Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Yolcusunu en çok seven havayolu şirketi” Vizyon Toplam kalite anlayışını benimsemiş, hizmet kalitesiyle tanınan ve güvenilen bir marka olmak Misyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Yolcusunu en çok seven havayolu şirketi” Vizyon Toplam kalite anlayışını benimsemiş, hizmet kalitesiyle tanınan ve güvenilen bir marka olmak Misyon."— Sunum transkripti:

1

2 “Yolcusunu en çok seven havayolu şirketi”

3 Vizyon Toplam kalite anlayışını benimsemiş, hizmet kalitesiyle tanınan ve güvenilen bir marka olmak Misyon Sektöründeki yenilikleri takip ederek sürekli gelişme yönünde, teknolojinin tüm imkanlarını yolcularına ve çalışanlarına sunarak çalışmak.

4 Tarihçe Atlasjet Havacılık A.Ş. 14 Mart 2001 tarihinde Öger Holding A.Ş. tarafından kurulmuştur. İ ç ve Dış Hatlarda Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılı ğ ı yapmak üzere ruhsatlandırılan Atlasjet, ilk uçuşunu 1 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirmiştir. Uçuş operasyonuna 2 adet Boeing B-757-200 tipi uçak ile başlayan ve Eylül 2001’de aynı tipte üçüncü uça ğ ını alan Atlasjet, Temmuz 2003 tarihinde yine aynı tipte dördüncü uça ğ ını da filosuna dahil etmiştir.

5 Nisan 2004’e gelindi ğ inde, Murat Ersoy'un önderli ğ inde Atlasjet’te yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 14 Haziran 2004’te Sivil Havacılık Genel Müdürlü ğ ü tarafından " İ ç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılı ğ ı” yapmak üzere Atlasjet ruhsatlandırılmış ve 1 Temmuz 2004’ten itibaren iç hatlarda tarifeli seferlerine başlamıştır. Turizm ve havacılık dünyasındaki son makro gelişmelerden sonra IATA üyesi olan ve IOSA tescilini alan Atlasjet, tarifeli havayolu olarak büyümeye ve bu do ğ rultuda iç ve dış hatlarda tarifeli sefer sayısını %75- 80’e çıkarmaya karar vermiştir.

6 1 Şubat 2006 itibariyle Öger Grubu’nun Atlasjet’te bulunan % 45’lik hissesi devralınmıştır ve Atlasjet Havayolları Yönetim Kurulu Başkanlı ğ ı’na Murat ERSOY getirilmiştir. CEO’su ise Orhan COŞKUN’dur.

7 Atlasjet De ğ erleri Uçuş ve yer güvenli ğ ini/emniyetini en üst seviyeye çıkarmak, Yolcuların memnuniyetini ve süreklili ğ ini sa ğ lamak, Verimlili ğ i arttırmak, İ nsan faktörü, iş güvenli ğ i ve çevresel de ğ erlere önem vermek, Operasyonlarında zaman uyumunu sa ğ lamak.

8 Atlasjet’in Faaliyetleri Atlasjet, kredi kartı numarası yerine cep telefonu numarası ile alışveriş yapmayı sa ğ layan Turkcell mobil cüzdan uygulamasını kullanmaktadır. Jetmil kartı ile sundukları avantajla, jetmil üyesi yolcuları uçuşlarından jetmil puan kazanmaktadır. Toplam olarak 15 uçak ve 2.843 koltuk kapasitesiyle operasyonuna devam etmektedir. Aylık olarak “jetlife” dergisi çıkarmaktadır. Mobil uygulamaları sayesinde bilet alma, tarife bilgileri ö ğ renme, biniş kartı barkodu almak gibi işlemleri kolayca yapma imkanı sa ğ lamaktadır.

9 Yolcu Hizmetleri Uçuş esnasında Atlasjet ayrıcalı ğ ını ve hizmet kalitesini; deri koltuklar, titizlikle seçilmiş ikram servisleri ve uçuş boyunca hem bilgi hem de e ğ lence alternatifi olarak kullanabilecek video/audio sistemi ile yaşayabilirsiniz. Uça ğ a kabul esnasında Atlasjet’in yolcularına en üst düzeyde rahatlık ve kolaylık sa ğ layabilmesi amacıyla B İ N İ Ş KOLAYLI Ğ I (EASY BOARDING) sistemini sunulmaktadır. Yolcuların Atlasjet hizmet kalitesini tam anlamıyla yaşayabilmesi için servisler, en ince ayrıntıları düşünerek hazırlanmaktadır. Özel ihtiyaçlara mümkün olan en yüksek dikkati göstererek; hamile, sakat, hasta, refakatçisiz çocuk vb. gibi özel statüdeki yolculara gereken deste ğ i sa ğ lamak ve uçuş esnasında tüm yolculara Atlasjet konforu ve kalitesini sunmaktadır.

10 Kurumsal Hizmetler Teknik Bakım Atlasjet “maksimum uçuş güvenli ğ i”ni temel prensip olarak belirlemiştir. Bu sebeple Atlasjet Teknik Departmanı, uçuşların en güvenli şekilde gerçekleşmesini sa ğ lamak için sürekli çalışmaktadır. Atlasjet filosunda bulunan uçakların Transit ve A-check bakımları, konaklama bakımı, arıza giderme ve modifikasyonları gerekli olan JAR 145 belgesine sahip yetkin Atlasjet teknik personeli tarafından yapılmaktadır. A seviyesi dahil tüm Hat Bakım Hizmetleri’ni di ğ er şirketlere verebilecek donanımdadır.

11 E ğ itim Atlasjet, e ğ itimi destekleyerek aşa ğ ıdaki hedefler do ğ rultusunda e ğ itim politikalarını yürütmektedir: Uçuş ve yer emniyetini en üst seviyede tutacak ve asgari JAR – OPS ve JAR- FCL gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulan e ğ itim sisteminin gelişimini ve süreklili ğ ini sa ğ lamak, Atlasjet’in vizyonu, misyonu, hedefleri ve kalite politikasını destekleyici e ğ itim programları geliştirmek ve uygulamaya koymak,

12 E ğ itim faaliyetlerinde ihtiyaçların belirlenmesinden başlayarak, programların belirlenmesi, uygulanması, verimlili ğ in de ğ erlendirilmesi gibi tüm aşamaları, somut verilere dayandırmak ve e ğ itimi ölçülebilir düzeyde tutarak uçuş verimlili ğ ini arttırmak, İ şlevsel e ğ itim programlarıyla iyi ve nitelikli ö ğ retmen adayları seçmek, yetiştirmek ve gelişimini sa ğ lamak, Havacılıktaki gelişmeleri yakından izleyerek yenilikleri e ğ itim sistemine dahil etmek, Kaynakları optimum düzeyde kullanarak uygun e ğ itim olanakları sa ğ lamak ve bu sayede mali verimlili ğ e katkıda bulunmak.

13 Fly & Bus Uçuş ve yolcu konforunda yeniliklerin öncüsü Atlasjet’ten Türkiye’de bir ilk: Havaalanına gidiş-gelişler için ücretsiz servis. Atlasjet, Adana, İ zmir, Bodrum ve Antalya bölgelerinde, havaalanına gidiş-geliş için uçuş saatlerine göre düzenlenen özel klimalı Atlasjet servislerinden ücretsiz yararlanma imkanı sunuyor.

14 İ ş İ mkanı İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültelerinin İ ktisat, İ şletme ve Maliye bölümünden mezun olanlar, Muhasebe Uzmanı ve Cari Hesap Uzmanı olarak göreve başlayabilirler.


"“Yolcusunu en çok seven havayolu şirketi” Vizyon Toplam kalite anlayışını benimsemiş, hizmet kalitesiyle tanınan ve güvenilen bir marka olmak Misyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları