Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA. 02.01.2013 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA. 02.01.2013 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT."— Sunum transkripti:

1 HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA

2 02.01.2013 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT

3 KPSS ÖĞRETMENLİK Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı”na ba ğ lı olan tüm e ğ itim kurumlarında ö ğ retmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır.

4 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K SINAVINA K İ MLER G İ REB İ L İ R?  E Ğİ T İ M FAKÜLTES İ MEZUNLARI  MEZUN OLAB İ LECEK DURUMDAK İ SON SINIF Ö Ğ RENC İ LER İ  FEN-EDEB İ YAT FAKÜLTES İ MEZUNU OLUP Ö Ğ RETMENL İ K FORMASYONU ALANLAR

5 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K NE ZAMAN?  Başvuru Tarihleri 17-27.05.2013  Kamu Personel Seçme Sınavı 2013-KPSS A Grubu-Ö ğ retmenlik 06 Temmuz 2013 C.TES İ

6 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K İ LE İ LG İ L İ GENEL AÇIKLAMALAR  2012 den itibaren sınav geçerlilik süresi 1 yıl.  40 yaşından gün almamış olmak  Milli sporcu belgesi olan Beden E. Ö ğ retmenli ğ i mezunlarında KPSS şartı aranmaz.(7.madde 27932 resmi gazete)  Ara sınıf ö ğ rencisi iken KPSS ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir.(9. madde)  P. formasyonu olmayanlarda KPSS 10 dan 75 ve üzeri puan almış olmak. (11.madde)  Üniversitede (vakıf hariç) en az 2 yıl çalışanlarda MEB e geçiş için 40 yaş aranmaz.(5.madde)

7 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K İ LE İ LG İ L İ GENEL AÇIKLAMALAR  Üniversitede (vakıf hariç) en az 2 yıl çalışanlarda MEB e geçiş için formasyon aranmaz. (14.madde)  Ö ğ reniminde iki alan yazılı olanlar, bu alanlarda sadece ö ğ renimi itibariyle atanabilece ğ i alana başvurabilir.(G- 5.madde)  2013 itibariyle memurluktan MEB e geçiş için KPSS şartı aranacak.  Ek atamalar 26. tercihini işaretleyenler arasından yapılır.

8 2012 Eylül Atama Kılavuz  Pedagojik formasyon ya da ortaö ğ retim alan ö ğ retmenli ğ i tezsiz yüksek lisans belgesi olmayan adaylarda, atanaca ğ ı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSSP10) 75 ve daha üzeri puan almış olmak (sayfa4/11 madde)

9 http://personel.meb.gov.tr/upload/Ki mler_ogretmen_olur.pdf

10 Bu yönetmelik yeni de ğ il. Peki neden kamuoyunda bu kadar bilinmiyor  Halihazırdaki E ğ itim/Formasyonlu ö ğ renci sayısı ihtiyacı karşılıyordu. Örnek Türk Dili ve Edebiyatı için mezun ilgili kitle vardı. Bu madde onun için işletilmiyordu.  4+4+4 ün yansıması  1142 Yeni İ HL açılmış olması  Seçmeli Kur’an ve Siyer dersleri  Türkiye’nin de ğ işen yeni siyasi ve toplumsal yapısı

11 SINAV OTURUMLARI VE SORU SAYILARI CUMARTES İ SABAH SORU SAYISI CUMARTES İ Ö Ğ LE SORU SAYISI GENEL KÜLTÜR 60 E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ 120 GENEL YETENEK 60 TOPLAM SÜRE 120 DAK. 150 dakika

12 KPSS NE ZAMAN YAPILIR- HANG İ PUAN TÜRÜ ATAMALARDA KULLANILIR?  TEMMUZ AYININ 2. HAFTASI ( 6 TEMMUZ 2013 CUMARTES İ )  HER YIL YAPILIR  KPSS P10 ve KPSS121 PUANI KULLANILIR  PUANLAR 1 YIL GEÇERL İ D İ R

13 UYGULANAN TESTLERDEK İ KAPSAM GENEL YETENEK TÜRKÇE%SORU SAYISI MATEMAT İ K % siSORU SAYISI SÖZCÜK B İ LG İ S İ %5 3 SAYILARLA İ ŞLEM YAPMA %10 6 D İ L B İ LG İ S İ %10 6 MATEMAT İ KSEL İ L İ ŞK İ LERDEN YARARLANMA %10 6 ANLATIM ÖZELL İ KLER İ %5 3 PROBLEM ÇÖZME %20 12 OKUDU Ğ UNU ANLAMA %30 18 TEMEL GEOMETR İ B İ LG İ LER İ NDEN YARARLANMA %5 3 TABLO,GRAF İ K OKUMA VE YORUMLAMA %5 3 TOPLAM %50 30 TOPLAM %50 30

14 GENEL KÜLTÜR TÜRK İ YE CO Ğ RAFYASI %SORU SAY TEMEL YURTTAŞLIK B İ LG İ LER İ %SORU SAY TÜRK İ YEN İ N F İ Z İ K İ ÖZELL İĞİ %53 ANAYASA %53 TÜRK İ YEN İ N BEŞER İ ÖZELL İ KLER İ %53 HUKUK BAŞLANGICI VE KAMU HUKUKU DEVLETLER UMUM İ VE ÇZEL HUKUKU %53 TÜRK İ YEN İ N EKONOM İ K ÖZELL İ KLER İ %2 0 12 İ DARE %53 TÜRK KÜLTÜR VE MEDEN İ YET İ %SORU SAY TÜRK İ YE VE DÜNYA %SORU SAY SELÇUKLULAR VE ÖNCEK İ DÖNEM %53 TÜRK İ YE VE DÜNYA İ LE İ LG İ L İ GENEL VE GÜNCEL SOSYOEKONOM İ K KONULAR %5 3 OSMANLI DÖNEM İ %53 ATAÜRK İ LKE VE İ NK İ LAPLARI TAR İ H İ 3. SEL İ MDEN İ T İ BAREN TÜRK İ NKILABINI HAZIRLAYAN ETKENLER % 5 3 ATATÜRK DÖNEM İ İ Ç OLAYLAR VE DIŞ POL İ T İ KA %1 0 6 ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI % 10 6 ATATÜRK İ LKE VE İ NKILAPLARI %1 5 9

15

16 E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ E Ğİ T İ M P İ S İ KOLOJ İ S İ YAKLAŞIK % S İ SORU SAYISI GEL İ Ş İ M P İ S İ KOLOJ İ S İ %1012 Ö Ğ RENME P İ S İ KOLOJ İ S İ %2530 ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME %1518 TOPLAM %5060 PROGRAM GEL İ ŞT İ RME VE Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIK % S İ SORU SAYISI PROGRAM GEL İ ŞT İ RME %1012 Ö Ğ RET İ M METODLARI %2530 TOPLAM %3542 REHBERL İ KYAKLAŞIK % S İ SORU SAYISI REHBERL İ K %1518

17 E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ

18 PUANLAMA GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ 2008 0,3 0,4 2009 0,5 0,3 2010 0,5 0,3 GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ 2012 0.30,30,4

19 KAÇ NET KAÇ PUAN GET İ R İ R Genel kültür Genel Yetenek E ğ itim Bilimleri Toplam puan 54,5 51,511293,500 55,5 54106,2593,308 56,25 51,5108,7593,306 53,75 10993,207 57,5 52,510593,176 53,25 53,75102,7593,033 55 51,5112,593,014

20 KAÇ NET KAÇ PUAN GET İ R İ R? GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ TOPLAM 54,25 48,75 112,592,156 53,75 51,25 108,7591,86 53,75 52 107,591,807 55,75 51,25 10591,75 53,75 52,5 10591,197 57,5 50 102,591,057 53,75 54 103,7590,988

21 SON 5 YILIN KATILIM SAYILARI 2012 ADAY SAYISI 2011 ADAY SAYISI 2010 ADAY SAYISI 2009 ADAY SAYISI 2008 ADAY SAYISI GENEL YETENEK 987,167 412,984 807,820411,036531,973 GENEL KÜLTÜR 931,307 410,812 803,895408,749530,198 EĞT. BİLİMLERİ 299,677 230,415 279,849244,269237,520

22 2012 SAYISAL VER İ LER İ C.TESİ SABAH YABANCI DİL C.TESİ Ö.S. BAŞVURAN A.SAYISI 987,167 324,654299,677 GİREN A.SAYISI 931,307 282,132279,669 GİRMEYEN A. SAYISI 55,860 42,52220,008 SINAVI GEÇERLİ A.S 931,093 272,097279,638

23 2012 TESTLER İ N İ N ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI ORTALAMA STANDART SAPMA ADAY SAYISI GENEL YETENEK 29,414 11,045931,065 GENEL KÜLTÜR 24,213 12,372924,768 EĞİTİM BİL. 55,328 21,428279,638

24 2012 GENEL YETENEK HAM PUAN DA Ğ ILIMI HAM PUAN ADAY SAYISI 60 11 55 ÜZERİ 3,359 50 ÜZERİ 27,213 45 ÜZERİ 85,169 40 ÜZERİ 180,413 35 ÜZERİ 305,621 30 ÜZERİ 445,829

25 2012 GENEL KÜLTÜR HAM PUAN DA Ğ ILIMI HAM PUAN ADAY SAYISI 60 0 55 ÜZERİ 593 50 ÜZERİ 10,260 45 ÜZERİ 50,387 40 ÜZERİ 125,273 35 ÜZERİ 217,211 30 ÜZERİ 315,298

26 2012 E Ğİ T İ M B İ L. HAM PUAN DA Ğ ILIMI HAM PUAN ADAY SAYISI 120 0 115 ÜZERİ 0 110 ÜZERİ 1 105 ÜZERİ 21 100 ÜZERİ 388 95 ÜZERİ 514 90 ÜZERİ 9,672 85 ÜZERİ 23,527 80 ÜZERİ 42,959 70 ÜZERİ 86,567

27 2012/2 Eylül ataması

28 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI BEDEN E Ğİ T İ M İ 67,74866,480 B İ YOLOJ İ 87,734 CO Ğ RAFYA 77,44076,614 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 55,003 ALMANCA 86,477 ARAPÇA 64,699 FEN VE TEKNOLOJİ 83,40882,741

29 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI RESİM 69,012 68,476 FELSEFE 84,256 FİZİKFİZİK 88,811 İ.H.L MESLEK DERSLER İ 55,104 İ LKÖ Ğ RET İ M MATEMAT İ K 81,32878,606 İ NG İ L İ ZCE 76,27375,435 GÖRME ENGELLİLER 53,071

30 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI K İ MYA 87,677 MATEMAT İ K 88,98887,587 MÜZ İ K 51,94850,600 OKUL ÖNCES İ Ö Ğ RETMENL İĞİ 57,88656,277 REHBER Ö Ğ RETMEN 0

31 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI İŞİTME ENGELLİ 34,453 ZİHİN ENGELLİ 71,665 SOSYAL BİLGİLER 79,88079,353 TDE 81,77981,216 TÜRKÇE 81,20580,243

32 BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ BEDEN E Ğİ T İ M İ 18985 21605588 40,68 B İ YOLOJ İ 114281581902 9,45 CO Ğ RAFYA 55154231546 22,46 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 9180 1822 1984 97,06 ALMANCA 40193279 1,08 ARAPÇA 5676218133,40 FEN VE TEKNOLOJİ 165473148789540,04

33 2012 ATANMA DURUMU BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ FELSEFE8270 1542139 7,62 FİZİKFİZİK 11073 1071586 6,06 İ.H.L MESLEK DERSLER İ 8060441667 73,33 İ LKÖ Ğ RET İ M MATEMAT İ K 839736745320 70,29 İ NG İ L İ ZCE 1974927996362 45,55 GÖRME ENGELLİLER1253255 60 BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ

34 2012 ATANMA DURUMU BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ K İ MYA 821514515769,49 MATEMAT İ K 194431021544519,67 MÜZ İ K 4455913253329,03 OKUL ÖNCES İ Ö Ğ RETMENL İĞİ 174324148542891,31 REHBER Ö Ğ RETMEN 38972463262396,26 BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ

35 2012 ATANMA DURUMU BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ SINIF Ö Ğ RETMENL İĞİ 1837032443780,85 SOSYAL B İ LG İ LER 212902012758618,12 TAR İ H 1757335631759,19 TEKNOLOJ İ VE TASARIM 1282163867699,11 TÜRK D İ L İ EDEB İ YATI 225831576689221,11 TÜRKÇE 165644385900048,22 ZİHİN ENGELL. 80354158395,23 BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ

36 Ö Ğ RETMENL İ K ALAN SINAVI ÖABT

37 Ö Ğ RETMEN ALAN SINAVI NED İ R ? Meb tarafından belirlenen branşlarda uygulanacak bir sınavdır. MEB'in belirledi ğ i branşlarda ö ğ retmen adayları kpss'den sonra bu sınava girmek zorundadır.

38 Ö Ğ RETMEN ALAN SINAVI NED İ R ?  Ö ğ retmenlik Alan Sınavı ÖSYM tarafından Kpss'den sonra uygulanacaktır.  13 Temmuz 2013  ÖABT'de adaylara kendi alanları ile ilgili 50 soru sorulacak

39 Ö ğ retmen Alan Sınavına Giren Adaylar Hangi Puan Türüne Göre Atanacak?  ÖABT'de katılan adayların KPSSP10 puanı yanında  %20 E ğ itim Bilimleri, %15 Genel Yetenek, %15 Genel Kültür, %50 Alan Bilgisi  Oluşturulacak KPSSP121 puanı da hesaplanacak. Söz konusu alanlarda bu puan esas alınarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

40 Bize Ulaşmak için.. 7/24  Wep: www.urfakpss.comwww.urfakpss.com  Twitter: urfa fem akademi  FaceBook: Fem Akademi Şanlıurfa (yakın zamanda açılacak) *E-mail: info@urfakpss.com  Telefon: 414 312 57 42

41 Henüz geç kalmadınız !!! İ LAH İ YAT ve D İ KAB’A ÖZEL  15 Ocak’ta Yo ğ unlaştırılmış Ö ğ retmenlik Kursları Başlıyor.  k  Sizi Bi Kahve İ çmeye de Bekleriz

42 TEŞEKKÜR EDERiZ


"HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA. 02.01.2013 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları