Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ve DÜNYADA BİYOTEKNOLOJİ Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, O.D.T.Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ve DÜNYADA BİYOTEKNOLOJİ Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, O.D.T.Ü."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ve DÜNYADA BİYOTEKNOLOJİ Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, O.D.T.Ü.

2 TANIMLAR BİYOTEKNOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ : Özel bir kullanıma yönelik olarak ürün veya işlemleri dönüştürmek veya meydana getirmek için biyolojik sistem ve canlı organizmaları veya türevlerini kullanan teknolojik uygulamalar. MODERN BİYOTEKNOLOJİ MODERN BİYOTEKNOLOJİ : Modern bilgi ve tekniklerin uygulanması ile tanımı sınırlanan biyoteknolojk uygulamalar Bu tanımlama zaman zaman sadece genetik mühendisliğine dayanan tekniklerle gerçekleştirilen biyoteknolojiyi tanımlamakta da kullanılmaktadır.

3 TÜRKİYE KURUMSAL YAPILANMA KURUMSAL YAPILANMA ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YAYIN POTANSİYELİ YAYIN POTANSİYELİ

4 KURUMSAL YAPILANMA Öztürk M., Ergüven A., Türkiye’nin Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji Altyapısı. TÜBA Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Raporu. Kasım 2002. Öztürk M., Ergüven A., Türkiye’nin Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji Altyapısı. TÜBA Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Raporu. Kasım 2002. TÜSİAD, Uluslararası Rekabet Stratejileri: Biyoteknoloji, (Başağa H., Çetindamar D.) TY/290, 2001. TÜSİAD, Uluslararası Rekabet Stratejileri: Biyoteknoloji, (Başağa H., Çetindamar D.) TY/290, 2001. Türkiye’de Biyoteknoloji İşbirlikleri: Hüveyda Başağa ve Dilek Çetindamar, 2006 Türkiye’de Biyoteknoloji İşbirlikleri: Hüveyda Başağa ve Dilek Çetindamar, 2006

5 51 Devlet Üniversitesi (45) 51 Devlet Üniversitesi (45) 22 Vakıf Üniversitesi (12) 22 Vakıf Üniversitesi (12) 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Askeri Tıp Akademisi 1 Askeri Tıp Akademisi Kamu Araştırma Birimleri Kamu Araştırma Birimleri (TÜBİTAK, TKB, Çevre-Orman, Sağlık) (TÜBİTAK, TKB, Çevre-Orman, Sağlık) Özel Şirketler Özel Şirketler TOPLAM: Yaklaşık 200 Birim Araştırma Birimleri

6 Kurumsal Altyapı-Genel (2002) BİRİM ADET (%) Fen- Edebiyat 32 (18) Tıp 38 (21) Ziraat 30 (17) Veterinerlik 13 (7) Mühendislik 7 (4) Üniversite Merkez 7 (4) Üniversite dışı-Kamu 20 (11) Özel Şirket 30 (17) TOPLAM 177 (100)

7 Araştırmacı İnsan Gücü PERSONEL Üniversite Diğer Kamu TOPLAM FenTıpZiraatVeterinerMühendisEnst.-MerTÜBİTAK ŞAP Enst Profesör595769238218- 245 (%12) Doçent46354317595- 160 (%8) Yrd. Doç. 644010517-100- 236 (%12) Öğr. Gör. 252098433- 72 (%4) Akad. Toplam 19415222665171616- 713 (36%) %2821329222- Doktora öğr. 1679810786-2195 493 (%25) Y.Lisans Öğr. 2185823420619151 571 (%29) Öğr. Toplam 385156341106640246 1064 (%54) Diğer226937103132118 193 (%10) GENEL TOPLAM 60137760418126966124 1970 (%100) %31193191531

8 Araştırmacı İnsan Gücü: Önemli Hususlar TOPLAM 2000 araştırıcı TOPLAM 2000 araştırıcı İnsan gücünün % 90’ı Üniversitelerde İnsan gücünün % 90’ı Üniversitelerde Prof. + Doç. % 20 Prof. + Doç. % 20 Yard. Doç. + Öğr. Gör. % 16 Yard. Doç. + Öğr. Gör. % 16 Yüksek lisans + Doktora % 54 Yüksek lisans + Doktora % 54 İnsan gücümüzün % 50’den fazlası halen eğitim aşamasında İnsan gücümüzün % 50’den fazlası halen eğitim aşamasında Faal araştırma yürüten doktoralı araştırmacı sayısı düşük Faal araştırma yürüten doktoralı araştırmacı sayısı düşük Fen-Edebiyat ve Ziraat Fakülteleri insan gücümüzün %62’sini istihdam etmekte Fen-Edebiyat ve Ziraat Fakülteleri insan gücümüzün %62’sini istihdam etmekte Ülke genelinde toplam 27,000 olan tam zamanlı araştırıcıların yaklaşık %5’i Biyoteknoloji alanında. (Almanya 450,000 araştırıcı. 22,000 özel Biyoteknoloji şirketleri) Ülke genelinde toplam 27,000 olan tam zamanlı araştırıcıların yaklaşık %5’i Biyoteknoloji alanında. (Almanya 450,000 araştırıcı. 22,000 özel Biyoteknoloji şirketleri)

9 YAYIN POTANSİYELİ Özcengiz G., Biotechnological Developments in Turkey (1987-1995). Critical Reviews in Biotechnology 16 (1): 53-94, 1996. Özcengiz G., Biotechnological Developments in Turkey (1987-1995). Critical Reviews in Biotechnology 16 (1): 53-94, 1996. Özcengiz G., Türkiye’de Biyoteknoloji Alanındaki Yayın potansiyelinde Gelişmeler: 1995-2003. BİYOTEK 3 (16): 6-7, 2003. Özcengiz G., Türkiye’de Biyoteknoloji Alanındaki Yayın potansiyelinde Gelişmeler: 1995-2003. BİYOTEK 3 (16): 6-7, 2003. DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu:”Ulusal Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Atılım Projesi Önerisi”, Ocak 2000. DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu:”Ulusal Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Atılım Projesi Önerisi”, Ocak 2000.

10 Alt Alan Makale Adedi (%) Endüstriyel Biyoteknoloji 459 (42.7) Bitki ve Tarım123 (11.5) Tıp+Biyomateryaller300+192 (27.9+17.9) Toplam1074 (100) Biyoteknoloji alanında Türkiye adresli SCI makaleleri (1995-2003)

11 Endüstriyel biyoteknoloji alanında Türkiye adresli SCI makaleleri ve konularına göre dağılımı (1995-2003)Konu Makale Adedi Ağır metal biyosorpsiyonu113 İmmobilize enzimler55 Fenoliklerin, klorlu organiklerin ve boya maddelerinin degredasyonu35 Gıda (starter kültürler, vb)33 Gen klonlanması, ekspresyonu, mol. gen. teknikleri32 Downstream prosesler, biyoaffinite separasyonu31 Enzim kinetikleri, stabilitesi, enzimatik sentez23 Enzim elektrodları, biyosensörler21 Enzim üretimi21 Biyoinsektisidler, biyokontrol16 Biyoreaktörler, biyoprosesler, biyofilm16 Rekombinant mikroplarla biyoproses12 Primer metabolitler (EtOH, aa, laktik, sitrik asit, gliserol) üretimi11 Hidrojen üretimi (Biyoenerji)8 Anaerobik prosesler, biyogaz7 Yeni mikroorganizmaların izolasyonu, moleküler taksonomi7 İmmobilize hücreler6 Biyogübre üretimi4 Diğer8 Toplam459

12 KonuMakale Adedi Genomikler, Genetik hastalıklarda mutasyon analizi, gen identifikasyonu, markörler 161 Biyomateryaller192 Apoptosis ve kanser54 Enfeksiyoz ajanlar23 İmmunoloji12 Sitogenetik, kromozom bozuklukları11 Hibridoma (mAb)10 Aşılar4 Gen ekspresyon analizi 1 (Embriyonik gelişme)5 Fonksiyonel genomikler4 Veteriner hekimlik4 Filogenetik, evrim, coğrafik dağılım3 Diğer9 Toplam492 Sağlık biyoteknolojisi alanında Türkiye adresli SCI makaleleri ve konularına göre dağılımı (1995-2003)

13 Konu Makale Sayısı Stres toleransı21 Rejenerasyon ve propagasyon19 Farmasötik (biyoaktif bileşikler)14 Moleküler markörler (AFLP, mikrosatellit..)13 Fitopatoloji12 Bitki-mikrop etkileşimi ve inokulantlar9 Transformasyon teknikleri7 Genetik çeşitlilik, varyasyon5 Ploidi seviyesi, nükleer DNA içeriği5 MAb, rekombinant Ab, faj display3 Transgenik bitkiler2 Diğer13 Toplam123 Tarımsal biyoteknoloji alanında Türkiye adresli SCI makaleleri ve konularına göre dağılımı (1995-2003)

14 DÜNYADA BİYOTEKNOLOJİ OECD Raporu “An Overview of Biotechnology Statistics in Selected Countries”, Andrew Devlin, Kasım 2003 OECD Raporu “An Overview of Biotechnology Statistics in Selected Countries”, Andrew Devlin, Kasım 2003 DATA MONITOR-Biotechnology Sector Profile Reports (Kasım 2004) DATA MONITOR-Biotechnology Sector Profile Reports (Kasım 2004) Comparative Statistics for the UK, European and US Biotechnology Sectors – Analysis Years 2003

15 GLOBAL

16

17 AVRUPA

18 Biyoteknoloji Sektöründeki Çalışan Sayıları Çalışanların %40-50’si Ar-Ge birimlerinde

19 Ülkelere Göre Biyoteknoloji Ar-Ge Harcamaları (milyon €)

20 Ülke bazında Biyoteknoloji şirket sayıları

21 SEKTÖREL BAZDA FİRMA BİLGİLERİ Tarımsal-Su ürünleri EndüstriÇevreSağlıkServissunucular Teknolojik servis sunucular TOPLAM ABD874210894122001,830 İngiltere34462399838455 Almanya244424514963525 ABD854811941231262460714907172,392 İngiltere163894113199584078822,405 Almanya857990104343342165417,277 ABD 136181815414721275615549982975224716,38641,663 İngiltere 81543513152935059181151521,7585,041 Almanya 1919791519892183924221741011,2843,054 ŞİRKET SAYISI ÇALIŞAN SAYISI AR-GE HARCAMA SATIŞ ( Milyon € ) (Veriler 2003 yılı içindir)

22 ABD patent ofisince 1990-1997 yılları arasında biyteknoloji konusunda verilen patent sayıları

23 Ortalama Değerler (1998-2000) (TÜBA Raporu-137 Birim baz alınarak) Toplam Birim Başına Kişi Başına Araştırıcı197015 Yayın (SCI) 5661.30.095 Atıf12999.50.66 Patent170.040.003 Ar-Ge için ayrılan toplam kaynak 300 Milyon dolar kamu, Özel sektör-TİDEB projeleri

24 10,000 Nüfüs Başına Arştırmacı Sayısı 188 4 47 Milyon Nüfus Başına Bilimsel Yayın 1,309 103 13 Milyon Nüfus Başına Patent Başvurusu 259 0.3 863 Milyon Nüfus Başına Biyotek Şirket Sayısı 10.4 0.8 12 Milyon Nüfus Başına Biyotek Ar-Ge Harcama 16.7 0.2 83 Finlandiya Türkiye FARK (misli)

25 DEĞERLENDİRME Mevcut insan gücünün %50’si Y.lisans-doktora öğrencisi. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi önemli Mevcut insan gücünün %50’si Y.lisans-doktora öğrencisi. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi önemli Birim başına araştırıcı sayısı (öğrenci dahil 15 kişi) gelişmiş ülkelere (30-60 kişi) oranla düşük. Birim başına araştırıcı sayısı (öğrenci dahil 15 kişi) gelişmiş ülkelere (30-60 kişi) oranla düşük. Kurumsal yapılanmanın nispeten yeterli olduğu ancak verimli işlemediği gözlenmekte. Kurumsal yapılanmanın nispeten yeterli olduğu ancak verimli işlemediği gözlenmekte. Araştırma sonuçlarının ekonomik değer yaratma ve ürüne dönüşme oranları son derece düşük. Araştırma sonuçlarının ekonomik değer yaratma ve ürüne dönüşme oranları son derece düşük. Özel sektör Ar-Ge faliyetleri ve istihdam edilen araştırmacı sayıları gelişmiş ülkelere oranla yok denecek kadar az. Özel sektör Ar-Ge faliyetleri ve istihdam edilen araştırmacı sayıları gelişmiş ülkelere oranla yok denecek kadar az.

26 SONUÇ İnsan gücü potansiyelimizin iyi yetiştirilmesi; İnsan gücü potansiyelimizin iyi yetiştirilmesi; Mevcut araştırıcı potansiyelimizin daha etkin kullanılması; Mevcut araştırıcı potansiyelimizin daha etkin kullanılması; Özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerine daha etkin katılması; Özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerine daha etkin katılması; Araştırmaların ekonomik değer yaratmaya yönlendirilmesi Araştırmaların ekonomik değer yaratmaya yönlendirilmesi ve ÖZELLİKLE ve ÖZELLİKLE Yeni teknoloji ve yansımaların izlenmesi Yeni teknoloji ve yansımaların izlenmesi

27 EPO PATENT BAŞVURULARI NANOTEKNOLOJİ & NANOBİYOTEKNOLOJİ PAZAR PAYI 2015 1 Trilyon Dolar SMART TEXTILE MICRO-NANO SENSÖR SİSTEMLERİ

28


"TÜRKİYE ve DÜNYADA BİYOTEKNOLOJİ Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, O.D.T.Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları