Ağırlığının % 8 kadarıdır. 70 kg bir insanda 5-6 litre kan bulunur Kan

3

4 a)Miktarının fazla olması, b)Sürekli hareketi. c)Bileşimindeki dinamik denge ve d)Hücrelerle hızlı madde alış-verişi KAN ile gerçekleşir. Kan, İç Ortamın En Önemli Unsurudur

5 15 Gün Embriyo91.5 30 Gün Embriyo79.4 Yenidoğan77.0 9 Gün 9 GünBebek76.0 14 Gün Bebek73.0 3 Ay Bebek66.0 10-18 yaş Genç59.0 18-40 yaş Erişkin (Kas gelişimi arttığı için, yağ oranı azalır) 61.0 40-60 yaş Erişkin55.0 60- yaş Yaşlı52.0 Vücut Ağırlığına Göre Su Oranının Yaş İle Değişmesi % Vücut Ağırlığına Göre Su Oranının Yaş İle Değişmesi %

6 Kan83.0 Böbrekler82.7 Kalp79.2 Akciğerler79.0 Kas75.7 Deri72.0 Kemik31.0 Yağ10.0 Çeşitli Dokularda Su Oranı % Çeşitli Dokularda Su Oranı %

7 Ekstrasellüler Sıvıların Dağılımı Ekstrasellüler sıvılar 3 ayrı kompartmanda yer alırlar 1. İntravasküler Sıvılar. Kan ve Lenfa. Kan ve Lenfa. 2. İnterstisyel Sıvılar. Hücreler arası boşlukları dolduran doku suyu. Hücreler arası boşlukları dolduran doku suyu. 3. Özel veya Transsellüler Sıvılar. Damar endotelinden başka “epitellerin” çevirdiği Damar endotelinden başka “epitellerin” çevirdiği boşluklarda bulunan sıvılardır. boşluklarda bulunan sıvılardır.

8 3.Özel veya Transsellüler Sıvılar a)Sindirim Salgıları. b)Serebro spinal sıvı. c)Böbrek kanallarında bulunan ilkel idrar. d)Hümör aköz. e)Sinovyal sıvılar. f)İntraperitonial sıvılar. g)İntraplevral sıvılar gibi seröz boşlukları dolduran sıvılardır.

9 Kanın Bileşimi 2 Kısımdan Oluşur A- Kanın Hücresel Elementleri Elementleri % 45 B- Kanın Sıvı Kısmı (Plazma veya Serum) (Plazma veya Serum) % 55

10 Leukocytes Erythrocytes Polymorphnuclear Granulocytes PlateletsAgranulocytesNeutrophils Eosinopils Basophils Monocytes Lymphocytes Eritrositler Lökositler Trombositler Kanın Hücresel Elementleri

11 P L A Z M A * Su % 91 % 91 * Organik Maddeler (Proteinler)% 7 * İnorganik Maddeler % 2 Kanın Sıvı Kısmını Plazma Oluşturur

12 1. Proteinler (% 7 gr) 1. Proteinler (% 7 gr) a. Albumin (% 4.5 gr) “ Taşıyıcı görevi yapar” a. Albumin (% 4.5 gr) “ Taşıyıcı görevi yapar” b. Globulin (% 2.5 gr):  1,  2, β 1, β 2 ve Ig ’lere ayrılır. b. Globulin (% 2.5 gr):  1,  2, β 1, β 2 ve Ig ’lere ayrılır. İmmunoglobulinlerin [Ig]: Ig G, Ig M, Ig A, Ig D, Ig E İmmunoglobulinlerin [Ig]: Ig G, Ig M, Ig A, Ig D, Ig E gibi çeşitleri vardır. gibi çeşitleri vardır. “Hem taşıyıcı, hemde antikor oluşumunda görev yaparlar” “Hem taşıyıcı, hemde antikor oluşumunda görev yaparlar” c. Fibrinojen (% 0.3): “Pıhtılaşmayı sağlar” c. Fibrinojen (% 0.3): “Pıhtılaşmayı sağlar” Organik Maddeler

13 2.Karbonhidrat 2.Karbonhidrat (Glikoz % 80-110 mg)3.Lipidler Nötral yağlar, Fosfolipid, Kolesterol, Lesitin Nötral yağlar, Fosfolipid, Kolesterol, Lesitin 4. Residüel (artık) Azot Üre, Ürik Asit, Ksantin, Hipoksantin, Üre, Ürik Asit, Ksantin, Hipoksantin, Kreatin, Kreatinin, Amonyak, Amino Asitler. Kreatin, Kreatinin, Amonyak, Amino Asitler. 5. Hormonlar, Antikorlar, Çeşitli Enzimler Amilaz, Proteaz, Lipaz, Esteraz. Amilaz, Proteaz, Lipaz, Esteraz.

14 Kanın Görevleri Kanın Solunum Görevi: 1)Eritrositlerin esas görevi. a) Eritrositlerin içerisinde, akciğerlerden dokulara O 2 taşıyan Hb bulunur.

15 b) Eritrositlerin içerisinde bulunan Hb mükemmel bir asit-baz tamponudur. mükemmel bir asit-baz tamponudur. c) Eritrositlerin içerisinde, Karbonik Karbonik Anhidraz AnhidrazEnzimibulunur.

16 2)Beslenme. 3)Boşaltım. 4)Vücut ısısının düzenli kalmasını sağlar. 5)Vücutta tuz ve su dengesini korur. 6)Asit-baz dengesini korur. 7)Pıhtılaşma faktörleri ile kan kaybını önler.

17 8)Taşıdığı Hücresel ve Hümoral Bağışıklık Sistemi ile organizmayı enfeksiyonlara karşı korur. 9)Hormon ve Nörohormonları taşıyarak vücudun düzenli çalışmasına yardım eder. 10) İnterstisyel kompartman hacminin düzenlenmesinde rol hacminin düzenlenmesinde rol alırlar. alırlar.

18 1)Çoğu kanda taşıyıcılık görevi görür. 2)Bir kısmı plazma ozmotik dengesini korur. 3)Asit-Baz dengesini korurlar. 4)Bir kısmı beslenme ve yapı taşı olarak kullanılır. 5)Ayrıca özel proteinler mevcuttur. a- Fibrinojen pıhtılaşmada rol oynar. a- Fibrinojen pıhtılaşmada rol oynar. b- Globulinler, İmmün yanıt için gereklidir. b- Globulinler, İmmün yanıt için gereklidir. Bunlar koruyucu ve savunucu proteinler olup, Bunlar koruyucu ve savunucu proteinler olup, enzim niteliğindedirler. enzim niteliğindedirler. Plazma Proteinlerinin Genel Görevleri

19 Plazma Proteinleri ve Başlıca Görevleri A D I F O N K S İ Y O N L A R I Haptoglobulin Hb’i bağlar. Hemopeksin Hem’i bağlar. Transferrin Fe’i bağlar, taşır. Seruloplasmin Cu’ı bağlar ve taşır, Fe +2  Fe +3 dönüştürür. C3 Kopleman İmmun sisteme ait enzim proteini. Plasminojen Fibrinolizise neden olur. Fibrinojen Kanı pıhtılaştırır. Protrombin Albumin Yağ asitleri, Bilirubin, Tiroksin, Kortizol, Hem, çok sayıda ilaçları bağlar ve taşır.

20 Plazma Proteinlerinin Kolloid Onkotik (Osmotik) Basıncı 25 mm Hg’dir Molekül ağırlığı küçük olan Albumin, (%80)osmotik dengede önemli rol oynar. Bu basınç sayesinde kan ile, interstisyel bölge arasında, sıvı alış- verişi ve suyun venöz uçtan damarlara geri dönüşü gerçekleşir. Molekül ağırlığı küçük olan Albumin, (%80)osmotik dengede önemli rol oynar. Bu basınç sayesinde kan ile, interstisyel bölge arasında, sıvı alış- verişi ve suyun venöz uçtan damarlara geri dönüşü gerçekleşir. Total Protein oranı % 5.5 gr veya Albumin % 2.5 gr altına düşerse, plazma sıvısı ve proteinler interstisyel alana fazlaca geçtiği için ödem gelişir. Total Protein oranı % 5.5 gr veya Albumin % 2.5 gr altına düşerse, plazma sıvısı ve proteinler interstisyel alana fazlaca geçtiği için ödem gelişir.

21 Albumin, Protrombin ve Fibrinojen KC’ de,Globulinler ise KC’ ide içine alan tüm monosit-makrofaj sisteminde sentezlenir. Albumin, Protrombin ve Fibrinojen KC’ de,Globulinler ise KC’ ide içine alan tüm monosit-makrofaj sisteminde sentezlenir. Günde 17 gr Albumin, 5 gr Globulin sentezlenir. Bunun için kan Amino asit düzeyi % 35-65 mg olması gerekir. Günde 17 gr Albumin, 5 gr Globulin sentezlenir. Bunun için kan Amino asit düzeyi % 35-65 mg olması gerekir. Plazma Proteinlerinin Yapım Yerleri

22 2. Dehidratasyonda. Diare gibi aşırı su kaybının Diare gibi aşırı su kaybının olduğu durumlarda olduğu durumlarda 1. Yaygın yanıklarda. plazma sıvısı plazma sıvısı dokulara sızdığı için, dokulara sızdığı için, Bazı Hastalıklarda Plazma Proteinlerinin Miktarları Değişir “ plazma protein miktarı artar ”

23 Bazı Hastalıklarda Plazma Proteinlerinin Miktarları Değişir 1- Hemoraji, 2- Karaciğer sirozunda, 3- Nefrit ve nefrotik sendromda, sendromda, 4- Uzun süren açlıkta, 5- Barsakta protein emiliminin bozulduğu koşullarda, bozulduğu koşullarda, “Hipoproteinemi”gelişir. “Hipoproteinemi” gelişir. “ plazma protein miktarı azalır ”

24 Kanın rengi kırmızıdır. Bu renk, eritrositlerin içinde bulunan ve Fe içeren Hemoglobinden kaynaklanmaktadır. Hb’nin O 2 ile birleşme derecesi rengini etkiler. 1 gr Hb: 1.34 – 1.39 ml O 2 bağlar. Kanın Fiziksel Özellikleri

25 100 ml arter kanı 20 ml O 2 içerir ve kiraz kırmızısı rengindedir. 100 ml ven kanı 15 ml O 2 içerir ve vişne kırmızısı rengindedir.

26 Rediüt Hb, normal 100 ml kanda 3 gr ’dır, 5 gr olacak olursa siyanoz denilen belirtiler ortaya çıkar. O 2 ’siz kalarak boğulmalarda Ferro (Fe +2 ) yerine, Ferrik (Fe +3 ) demire dönüşürse Met-Hb oluşur. Deride siyanotik görünüm ortaya çıkar.

27 Normalde Total Hb’nin % 1 Met-Hb dir.  Bu oran % 15 olursa klinik semptomlar görülür.  Eğer % 30-45 olursa anoksiye (O 2 azlığına) ait bulgular (baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, taşikardi, kas krampları) ortaya çıkar.  Eğer % 60-70 olursa, akut dolaşım yetersizligine bağlı ölüm görülür.

28 Kanın Reaksiyonu Kanın reaks i yonu haf i f alkal i kt i r Arterlerde pH (37 o C) 7.40 Venlerde pH (37 o C) 7.35

29 Kanın Viskozitesi n2n2n2n2 Örneğin viskozitesi t 2 n 2 =n 1 -------- t 1 Birimi Santipoisedir n1n1n1n1 Saf suyun viskozitesi t2t2t2t2 Örneğin geçiş süresi t1t1t1t1 Saf suyun geçiş süresi Saf suyun viskozitesi 1 santipoise Kanın viskozitesi 3.5 – 5.4 santipoise Plasmanın viskozitesi 1.8 santipoise

30 1)Eritrosit sayısı ve büyüklüklerinin artması. 2)Özellikle venöz kanda CO 2 ve osmotik basınç artması. (Hamburger Cl - göçmesi). basınç artması. (Hamburger Cl - göçmesi). 3) Lökositler normalde etkilemez, lösemide olduğu gibi sayıları çok artarsa viskozitede olduğu gibi sayıları çok artarsa viskozitede artar, kulak çınlaması ve başdönmesi gibi artar, kulak çınlaması ve başdönmesi gibi belirtiler ortaya çıkar. belirtiler ortaya çıkar. Viskoziteyi Artıran Etkenler

31 Kanın Donma Derecesi (Kriyoskopi Noktası) Kanın donma noktası- 0.56 0 C Plasmanın donma noktası- 0.54 0 C

32 Kanın Özgül Ağırlığı Saf suyun özgül ağırlığı 1000 olarak kabul edilirse kıyaslama yöntemiyle diğerleride buna göre saptanır Puberteye kadar Erkek ve Kadında kanın özgül ağırlığı (1050-1060) değişmez. Puberteden sonra erkekte 1055-1060 (androjenlerin etkisi ile) Puberteden sonra kadında 1050-1055 (östrojenlerin etkisi ile) Eritrositler1080-1090 Plasma1027-1030 Yenidoğanlarda 1066 (polisitemi)

33 Kanın Özgül Ağırlığı Bazı Hastalıklarda Değişir 1). Dehidratasyon. a. Diare. a. Diare. b. Diürez. b. Diürez. c. Fazla terleme ile aşırı su kaybı olursa, c. Fazla terleme ile aşırı su kaybı olursa, 2). Polisitemi. ” kanın özgül ağırlığı artar “ 1)Anemi. 2)Nefrit (protein kaybına bağlı). 3)Hemoraji gibi hastalıklarda ” kanın özgül ağırlığı azalır ” ” kanın özgül ağırlığı azalır ”

34 Sedimantasyon (SED) Eritrositlerin (mm/saat) çökme hızı. Normal SED değeri (mm/saat) Ortalama Yenidoğan 0 – 1 Erkekte 0 – 8 4 Kadında 0 - 16 8

35 Sedimantasyona Etkili Faktörler 1) Kanın durgun halde olması. 2) Plasma-Eritrosit özgül ağırlık farkının bulunması. 3) Yer çekiminin etkisi. 4) Eritrositlerin elektriksel dengelerinin bozulması.

36 A- Akut ve Kronik Hastalıklar “ Globulin artmasına neden olur.” “ Globulin artmasına neden olur.” Örn; Haptoglobulin, Seruloplasmin, Örn; Haptoglobulin, Seruloplasmin, Lipoprotein, İmmun (gama) globulin (Ig) Lipoprotein, İmmun (gama) globulin (Ig) konsantrasyonunun artmasının yanı sıra konsantrasyonunun artmasının yanı sıra Anemi ve Isı artışı da SED hızını artırır. Anemi ve Isı artışı da SED hızını artırır. SED Artmasına Neden Olan Hastalıklar “ SED artıran proteinlere genel olarak agglomerinler adı verilir ” B- Dokuları Tahrip Eden Hastalıklar “ Fibrinojen artmasına neden olur ” “ Fibrinojen artmasına neden olur ” Örn; Tüberkülöz, Habis Tümörler ve Mafsal romatizmasında Örn; Tüberkülöz, Habis Tümörler ve Mafsal romatizmasında SED hızı 50 mm/saat’ in üzerine çıkar. SED hızı 50 mm/saat’ in üzerine çıkar.

37 1)Albumin artışı. 2)Defibrine kan. 3)Polisitemi. 4)Soğuk. 5)Poikilositoz (eritrositlerde şekil bozukluğu). 6)Anizositozis (eritrositlerin irili-ufaklı olması). 7)Megaloblastik anemide ” SED hızı azalır ” SED Azalmasına Neden Olan Hastalıklar


"KAN FİZYOLOJİSİ Eritrositler Prof.Dr. Refik YİĞİT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları