Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Logo E-Defter Uygulaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Logo E-Defter Uygulaması"— Sunum transkripti:

1 Logo E-Defter Uygulaması

2 E-Defter Uygulaması Nedir?
E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan E-Defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan internet adresinde yer alan uygulamadır.

3 E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

4 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
e-Defter Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Madeni yağ lisansı sahipleri, tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal eden mükellef gruplarına e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda; zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin e-defter uygulamasına 2014 yılı içerisinde (son tarih 1 Eylül 2014) geçmeleri öngörülmüştür. Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

5 Uygulamadan kimler yararlanabilir ? Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
e-Defter Uygulamadan kimler yararlanabilir ? Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir. Gerçek Kişiler 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika ve imzaya sahip olmalıdırlar. Tüzel Kişiler GİB tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine ve Mali Mühüre sahip olmalıdırlar.

6 e-Dfter Genel Uygulama
e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır. e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.

7 Neden e-Defter ? ÇEVRECİ, EKONOMİK, YÖNETİLEBİLİR,
Yaklaşık 2 milyon mükellef, sayfa kağıt tüketimi için, ağaç kesiliyor EKONOMİK, Noter masrafları dolayısıyla bin TL lere varan tasarruf yapma imkanı. Bir müşterimizin sadece e-defter kullanarak TL tasarruf yapmıştır. YÖNETİLEBİLİR, Saklanması kolay, depolama, arşivleme gibi maliyetleri ortadan kaldırılmaktadır. Yaklaşık 2 milyon mükellef, sayfa kağıt tüketimi için, ağaç kesiliyor Noter masrafları dolayısıyla bin TL lere varan tasarruf yapma imkanı. Bir müşterimizin sadece e-defter kullanarak TL tasarruf yapmıştır.

8 E-Defter yapısı nedir? Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için elektronik imza , tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.

9 E-Defterin formatı ve Teknik Yöntemleri
Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir. XBRL hem e-defter uygulamalarında hem de finansal raporlamalarda geniş bir esnekliğe sahip XML ailesine mensup bir dildir. Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır.

10 E-Defterin Bilgileri

11 E-Defterin Bilgileri

12 Yazılım Uyumluluk Onayı
tarihinde e-defter resmi sayfasına bağlanıp “Uyumlu Programlar ” linkine tıkladığımızda

13 Yazılım Uyumluluk Onayı (Temmuz 2012)
Ekrandaki görüntüyle karşılaştık. Sonuç olarak hedefi tutturmuştuk.

14 E-Defter uygulamasını kullanabilmek için;
• Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmalı • Gerçek kişilerin elektronik sertifika (e-imza), tüzel kişilerin ise mali mühür temin edilmeli • Mali Mühür veya Elektronik Sertifika, e-defter uygulamasının kullanılacağı, beyan edileceği bilgisayarda yüklenmeli • Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli. • Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli • Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli. (http://www.java.com/tr/download/) • Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

15 Logo e-Defter Uygulaması ile;
Aylık olarak e-defterlerin xml formatında oluşturulması sağlanır. e-Defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtların otomatik tespit edilmesi ve raporlanması sağlanır e-defter dosyaları ile birlikte, defterlerin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş berat dosyasının oluşturulması sağlanır. Oluşan xml dosyaların içeriğinin kontrol amaçlı görüntülenebilmesine olanak sağMaximum 200 MB ‘lık birden fazla dosyanın aynı anda oluşması ve paketlenmesi lanmaktadır. Hatalı veri oluşumunun schematron kontrolleri ile engellenmesi Oldukça yoğun kullanılan e-beyanname ile aynı ekran formuna sahip. Kullanım kolaylığı ve kullanıcı alışkanlıkları ön plana çıkartıldı Aynı ekran üzerinden birden çok firmaya ulaşım imkanı

16 e-Defter Uygulamasında Önemli Hususlar;
Muhasebeleştirme şekli bire bir yapılmalıdır. Muhaseleştirilen fişlerle muhasebe fişi referansları koparılmamalıdır. Yevmiye madde numaralama yapılmalıdır. e-defter dosyalarının oluşacağı kataloğa yetki verilmelidir. Defterler GİB sayfasına (edefter.gov.tr) sıralı yüklenmelidir. GİB sayfasına sadece imzalı berat dosyası yüklenmelidir. Oldukça yoğun kullanılan e-beyanname ile aynı ekran formuna sahip. Kullanım kolaylığı ve kullanıcı alışkanlıkları ön plana çıkartıldı Aynı ekran üzerinden birden çok firmaya ulaşım imkanı

17 Akış Şeması; Oldukça yoğun kullanılan e-beyanname ile aynı ekran formuna sahip. Kullanım kolaylığı ve kullanıcı alışkanlıkları ön plana çıkartıldı Aynı ekran üzerinden birden çok firmaya ulaşım imkanı

18 LOGO e-Defter Uygulaması
Sistem işletmeni firma tanımında Genel Bilgiler eksiksiz doldurulmalı

19 e-Defter E-defter kullanıcısı ve kontrol tipi belirlenmeli.

20 e-Defter e-Devlet tabında e-defter kullanıcısı ve kontrol tipi belirlenmeli.

21 e-Deter Mali müşavir bilgileri tanımlanmalı

22 e-Defter Kurum tipi gerçek ise İşveren bilgileri tanımlanmalı

23 Bağlantı ayarları tabında Zaman damgası sunucu bilgileri girilmeli .

24 e-Defter Kullanıcı detaylarında Adı-Soyadı tanımlanmalı

25 e-Defter Genel muhasebe parametrelerinden; E-defter Kataloğu tanımlanmalı.

26 e-Defter Yevmiye madde numaralandırma yapılmalı

27 e-Defter Yevmiye defteri
Genel Muhasebe Ana Kayıtlar altından E-Defterler modülüne ulaşılır

28 e-Defter Yevmiye defteri
Yevmiye defteri butonuyla açılan form kaydedilir.

29 e-Defter Yevmiye defteri
Kaydın üzerinde “Dosya Oluştur” butonu yardımıyla e-defter dosyası oluşturulur.

30 e-Defter Yevmiye defteri
Oluşturulan e-defter dosyası, “Dosya İmzala” butonu ile mali mühür/e- imza ile imzalanır.

31 e-Defter Yevmiye defteri
“Berat İmzala” butonu yardımıyla Gelirler İdaresine gönderilecek imzalı berat dosyasının oluşması sağlanır.

32 Elektronik Defter Dosyası
e-Defter Elektronik Defter Dosyası Xbrl shemaları kullanılarak oluşan yevmiye dosyasına ait görüntü

33 e-Dfter Berat dosyası Xbrl shemaları kullanılarak oluşan berat dosyasına ait görüntü

34 e-Defter Yevmiye defteri
“İmzalı Berat” dosyası zip formatı ile sıkıştırılmış şekilde oluşturulur ve adresinde bulunan “e-defter uygulaması”na yüklenir.

35 e-Defter edefter.gov.tr adresinde bulunan ‘‘e-defter uygulaması’’

36 Berat Paketinin e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi ter
Belirtilen formatlara göre hazırlanmış paketler e-Defter Uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilecektir. Bunun için öncelikle e-Defter Uygulamasına giriş yapılmalıdır. e-Defter Uygulamasına tüzel kişiler mali mühür sertifikası ile gerçek kişiler nitelikli elektronik sertifika ile gireceklerdir. Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra standartlara uygun paketin Başkanlığa gönderimini gerçekleştirir. Kontrollerden geçmiş paket Başkanlığın Mali Mühür ile onaylanır. Kullanıcı Başkanlık tarafından onaylanmış paketi indirebilir. https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden e-Defter Uygulaması giriş sayfasına gidilir.

37 e-Defter

38 e-Defter “Başla” düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek “Tamam” düğmesine basılır.

39 e-Defter Kullanılacak sertifika seçilir ve “Tamam” düğmesine basılır.

40 e-Defter Sisteme giriş için “İmzala” düğmesine basılır.

41 e-Defter Mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile e-Defter Uygulamasına giriş yapıldıktan sonra uygulama ana ekranı gelecektir.

42 e-Defter Uygulama ana ekranından “Paket Yükle” menüsü seçilerek hazırlanan berat paketinin yükleme işlemi gerçekleştirilir.

43 e-Defter İstenirse birden fazla paket çoklu olarak seçilerek yükleme işlemi yapılabilir.

44 e-Defter Paket yükleme işlemi başarılı bir biçimde gerçekleşmesi halinde sistem tarafından bir işlem numarası verilir.

45 e-Defter Paketin durumu “Paket Listesi” menüsünden de takip edilebilir.

46 Yüklenen paket içerisinde bulunan berat xml dosyası sistem tarafından gerekli
kontrollerden geçirilir. Kontrolleri geçen dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığının mali mührü ile de mühürlenerek defter sahibinin erişimine sunulur. Erişime sunulan dosya söz konusu defterin geçerliliğini ispat bakımından muhafaza ve ibraz edilmek üzere e-defter kataloğunda xml dosyaları ile birlikte saklanmalıdır.

47 e-Defter

48

49 Teşekkür ederiz.


"Logo E-Defter Uygulaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları