Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAKTA OBEZİTE Doç.Dr.Züleyha ALPER UÜTF Aile Hekimliği AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAKTA OBEZİTE Doç.Dr.Züleyha ALPER UÜTF Aile Hekimliği AD."— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAKTA OBEZİTE Doç.Dr.Züleyha ALPER UÜTF Aile Hekimliği AD

2 Obese Obere (Yunanca) Obur(Türkçe)

3 Vücutta sağlığı riske sokacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi Erkek:% 15-20; >% 25= Obezite Kadın:% 25-30; >% 30= Obezite

4 Batılı toplumlarda “Beslenme ile ilişkili Hastalıklar” içinde en sık gözleneni ABD de malnütrisyonun en sık karşılaşılanı Güçlü bir genetik yatkınlık söz konusu Yalnızca aşırı yeme ve aktivite azlığı ile açıklamak yanlış bir bakış açısı

5 Dünya genelinde Obezite prevalansı takibi: WHO BKİ İle ilgili Global Database ile Dünya genelinde yaklaşık erişkinlerin % 86.0 sı temsil edilmekte Obezite Prevalansı: Hindistan’da % 1.0 Pasifik adalarında% 80.0 lerde

6 Global olarak; Aşırı beslenme > yetersiz beslenme % 8.5 kilo fazlalığı > % 5.8 kilo azlığı WHO 2008 yılı:1 500 000 000 fazla kilolu 500 000 obez WHO 2015 yılı:2 300 000 000 fazla kilolu 700 000 obez

7

8

9

10

11

12

13 Az gelişmiş ülkelerde prevalans % 2 Çok gelişmiş ülkelerde prevalans % 30 Gelişmiş ülkelerde düşük SED artmış risk demek Yoğun enerji içeren besinler, besin değeri yüksek olanlara göre daha ucuz

14 Asya ırkında prevalans düşük WHO cutoff değerini 23.0kg/m 2 önermekte Göç ile ABD ye gelenlerde 10 yıl sonrasında obezite prevalansında artma!

15 Epideminin Olası Sebepleri Genetik Yatkınlık (%30-40) Obezojenik Çevre Sosyal Çevre ve Yaşam Tarzı arası etkileşimler

16

17 BKİ ve Mortalite Riski

18 OBEZİTE? MORTALİTE? Komorbid hastalıkların tedavilerindeki gelişmeler= Değerlendirmede güçlük Kilo fazlası olan grupta mortalite artışı % 20-40 Obez grupta 2-3 kat (Adams et al, 2006)

19

20 1945-84 yılları arasında doğan 4 857 çocuk (yaş ort: 11.3), 12 659 muayene BKİ, Glukoz Toleransı, KB, Kolesterol Düzeyleri 55 yaş öncesi ölümlerle ilişkili mi? Obezite, Glukoz intoleransı ve HT erken ölümlerle KUVVETLE İLİŞKİLİ Ağırlıklı olarak BKİ yüksekliği mevcut

21 MALİYET ABD de yıllık medikal harcamanın % 9.1 i obezitenin yol açtığı medikal durumlar Kısa süreli işe gelememe: obezlerde 1.76, kilo fazlası olan grupta 1.26 kat fazla BKİ > 35 kg/m 2 olan grupta sağlık problemi nedeni ile iş gücü kaybı % 4.2

22 Ülkemizde durum ne?

23 Ülkemizde TOHTA TOAD TEKHARF TURDEP

24 TOHTA Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Araştırması 1999-2000 23 888 erişkin Obezite prevalansı: % 19.40 Kilo fazlalığı:% 24.09 Kadınlarda obezite:% 35.40

25

26 TOAD 2000-2005 yılları arasında 6 ayrı bölgeden 6 ayrı il 13 878 kişi BKİ ve bölgesel beslenme alışkanlıkları incelenmiş % 32.45 Kilolu % 28.63 Obez Orta ve Güney Anadolu’da prevalans yüksek Tip 2 DM li hastaların 2/3 ü kilolu veya obez

27 TEKHARF Türk Kardiyoloji Derneği 30 yaş üstü erkeklerde obezite % 25.2 30 yaş üstü kadınlarda obezite % 44.2 1990 -2000 arası obezite prevalansı kadınlarda %36, erkeklerde %75 oranında artmış

28 TURDEP-2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi-T.C. Sağlık Bakanlığı “Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II Saha araştırması Ocak 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında 15 il 540 merkez Çalışmaya bölgenin nüfus yapısına uygun olarak rastgele seçilip davet edilen 20 yaş ve üzeri 26 499 kişi

29 TURDEP-2 Türkiye’de obezite sıklığı %32.00 TURDEP-1: %22.30 Erkeklerde kilo fazlalığı, kadınlarda ise obezite daha yaygın Genel olarak erişkin yaşlardaki Türk toplumunun 2/3’ü kilolu veya obezdir. Kentsel ve kırsal obezite oranları birbirine yakındır.

30

31 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2010-2014)

32 ETYOLOJİ Genetik Metabolik Biyokimyasal Kültürel Psikososyal

33 Temel neden Değişen yaşam tarzı Enerjiden yoğun yiyecekler FA azlığı-Sedanter Yaşam Enerji alımı ve enerji tüketimi arası dengesizlik

34 Klinik Yaklaşım Anamnez: Anamnez: – Yiyecek-İçecek alışkanlıkları dikkatle sorgulanmalı – Aldıkları kaloriye dikkat çekilmeli – Bir kısmı aşırı yediğini inkar eder – Bir kısmı yediğini az görür

35 Anamnez Kilo kaybına hazır mı Kilo kaybı neden gerekli? Sebepler/beklentiler Destek var mı Önceki yöntemler ve sonuçlar? Başarısızlık neden? Potansiyel engeller (zaman, para, alışkanlıklar) Erişkin dönemde Min ve Max kilo Kilo aldığı özellikli dönemler

36 Anamnez En son diyet Yemeyi tetikleyen durumlar Egzersiz alışkanlığı (genel/diyet dönemlerinde) Kilodan sorumlu tuttuğu faktörler Tıkanırca yeme, kusma, laksatif-diüretik kullanma öyküsü Aile obezite öyküsü İlaç kullanımı

37 Sorular İştahınızın fazla olduğunu düşünüyor musunuz? Dün bütün gün yediklerinizi bana atlamadan detaylı olarak sayabilir misiniz? Tipik günlük menünüzü alabilir miyim? Ayaküstü yedikleriniz, içtikleriniz ve alkol kullanımınız nasıl? Hangi egzersizleri yapıyor sunuz? Herhangi bir probleminiz var mı? Kendinizi sıkkın, gergin, üzgün veya depresif hissediyor musunuz? Hangi ilaçları kullanıyor sunuz?

38 Predispozan Faktörler GenetikAilesel yatkınlık CinsiyetKadın olmak Aktivite DurumuFA Yokluğu PsikojenikEmosyonel tükenme Depresyon Sosyal SınıfDüşük SED AlkolAlkolik SigaraBırakma (4-5 kg artış) İlaç Antidepresanlar (TSA) Nöroleptikler, Antikonvulsanlar

39 Genetik Faktörler 1 ebeveyn obezrisk 3 kat artar 2 ebeveyn obezrisk 10 kat artar Leptin – Adipoz dokuda üretilir – İştah kontrolü sağlar Melanocortin – Adrenaller – Melanocortin-4 rsp yokluğu, % 5 sorumlu

40 TANISAL YAKLAŞIM Muhtemel Tanı: Muhtemel Tanı:Eksojen Obezite Ciddi Durumlar: Ciddi Durumlar: Kardiyovasküler Nedenler - Kardiyak Yetmezlik KC Yetmezliği Nefrotik Sendrom Hipotalamik Nedenler

41 Dikkat: Dikkat: Gebelik Uyku apnesi Endokrin Bozukluklar - Hipotiroidi - Cushing - İnsülinoma - Akromegali - PCOS

42 Dikkat: Dikkat: Turner Sendromu (XO) Klinefelter Sendromu (XXY) Konjenital Bozukluklar -Prader Willi Sendromu -Laurence-Moon-Biedl Snd

43 FM Tam bir FM – TA Ölçümü! Vücut Yağ Derece ve Dağılımının değerlendirilmesi

44 Antropometrik Ölçümler BKİ Bel Çevresi Bel/Kalça oranı – Abdominal obezite K>0.85, E>0.95 Üst kol çevresi Tek bir deri kıvrım kalınlığı Suprailiyak Subskapular Triseps Biseps 4 bölge deri kıvrım kalınlığı

45 2 yaşa kadar Boya göre Ağırlık persantilleri – ≥95th persantil 2-19 yaş CDC büyüme grafiklerine göre – Yaş ve cinse göre – 85th-95th persantil=Fazla kilo – ≥95th persantil=Obez SB: – 0-5 yaş ve 5-19 yaş WHO persantillerini önermekte

46 Bel -Kalça Ölçümleri Viseral=Santral= Erkek tipi=Abdominal obezite değerlendirilmesinde kullanılır Bel:Viseral organlar & Karın yağ dokusu Kalça:Kas kitlesi & İskelet dokusu Bel/Kalça : Kadın> 0.85 Erkek> 0.95 Bel çevresi:Kadın> 80*-88** cm Erkek>94*-102** cm * uyarı sınırı **eylem sınırı

47 WHO MONICA: “Karın-içi yağ kitlesi, ırklar arasında farklılıklar göstermektedir ve santral obeziteyi belirleyen duyarlık ve özgüllük popülasyona özgü değişebilmektedir.” TEKHARF 2009 “Bel/Kalça oranı Türk toplumu için uygun değil”

48 Abdomen MRI Abdomen CT – Viseral yağ birikiminin değerlendirilmesinde – BB için pratik ve maliyet-etkin değil!

49 Laboratuvar İnceleme – Önemli: Lipid Profili Glukoz KC Fonksiyon Testleri Elektrolitler Üre İdrarda Glukoz – Dikkate Alınmalı: TFT Cortisol (TA yüksekliği varsa) EKG ve AC X-Ray (≥40y)

50 Tedavi Obezite derecesi Eşlik eden sağlık problemleri Maruz kalınan sağlık problemleri

51 Unutulmaması gereken Kompleks bir rahatsızlık İştah regülasyonu Enerji metabolizması Komorbid durumlar

52 Enerji alımının azaltılması Diyet içeriğinin değiştirilmesi FA artırılması Davranışsal Tedavi

53 Hedefler Kilo alımının durdurulması %5-10 kilo kaybı Aktivitenin desteklenmesi

54 Multidisipliner yaklaşım Kilo kaybının sürekliliğinin sağlanması Davranış değişikliği Yiyeceklerin, aktivitenin ve günlük ilgili davranışların haftalık planlanması ve kayıt altına alınması Sosyal destek-özellikle mutfak işlerinden sorumlu kişiden

55 Hasta-Doktor Stratejisi Gerçekçi hedeflerin belirlenmesi – Kilo alım hızına eş kilo kaybı sağlanması – Alınan enerji=Harcanan enerji+Depo enerji – Az ye=Egzersiz yap+Yağ – Depolanan enerjiyi azaltmanın tek yolu alınan enerjiyi azaltmak ve/veya harcanan enerjiyi artırmak

56 Günlük Enerji Gereksinimi Dinlenmede harcanan enerji (REE): E:10*kg (Ağırlık)+6.25*cm (boy)-5*yıl (yaş)+5 K:10*kg (Ağırlık)+6.25*cm (boy)-5*yıl (yaş)-161 REE*AF (Aktivite Faktörü)= kilo korumak için gerekli tahmini kalorik gereksinim AF= 1.5 (Kadın)1.6 (Aktif Kadın) AF= 1.6 (Erkek)1.7 (Aktif Erkek)

57 Diyet önerisi – Normal gıda; miktar ve sıklık değişiklikleri – Tam yağlı süt/ yarım yağlı süt – Beyaz ekmek/tahıl ekmeği – Bisküvi-kek/meyve-sebze – İkinci porsiyonu almamak – Başlangıçta alıştıkları porsiyonun 1/3 ünü azaltmak

58 Danışmanlık – Destek ve cesaret veren listeler – Hatırlatmalar

59 Takip – Başlangıçta 15 günde bir – Ayda bir (hedef kiloya ulaşınca) – 3 ayda bir (kilo alımı var mı) – Süreç iyi gitmiyorsa yargılama/eleştirme YOK

60 Medikal Tedavi Endikasyonları Beden kitle indeksi 30 kg/m 2 veya 27 kg/m 2 ve birlikte bir veya daha fazla ve kilo vermekle gerilemeyeceği düşünülen komplikasyon varsa, Daha önceki diyet ve egzersizden oluşan konservatif tedaviye cevapsızlık, Hasta farmakoterapiye başlamadan önce 2-4 haftalık diyet ve egzersizdeki ilk değişiklikler denemesini uygulamayı kabul etmeli,

61 Hasta farmakolojik tedavi altında iken diyet, egzersiz ve davranış değişikliği tedavilerini sürdürmeyi kabul etmeli, Hasta takip için periyodik kontrolleri kabul etmeli, Premenapozal kadınlar (çocuk doğurabilecek olanlar) bir gebelik önleme yöntemi seçip kullanmalı,

62 Tedaviye baslarken gebelik ihtimali varsa gebelik testi yapılmalı, Farmakolojik tedavide verilecek ilaç için bir kontrendikasyon olmamalı

63 Farmakolojik Tedavi – Lokal etkili Lipase inhibitörü-Orlistat (Xenical) – Santral etkili Amfetamin türevleri (açlığı azaltır) – Fentermin 15-40mg/g – Dietilpropion 25mg 3*1 Serotonin analogları (tokluğu artırır) – Fluoksetin 20-40mg/g (Prozac) (yan etki çok) – Sibutramin 10-15mg/g (Burna) (2010 da çekildi) – Sertralin (Lustral)

64 Cerrahi Tedavi Kombine tedavi ve farmakolojik tedaviye yanıt yoksa Malabsorbtif: – Gastrik by-pass Restriktif – Laparoskopik olarak uygulanan gastrik bant

65 TANIMBKİ (kg/m 2 )Önerilen Tedavi ZAYIF< 18.50Diyet ve Danışmanlık Aşırı zayıflık< 16.50 Orta düzey zayıflık16.00-16.99 Hafif düzey zayıflık17.00-18.49 NORMALSağlıklı kilo18.50-22.99 23.00-24.99Sağlıklı Yaşam Tarzına devam OWFazla kilo≥25.00Egzersiz Daha fazla egzersiz Diyet/ alkolü azaltma Pre-Obez25.00-29.99 OBEZ≥30.00 Grade 1 Obezite30.00-34.99Kombine Tedavi -Davranış -Diyet -Egzersiz Grade 2 Obezite35.00-39.99Kombine Tedavi Medikal Tedavi Grade 3 Morbid Obezite ≥40.00Kombine Tedavi Medikal Tedavi Cerrahi Tedavi

66 Hasta Son 2 yılda BKİ değeri Boy, kilo, bel çevresi ölçBKİ≥25 BÇ>88cm (K) BÇ>102cm (E) Evet Hayır ≥ 25 kg/m 2 BKİ öyküsü Evet Hayır KVH ve DM için Risk değerlendir Sağlıklı kilo kontrolü danışmanlığı; Risk konusunda bilgilendirme Kilo kontrolü eğitimi Periyodik Kontrol

67 BKİ≥30 BÇ ≥ 88cm (K) BÇ ≥ 102cm (E) BKİ=25-29.9 İki veya fazla RF Evet Hayır Kilo kaybetme isteği var mı? Hekim-Hasta tedavi stratejisi RF kontrolü için ortak hedef belirleme Evet Süreç işledi mi? Hedeflere ulaşıldı mı? Hayır Başarısızlık sebeplerini gözden geçir Evet Danışmanlığa devam: Diyet Davranış tedavisi FA Sağlıklı kilo kontrolü danışmanlığı; Risk konusunda bilgilendirme Hayır Periyodik Kontrol

68

69 Bilinmesi gerekenler Eksojen Obezite nedenleri multifaktöriyel Sonuç: artmış vücut yağ oranı Kadında: total vücut ağırlığının % 30 Erkekte: total vücut ağırlığının % 25 ten fazla olması Abdominal obezite varlığı vücut ağırlığından bağımsız olarak kardiyovasküler risk artışı demek

70 Başlangıç her yaşta olabilir Sekonder sebepler/patolojik sebepler nadirdir Obez hastaların % 1 den azında tanımlanabilir sekonder obezite sebebi vardır FM ile saptanabilen ve açıklanamayan kilo artışının iki önemli sebebi: Cushing ve Hipotiroididir Gebelik sonrası, prepartum enerji gereksinimlerine dönmede bir bozulma olursa obezite ortaya çıkabilir


"BİRİNCİ BASAMAKTA OBEZİTE Doç.Dr.Züleyha ALPER UÜTF Aile Hekimliği AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları