Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar Sedatif-Hipnotikler Antipsikotikler (Nöroleptikler) Antidepresanlar Antiparkinson ilaçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar Sedatif-Hipnotikler Antipsikotikler (Nöroleptikler) Antidepresanlar Antiparkinson ilaçlar."— Sunum transkripti:

1 Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar Sedatif-Hipnotikler Antipsikotikler (Nöroleptikler) Antidepresanlar Antiparkinson ilaçlar

2 Sedatif-Hipnotik İlaçlar Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler

3 GABA A Reseptör Kompleksi  GABA bağlanma yeri (+) –Agonist: GABA, musimol –Antagonist: bikukulin  Barbitürat bağlanma yeri (+) –Agonist: barbitüratlar  Benzodiazepin bağlanma yeri (+) –Agonist: benzodiazepinler –Ters agonist:  -CCE,  -CCM –Antagonist: flumazenil Benzodiazepin bağlanma yerinin en az 2 alt tipi olduğu saptanmıştır: BZ1 (  1) ve BZ2 (  2)

4

5 Uzun etki süreli DiazepamAnk., Ak.Prototip BZ'dir, en hızlı absorbe edilen BDZ KlordiazepoksidAnk. PrazepamAnk. HalazepamAnk. KlorazepatAnk. Hpn.Ön ilaçtır, nordazepam'a dönüşür. Anksiyeteli uykusuzlukta yararlı KlonazepamAk.Antikonvülsan olarak kullanılır FlurazepamHpn.Kronik kullanımda aktif metabolileri birikir KuvazepamHpn.Kronik kullanımda aktif metabolileri birikir Orta etki süreli LorazepamAnk.Amnezi yapıcı etkisi diğerlerinden daha fazladır, antipanik etkilidir OksazepamAnk. AlprazolamAnk., AdAntidepresan etkili BZ, antipanik etkilidir FlunitrazepamHpn., Ans.Türkiye'deki suistimalinin fazlalığı nedeniyle diğer BDZ'ler gibi yeşil reçeteye değil, kırmızı reçeteye yazılması gerekir. Bir reçetede en fazla toplam 20 mg'lık dozda yazılır (ampul şekli için en fazla 10 mg toplam doz). Belirgin amnezi yapar. NitrazepamHpn. TemazepamHpn. EstazolamHpn. Kısa etki süreli MidazolamHpn., Ans TriazolamHpn Belirgin amnezi yapar. Fiziksel bağımlılık yapma eğilimi yüksektir.

6 Benzodiazepinlerin Etkileri Normal dozlarda Anksiyolitik etki Sedatif etki Hipnotik etki Antikonvülsan etki Çizgili kas tonusu ↓ (rijidite varsa özellikle) Yüksek dozlarda Motor koordinasyonu bozarlar Anterograd belleği bozarlar Psikomotor reaksiyon hızını ↓

7 Benzodiazepin Preparatları Diazepam DİAZEM 2 mg, 5 mg ve 10 mg, 25 kapsül 10 mg, 10 ampul DİAPAM 10 mg/2ml, 10 ve 100 ampul LİZAN 2 mg ve 5 mg, 25 kapsül NERVİUM 5 mg, 50 tablet Alprazolam XANAX 0,5 ve 1 mg, 30 tablet Klordiazepoksit LİBKOL 5 mg, 50 kapsül LİBRAX 5 mg, 40 ve 100 draje KLİPAKS 5 mg, 40 ve 100 draje Klorazepat ANKSEN 5 mg ve 10 mg, 30 kapsül TRANXİLENE 5 mg ve 10 mg, 30 kapsül Lorazepam ATİVAN EXPİDET 1 ve 2.5 mg, 20 tablet

8 Benzodiazepinlerin Yan Etkileri SSS depresyonu Anterograd amnezi Artık etki Rebound uykusuzluk Bağımlılık

9 Flumazenil Benzodiazepin antagonistidir. Hem benzodiazepinleri hem de ters agonistleri antagonize eder. Benzodiazepin aşırı dozajına bağlı belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Benzodiazepin bağımlılarına verildiğinde yoksunluk sendromuna neden olur. ANEXATE 0,5 mg/5 ml, 5x5 ml ampul 1 mg/10 ml, 5x10 ml ampul

10 Sedatif-Hipnotik İlaçlar Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler

11 Atipik Benzodiazepin Reseptör Agonistleri Zopiklon Zolpidem Zaleplon

12 Barbitüratlar Barbitürik asit türevidirler. Bağımlılık yaparlar. Yeşil reçeteye yazılırlar. Karaciğer mikrozomal enzimlerini indüklerler.

13 Doz (mg) Sedatif * Hipnotik Uzun etki süreli (> 6 saat) Fenobarbital15-30100-300 Barbital65-130300-500 Orta etki süreli (3 - 6 saat) Pentobarbital15-4060-125 Allobarbital32-64100-300 Amobarbital20-60100-200 Butalbital100-200200-600 Siklobarbital50-100100-200 Butabarbital10-60100-200 Kısa etki süreli (< 3 saat) Sekobarbital-100-200 Heksobarbital-250-500 Tetrabarbital-50-100 Çok kısa etki süreli (birkaç dakika) Tiopental Tiamilal Metoheksital * Bir kezlik dozu gösterir. Bu doz günde 3-4 kez verilir. Barbitüratların Etki Süreleri ve Dozları

14 Sedatif-Hipnotik İlaçlar Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler

15 Buspiron 5-HT 1A reseptörlerinin parsiyel agonistidir. GABA ve BZ reseptörlerini etkilemez. Anksiyolitik etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra (latent dönem) ortaya çıkar. Antidepresan etkinlik de gösterir. Avantajları –Anksiyolitik etkisine daha az psikomotor bozukluk eşlik eder. –Sedasyon ve amnezi oluşturmaz veya çok hafif oluşturur. –Tolerans ve bağımlılık gelişmez; kesilme sendromu oluşturmaz. Yeşil reçeteye yazılması gerekmez. –Alkol ve diğer sedatif ilaçlarla birlikte alındığında onların depresif etkilerini artırmaz. Kısmen karaciğerde metabolize edilir; kısmen de değişmeden böbreklerden atılır. İleri derecede karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda kontrendikedir. Doz: 5 mg x 3 kez/gün ile başlanır. Günlük doz 2-3 günde bir yeterli bir cevap alınana kadar 5 mg artırılır. Optimal günlük doz 20-30 mg'dır. Diğer türevler: ipsapiron, gepiron BUSPON 5 mg, 50 kapsül

16 Antipsikotikler (Nöroleptikler)

17 Nöroleptiklerin Etkilerinde Reseptörlerin Rolü Antipsikotik etki D 2 ve D 4 5-HT 2 Ekstrapiramidal yan etkiler D 2 Endokrin yan etkiler D 2

18 Nöroleptikler A. Fenotiazinler 1. Alifatik fenotiazinler Klorpromazin (asepromazin, levopromazin, promazin, metotrimeprazin trifluopromazin) 2. Piperidinli fenotiazinler Tioridazin (mezoridazin, perisiyazin, pipotiyazin) 3. Piperazinli fenotiazinler Flufenazin (trifluoperazin, perfenazin, proklorperazin, asetofenazin, karfenazin) B. Yapıca Fenotiazinlere Benzeyenler Klorprotiksen, Tiotiksen Zuklopentiksol, Flupentiksol Loksapin C. Butirofenonlar Haloperidol (melperon, droperidol, benperidol) D. Diğer Nöroleptikler 1. Tipik nöroleptikler Pimozid Penfluridol Molindon Oksipertin 2. Atipik nöroleptikler KlozapinD2 etkinliği Olanzapin azaltılmış, Risperidon 5-HT2 etkinliği Sertindol artırılmış Amisülprid olanlar Aripiprazol (ketiapin, seroquel, zotepin) 3. Arada kalan nöroleptikler SülpiridD2 reseptörlere Remoksipridileri derecede Raklopridselektif olanlar

19 Klorpromazin NÖROLEPTİK SENDROM (25-50 mg, p.o. veya i.m.) Hipnoz veya aşırı bir sedasyon hali oluşturmaksızın Spontan hareketlerde yavaşlama Çevreye karşı ilgisizlik Çevreden gelen uyarılara yanıt vermeye isteksizlik Yavaşlama, heyecansızlık İnisiyatif ve merakta azalma Motor fonksiyonlar normal Kognitif yetenekler normal (zihinden hesap yapma, çağrışım vb)

20 Klorpromazin Sedatif Etki Katalepsi (Katatoni) (yüksek dozda) Prokonvülsan Etki CTZ İnhibisyonu Hipotermi Endokrin Etkiler –prolaktin salgısında artış –FSH ve LH salgısında inhibisyon Ekstrapiramidal Etkiler Otonom ve Diğer Etkiler –  1 -blokaj –antikolinerjik etki –lokal anestezik etki –antihistaminik etki –5-HT 2 blokajı Vazomotor ve Solunum Merkezi Üzerine Depresan (Zayıf) Etki

21 Doz (mg/gün) Sed. Etki EP Etki Hipo TA Diğer Alifatik fenotiyazinler Klorpromazin200-800+++++ Fotosensitizasyon (en fazla) Asepromazin6-9+++++ Çocuklardaki bulantı-kusma ve ajitasyonda kullanılır Promazin100-200+++++ Piperidinli fenotiyazinler Tioridazin150-600++++ Kardiyotoksisite (en fazla), pigmenter retinopati Mezoridazin75-300++++++Kardiyotoksisite Piperazinli fenotiyazinler Flufenazin2-20++++++ Perfenazin8-32++ + Proklorperazin75-100++ + Trifluoperazin5-20+++++ Nöroleptiklerin Yan Etkileri

22 Doz (mg/gün) Sed. Etki EP Etki Hipo TA Diğer Yapıca fenotiyazinlere benzeyenler Klorprotiksen50-400+++++ Tiotiksen5-30+/+++++++ Flupentiksol6-18+/+++++++ Zuklopentiksol20-30+/+++++++ Loksapin60-100++++ Butirofenonlar Haloperidol2-20++++++ Melperon100-200+++++ Droperidol++++++ Benperidol++++++ Diğer Nöroleptikler (TİPİK) Pimozid2-6++++Hepatit yapabilir Molindon50-225++ + Oksipertin80-120++++++Fotosensitizasyon Nöroleptiklerin Yan Etkileri (devam)

23 Doz (mg/gün) Sed. Etki EP Etki Hipo TA Diğer Diğer Nöroleptikler (ATİPİK) Klozapin150-450++0+++ Agranülositoz Plazma prolaktin düzeyinde belirgin artma yapmaz Olanzapin5-20++++ Risperidon2-8++ +++ Sertindol12-20++++++QT uzaması, ventriküler aritmi Ketiapin300-500+++0++ Amisulprid400-800++++++ Aripiprazol15-30+-- Nöroleptiklerin Yan Etkileri (devam)

24 Doz (mg/gün) Sed. Etki EP Etki Hipo TA Diğer Diğer Nöroleptikler (ARADA KALANLAR) Sülpirid400-800++- Antiotistik ve antidepresan. Belirgin antiemetik ve antivertigo etki. Kan basıncını yükseltir. Gebelerde ve böbrek yetmezliğinde kontrendikedir. Remoksiprid150-300???Aplastik anemi yapar. Tedavinin ilk 6 ayında haftada bir, daha sonra ayda bir kan sayımı yapılmalıdır. Nöroleptiklerin Yan Etkileri (devam)

25 Ekstrapiramidal Yan Etkiler –Akut distonik reaksiyonlar –Akatisia –Parkinsonizm –Tardif diskinezi Sedasyon Otonomik Yan Etkiler –Ortostatik hipotansiyon (  -blokaj) –Atropin benzeri etkiler: Ağız-boğaz kuruluğu, midriyazis, bulanık görme, konstipasyon, ileus, taşikardi, idrar retansiyonu (anti muskarinik etkili olanlar) Yan Etkiler

26 ReaksiyonÖzellikleri Riskin Maksimum Olduğu Dönem Öne Sürülen Mek. Tedavi ve Önlemler Akut distonik reaksiyonlar Dil, yüz, boyun ve sırt kaslarında kasılmalar. Konvülsiyonu taklit edebilir, histeri değildir. 1.  5. gün Çocuklarda ve 25 yaş  gençlerde daha sıktır ?Antiparkinson ilaçlar 1 Reversibldir, nöroleptik dozu azaltılınca belirtiler hafifler, kesilince ortadan kalkar AkatisiaAşırı hareketlilik, yerinde duramama 5.  60. gün ?Doz azaltılmalı veya başka ilaca geçilmeli Antiparkinson ilaçlar, benzodiazepinler veya propranolol 2 kullanılabilir. ParkinsonizmBradikinezi, rijidite, tremor, maske yüz 5.  30. gün DAerjik ant. Antiparkinson ilaçlar Tardif diskineziOral-fasiyal diskinezi; yaygın koreoatetoz veya distoni Tedavinin başlangıcından aylar veya yıllar sonra Aşırı DAerjik etkinlik İlaç dozunun azaltılması belirtileri şiddetlendirir. Başarılı bir tedavi yöntemi henüz yoktur; bu nedenle profilaksisi önemlidir. Malign nöroleptik sendrom Kaslarda rijidite ve akinezi, bilinç bulanıklığı, ateş, kreatin fosfokinaz  Öldürücü olabilir Haftalar (Nöroleptik kesildikten sonraki birkaç gün boyunca da risk yüksektir) Nöroleptik kesilir Mekanik soğutma Dantrolen 3 veya bromokriptin 4 (dopaminerjik agonist olarak) Antiparkinson ilaçların yararı yok 1 difenhidramin HCl 25 veya 50 mg i.m.; benztropin mezilat 1 veya 2 mg i.m. veya yavaş i.v. injeksiyonla başlanır, sürdürme tedavisi aynı ilacın oral formu ile birkaç hafta sürdürülür. 2 propranololün nisbeten düşük dozları (20-80 mg/gün) sıklıkla etkindir. Selektif  1 blokörler daha az etkindir. 3 dantrolene yanıt vermekle birlikte, iskelet kası Ca 2+ transport sisteminde bir patoloji söz konmusu değildir. 4 bromokriptin 10-40 mg/gün

27 Seksüel Disfonksiyon –Ejakulasyonun inhibisyonu (  blokaj) Bu etki tioridazinde en belirgindir. –İmpotens. Ejakulasyonun inhibisyonuna ve hormonal bozukluklara bağlı olarak Nöroendokrin Yan Etkiler FSH, LH  ; Prolaktin  –Kadınlar: Amenore, galaktore –Erkekler: Jinekomasti, ödem, kilo , libidoda  Yan Etkiler

28 Hepatotoksisite Kolestatik sarılık. (Klorpromazin ve diğer alifatik nöroleptikler tarafından oluşturulur. Muhtemelen alerjiktir.) Genellikle ilk 4 hafta içinde ortaya çıkar. Hematolojik Yan Etkiler –Lökopeni –Nadiren agranülositoz ve aplastik anemi –Klozapin nisbeten sık olarak agranülositoz yapar. Alerjik Reaksiyonlar –Ürtiker –Makülopapüler ve peteşiyal döküntüler –Nadiren Stevens-Johnson sendromu –Klorpromazin ve diğer alifatik yapılı fenotiazinler  dozda  fotosensitizasyon  ciltte koyu pigmentasyon Yan Etkiler

29 Göz –Nadiren kornea ve lens opasiteleri, konjontival melanozis –Tioridazin - pigmenter retinopati Toksik Psikoz –Nöroleptik tedavisi sırasında nadiren oluşabilir. Muhtemelen ilacın antikolinerjik etkisine bağlıdır. Belirtileri atropin zehirlenme belirtilerine benzer. –Hastalığın nüksettiği izlenimini verebilir. Konvülsiyona Eğilim –Yeni atipik nöroleptiklerden risperidon ve remoksipridin konvülsan etkinliği yoktur veya çok azdır. Kardiyotoksisite –Tioridazin  aritmi Malign Nöroleptik Sendrom Yan Etkiler

30 Spesiyaliteler Klorpromazin LARGACTİL 100 mg, 30 tablet 25 mg/5 ml, 10 ampul Haloperidol NORODOL 2 mg /ml, 20 ml damla 5 mg, 50 tablet 10 mg, 30 tablet 20 mg, 20 tablet 5 mg/ml, 5 ampul 10 mg/ml, 5 ampul Asepromazin PLEGİCİL 1 mg/10 damla, 30 ml Flupentiksol FLUANXOL 3 mg, 50 tablet 20 mg/ml, 1 depo ampul Melperon BURONON 25 mg, 50 draje 100 mg, 30 draje 50 mg, 5 ampul Pimozid NÖROFREN 2 mg, 30 tablet Tioridazin MELLERETTES 10 mg, 30 draje 30 mg/ml, 30 ml damla MELLERİL 25 mg ve 100 mg, 30 draje Mezoridazin LİDANİL 5 mg, 20 draje Trifluoperazin STİLİZAN 1 mg/ml, 5 ampul 1 mg, 2 mg ve 5 mg 30 draje

31 Spesiyaliteler Sülpirid DOGMATİL 200 mg, 24 tablet SÜLPİR 50 mg, 30 kapsül ZEPRİD 200 mg, 24 ve 48 tablet 50 mg, 30 kapsül 25 mg/5 ml, 200 ml oral solüsyon Zuklopentiksol CLOPİXOL 20 mg/ml, 20 ml damla 2 mg, 10 ve 25 mg, 50 tablet 50 mg/ml, 1 ACUPHASE ampul İM 200 mg/ml, 1 DEPO ampul İM Klozapin CLONEX 25 mg ve 100 mg, 50 tablet LEPONEX 25 mg ve 100 mg, 50 tablet Olanzapin REXAOİN 5 mg ve 10 mg, 28 tablet ZYPREXA 2,5; 5; 7,5 mg ve 10 mg, 28 tablet Risperidon RİSPERDAL 1 mg, 2 mg, 3 mg ve 4 mg, 20 tablet Ketiapin SEROQUEL 25 mg ve 100 mg, 30 tablet 200 mg, 30 ve 60 tablet Amisülprid SOLİAN 200 mg ve 400 mg 60 ve 90 tablet Apipiprazol ABİLİFY 10, 15 ve 30 mg 28 tablet

32 Antidepresanlar Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat

33 Antidepresanların Etki Mekanizması Noradrenalin ve/veya serotonin geri alımını (re-uptake) inhibe ederler. Antidepresif etki en az 15 gün devamlı kullanıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır.

34

35 Trisiklik Antidepresanlar İlaç Doz (mg/gün) Etki Sed. etki Antikol. etki Hipo TA Kard. YE Konv. nöbet Kilo alma Amitriptilin100-200NA, S+++ ++ Klomipramin100-200S, NA++++++++++ + Doksepin100-200NA, S++++++++++ İmipramin100-200NA, S++ +++++ Trimipramin100-200NA, S+++ +++++++ Opipramol150-300 Farmakolojik etki profili bakımından amitriptiline benzer. Sedatif etkisi belirgindir

36 Trisiklik Antidepresanlar (devam) İlaç Doz (mg/gün) Etki Sed. etki Antikol. etki Hipo TA Kard. YE Konv. nöbet Kilo alma Amoksapin200-300NA, D++++ + Desipramin100-200NA0/+++++++ Maprotilin100-150NA++ ++++ Nortriptilin75-150NA+++++++ Protriptilin15-40NA0/++++++++++

37 İlaç Doz (mg/gün) Etki Sed. etki Antikol. etki Hipo TA Kard. YE Konv. nöbet Kilo alma Mirtazapin15-45 α 2 ant. (ayrıca güçlü 5-HT 2, 5-HT 3 ant.) ++++ Plazma kolesterol ve trigliserid düzeyinde artma. Lökopeni ve agranülositoz. Miyalji. Trazodon 1 150-200 S (ayrıca 5-HT 1, 5-HT 2, α 2 ant.) ++++++0/+0+ Bupropion200-300DA0000++++0 Venlafaksin75-225S, NA0000/+?0 Nefazodon 2 200-400 S (ayrıca 5-HT 2 ant.) +++0+0/+0 Reboksetin 2 8 NA (Sel.NA RI) ++ Taşikardi, vertigo, parestezi Diğer yan etki 1 priapism (+); 2 impotens (+) Non-Trisiklik Antidepresanlar

38 Non-Trisiklik Antidepresanlar (devam) İlaç Doz (mg/gün) Etki Mek. Yan etki Mianserin30-90 ? (Hafif NA reuptake inh.) (5-HT 2, H ve  2 ant.) Tetrasiklik bir bileşiktir. Sedatif ve prokonvülsif etkileri vardır. Kardiyotoksik değildir. Aplastik anemi ve agranülositoz gibi ciddi hematolojik bozukluklara yol açması nedeniyle güvenilirliği düşüktür. Amineptin100-200DA Yapıca TAD'lere benzer; ancak, etki kalıbı benzemez. NA ve S sistemlerini etkilemez. Amfetamin benzeri psikostimülan etkilidir. İmmunoalerjik nitelikte hepatik bozukluk, artralji ve ateş yapabilir. Kardiyotoksik değildir. Antikolinerjik etkinliği zayıftır. Tianeptin37,5 S Reuptake aktivatörü Bulantı, kusma, anksiyete, irritabilite, sedasyon. Antikolinerjik ve kardiyotoksik etkisi diğer ilaçlara göre düşüktür. Viloksazin150-300? Amfetamin benzeri psikostimülan etkisi vardır. Antikolinerjik, kardiyotoksik ve prokonvülsif etkinliği zayıftır.

39 Non-Trisiklik Antidepresanlar Selektif Serotonin Reuptake İnhibitörleri (SSRI) İlaç Doz (mg/gün) Etki Sed. etki Antikol. etki Hipo TA Kard. YE Konv. nöbet Kilo alma Fluoksetin20-40S0/+000 0 Fluvoksamin100-200S0/+00000 Paroksetin20-40S0/+ 0000 Sertralin100-150S0/+00000 Sitalopram20S Uyuşukluk, uykusuzluk, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, anksiyete, libidoda azalma, diyare, tremor, artralji Esitalopram10S Sitalopramın izomeridir. Yan etkileri ona benzer.

40 Spesiyaliteler Amitriptilin LAROXYL 10 mg, 30 draje 25 mg, 40 draje TRİPTİLİN 10 mg, 30 tablet 25 mg, 40 tablet Amitriptilin LAROXYL 10 mg, 30 draje 25 mg, 40 draje TRİPTİLİN 10 mg, 30 tablet 25 mg, 40 tablet Klomipramin ANAFRANİL 10 mg ve 25 mg, 30 draje 75 mg, 20 SR divitab 25 mg/ml, 2 ml’lik 10 ampul Klomipramin ANAFRANİL 10 mg ve 25 mg, 30 draje 75 mg, 20 SR divitab 25 mg/ml, 2 ml’lik 10 ampul İmipramin TOFRANİL 10 mg ve 25 mg, 50 draje İmipramin TOFRANİL 10 mg ve 25 mg, 50 draje Opipramol DEPRENİL 50 mg, 30 tablet İNSİDON 50 mg, 30 draje İNSOMİN 50 mg, 30 draje İNZETON 50 mg, 30 tablet OPRİDON 50 mg, 30 tablet Opipramol DEPRENİL 50 mg, 30 tablet İNSİDON 50 mg, 30 draje İNSOMİN 50 mg, 30 draje İNZETON 50 mg, 30 tablet OPRİDON 50 mg, 30 tablet Mianserin TOLVON 10 mg, 30 tablet 30 mg, 14 tablet Mianserin TOLVON 10 mg, 30 tablet 30 mg, 14 tablet Maprotilin LUDİOMİL 25 mg, 30 tablet 75 mg, 14 tablet 25 mg, 10 ampul MAPROTİL 25 mg, 30 tablet 75 mg, 14 tablet Maprotilin LUDİOMİL 25 mg, 30 tablet 75 mg, 14 tablet 25 mg, 10 ampul MAPROTİL 25 mg, 30 tablet 75 mg, 14 tablet Trazodon DESYREL 50 mg ve 100 mg, 30 tablet Trazodon DESYREL 50 mg ve 100 mg, 30 tablet

41 Spesiyaliteler Sitalopram CİPRAM 20 mg, 28 tablet CİTARA 20 mg, 28 tablet 40 mg, 28 tablet CİTOLAP 20 mg, 30 tablet CİTOL 20 mg, 28 ve 56 tablet 40 mg, 28 tablet ESTALOPRAM 20 mg, 28 tablet RELAXOL 20 mg, 28 tablet 40 mg, 28 tablet Sitalopram CİPRAM 20 mg, 28 tablet CİTARA 20 mg, 28 tablet 40 mg, 28 tablet CİTOLAP 20 mg, 30 tablet CİTOL 20 mg, 28 ve 56 tablet 40 mg, 28 tablet ESTALOPRAM 20 mg, 28 tablet RELAXOL 20 mg, 28 tablet 40 mg, 28 tablet Fluoksetin DEPREKS 20 mg, 16 kapsül 20 mg, 24 kapsül DEPSET 20 mg, 16 kapsül FLORAC 20 mg, 16 kapsül FULSAC 20 mg, 16 kapsül 20 mg, 24 kapsül PROZAC 20 mg, 24 kapsül 20 mg/5 ml, 70 ml likid SERONİL 20 mg, 16 kapsül ZEDPREX 20 mg, 16 kapsül 20 mg, 24 kapsül Fluoksetin DEPREKS 20 mg, 16 kapsül 20 mg, 24 kapsül DEPSET 20 mg, 16 kapsül FLORAC 20 mg, 16 kapsül FULSAC 20 mg, 16 kapsül 20 mg, 24 kapsül PROZAC 20 mg, 24 kapsül 20 mg/5 ml, 70 ml likid SERONİL 20 mg, 16 kapsül ZEDPREX 20 mg, 16 kapsül 20 mg, 24 kapsül Paroksetin SEROXAT 20 mg, 14 tablet Paroksetin SEROXAT 20 mg, 14 tablet Esitalopram CİPRALEX 10 mg, 28 tablet 20 mg, 28 tablet ESTOLEX 10 mg, 28 tablet Esitalopram CİPRALEX 10 mg, 28 tablet 20 mg, 28 tablet ESTOLEX 10 mg, 28 tablet

42 Spesiyaliteler SERTRALİN LUSTRAL 50 mg, 14 kapsül SELECTRA 50 mg, 14 kapsül 100 mg, 14 kapsül 25 mg, 28 kapsül SERALİN 50 mg, 14 kapsül 100 mg, 14 kapsül SERDEP 50 mg, 14 kapsül SERTRALİN LUSTRAL 50 mg, 14 kapsül SELECTRA 50 mg, 14 kapsül 100 mg, 14 kapsül 25 mg, 28 kapsül SERALİN 50 mg, 14 kapsül 100 mg, 14 kapsül SERDEP 50 mg, 14 kapsül Paroksetin PAXİL 20 mg, 28 tablet SEROXAT 20 mg, 14 tablet XETANOR 20 mg, 30 tablet Paroksetin PAXİL 20 mg, 28 tablet SEROXAT 20 mg, 14 tablet XETANOR 20 mg, 30 tablet Fluvoksamin FAVERİN 50 mg, 30 tablet 100 mg, 30 tablet Fluvoksamin FAVERİN 50 mg, 30 tablet 100 mg, 30 tablet Venlafaksin EFEXOR 37,5 mg, 28 tablet 75 mg ve 150 mg, 14 XR kapsül Venlafaksin EFEXOR 37,5 mg, 28 tablet 75 mg ve 150 mg, 14 XR kapsül Reboksetin EDRONAX 4 mg, 60 tablet Reboksetin EDRONAX 4 mg, 60 tablet Tianeptin STABLON 12,5 mg, 30 tablet Tianeptin STABLON 12,5 mg, 30 tablet Mirtazapin REMERON 30 mg, 14 tablet 30 mg, 28 tablet MİRTARON 30 mg, 14 tablet 30 mg, 28 tablet Mirtazapin REMERON 30 mg, 14 tablet 30 mg, 28 tablet MİRTARON 30 mg, 14 tablet 30 mg, 28 tablet

43 MAO İnhibitörleri İlaçSpesiyaliteGünlük Doz (mg) MAO A Selektif MoklobemidAURORIX200-450 Selektif olmayanlar Nialamid75-300 İsokarboksazid30-50 Fenelzin30-45 Tranilsipromin30-60 MAO B Selektif SelejilinDEPRENILAntidepresif etkinliği vardır, Parkison hst. tedavisinde kullanılır.

44 Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

45

46 Dopaminerjik etkinliği artıran ilaçlar –Dopamin prekürsörü Levodopa –Dopaminerjik agonistler Bromokriptin Lisurid Pergolid Ropinirol Pramipeksol –MAO-B inhibitörü Selegilin Rasagilin –KOMT inhibitörü Tolkapon Entakapon –Amantadin Santral etkili antikolinerjik ilaçlar Biperiden Biperiden Bornaprin HCl Bornaprin HCl Triheksifenidil Triheksifenidil Benztropin mezilat Benztropin mezilat Orfenadrin Orfenadrin Prosiklidin Prosiklidin

47


"Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar Sedatif-Hipnotikler Antipsikotikler (Nöroleptikler) Antidepresanlar Antiparkinson ilaçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları