Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VÜCUT SIVI KOMPARTMANLARI Uzm.Dr.Mustafa SARIKAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VÜCUT SIVI KOMPARTMANLARI Uzm.Dr.Mustafa SARIKAYA."— Sunum transkripti:

1 VÜCUT SIVI KOMPARTMANLARI Uzm.Dr.Mustafa SARIKAYA

2 2 Vücut Sıvıları Toplam vücut sıvısı,vücut ağırlığının %50-80 ‘ini oluşturur Normal koşullarda vücut ağırlığının yaklaşık %60 ‘ı olarak kabul edilir Vücut yağ oranı ile bu oranlar ilişkilidir Vücut sıvısı içinde birçok organik ve anorganik madde erimiş ve yayılmış halde bulunur

3 3

4 4 Çeşitli dokulara ve yaşa göre su oranı DokuSu % Kan83,0 Böbrek82,7 Kalp79,2 Akciğer79,0 Dalak75,8 Kas75,7 Beyin74,8 Deri72,0 Karaciğer68,3 Kemik31,0 Yağ10,0 Tüm vücut62,0 YaşSu % 15 günlük embriyo 92 30 günlük embriyo 80 Yenidoğan77 9 günlük76 14 günlük73 3 aylık66 10-18 yaş59 18-40 yaş61 40-60 yaş55 60 yaş üstü52

5 5 su (sıvı) dengesi Normal bir erişkin günde ortalama 2,5 lt sıvı alır:  1,3 lt içilen sıvılar  0,9 lt alınan katı gıdaların bileşimindeki sıvılar  metabolik oksidasyonlar ile oluşan sıvılar Atılım:  1,5 lt idrarla  deriden terleme  akciğerlerden buharlaşma  feçesin sıvı bileşimi

6 6 vücut sıvılarının dağılımı İntrasellüler sıvı; 2 / 3 Ekstrasellüler sıvı = iç ortam; 1 / 3 –İntravasküler sıvı  Kan plazması –Ekstravasküler sıvı interstisyel (intersellüler) sıvı transsellüler sıvı

7 7

8 8 Vücud ağırlığı 70 kg olan bir insanda total vücut suyu 40 lt. ise 25 lt  intraselüler 15 lt  extraselüler hacime aittir Kanın sıvı kısmı olan plazması  ekstraselüler bölüme Kanın şekilli elemanlarının (kan hücrelerinin) içindeki sıvı  intraselüler bölüme dahildir

9 9

10 10 Ekstraselüler sıvı kompartmanları –İntravasküler sıvı (Plazma) : ~%3.5 –İnterstisyel (intersellüler) sıvı : ~%10 Plazma ile hücreler arasında madde alışverişinin gerçekleştiği bölümdür –Transsellüler sıvı : ~%1.5 Beyin-omurilik sıvısı, intraoküler sıvı, plevral, peritoneal, sinoviyal sıvılar ve sindirim sistemi salgıları tarafından oluşturulur

11 11 Sıvı hareketleri Plazma Interstisiyel Sıvı Intraselüler Sıvı Osmosis Starling Kuvvetleri Osmosis

12 12 Vücut sıvılarının iyon bileşimleri Ekstraselüler Sıvı Intraselüler Sıvı KatyonlarAnyonlar Konsantrasyon birimi : mEq/L Ca 2+ Fosfat ve Organik Anyonlar Protein -- Na + 155 K+K+ 135 Cl 112 HCO 3 24 Mg 2+

13 13 sıvıların bileşimi sodyumun çoğu ekstrasellüler sıvıdadır klor, bikarbonat, oksijen, glikoz ve yağ asitleri ile karbondioksit de ekstrasellüler sıvıda fazladır intrasellüler sıvıda ise proteinler ile potasyum, magnezyum ve fosfat ön plandadır

14 14 Çeşitli iyonların hücre içi (eritrosit) ve hücre dışı konsantrasyonları (mMol/l) İyonHücre içiHücre dışı Na19,0155,0 K136,05,0 Mg5,52,2 Ca0,05,0 Cl78,0112,0

15 15 Sıvıların Ölçümü Direkt ölçüm olanağı olmadığı için çeşitli dilüsyon-indikatör teknikleri kullanılır: Ölçüm yapılacak kompartmana bir madde verilerek, alınan örneklerde o maddenin konsantrasyonu ölçülür; V = Q / C V = kompartman hacmi Q = verilen madde miktarı C = kompartmandaki dağılım (konsantrasyon)

16 16 İdeal bir indikatör madde; 1. organizma için zararsız olmalı, toksik olmamalı 2. seçici olarak yalnız ölçülecek alana yayılmalı 3. sıvı içinde kolayca eşit olarak dağılabilmeli 4. farmakolojik bir etkisi veya aktivitesi olmamalı 5. miktarı belli metodlarla kolayca tayin edilebilmeli Şayet verilen maddenin bir bölümü, dengeleme zamanı içerisinde, idrar ile atılır ya da diğer bir kompartmana geçerse; V = (Q – kaybolan madde miktarı) / C

17 17 TOTAL VÜCUT SUYU: antipirin, deuterium oxide, tritium oxide, üre Antipirin;  yavaş metabolize olduğu,  vücuttan çok geç atıldığı.. ve..  konsantrasyon tayini daha kolay olduğu için.... en ideal kabul edilir. EXTRASELLÜLER SIVI HACMİ: mannitol, inülin gibi büyük moleküllü şekerler ya da radyoaktif sülfat, klor, sodyum ve thiosülfat  Polisakkaridler bazı bölgelere geçemezken, radyoaktif maddeler hücre içine de girebilir.

18 18 İNTRASELLÜLER SIVI HACMİ:  yalnız hücre içine dağılan bir madde bilinmiyor  ölçülen total vücut suyundan extrasellüler hacim çıkarılarak hesaplanabilir PLAZMA HACMİ: evans mavisi; damara verildikten sonra plazma albumine bağlanır ve kısa sürede tüm dolaşım sistemine yayılır İNTERSTİSYEL SIVI HACMİ: extrasellüler sıvı hacminden plazma hacmi çıkarılarak bulunabilir

19 19 sıvı dağılımını etkileyen faktörler ELEKTROLİTLER Vücutta en çok sodyum ve potasyum vardır. Extrasellüler sıvı hacmini en çok etkileyen iyon sodyumdur. BÜYÜK MOLEKÜLLÜ ORGANİK MADDELER Proteinler, lipidler; kapiller membranı aşamaz ve damar içinde kalır. Burada oluşturdukları osmotik çekim gücüne onkotik basınç denir. KÜÇÜK MOLEKÜLLÜ ORGANİK MADDELER Glikoz, üre, amino asitler; membranları kolay geçer ve suyun dağılımını çok etkilemezler.

20 20 Osmolalite - Osmolarite OSMOL bir kompartmandaki toplam molekül miktarı OSMOLALİTE 1 kg suda erimiş molekül konsantrasyonu OSMOLARİTE 1 lt suda erimiş molekül (osmol) konsantrasyonu

21 21 Suyun özgül ağırlığından dolayı yaklaşık olarak ‘1 kg = 1 l’ olup, vücut sıvılarının osmolarite ile osmolalitesi de 300 mOsm/l olarak eşit kabul edilebilir. Extrasellüler sıvı osmolaritesinin %80’i sodyum, intrasellüler sıvı osmolaritesinin ise yaklaşık yarısı potasyum iyonları tarafından sağlanır.


"VÜCUT SIVI KOMPARTMANLARI Uzm.Dr.Mustafa SARIKAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları