Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yatağa Bağımlı Hastada Hemşirelik Bakımı. Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 2 AMAÇ Yatağa bağımlı hastanın ihtiyaçlarını belirlemek; bu doğrultuda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yatağa Bağımlı Hastada Hemşirelik Bakımı. Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 2 AMAÇ Yatağa bağımlı hastanın ihtiyaçlarını belirlemek; bu doğrultuda."— Sunum transkripti:

1 Yatağa Bağımlı Hastada Hemşirelik Bakımı

2 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 2 AMAÇ Yatağa bağımlı hastanın ihtiyaçlarını belirlemek; bu doğrultuda yapılacak uygulamalarla, hasta bireyin yaşam kalitesini yükseltmek ve olabilecek komplikasyonları en aza indirmek.

3 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 3 Konu başlıkları Yatağa bağımlı hastanın tanımı Yatağa bağımlı hastanın tanımı Yatağa bağımlı hastaya verilecek bakımların sınıflandırılması ve uygulama şekilleri Yatağa bağımlı hastaya verilecek bakımların sınıflandırılması ve uygulama şekilleri Yatağa bağımlı hastada gelişebilecek komplikasyonların sistemlere göre sınıflanması Yatağa bağımlı hastada gelişebilecek komplikasyonların sistemlere göre sınıflanması

4 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 4 Yatağa bağımlı hastayı, bilinci açık ya da bilinci kapalı hasta olarak kabul edebiliriz. Bilincin en basit tanımı; kişinin, tam uyanık, kendisinin ve çevresinden gelen uyarıların farkında olması halidir.

5 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 5 Hemşirelik bakımı, her iki durumda bazı farklılıklar göstermekle birlikte, günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda planlanmalı ve uygulanmalıdır.

6 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 6 Bakım Planlanırken ve Uygulanırken Dikkate Alınması Gereken Günlük Yaşam Aktiviteleri: 1.Çevre güvenliğinin sağlanması 2. Solunum 3. Dolaşım 4. Beslenme 5. Boşaltım 6. Uyku 7. Fiziksel aktivite 8. İletişim 9. Bireysel hijyen 10. Cinsel yaşam 11. Vücutısısının sürdürülmesi 12. Ölüm

7 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 7 Yatağa bağımlı hastanın bakımında 2 temel amaç vardır: Normalyaşamaktivitelerinin sürdürülmesine yardımcı olmak. Normalyaşamaktivitelerinin sürdürülmesine yardımcı olmak. Bilinci kapalı hastaları, olanaklı ise bilincine kavuştuğu zaman yaşamını kısıtlayacak komplikasyonlardan korumak, diğer bir deyişle hastayı rehabilitasyon sürecine hazırlamak. Bilinci kapalı hastaları, olanaklı ise bilincine kavuştuğu zaman yaşamını kısıtlayacak komplikasyonlardan korumak, diğer bir deyişle hastayı rehabilitasyon sürecine hazırlamak.

8 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 8 Yatağa bağımlı hastalara verilecek bakımlar 2 grupta incelenebilir : 1. Günlük yapılması gereken bakım ve işlemler 2. Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemler

9 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 9 Günlük yapılması gereken bakım ve işlemler : Göz bakımı Göz bakımı Ağız-kulak-burun temizliği Ağız-kulak-burun temizliği Perine bakımı Perine bakımı Kısmi vücut temizliği Kısmi vücut temizliği Pasif egzersiz ve pozisyon değişikliği Pasif egzersiz ve pozisyon değişikliği Atel ve bandaj Atel ve bandaj Masaj Masaj Postural drenaj Postural drenaj Aspirasyonve trakeotomi bakımı Aspirasyonve trakeotomi bakımı Beslenme ve eliminasyonun sağlanması Beslenme ve eliminasyonun sağlanması Yatak çarşaflarının değişimi Yatak çarşaflarının değişimi

10 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 10 Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemler: 1. Saç banyosu 2. Vücut banyosu

11 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 11 GÖZ BAKIMI Özellikle bilinçsiz hastalarda göz kapakları tam kapanmadığı için gözler açık kalabilir. Bu durum korneada kuruma, ülserasyon ve sonuçta körlüğe neden olabilir.

12 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 12 Göz bakımı, her iki gözün serum fizyolojik (SF) ile irrigasyonu ve yumuşak bir bezle gözlerin silinmesinden ibarettir. Gözler, içten dışa doğru ( burundan şakak yönüne) silinmelidir.

13 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 13 Silme sırasında göze basınç uygulanmaması, göz içi yapılara (lens, vitreus vb.) zarar vermemek açısından önemlidir. Bilinci kapalı hastalarda, gözlerin 4 saatte bir SF veya yapay gözyaşı ile nemlendirilmesi, uyku saatlerinde kapatılması, unutulmamalıdır.

14 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 14 AĞIZ, KULAK, BURUN TEMİZLİĞİ Kulaklar: Banyo sırasında kulak kepçeleri silinerek temizlenir, normalde bunun dışında fazla bir bakım gereksinimi yoktur. Temizlik amacıyla iç kulağa pamuklu çubuk itilmemelidir. Kulaktan BOS veya kan geliyorsa, yalnızca kulak dışına akan sızıntı temizlenir.

15 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 15 AĞIZ, KULAK, BURUN TEMİZLİĞİ -Burun: Burun içindeki fazla salgılar, su veya SF ile ıslatılarak, pamuklu çubukla temizlenir. Nazogastrik sonda (NG) takılı hastalarda sondanın yarattığı basınç, nazal mukozada duyarlılık, inflamasyon, kabuklanma veya kanamaya neden olabilir. Bu tür sorunlara engel olmak için : * Her gün buruna bası açısından NG gözlenir. * Tespit için kullanılan flaster ıslanırsa hemen değiştirilmelidir (ıslak flaster deriyi yumuşatarak çabuk hasarlanmasına neden olur).

16 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 16 AĞIZ, KULAK, BURUN TEMİZLİĞİ -Ağız:Hastanın bilinci açıksa en iyi ağız bakımı, diş fırçalamadır. Bilinci kapalı hastalarda 2-8 saatte bir ağızdaki sekresyon alınır ve ağız sodyum bikarbonat ile temizlenir. Aft varsa, özel gargara çözeltileri kullanılabilir. Mantar enfeksiyonu varsa antifungal suspansiyon kullanılabilir. Genel bir önlem olarak dudakları kuruma ve çatlamaya karşı yumuşatıcı losyonlarla nemlendirmek iyi olur.

17 17 PERİNE BAKIMI Foley kateteri olmayan hastada günde bir kez perine bakımı yeterli olabilir. Vaginal akıntı veya gaita çıkarım miktarına göre bu sayı değişebilir. Perine bakımı sabunlu su ile yapılır. Temizden kirliye veya yukardan aşağıya kuralına göre temizlik yapılır. Foley kateteri olan hastalarda foley katetere özgü perine bakımı yapılmaz.

18 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 18 KISMİ VÜCUT TEMİZLİĞİ Kirli vücut bölgeleri, temizden kirliye doğru silinir. Özellikle koltuk altları, kadınlarda göğüs altları ve perine bölgesi silinmelidir.

19 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 19 PASİF EGZERSİZ VE POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ Yatağa bağımlı hastalarda hareketsizlik sonucu en sık görülen komplikasyonlar, kas atrofisi ve kontraktürlerdir. En sık görülen kontraktürler:  El, bilek ve parmakların fleksiyon kontraktürü,  Bacak external rotasyon kontraktürü,  Dizde fleksiyon kontraktürü.

20 20 PASİF EGZERSİZ VE POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ Hareketsiz hastalara pasif egzersiz sırasında yaptırılacak hareketler şunlardır: El ve ayak bileklerine sağa-sola rotasyon Bacaklara fleksiyon-ekstansiyon Kollara fleksiyon-ekstansiyon, abduksiyon- adduksiyon Her hareket en az 5 kez yaptırılmalı ve her 8 saatte bir tekrarlanmalıdır. Kontraktür nedeniyle hareket kısıtlılığı oluşmuş ise hareket sayısı giderek arttırılır.

21 21 PASİF EGZERSİZ VE POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ Hastaya pozisyon verirken dikkat edilecek noktalar :  Hastanın yatak tarafındaki kolunun vücudun altında kalmamasına dikkat edilmelidir.  Hastanın altında EKG kablosu, serum seti, enjektör iğnesinin kabı vb. malzemelerin kalmamasına özen gösterilir.  Baş ve boyun hiperekstansiyonda olmamalı, yüz gövde ile aynı doğrultuda olmalıdır.  Hasta hangi pozisyonda yatarsa yatsın, baş yatay düzleme göre 30-40  kadar yüksekte olmalıdır.

22 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 22 ATEL VE BANDAJ UYGULAMALARI Ayak düşmeleri ve diz fleksiyon kontraktürlerini engellemek için hastaya uygun ateller; benzer şekilde dirsek, bilek ve parmak fleksiyon kontraktürlerine karşı da çeşitli üst ekstremite atelleri uygulanabilir.

23 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 23 ATEL VE BANDAJ UYGULAMALARI Atel uygulanan ekstremite, atelin oluşturabileceği bası yaraları açısından değerlendirilmeli ve gazlı bezle desteklenmelidir. Her 8 saatte bir 30 –60 dakika atel çıkarılarak ekstremite dinlendirilmelidir.

24 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 24 ATEL VE BANDAJ UYGULAMALARI Kuvvet azlığı veya tam kuvvet kaybı nedeniyle hareketsiz olan ekstremiteye bandaj uygulaması venöz dönüşü sağlayarak flebotromboz riskini azaltma ve ödemi engelleyerek doku perfüzyonunu sürdürme açısından gereklidir. Her 8 saatte bir 60 dakika süreyle bandaj çıkarılarak ekstremite dinlendirilmelidir.

25 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 25 MASAJ Masajı vücudun belli bölgelerine yöntemli ve düzenli olarak uygulanan basınç, ovma yoğurma işlemleri olarak tanımlayabiliriz. Bu uygulama kan akımını arttırarak doku perfüzyonunun arttırılması ve basınç altındaki alanların rahatlatılması açısından önemlidir.

26 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 26 MASAJ TEKNİKLERİ 1.Efloraj: sıvazlama 2.Petrisaj: yoğurma 3.Friksiyon: kaydırma 4.Tapotman: vurma Bu teknikler, günde 1 kez, 15- 20 dakika süreyle uygulanır.

27 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 27 POSTURAL DRENAJ Yatağa bağımlı hastalarda, yerçekimi etkisiyle ve öksürerek yeterince sekresyon çıkaramama sonucu, akciğerlerin özellikle alt loblarında salgı birikir. Bu sekresyonun hastanın oksijen alımını azaltmaması ve enfeksiyona yol açmaması için, çıkarılması gerekir.

28 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 28 POSTURAL DRENAJ Postural drenajda, masaj tekniklerinden tapotman kullanılır ve özellikle sekresyon birikmiş olan loblar üzerine uygulanarak salgı hareketlendirilir. Postural drenaj yöntemi kafa içi basıncı artmış ve/veya kardiyak problemi olan hastalara uygulanmaz.

29 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 29 ASPİRASYON Trakeotomi: Hava girişini sağlamak için, boyunda 2.-3. trakeal halkalar arasına geçici bir süre için açılan deliğe denir. Trakeotomi bakımı: Uygun sondayla yapılan aspirasyonun ardından, tek kullanımlık trakeotomi kanülü ve stoma çevresi, SF ile temizlenir ve kurulanır.

30 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 30 ASPİRASYON. Bu işlem günde en az 1 kez yapılmalıdır fakat ihtiyaca göre sayı genellikle artar. Stoma çevresinin temizliği için alkollü antiseptikler kullanılmaz. Tek kullanımlık kanül, 5 gün kullanımdan sonra yenilenir. Kanül kaldığı sürece, her 2 saatte bir 15 dakika süreyle kaf (cuff) havası indirilerek, trakea duvarlarına olan bası azaltılmalıdır.

31 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 31 BESLENME VE ELİMİNASYON Genel anlamda beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olabilme amacıyla dışarıdan besin maddelerini alıp kullanmasıdır.

32 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 32 BESLENME VE ELİMİNASYON Beslenmenin hizmet ettiği amaçlar şunlardır. Vücuda enerji ve ısı sağlamak Dokuların yapımı ve yenilenmesini sağlamak Tüm metabolik süreçleri düzenlemek Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlamak.

33 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 33 BESLENME VE ELİMİNASYON Yatağa bağımlı hastada beslenme (nütrisyon) için 2 yöntem kullanılabilir: 1.Enteral beslenme 2.Total parenteral beslenme (TPN)

34 34 BESLENME VE ELİMİNASYON 1.Enteral Beslenme: Gastro-intestinal sistem (GIS) fonksiyonlarının sürmesi ve barsak florasının korunması için NG veya orogastrik sonda ile, GIS yoluyla uygulanan beslenmedir. GIS’in normal çalışma ve işlevini engelleyen bir sorun olmayan hastalarda yeğlenmelidir.

35 35 BESLENME VE ELİMİNASYON Enteral beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: * regürjitasyonu önlemek için baş, yatay düzlemden 30- 40  yükseltilir. * hastanın gereksinmesine göre hesaplanmış beslenme çözeltisi miktarı 24 saate bölünür ve saatlik damla infuzyonu biçiminde gönderilir. Her 5 saatte bir, 1 saat veya 24 saatte bir 4 saat beslenmeye ara verilebilir (bazı kaynaklarda, daha fizyolojik olması nedeniyle bolus tekniğiyle beslenme önerilmektedir. Fakat bazal metabolizma hızı azalmış olan yatağa bağımlı hastalarda, mide dolgunluğu ve regürjitasyon riski nedeniyle damla infüzyon yöntemi yeğlenmektedir).

36 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 36 BESLENME VE ELİMİNASYON * enteral yolla verilen ilaçların sondayı tıkamaması için, uygulama sonrası su ile sonda irrige edilmelidir. * dinlenme amaçlı beslenme aralarında sondadan su infüzyonu yapılmalıdır. * enteral beslenmeye önce gerekenden düşük miktarda başlanır. Hastanın tolerasyonuna göre, her 8 saatte bir miktar arttırılarak, 72 saat içinde gereken beslenme çözeltisinin tümüne ulaşılır.

37 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 37 BESLENME VE ELİMİNASYON * hastanın yatay düzlemde yatması gerekiyorsa, bu pozisyondan 15 dk. önce infüzyon durdurulur. * beslenme ürünü, oda sıcaklığında verilmelidir. * torbalı ürünler 8 saatten fazla bekletilmeden verilmelidir. * enteral sondanın tespiti sağlam olmalıdır. Sonda yerinden oynadıysa, midede olup olmadığı kontrol edilmelidir ( bu kontrolün her gün 1 kez yapılması uygundur). * regurjitasyonu saptamak için ağız içi, aralıklı olarak kontrol edilmelidir.

38 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 38 BESLENME VE ELİMİNASYON 2.Total Parenteral Beslenme: Hastanın gereksinimi olan enerji, karbohidrat, protein ve yağların, intravenöz yolla, doğrudan vasküler sisteme verilmesi yöntemidir.

39 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 39 YATAK ÇARŞAFLARININ DEĞİŞİMİ Yatağa bağımlı hastalarda, yatak çarşaflarının kırışıksız, temiz ve kuru olması bası yaralarının önlenmesi veya enfeksiyonunun engellenmesi için çok önemlidir.

40 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 40 BASI YARALARI Deri üzerine aşırı ve uzun süreli bası sonucu, özellikle derinin altında kemik bulunan yerlerinde gelişen, deri ve derialtı dokularının iskemik ülsere yaralarıdır. Yoğun bakım hastalarında görülme sıklığı % 3-4, omurilik travmalı hastalarda görülme sıklığı, % 5-8 arasında bildirilmiştir.

41 41 BASI YARALARI Bası yaralarında klinik sınıflama : I. evre: bası altındaki deri bölgesinde hiperemi II. evre: bası altındaki deri bölgesinde, dermise ulaşan yüzeyel ülserasyon. III. evre: bası altındaki bölgelerde, derialtı yağ dokusu, kas veya kemiğe ulaşan derin ülserasyon. IV. evre: kemik, bursa, eklem veya vücut boşluklarına (rectum, mesane, vagina vb.) ilerleyen, kavite oluşturmuş ülser.

42 42 BASI YARALARI Bası yaraları oluşumuna karşı alınacak hemşirelik önlemleri şunlardır: 1. her 2 saatte bir pozisyon değişikliği 2. hastanın her çevrilişinde deri gözlenir ve kızarık bölgeler üzerindeki bası, minimuma indirilir. 3. deri temiz ve kuru tutulur. 4. deri nemlendirilir fakat, maserasyon ve irritasyona neden olacak kadar nemli alanlar kalmamasına dikkat edilir. 5. aşırı ovmadan kaçınılır. 6. havalı yatak kullanılır. 7. delikli sünger ve simit (halka) kullanılmaz ( bası alanını daraltır ve çevre dolaşımını bozar).

43 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 43 BASI YARALARI Bası yarası oluşmuşsa verilecek bakım: 1. yaranın klinik evresi saptanır. 2. bakım ekibi, uygulanacak prosedüre karar verir. 3. yaranın nekrotik alanları debride edilir (üzerine basmakla durdurulamayacak kadar kanama olmamalıdır). 4. pansuman kirlendikçe veya her 8 saatte bir cerrahi sabunla yıkama ve durulama yapılır.

44 44 BASI YARALARI 5. SF ile nemlendirilmiş fakat ıslak olmayan spanç ülser içine yerleştirilir. 6. ülser içindeki spanç 4 saatte bir nemlendirilir ve her 8 saatte bir değiştirilir. 7.debridman sonrası kanama olursa, eşit miktarlarda çinko oksit, gliserin ve hidrojen peroksit emdirilmiş rulo gazla yara kapatılır ve günde 2 kez bu pansuman değiştirilir. 8. bası yaralarında yüzeyel antibiyotikler kullanılmaz. Çünkü yüzeyel antibiyotikler yaranın derinliklerine işleyemez ve granulasyon dokusundaki bakteri gelişimini engelleyemez.

45 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 45 BASI YARALARI 9.cerrahi debridman sonrası ilk 48 saat yüzeyel antibiyotik uygulanabilir. Uzun süreli kullanımda bu antibiyotikler iyileşmeyi geciktirebilecekleri gibi, allerjik reaksiyon riski de oluştururlar. 10. sistemik antibiyotikler cerrahi öncesi, sırasında ve sonrasında kullanılabilir.Fakat granulasyon dokusu gelişmekte olan yaralarda yeterli doku düzeyini sağlayamadıkları için bakteri sayısına etkileri azdır. 11. debridman ve etkin ıslak-kuru pansumanla, 7-10 gün içinde granulasyon dokusu ülser tabanını doldurmaya başlayarak, yara hacmini küçültür.

46 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 46 YATAĞA BAĞIMLI HASTADA KOMPLİKASYONLAR *Kas- iskelet sistemi: kuvvetsizlikkontraktür sırt ağrısıdeformite kontraktürkırık osteoporozböbrek taşı

47 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 47 YATAĞA BAĞIMLI HASTADA KOMPLİKASYONLAR *Kardiyovasküler sistem: kalp yükü artışıtaşikardi valsalva manevrasıkardiyak arrest ortostatik hipotansiyonsistemik veya trombüs oluşumupulmoner emboli

48 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 48 YATAĞA BAĞIMLI HASTADA KOMPLİKASYONLAR *Solunum sistemi: göğüs kafesi genişlemesinde azalma hipostatik sekresyon birikimipnömoni solunumsal asidoz

49 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 49 YATAĞA BAĞIMLI HASTADA KOMPLİKASYONLAR *Sindirim sistemi: iştahsızlıkfekal impaksiyon konstipasyon barsak obstruksiyonu

50 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 50 YATAĞA BAĞIMLI HASTADA KOMPLİKASYONLAR *Üriner sistem: idrar yapma zorluğuüriner enfeksiyon üriner staz böbrek taşı

51 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 51 YATAĞA BAĞIMLI HASTADA KOMPLİKASYONLAR *Emosyonel durum: depresyon, uykusuzlukdavranış bozukluğu anksiyeteoryantasyon bozukluğu

52 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 52 Tüm bu komplikasyonlar da göz önünde bulundurularak hastaya verilecek bakım planlanırken; önce veri toplanmalı, hemşirelik tanısı konmalı, bakım planlanmalı, uygulanmalı ve değerlendirilmelidir.

53 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 53 Yatağa bağımlı hastaya bakım planları uygulanırken, hasta ailesinin de bu planlarda yer alması gerektiği göz ardı edilmemelidir. En önemli hasta haklarından biri sayılabilecek olan “mahremiyetin korunması” hakkına da saygı gösterilmelidir.

54 Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 54


"Yatağa Bağımlı Hastada Hemşirelik Bakımı. Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımı 2 AMAÇ Yatağa bağımlı hastanın ihtiyaçlarını belirlemek; bu doğrultuda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları