Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BORON FİBERLER. Genel Özellikleri Nelerdir ? Oda sıcaklı ğ ında katı durumda bulunurlar. Boron'un yapısı 2-3 nm çaplı küçük kristallerden olu ş tu ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BORON FİBERLER. Genel Özellikleri Nelerdir ? Oda sıcaklı ğ ında katı durumda bulunurlar. Boron'un yapısı 2-3 nm çaplı küçük kristallerden olu ş tu ğ."— Sunum transkripti:

1 BORON FİBERLER

2 Genel Özellikleri Nelerdir ?

3 Oda sıcaklı ğ ında katı durumda bulunurlar. Boron'un yapısı 2-3 nm çaplı küçük kristallerden olu ş tu ğ u için, genellikle ‘’ Ş ekilsiz ‘’ olarak adlandırılırlar. Oda sıcaklı ğ ında katı durumda bulunurlar. Boron'un yapısı 2-3 nm çaplı küçük kristallerden olu ş tu ğ u için, genellikle ‘’ Ş ekilsiz ‘’ olarak adlandırılırlar.

4

5 Elementin üç yapı de ğ i ş imi mecvuttur ; Sıcaklık 800 – 1100°C ise, α- rombohedral Sıcaklık 1250°C ise, β- rombohedral Sıcaklık 1300°C ise, tetragonal formları olu ş ur.

6 Yüksek spesifik a ğ ırlık Yüksek dayanım Rijitlik Yüksek basma dayanımı

7 Genellikle yüksek elastik modüllü ve yüksek çekme dayanımlı kompozit malzemelerin üretiminde tercih edilir. Yüksek dayanımlı metallerle birle ş tirilmeleri kolaydır.

8 Bor-Karbür Nanofiber

9 Boron-Alüminyum Kompozit

10 Di ğ er fiberlere göre daha büyük çapta yapılara sahiptirler. Yuvarlak kesitli ve sürekli fiberlerdir. En önemli dezavantajları ise, maliyetlerinin yüksek olmasıdır.

11 Nasıl Üretilir ?

12 Kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemi ile üretilir. Bor ; hidrojen ve bor triklorür’ün reaksiyonu sonucu elde edilir : 2BCl 3 + 3H 2  2B + 6HCL

13 Hidrojen ile Bor triklorür’ün reaksiyonuyla ; elektriksel olarak yakla ş ık 1300°C sıcaklı ğ a kadar ısıtılmı ş tungsten teli veya son zamanlarda karbon üzerine çökeltilmesiyle elde edilir.

14 Çekirdek genellikle Tungsten’dir. Karbon çekirdek de kullanılabilir ama bu yeni bir uygulamadır. Tungsten flamanın dı ş ında bor plaka olu ş turulur.

15

16 Kaplama yapılmadan önce hidrojen ile ısıtılarak Tungsten’in dikkatlice temizlenmesi gerekir. Elyafın dayanımını azaltabilecek a ş ırı kristal büyümesini önlemek için sıcaklık dikkatlice kontrol edilmelidir.

17 Kullanım Alanları Nelerdir ?

18 Boron fiberler ; yüksek ısıya dayanım, esneklik, hafiflik, güç ve üretim kolaylı ğ ı gibi özellikleri sayesinde birçok alanda, farklı amaçlarla kullanılmaktadırlar.

19 Cam Sanayi : Asitlere, darbelere ve ısıya kar ş ı direnci artırır. Seramik Sanayi : Fiziksel etkilere kar ş ı direnç ve dayanıklılı ğ ı artırır. Temizlik Sanayi : Deterjan’da beyazlatıcı olarak ; Sabun ve di ğ er ürünlerde mikrop öldürücü ve su yumu ş atıcı olarak kullanılır.

20 Seramik ve Cam Sanayi

21 Elektronik Sanayi : Isıya ve a ş ınmaya kar ş ı dayanıklılı ğ ı artırır. Uzay-Havacılık Sanayi : Isıya, a ş ınmaya ve sürtünmeye kar ş ı dayanıklılı ğ ı artırır. Boron takviyeli alüminyum esaslı borular uzay araçlarında konstrüksiyon malzemesi olarak kullanılmı ş tır.

22 Askeri-Zırhlı Araçlar : Isıya kar ş ı dayanıklılı ğ ı artırır. Ayrıca hafiflik ve güç özellikleri de katar. İnşaat Sanayi : Mukavemet artırıcı ve izolasyon amaçlı kullanılır. Otomobil Sanayi : İ zolasyon ve hafiflik sa ğ laması amacıyla kullanılır.

23

24 KAYNAKLAR www.bilgiustam.com www.composite.about.com www.specmaterials.com www.bilgiustam.com www.composite.about.com www.specmaterials.com www.bilgiustam.com www.composite.about.com www.specmaterials.com

25 TEŞEKKÜRLER 1311100043 Tümer Türkay ERKAN 1311110019 İ lkay BÜLBÜL 1311110054 Sefa ALPER


"BORON FİBERLER. Genel Özellikleri Nelerdir ? Oda sıcaklı ğ ında katı durumda bulunurlar. Boron'un yapısı 2-3 nm çaplı küçük kristallerden olu ş tu ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları