Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA. 02.01.2013 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA. 02.01.2013 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT."— Sunum transkripti:

1 HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA

2 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT

3 KPSS ÖĞRETMENLİK Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı”na ba ğ lı olan tüm e ğ itim kurumlarında ö ğ retmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır.

4 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K SINAVINA K İ MLER G İ REB İ L İ R?  E Ğİ T İ M FAKÜLTES İ MEZUNLARI  MEZUN OLAB İ LECEK DURUMDAK İ SON SINIF Ö Ğ RENC İ LER İ  FEN-EDEB İ YAT FAKÜLTES İ MEZUNU OLUP Ö Ğ RETMENL İ K FORMASYONU ALANLAR

5 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K NE ZAMAN?  Başvuru Tarihleri  Kamu Personel Seçme Sınavı 2013-KPSS A Grubu-Ö ğ retmenlik 06 Temmuz 2013 C.TES İ

6 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K İ LE İ LG İ L İ GENEL AÇIKLAMALAR  2012 den itibaren sınav geçerlilik süresi 1 yıl.  40 yaşından gün almamış olmak  Milli sporcu belgesi olan Beden E. Ö ğ retmenli ğ i mezunlarında KPSS şartı aranmaz.(7.madde resmi gazete)  Ara sınıf ö ğ rencisi iken KPSS ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir.(9. madde)  P. formasyonu olmayanlarda KPSS 10 dan 75 ve üzeri puan almış olmak. (11.madde)  Üniversitede (vakıf hariç) en az 2 yıl çalışanlarda MEB e geçiş için 40 yaş aranmaz.(5.madde)

7 KPSS Ö Ğ RETMENL İ K İ LE İ LG İ L İ GENEL AÇIKLAMALAR  Üniversitede (vakıf hariç) en az 2 yıl çalışanlarda MEB e geçiş için formasyon aranmaz. (14.madde)  Ö ğ reniminde iki alan yazılı olanlar, bu alanlarda sadece ö ğ renimi itibariyle atanabilece ğ i alana başvurabilir.(G- 5.madde)  2013 itibariyle memurluktan MEB e geçiş için KPSS şartı aranacak.  Ek atamalar 26. tercihini işaretleyenler arasından yapılır.

8 2012 Eylül Atama Kılavuz  Pedagojik formasyon ya da ortaö ğ retim alan ö ğ retmenli ğ i tezsiz yüksek lisans belgesi olmayan adaylarda, atanaca ğ ı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSSP10) 75 ve daha üzeri puan almış olmak (sayfa4/11 madde)

9 mler_ogretmen_olur.pdf

10 Bu yönetmelik yeni de ğ il. Peki neden kamuoyunda bu kadar bilinmiyor  Halihazırdaki E ğ itim/Formasyonlu ö ğ renci sayısı ihtiyacı karşılıyordu. Örnek Türk Dili ve Edebiyatı için mezun ilgili kitle vardı. Bu madde onun için işletilmiyordu.  ün yansıması  1142 Yeni İ HL açılmış olması  Seçmeli Kur’an ve Siyer dersleri  Türkiye’nin de ğ işen yeni siyasi ve toplumsal yapısı

11 SINAV OTURUMLARI VE SORU SAYILARI CUMARTES İ SABAH SORU SAYISI CUMARTES İ Ö Ğ LE SORU SAYISI GENEL KÜLTÜR 60 E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ 120 GENEL YETENEK 60 TOPLAM SÜRE 120 DAK. 150 dakika

12 KPSS NE ZAMAN YAPILIR- HANG İ PUAN TÜRÜ ATAMALARDA KULLANILIR?  TEMMUZ AYININ 2. HAFTASI ( 6 TEMMUZ 2013 CUMARTES İ )  HER YIL YAPILIR  KPSS P10 ve KPSS121 PUANI KULLANILIR  PUANLAR 1 YIL GEÇERL İ D İ R

13 UYGULANAN TESTLERDEK İ KAPSAM GENEL YETENEK TÜRKÇE%SORU SAYISI MATEMAT İ K % siSORU SAYISI SÖZCÜK B İ LG İ S İ %5 3 SAYILARLA İ ŞLEM YAPMA %10 6 D İ L B İ LG İ S İ %10 6 MATEMAT İ KSEL İ L İ ŞK İ LERDEN YARARLANMA %10 6 ANLATIM ÖZELL İ KLER İ %5 3 PROBLEM ÇÖZME %20 12 OKUDU Ğ UNU ANLAMA %30 18 TEMEL GEOMETR İ B İ LG İ LER İ NDEN YARARLANMA %5 3 TABLO,GRAF İ K OKUMA VE YORUMLAMA %5 3 TOPLAM %50 30 TOPLAM %50 30

14 GENEL KÜLTÜR TÜRK İ YE CO Ğ RAFYASI %SORU SAY TEMEL YURTTAŞLIK B İ LG İ LER İ %SORU SAY TÜRK İ YEN İ N F İ Z İ K İ ÖZELL İĞİ %53 ANAYASA %53 TÜRK İ YEN İ N BEŞER İ ÖZELL İ KLER İ %53 HUKUK BAŞLANGICI VE KAMU HUKUKU DEVLETLER UMUM İ VE ÇZEL HUKUKU %53 TÜRK İ YEN İ N EKONOM İ K ÖZELL İ KLER İ % İ DARE %53 TÜRK KÜLTÜR VE MEDEN İ YET İ %SORU SAY TÜRK İ YE VE DÜNYA %SORU SAY SELÇUKLULAR VE ÖNCEK İ DÖNEM %53 TÜRK İ YE VE DÜNYA İ LE İ LG İ L İ GENEL VE GÜNCEL SOSYOEKONOM İ K KONULAR %5 3 OSMANLI DÖNEM İ %53 ATAÜRK İ LKE VE İ NK İ LAPLARI TAR İ H İ 3. SEL İ MDEN İ T İ BAREN TÜRK İ NKILABINI HAZIRLAYAN ETKENLER % 5 3 ATATÜRK DÖNEM İ İ Ç OLAYLAR VE DIŞ POL İ T İ KA %1 0 6 ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI % 10 6 ATATÜRK İ LKE VE İ NKILAPLARI %1 5 9

15

16 E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ E Ğİ T İ M P İ S İ KOLOJ İ S İ YAKLAŞIK % S İ SORU SAYISI GEL İ Ş İ M P İ S İ KOLOJ İ S İ %1012 Ö Ğ RENME P İ S İ KOLOJ İ S İ %2530 ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME %1518 TOPLAM %5060 PROGRAM GEL İ ŞT İ RME VE Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIK % S İ SORU SAYISI PROGRAM GEL İ ŞT İ RME %1012 Ö Ğ RET İ M METODLARI %2530 TOPLAM %3542 REHBERL İ KYAKLAŞIK % S İ SORU SAYISI REHBERL İ K %1518

17 E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ

18 PUANLAMA GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ ,3 0, ,5 0, ,5 0,3 GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ ,30,4

19 KAÇ NET KAÇ PUAN GET İ R İ R Genel kültür Genel Yetenek E ğ itim Bilimleri Toplam puan 54,5 51,511293,500 55, ,2593,308 56,25 51,5108,7593,306 53, ,207 57,5 52,510593,176 53,25 53,75102,7593, ,5112,593,014

20 KAÇ NET KAÇ PUAN GET İ R İ R? GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ TOPLAM 54,25 48,75 112,592,156 53,75 51,25 108,7591,86 53, ,591,807 55,75 51, ,75 53,75 52, ,197 57, ,591,057 53, ,7590,988

21 SON 5 YILIN KATILIM SAYILARI 2012 ADAY SAYISI 2011 ADAY SAYISI 2010 ADAY SAYISI 2009 ADAY SAYISI 2008 ADAY SAYISI GENEL YETENEK 987, , ,820411,036531,973 GENEL KÜLTÜR 931, , ,895408,749530,198 EĞT. BİLİMLERİ 299, , ,849244,269237,520

22 2012 SAYISAL VER İ LER İ C.TESİ SABAH YABANCI DİL C.TESİ Ö.S. BAŞVURAN A.SAYISI 987, ,654299,677 GİREN A.SAYISI 931, ,132279,669 GİRMEYEN A. SAYISI 55,860 42,52220,008 SINAVI GEÇERLİ A.S 931, ,097279,638

23 2012 TESTLER İ N İ N ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI ORTALAMA STANDART SAPMA ADAY SAYISI GENEL YETENEK 29,414 11,045931,065 GENEL KÜLTÜR 24,213 12,372924,768 EĞİTİM BİL. 55,328 21,428279,638

24 2012 GENEL YETENEK HAM PUAN DA Ğ ILIMI HAM PUAN ADAY SAYISI ÜZERİ 3, ÜZERİ 27, ÜZERİ 85, ÜZERİ 180, ÜZERİ 305, ÜZERİ 445,829

25 2012 GENEL KÜLTÜR HAM PUAN DA Ğ ILIMI HAM PUAN ADAY SAYISI ÜZERİ ÜZERİ 10, ÜZERİ 50, ÜZERİ 125, ÜZERİ 217, ÜZERİ 315,298

26 2012 E Ğİ T İ M B İ L. HAM PUAN DA Ğ ILIMI HAM PUAN ADAY SAYISI ÜZERİ ÜZERİ ÜZERİ ÜZERİ ÜZERİ ÜZERİ 9, ÜZERİ 23, ÜZERİ 42, ÜZERİ 86,567

27 2012/2 Eylül ataması

28 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI BEDEN E Ğİ T İ M İ 67,74866,480 B İ YOLOJ İ 87,734 CO Ğ RAFYA 77,44076,614 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 55,003 ALMANCA 86,477 ARAPÇA 64,699 FEN VE TEKNOLOJİ 83,40882,741

29 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI RESİM 69,012 68,476 FELSEFE 84,256 FİZİKFİZİK 88,811 İ.H.L MESLEK DERSLER İ 55,104 İ LKÖ Ğ RET İ M MATEMAT İ K 81,32878,606 İ NG İ L İ ZCE 76,27375,435 GÖRME ENGELLİLER 53,071

30 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI K İ MYA 87,677 MATEMAT İ K 88,98887,587 MÜZ İ K 51,94850,600 OKUL ÖNCES İ Ö Ğ RETMENL İĞİ 57,88656,277 REHBER Ö Ğ RETMEN 0

31 2012 M İ N İ MUM PUANLAR BÖLÜM MİNİMUM PUANI EK ATAMA PUANI İŞİTME ENGELLİ 34,453 ZİHİN ENGELLİ 71,665 SOSYAL BİLGİLER 79,88079,353 TDE 81,77981,216 TÜRKÇE 81,20580,243

32 BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ BEDEN E Ğİ T İ M İ ,68 B İ YOLOJ İ ,45 CO Ğ RAFYA ,46 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ ,06 ALMANCA ,08 ARAPÇA ,40 FEN VE TEKNOLOJİ ,04

33 2012 ATANMA DURUMU BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ FELSEFE ,62 FİZİKFİZİK ,06 İ.H.L MESLEK DERSLER İ ,33 İ LKÖ Ğ RET İ M MATEMAT İ K ,29 İ NG İ L İ ZCE ,55 GÖRME ENGELLİLER BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ

34 2012 ATANMA DURUMU BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ K İ MYA ,49 MATEMAT İ K ,67 MÜZ İ K ,03 OKUL ÖNCES İ Ö Ğ RETMENL İĞİ ,31 REHBER Ö Ğ RETMEN ,26 BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ

35 2012 ATANMA DURUMU BÖLÜM TOPLAM SINAVA G İ REN SAYISI ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI ATANMA % S İ SINIF Ö Ğ RETMENL İĞİ ,85 SOSYAL B İ LG İ LER ,12 TAR İ H ,19 TEKNOLOJ İ VE TASARIM ,11 TÜRK D İ L İ EDEB İ YATI ,11 TÜRKÇE ,22 ZİHİN ENGELL ,23 BÖLÜM İ STAT İ ST İ KLER İ

36 Ö Ğ RETMENL İ K ALAN SINAVI ÖABT

37 Ö Ğ RETMEN ALAN SINAVI NED İ R ? Meb tarafından belirlenen branşlarda uygulanacak bir sınavdır. MEB'in belirledi ğ i branşlarda ö ğ retmen adayları kpss'den sonra bu sınava girmek zorundadır.

38 Ö Ğ RETMEN ALAN SINAVI NED İ R ?  Ö ğ retmenlik Alan Sınavı ÖSYM tarafından Kpss'den sonra uygulanacaktır.  13 Temmuz 2013  ÖABT'de adaylara kendi alanları ile ilgili 50 soru sorulacak

39 Ö ğ retmen Alan Sınavına Giren Adaylar Hangi Puan Türüne Göre Atanacak?  ÖABT'de katılan adayların KPSSP10 puanı yanında  %20 E ğ itim Bilimleri, %15 Genel Yetenek, %15 Genel Kültür, %50 Alan Bilgisi  Oluşturulacak KPSSP121 puanı da hesaplanacak. Söz konusu alanlarda bu puan esas alınarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

40 Bize Ulaşmak için.. 7/24  Wep:  Twitter: urfa fem akademi  FaceBook: Fem Akademi Şanlıurfa (yakın zamanda açılacak) *  Telefon:

41 Henüz geç kalmadınız !!! İ LAH İ YAT ve D İ KAB’A ÖZEL  15 Ocak’ta Yo ğ unlaştırılmış Ö ğ retmenlik Kursları Başlıyor.  k  Sizi Bi Kahve İ çmeye de Bekleriz

42 TEŞEKKÜR EDERiZ


"HO Ş GELD İ N İ Z ŞANLIURFA. 02.01.2013 Kpss Ö ğ retmenlikte D İ KAB ve İ LAH İ YAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları