Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI 2007-2008 DERS PLANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI 2007-2008 DERS PLANLARI."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS PLANLARI

2 I. YARIYIL/GÜZ KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L Top.
ECTS AİT101 Aİ.İ.T. I Zorunlu 2 3 TUD101 Türk Dili I YAD101 Yabancı Dil I GDTP101 Genel İktisat 4 GDTP103 Dış Ticaret İşleml. I GDTP105 Genel Muhasebe GDTP107 Hukuka Giriş GDTP127 Bilgisayar I 1 GDTP109 Mesleki Yabancı Dil I GDTP111 Genel İşletme TOPLAM KREDİ 24

3 II. YARIYIL/BAHAR KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L
Top. ECTS AİT102 Aİ.İ.T. II Zorunlu 2 3 TUD102 Türk Dili II YAD102 Yabancı Dil II GDTP102 Uluslararası İktisat 4 GDTP104 Dış Ticaret İşleml. II GDTP106 Ticaret Hukuku GDTP108 Kamu Maliyesi GDTP128 Bilgisayar II 1 GDTP110 Ticari Matematik GDTP112 Pazarlama GDTP114 Mesleki Yabancı Dil II TOPLAM KREDİ 24

4 III. YARIYIL (ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİ)
KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L Top. ECTS GDTP221 Dış Ticaret Mevzuatı Zorunlu 3 4 GDTP223 Kambiyo İşlemleri GDTP225 Uluslararası Taşımacılık 2 GDTP227 Serbest Bölgeler ZORUNLU TOPLAM KREDİ 10 GDTP241 Mesleki Uygulama I Seçmeli 16 8 GDTP243 Uluslararası Finansman GDTP245 İnsan Kaynakları Yönetimi GDTP247 Elektronik Ticaret GDTP249 Girişimcilik GDTP251 Dış ticarette Yazışma Teknikleri GDTP253 Uluslararası Ekonomik Kurumlar GENEL TOPLAM KREDİ 18

5 III. YARIYIL (GÜMRÜK VE LOJİSTİK)
KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L Top. ECTS GDTP231 Gümrük Mevzuatı I Zorunlu 3 4 GDTP221 Dış Ticaret Mevzuatı GDTP233 Lojistik Terminolojisi 2 GDTP227 Serbest Bölgeler ZORUNLU TOPLAM KREDİ 10 GDTP241 Mesleki Uygulama I Seçmeli 16 8 GDTP255 Tedarik Zinciri Yönetimi GDTP257 Taşıma Sistemleri GDTP247 Elektronik Ticaret GDTP259 Kalite ve Standardizasyon GDTP261 Taşımada Fiyatlandırma ve Ambalajlama GDTP251 Dış Ticarette Yazışma Teknikleri GDTP245 İnsan Kaynakları Yönetimi GENEL TOPLAM KREDİ 18

6 IV. YARIYIL (ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİ)
KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L Top. ECTS GDTP222 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 4 GDTP224 Gümrük Mevzuatı GDTP226 Dış Ticaret ve Vergi 2 GDTP228 İhracatta Devlet Destekleri ZORUNLU TOPLAM KREDİ 10 GDTP242 Mesleki Uygulama II Seçmeli 16 8 GDTP244 Dış Ticaret Muhasebesi GDTP246 İktisadi Coğrafya GDTP248 Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret GDTP250 Dış Ticarette Standardizasyon GDTP252 Fikri ve Sınai Haklar GDTP254 Taşıma Sigortacılığı GDTP256 Dosyalama ve Arşivleme GENEL TOPLAM KREDİ 18

7 IV. YARIYIL (GÜMRÜK VE LOJİSTİK)
KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L Top. ECTS GDTP232 Gümrük Mevzuatı II Zorunlu 3 4 GDTP224 Uluslararası Pazarlama GDTP236 Dış Ticaret Lojistiği 2 GDTP226 Dış Ticaret ve Vergi ZORUNLU TOPLAM KREDİ 10 GDTP242 Mesleki Uygulama II Seçmeli 16 8 GDTP258 Liman Hizmetleri ve Yönetimi GDTP260 Kombine Taşımacılık GDTP262 Kaçakçılıkla Mücadele GDTP264 Halkla ilişkiler GDTP266 Uluslararası Ticari Sözleşmeler GDTP254 Taşıma Sigortacılığı GDTP256 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri GDTP268 Pazar Araştırması GENEL TOPLAM KREDİ 18

8 DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL
A.İ.İ.T. I : 1-Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersini Okutmanın Amacı, 2-İnkılap Ve İnkılapla İlgili Kavramlar, 3-Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını Ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, 4-Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik Durumu, 5-Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri Ve Bunların Başarısızlıkla Sonuçlanması, 6-XIX. Yüzyılın Sonlarında Ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Fikir Hareketleri, 7-Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, 8-Birinci Dünya Savaşı, 9-Mondros Ateşkes Antlaşması, 10-İşgaller Karşısında Memleketin Durumu Ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, 11-Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, 12-Milli Mücadelede İçin İlk Adım : Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, 13-Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli, 14-Meclis-i Mebusan’ın Açılması, 15-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, 16-Basında Milli Mücadele, 17-TBMM’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması, 18-Milli Cepheler [Güney Güneydoğu Cephesi, Maraş Savunması (20 Ocak-10 Şubat 1920), Urfa Savunması (9 Şubat –11 Nisan 1920), Antep Savunması]

9 TÜRK DİLİ I : 1-Dil nedir? Dilin özellikleri Nelerdir?, 2-Kültür Nedir? Kültürün Özellikleri Nelerdir?, Dil ve Kültür Arasında Nasıl Bir ilişki Vardır?, 3-Yeryüzündeki Diller, 4-Türk Dilinin Tarihi Dönemleri (Türkiye Türkçe’si,Atatürk ve Türk Dili,Türk Dilinin Bugünkü Durumu), 5-Türk Dilinin Genel Özellikleri, 6-Dilbilgisi Nedir? Dilbilgisinin Bölümleri, 7-Türkiye Türkçe’sinin Özellikleri YABANCI DİL I : To be (present), To be (past), Have / has, Have got / has got, Nouns, Pronouns, Possessive‘s and ...of..., Articles, Adjectives, Adverbs, Word order, Prepositions of time and place, Comparatives, Superlatives.

10 GENEL İKTİSAT : 1-İktisadın kapsamı ve uğraşı alanı, 2-Bazı temel kavramlar (İhtiyaç, Mal ve Hizmet, Tüketim ve Üretim, Üretim Faktörleri, Ekonomik Birimler), 3-Kıtlık sorunu ve çözümü, 4-Arz, Talep, Fiyat ve Arz-Talep dengesi, 5-Arz-Talep esnekliği, 6-Fayda kavramı ve marjinal fayda teorisi, Tüketici artığı, 7-Endüstrinin yapısı (Firmanın yapısı, Gerekli sermayenin sağlanması, İş bölümü, Büyük ölçekli üretimin avantajları, Firmaların boyutu, Üretimin yapılacağı yerin seçimi, Malların dağıtımı ve dağıtım kanalları), 8-Üretim analizi ve maliyet kavramları, 9-Tam rekabet, monopollü rekabet, monopol ve oligopol piyasalarının tanımları ve genel koşulları, 10-Faktör piyasaları ve faktör gelirlerinin belirlenmesi, 11-Makroekonomiye giriş ve milli gelirin hesaplanması, 12-Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, 13-Toplam talep ve toplam arz, makroekonomik denge, 14-Paranın tanımı ve işlevleri, para talebi ve para arzı, para arzının kontrolü, 15- Enflasyon kavramı, türleri ve kaynakları, 16-İşsizlik ve istihdam. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I : 1-Dış Ticaret Kavramı ve kapsamı, 2-Dış Ticarete Yardımcı Olan ve Başvurulacak Kurum ve Kuruluşlar, 3-Dış Ticaretin Genel İşleyiş Süreci, 4-Dış Ticaret Türleri, 5-İhraç Malının Maliyet Analizi ve Fiyatlandırılması, 6-Taraflar arasında müzakere ve alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, 7-Taşımacılık ve Lojistik, 8-Gümrükleme İşlemleri.

11 GENEL MUHASEBE : Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, bilançoda yer alan hesapların özellikleri, işletmenin belli dönemlerde bir gelir tablosu düzenleme zorunluluğu HUKUKA GİRİŞ : Hukukun temel kavramları, sosyal düzen kuralları, hukukun kollara ayrılışı, hukukun kaynakları, Türk yargı sistemi, hakların kazanılması, kullanılması, kaybedilmesi. BİLGİSAYAR I : Bilgisayarın tarihi gelişimi, Bilgisayarın yapısı,  donanım ve yazılım türleri, İşletim sistemlerinin tanıtımı ve özellikleri, işletim  sistemi komutları Windows işletim sistemi MESLEKİ YABANCI DİL I : Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşabilme, Dinleme-Anlama (Mesleği ile ilgili konularda dinlendiğini anlayabilme), Yazma (Mesleği ile ilgili gerekli konularda yazabilme, yazışmalar yapabilme), Okuma-Anlama (Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme ) GENEL İŞLETME : İşletmeyle ilgili  temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve çevre ile ilişkileri. İşletmeleri özelliklerine göre sınıflandırma. Kuruluş yeri seçimi faktörleri, işletmenin kuruluşundaki aşamalar, büyüklük ve kapasite kavramları, işletme fonksiyonları ve bunlar arasındaki ilişkiler.

12 II. YARIYIL : A.İ.İ.T. II : Yılının Siyasi Olayları, 2-Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, 3-Sakarya Savaşı Ve Büyük Taarruz, 4-Mudanya’dan Lozan’a (Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Konferansı), 5-Türk İnkılabı (Siyasal Alanda Yapılan İnkılap Hareketleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ve Takrir-i Sükûn Dönemi, Hukuk Alanında İnkılap, Eğitim Ve Kültür İnkılabı, Ulaştırma Ve Diğer Gelişmeler, Sağlık Ve Sosyal Alandaki Gelişmeler), 6-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ( ), 7-Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Lâiklik, Devletçilik, Halkçılık, İnkılapçılık) TÜRK DİLİ II : 1-Yazım (İmla) ve Yazım Kuralları, 2-Noktalama ve Noktalama İşaretleri, 3-Anlatımın Aşamaları, Anlatım Bozuklukları, Yazılı Anlatım, 4-Kompozisyon, Paragraf, Kompozisyonda Başarının Yolları, 5-Yazılı Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım, 6-Konuşma ve Konuşma Türleri, Konuşma İlkeleri. YABANCI DİL II : 1-Simple Past Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form 2-Simple Future Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form 3-Present Perfect Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form 4-Revision of Tenses, Various Exercise, Time Expression With All Tenses 5-Comparatives and Superlatives, Comparative Adjectives, Superlatives Adjectives 6-Modals (Can, Could, Would, Should, Must, have to, may, might, used to, etc.) 7-Conjuctions, And, but, so, Both and, Either or, Neither nor 8-Sentence Structure, Word Order, How To Make a Sentence, Various Exercise 9-General Revision

13 ULUSLARARASI İKTİSAT :
1-Uluslararası İktisadın Tanımı ve Alt Türleri, 2-Dış Ticaretin Sebepleri, 3-Klasik Dış Ticaret Teorileri (Mutlak Üstünlükler Ve Mukayeseli Üstünlükler Teorisi,Hecksher-Ohlin Teorisi ve Leontief Paradoksu), 4-Modern Dış Ticaret Teorileri, 5-Dış Ticaret Hadleri, 6-Dış Ticaret Politikaları (Amaçlar), 7-Dış Ticaret Politikalarının Araçları (Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Araçlar), 8-Uluslararası İşbirliği Hareketleri (IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü), 9-Uluslararası İktisadi Birleşme Hareketleri (Tanım ve Aşamalar), J.Viner’ın Gümrük Birliği Teorisi, 10-AB ve Türkiye-AB İlişkileri, 11-Ödemeler Bilançosu, 12-Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Sistemleri, 13-Devalüasyon ve Marshall-Lerner Koşulu, Konvertibilite. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II : 1-Malların İthalatçıya Teslimi ve Teslim Şekilleri, 2-Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri, 3-Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, 4-Sigortalama İşlemleri. TİCARET HUKUKU : Ticaret hukukunun esasları, ticari işletmenin unsurları ile ticari hayata ilişin hukuk kuralları ve kaynakları, ticari hayatta faaliyet gösteren şirket çeşitleri, bu şirketlerin kuruluşları, işleyişleri sorumlulukları ve birbirleriyle mukayeseleri, kıymetli evrak ve ticaretteki önemi.

14 KAMU MALİYESİ : Kamu Maliyesi dersi kapsamında; öncelikle maliye ilminin esasları, diğer bilim dalları ile ilişkileri ve kamu ekonomisi konuları anlatılmaktadır. Daha sonra, kamu giderleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kamu gelirleri ve özelikle vergi teorisinin temel konuları arasında yer alan vergi sistemleri ve vergi türleri üzerinde de durulmaktadır. Kamu gelirlerinin, kamu harcamalarını karşılamada yetersiz kalmaları durumunda başvurulan finansman kaynağı olan Devlet Borçları ve Borçlanma Tekniği konuların açıklık getirildikten sonra Bütçe ve Bütçeleme süreci dönem içerisinde değinilen konular arasında yer almaktadır. BİLGİSAYAR II : Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre biçimlendirme . Çalışma tablosu programlarının temel prensipleri, bilgi giriş özellikleri ve sayısal değerler ile grafik hazırlama. İnternet ve Elektronik Posta kullanımı. MESLEKİ YABANCI DİL II: Konuşma (Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz,vurgu ve tonlamayla konuşabilme. Dinleme-Anlama (Mesleği ile ilgili konularda daha ileri düzeyde yabancı dilde dinlediğini anlayabilme). Yazma (Mesleği ile ilgili gerekli konularda yazabilme,yazışmalar yapabilme). Okuma-Anlama (Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme)

15 TİCARİ MATEMATİK : Yüzde ve binde hesapları, Oran-Orantı, Alış fiyatı, Maliyet fiyatı, Satış fiyatı, Kar-Zarar Hesapları, Karışım, Bileşim, Alaşım problemleri, Faiz ve İskonto Hesapları, Karışım, Bileşim, Alaşım problemleri, Faiz ve İskonto Hesapları, Senet Değiştirme, İstatistik Temel Kavramları. PAZARLAMA : Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, tüketici ve endüstriyel pazarların çeşitleri, yapıları ve özellikleri. Pazar bölümlendirmenin yararları, hedef Pazar seçim stratejileri ve satış tahminleri. Mamullerin sınıflandırılması, yeni mamul geliştirme süreci, mamulün hayat seyri, marka, ambalaj, servis ve kalite stratejileri ile mamul farklılaştırılmaları. Uygulamadaki fiyatlandırma yöntemleri ve yeni mamul fiyatlandırma stratejileri. Başlıca dağıtım kanalları, dağıtım politikaları ve fiziksel dağıtımı. Tutundurma metotları ve tutundurma bütçesi. Pazarlama araştırması ve uygulanışı. Pazarlama yönteminde planlama, organizasyon uygulama ve denetim ile uluslar arası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler.

16 III. YARIYIL : ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER ve EKONOMİ DALI DIŞ TİCARET MEVZUATI İthalat ve ihracata ilişkin esasları veren ilgili ve sair mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi, İthalat ve ihracat mevzuatının temel unsurları, İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat ve esasları, Dış ticarette gözetim ve korunma önlemleri, İthalat ve ihracat türleri itibariyle iş akışı KAMBİYO İŞLEMLERİ 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve 32 Sayılı Karar, kambiyo ile ilgili temel kavramlar, kambiyo mevzuatına göre ödeme şekilleri, ihracat dövizlerinin tahsil süreleri, kambiyo dosyalarının kapatılması, akreditif analizleri, kambiyoda kullanılan dokümanlar ve fonksiyonları, Milletlerarası Ticaret Odası broşürleri, 4458 sayılı Gümrük Yönetmeliği ve uygulamaları.

17 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
Dış ticarette taşıma sistemleri ve işleyişleri, Taşıma süreçleri, Taşıma sözleşmeleri, Taşıma türleri, Taşıma belgeleri, Taşımacılığa dair uluslararası sözleşmeler, Taşımacılıkta uluslararası kurallar, Lojistik ve outsourcing. SERBEST BÖLGELER Serbest Bölgelerin bir ülkenin ekonomisindeki yeri ve önemi ile, bu bölgelerin ülkenin ekonomisine ve dış ticaretinin gelişmesine sağladığı katkılar, bu bölgelerin avantajları, işleyiş biçimi ile serbest bölge mevzuatı bir disiplin içerisinde anlatılmaktadır

18 MESLEKİ UYGULAMA I Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile desteklemelerini sağlamak amacı ile protokol yapılmış olan ve BUSEB içinde gerekse BUSEB dışında bulunan dış ticaret şirketleri, uluslararası nakliye acenteleri, gümrük idareleri ile gümrük müşavirleri yanında iki tam gün haftada 16 saat uygulama dersi almaktadırlar. ULUSLARARASI FİNANSMAN Finansal yönetim, finansal analiz, finansal planlama, finansal denetim konularına kısaca değinildikten sonra işletmeler için gerekli finansman kaynakları, yeni finansman kaynakları factoring , leasing, forfaiting, risk sermayesi, swap opsiyon konuları işlenmekte, bankaların ihracat, ihracat sayılan satış ve temsiller, döviz kazandırıcı işlemler için verdiği döviz ve prefinansman krediler, iştiralar ve Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) A.Ş.’ nin kredi, sigorta garanti programları güncel uygulamalar üzerinde durularak işlenmektedir İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevre ile ilişkileri. İnsan kaynakları planlaması ve bu konuda kullanılan teknikler. İnsan kaynaklarının seçimi ve yönlendirilmesi yöntemleri. İnsan kaynaklarının eğitim ve geliştirilmesinin önemi ve bunun organizasyonların başarısına katkısı. Başarı değerleme ve ücretlendirme yöntemleri. Etkili iş ilişkileri kurma ve devam ettirme gibi konular mevcuttur.

19 ELEKTRONİK TİCARET Elektronik ticaretin ortaya çıkış süreci. İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar. İnternet üzerinde pazarlama ve reklam uygulamaları. Elektronik ticaret uygulamaları. GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik ile ilgili kavramlar; girişimciliğin önemi ve gelişimi; girişimcilerdeki özellikler; girişimcilikte iş fikirleri; iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi; iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları; girişimcilik öyküleri; girişimcilikte örnek olay incelemeleri. DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ Resmi ve Ticari yazışma kuralları, Ticari mektup türleri,  üslup ve düzenleme açısından anlatılması, yazışma teknikleri, türleri, yazışmada etkinliği arttıran faktörler, raporlar ve rapor yazma teknikleri. ULUSLARARASI EKONOMİK KURUMLAR Uluslararası ekonomik kurumların kurulma nedenleri, işlevleri ve dünya ticaretine olan ilişkileri, Türkiye'nin bağlı olduğu ekonomik entegrasyonlar.  PAZAR ARAŞTIRMASI Dış ticaret sektöründe pazarlama araştırmaları yapılması ve bunların değerlendirilmesi konusunda bilgiler verilmektedir.

20 GÜMRÜK VE LOJİSTİK DALI
 GÜMRÜK MEVZUATI I                          Gümrük mevzuatı ve unsurları, 4458 sayılı Gümrük mevzuatının kapsamı ve tanıtılması, Gümrük yönetmeliği, gümrükle ilgili temel kavramlar, Gümrük beyan türleri ve beyan işlemleri, Gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar.  DIŞ TİCARET MEVZUATI                       İthalat ve ihracata ilişkin esasları veren ilgili ve sair mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi, İthalat ve ihracat mevzuatının temel unsurları, İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat ve esasları, Dış ticarette gözetim ve korunma önlemleri, İthalat ve ihracat türleri itibariyle iş akışı  LOJİSTİK TERMİNOLOJİSİ Lojistikte yer alan terimler, kısaltmalar, kodlar ve bunların kullanım alanları. SERBEST BÖLGELER Serbest Bölgelerin bir ülkenin ekonomisindeki yeri ve önemi ile, bu bölgelerin ülkenin ekonomisine ve dış ticaretinin gelişmesine sağladığı katkılar, bu bölgelerin avantajları, işleyiş biçimi ile serbest bölge mevzuatı bir disiplin içerisinde anlatılmaktadır

21 MESLEKİ UYGULAMA I Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile desteklemelerini sağlamak amacı ile protokol yapılmış olan ve BUSEB içinde gerekse BUSEB dışında bulunan dış ticaret şirketleri, uluslararası nakliye acenteleri, gümrük idareleri ile gümrük müşavirleri yanında iki tam gün haftada 16 saat uygulama dersi almaktadırlar. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik zinciri yapısal tanımlaması; satın alma yönetimi ve tedarikçi ilişkileri; malzeme ve kapasite ihtiyaç planlaması; operasyon çizelgeleme; talep tetikli (pull) sistemler; ara stok yönetimi; depo yönetimi; dağıtım planlaması; filo yönetimi; talep yönetimi; kurumsal kaynak planlaması (ERP); web bazlı yaklaşımlar; vaka analizleri.   TAŞIMA SİSTEMLERİ Ulaştırma metotları ve çeşitleri, kara, demiryolu ve hava ulaştırması, raylı sistemler, kent içi sistemler, metro, yarı metro, kent dışı demiryolu ulaştırması, denizyolu ulaştırma sistemleri, boru ulaştırması, bunların teknik özellikleri, ulaştırma sistemlerinde maliyet kavramı, maliyet değerlendirme yöntemleri, trafik tahminleri, kapasite kavramı, işletme planları, plan ve ağ ilişkileri, çevre etkileri açısından sistemlerin değerlendirilmesi. ELEKTRONİK TİCARET Elektronik ticaretin ortaya çıkış süreci. İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar. İnternet üzerinde pazarlama ve reklam uygulamaları. Elektronik ticaret uygulamaları.

22 DIŞ TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON
Uluslararası rekabette kalite ve önemi, Kalite kavramına ilişkin değerlendirme, Ürün ve hizmet kalitesinin başlıca özellikleri, Dış ticarette standardizasyona ilişkin temel kavramlar, Dış ticarette standardizasyon, amacı ve önemi, Dış ticarette standardizasyon mevzuatı ve esasları, Kalite yönetim sistemi standartları. TAŞIMADA FİYATLANDIRMA VE AMBALAJLAMA Taşımada fiyatlandırmaya etki eden faktörler, Taşıma türleri ve taşıma bedelleri, Taşıma bedelinin hesaplanması, Ambalajlama ve taşımadaki önemi, Ambalaj türleri. DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ Resmi ve Ticari yazışma kuralları, Ticari mektup türleri,  üslup ve düzenleme açısından anlatılması, yazışma teknikleri, türleri, yazışmada etkinliği arttıran faktörler, raporlar ve rapor yazma teknikleri. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevre ile ilişkileri. İnsan kaynakları planlaması ve bu konuda kullanılan teknikler. İnsan kaynaklarının seçimi ve yönlendirilmesi yöntemleri. İnsan kaynaklarının eğitim ve geliştirilmesinin önemi ve bunun organizasyonların başarısına katkısı. Başarı değerleme ve ücretlendirme yöntemleri. Etkili iş ilişkileri kurma ve devam ettirme gibi konular mevcuttur.

23 IV. YARIYIL : ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER DALI ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası pazarlama kavramı, dış pazarların araştırılması, dış pazarlarda alt yapının tanımlanması ve uluslararası pazarlar hakkında bilgi toplanması konuları anlatılarak, İhracata yönelik pazarlama şekilleri örnek olaylarda açıklanmaktadır.  GÜMRÜK MEVZUATI  Gümrük mevzuatının kapsamı, Gümrükle ilgili temel kavramlar, Gümrük beyan işlemleri, Gümrük rejimleri, Gümrükleme işlemleri ve uygulamaları DIŞ TİCARET VE VERGİ Türk Vergi Sistemine ilişkin genel esaslar, İthalatta vergilendirmeye ilişkin esaslar (Gümrük vergisi ve fonların hesaplanması), Dış ticarette önemli bir vergisel avantaj olan katma değer vergisi istisnası ve uygulanması KDV’de Tecil, Terkin uygulaması.  İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ Tanım, İhracat teşviklerinin ilgili ülke ekonomisi üzerindeki, İhracatı teşvik tedbirlerine genel yaklaşım (-Gümrük Tarifeleri ve Kotalar,-İhracatta Prim Sistemi,-İhracatta Vergi İadesi,Vergi İndirimi ve Muafiyeti,-İhracatta Finansman Kolaylıkları,-Devlet Pazarlama Yardımları), Türkiye’de ihracatı teşvik uygulamaları (-Vergi,Resim ve Harç İstisnası,-Dahilde İşleme Rejimi,-Devlet Yardımları, -Türk EXIMBANK ve Uygulamaları).

24 MESLEKİ UYGULAMA II Öğrenciler mesleki uygulama kapsamında ilgili birimlerdeki çalışmalarını derleyen bitirme ödevi veya proje hazırlamaktadırlar. Haftada iki tam gün meslek mensuplarının yanında uygulama dersi almaya devam etmektedirler.   DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Genel olarak muhasebe mevzuatına uygun olarak tutulması gereken defterlerde ithalat ve ihracattan doğan işlemlerin nasıl kaybedileceği, kambiyo bilgilerine bağlı olarak dövizli kayıtların işlem yapılmasına ilişkin bilgiler verilmekte ve uygulaması yaptırılmaktadır.  İKTİSADİ COĞRAFYA 1-İktisadi Coğrafyanın tanımı,dış ticaretin yapılmasındaki önemi,kapsamı,diğer bilimlerle ilişkisi 2-Yeryüzünde Kaynakların (yeraltı ve yerüstü) Dengesiz Dağılımı, 3-Kaynak Siyaseti 4-Kaynakların Kullanıldığı Sektörlerin Genel Tanıtımı (Tarım,Sanayi ,Enerji ve Madencilik,Ulaştırma) 5-Kaynak Dağılımı Bakımından Ülkelerin Beşeri ve İktisadi Özellikleri: Tarım,Sanayi,Enerji Kaynakları ve Madenler,Ulaşım Olanakları ve Dış Ticaret Yapısı bakımından 1)Asya Kıtası Ülkeleri, 2)Avrupa Kıtası Ülkeleri, 3)Afrika Kıtası Ülkeleri, 4)Amerika Kıtası Ülkeleri, 5)Okyanusya Ülkeleri

25 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET
1923 sonrası Türkiye ekonomisine genel bir bakış; Ödemeler Dengesi; Gümrük Birliği sonrasında ekonomik gelişmeler; Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları; Türk özel yatırımcılarının dış ülkelerde yatırım olanaklarının genel değerlendirmesi; Türkiye-AB ilişkileri ve geleceği ve dış ticarete yansımaları.  DIŞ TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON Uluslararası rekabette kalite ve önemi, Kalite kavramına ilişkin değerlendirme, Ürün ve hizmet kalitesinin başlıca özellikleri, Dış ticarette standardizasyona ilişkin temel kavramlar, Dış ticarette standardizasyon, amacı ve önemi, Dış ticarette standardizasyon mevzuatı ve esasları, Kalite yönetim sistemi standartları. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR Fikir alanında ve sınai mülkiyet alanında yaratılan eserlerin marka, patent ve tasarımların hukuki korunma yolları ve uygulaması anlatılmaktadır. TAŞIMA SİGORTACILIĞI Taşıma sigortalarında temel kavramlar, taşımada sigortalanabilir menfaatler, sigorta temel prensiplerinin incelenmesi, sigortada poliçe tanzimi, fiyatlandırma ve prim hesabı.  DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Dosyalama sistemleri, dosyalamaya konu olan belgeler ve akışları, arşivleme ve amacı, arşivleme süreci, raporlama teknikleri, iş raporlarının çeşitleri, raporların hazırlanması.  

26 GÜMRÜK VE LOJİSTİK DALI
GÜMRÜK MEVZUATI II Gümrük rejimleri, Gümrükleme işlemleri, Gümrük tarife sistemi ve esasları.  ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası pazarlama kavramı, dış pazarların araştırılması, dış pazarlarda alt yapının tanımlanması ve uluslararası pazarlar hakkında bilgi toplanması konuları anlatılarak, İhracata yönelik pazarlama şekilleri örnek olaylarda açıklanmaktadır. DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ Uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, Teslim şekillerinin yönetimi, Paketleme, yükleme, sigortalama işlemlerinin planlanması ve yönetimi, Dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi yönünde işletme politikaları ve stratejilerinin oluşturulması DIŞ TİCARET VE VERGİ Türk Vergi Sistemine ilişkin genel esaslar, İthalatta vergilendirmeye ilişkin esaslar (Gümrük vergisi ve fonların hesaplanması), Dış ticarette önemli bir vergisel avantaj olan katma değer vergisi istisnası ve uygulanması KDV’de Tecil, Terkin uygulaması.

27 MESLEKİ UYGULAMA II Öğrenciler mesleki uygulama kapsamında ilgili birimlerdeki çalışmalarını derleyen bitirme ödevi veya proje hazırlamaktadırlar. Haftada iki tam gün meslek mensuplarının yanında uygulama dersi almaya devam etmektedirler. LİMAN HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ Liman ve terminalin tanımı, çeşitleri. Liman ve terminallerin işlevleri. Liman ve terminallere gire ve çıkan trafiğin yörüngeleri, servis sistemleri, kontrol ve denetim sistemleri, depolama alanları, kuyrukta bekleme hatları. Servis süreleri. Bekleme süreleri. Limanlarda yatırım işletme maliyeti bileşenleri, sabit ve değişken maliyetler. Limanlarda yönetim organizasyon, haberleşme sistemleri. KOMBİNE TAŞIMACILIK Kombine taşıma sistemi ve işleyişi, kombine taşımada planlama, kombine taşımada fiyatlama, kombine taşıma ve yararlılık. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE Kaçakçılığın men ve takibine ilişkin ilgili mevzuatın incelenmesine dair konular yer almaktadır. HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkilerin tanımı ve önemi; Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Halkla İlişkiler’ de kullanılan araçlar.

28 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER
İyi bir ilişkisinin korunması için gerekli kontratların oluşturulması, uluslararası iş kontratlarının oluşumuna teorik ve hukuki olarak uluslararası ticaretin öncülük etmesi, bazı önemli uluslararası vakalar ile ilgili çalışmalar ve bunların Türk ekonomisi ile bağlantıları anlatılmaktadır. TAŞIMA SİGORTACILIĞI Taşıma sigortalarında temel kavramlar, taşımada sigortalanabilir menfaatler, sigorta temel prensiplerinin incelenmesi, sigortada poliçe tanzimi, fiyatlandırma ve prim hesabı. DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Dosyalama sistemleri, dosyalamaya konu olan belgeler ve akışları, arşivleme ve amacı, arşivleme süreci, raporlama teknikleri, iş raporlarının çeşitleri, raporların hazırlanması


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI 2007-2008 DERS PLANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları