Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Planlaması. Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar2 Düşünelim - Tartışalım Hayatınızda planlanarak ve planlanmayarak yaşadığınız olayları düşünün!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Planlaması. Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar2 Düşünelim - Tartışalım Hayatınızda planlanarak ve planlanmayarak yaşadığınız olayları düşünün!"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Planlaması

2 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar2 Düşünelim - Tartışalım Hayatınızda planlanarak ve planlanmayarak yaşadığınız olayları düşünün! Bu olayların ortak noktaları ve sonuçları nelerdir? Şimdi kendi planlama becerilerinizi düşünün. Liste yapan, önceden yapacağı işleri düşünüp planlayan bir kişi misiniz, yoksa herşeyi akışına bırakıp doğal süreci yaşamayı mı tercih edersiniz? Planlamaya yönelik kişilik özelliklerinizin öğretim ve planlama etkinliklerinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

3 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar3 Planlamaya Bir Bakış Finansal planlama Kariyer Planlama Çalışma Düzeni Planlaması... vb.

4 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar4 Planlamaya Bir Bakış Öğretimde planlama vazgeçilmez bir olaydır. Bu işe harcanan zamana baktığımızda haftalık çalışma saatimizin %10-20 arasında planlama etkinliklerine gittiğini görürüz. Planlama, iyi bir ders planı hazırlamaktan öte bir olaydır. İyi planlama, zamanın iyi kullanımı, uygun öğretim yöntemlerinin seçimi, öğrencinin ilgisinin çekilmesi ve üretken bir öğretim ortamı yaratmayı kapsar.

5 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar5 Lineer Planlama Modeli ÇIKTILAR ETKİNLİKLER AMAÇLAR

6 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar6 NonLineer Planlama Modeli AMAÇLAR ÇIKTILAR ETKİNLİKLER

7 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar7 Ne Kadar Anladık? Öğretmenler her iki modeli de öğretim etkinlikleri için kullanabilir mi? Planlama ve karar verme etkinlikleri öğretimin diğer yönlerini ne şekilde etkilemektedir?

8 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar8 Teorik Destek Planlama ve hedeflerin kullanımı, öğrenciler ve öğrenme etkinlikleri için bir odaklanma etkisi yaratabilir. Diğer yandan planlama, beklenmedik bir şekilde öğretmenlerin, öğrencilerin gereksinim ve fikirlerine karşı kayıtsız kalmaları ile sonuçlanabilir. Dikkatli bir planlama derslerin akıcı bir şekilde işlenmesini sağlar.

9 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar9 Net Amaç ve Hedeflerin Sonuçları Öğretim Amaç ve Hedefleri Öğretim sürecine yön verir Öğrenci ve velilerin öğretim çıktılarına odaklanmalarını sağlar Öğrenci başarısının değerlendirilmesine katkı sağlar Derslerin akıcı işlenmesini sağlar

10 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar10 Planlama ve Öğretim Döngüsü Değerlendirme Öğretim Öğretim öncesi planlama

11 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar11 Planlama Alanları Ders ÖncesiDers SüresinceDers Sonrası Konu seçimi Yaklaşım seçimi Zamanı ayarlama Etkinliklere karar verme Motivasyona karar verme Sunma Sorgulama Destek olma Uygulama Bağlantıları kurma Yönetim ve Liderlik Anlama düzeyini kontrol etme Dönüt sağlama Kritik etme/Yargılama Test etme Not verme Raporlama

12 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar12 Planlama Döngüleri

13 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar13 Ne Kadar Anladık? Öğretim döngüsünün önemli adımları nelerdir? Her bir adımda öğretmenler ne tür planlar yapmakta ve kararlar almaktadır?

14 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar14 Planlamada Önemli Noktalar

15 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar15 Planlamada Önemli Noktalar

16 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar16 Planlama Araçlarının Kullanımı Ders planı yazılımları Çalışma yaprağı ve bulmaca araçları Kavram haritası oluşturma araçları Sertifika üretim yazılımları Poster ve ilan üretim yazılımları Zaman ve görüşme/randevu yönetim araçları

17 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar17 Program İçeriğinin Seçimi Okulun Programa Yaklaşımı Okulun Programa Yaklaşımı Toplum Standartları Okulların Program Konusundaki Çalışma/Yönergeler i Devletin Program Konusundaki Çalışma/Yönergeler i Toplumun Değerleri Okullardaki Ders Programlarını Etkileyen Faktörler

18 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar18 İçerik Seçimi için Araçlar Teknoloji ve bilime ilişkin kavramların ekonomik kullanımı Bilgi yapılarına katılım İçerik Matrisi Programı bütünleştirme

19 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar19 Öğrenme Çıktıları Amaç yazımında kullanılabilecek taksonomiler: Bilişsel, Duyuşsal, Devinsel Ders ve Ünite Planlarından Örnekler

20 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar20 Örnek Ders Planı

21 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar21 Örnek Ünite Planı

22 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar22 Düşünelim - Tartışalım Taksonomi nedir? Bloom tarafından önerilen yapı ne şekilde kategorize edilmiştir? Bu sınıflandırmalar konusundaki görüşleriniz nelerdir? Planlar derse ve öğretmene göre farklılık gösterebilir, sizce iyi planlarda bulunan ortak özellikler nelerdir? Zaman çizelgelerinin planlama aşamalarındaki rolü nedir?

23 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar23 Zaman ve Mekan için Planlama

24 Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar24 Düşünelim - Tartışalım Öğretime ayrılan süreci etkileyen faktörler nelerdir? Bir öğretmen bu faktörleri nasıl kontrol altında tutabilir?

25 Öğretim Planlaması Arends, R. I. (2000). Learning to Teach (5th Ed.). USA: McGraw-Hill Companies, Inc.


"Öğretim Planlaması. Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar2 Düşünelim - Tartışalım Hayatınızda planlanarak ve planlanmayarak yaşadığınız olayları düşünün!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları