Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Logo E-Defter Uygulaması. E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Logo E-Defter Uygulaması. E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan."— Sunum transkripti:

1 Logo E-Defter Uygulaması

2 E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan E- Defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan uygulamadır.

3 E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

4 e-Defter Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Madeni yağ lisansı sahipleri, tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal eden mükellef gruplarına e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda; zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin e-defter uygulamasına 2014 yılı içerisinde (son tarih 1 Eylül 2014) geçmeleri öngörülmüştür. Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

5 Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir. Uygulamadan kimler yararlanabilir ? e-Defter 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika ve imzaya sahip olmalıdırlar. Gerçek Kişiler GİB tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine ve Mali Mühüre sahip olmalıdırlar. Tüzel Kişiler

6 e-Dfter Genel Uygulama e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır. e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.

7 Neden e-Defter ? ÇEVRECİ, Yaklaşık 2 milyon mükellef, 1.000 sayfa kağıt tüketimi için, 6.000 ağaç kesiliyor EKONOMİK, Noter masrafları dolayısıyla 100-150 bin TL lere varan tasarruf yapma imkanı. Bir müşterimizin sadece e-defter kullanarak 50.000TL tasarruf yapmıştır. YÖNETİLEBİLİR, Saklanması kolay, depolama, arşivleme gibi maliyetleri ortadan kaldırılmaktadır.

8 E-Defter yapısı nedir? Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için elektronik imza, tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.

9 E-Defterin formatı ve Teknik Yöntemleri Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir. XBRL hem e-defter uygulamalarında hem de finansal raporlamalarda geniş bir esnekliğe sahip XML ailesine mensup bir dildir. Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır.

10 E-Defterin Bilgileri

11

12 Yazılım Uyumluluk Onayı

13 Yazılım Uyumluluk Onayı (Temmuz 2012)

14 E-Defter uygulamasını kullanabilmek için; Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmalı Gerçek kişilerin elektronik sertifika (e-imza), tüzel kişilerin ise mali mühür temin edilmeli Mali Mühür veya Elektronik Sertifika, e-defter uygulamasının kullanılacağı, beyan edileceği bilgisayarda yüklenmeli Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zama n_damgasi_istemci_yazilimi.jsp Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli. (http://www.java.com/tr/download/)http://www.java.com/tr/download/ Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

15 Logo e-Defter Uygulaması ile; Aylık olarak e-defterlerin xml formatında oluşturulması sağlanır. e-Defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtların otomatik tespit edilmesi ve raporlanması sağlanır e-defter dosyaları ile birlikte, defterlerin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş berat dosyasının oluşturulması sağlanır. Oluşan xml dosyaların içeriğinin kontrol amaçlı görüntülenebilmesine olanak sağMaximum 200 MB ‘lık birden fazla dosyanın aynı anda oluşması ve paketlenmesi lanmaktadır. Hatalı veri oluşumunun schematron kontrolleri ile engellenmesi

16 e-Defter Uygulamasında Önemli Hususlar; Muhasebeleştirme şekli bire bir yapılmalıdır. Muhaseleştirilen fişlerle muhasebe fişi referansları koparılmamalıdır. Yevmiye madde numaralama yapılmalıdır. e-defter dosyalarının oluşacağı kataloğa yetki verilmelidir. Defterler GİB sayfasına (edefter.gov.tr) sıralı yüklenmelidir. GİB sayfasına sadece imzalı berat dosyası yüklenmelidir.

17 Akış Şeması;

18 Sistem işletmeni firma tanımında Genel Bilgiler eksiksiz doldurulmalı e-Defter LOGO e-Defter Uygulaması

19 E-defter kullanıcısı ve kontrol tipi belirlenmeli. e-Defter

20 e-Devlet tabında e-defter kullanıcısı ve kontrol tipi belirlenmeli. e-Defter

21 Mali müşavir bilgileri tanımlanmalı e-Deter

22 Kurum tipi gerçek ise İşveren bilgileri tanımlanmalı e-Defter

23 Bağlantı ayarları tabında Zaman damgası sunucu bilgileri girilmeli.

24 Kullanıcı detaylarında Adı-Soyadı tanımlanmalı e-Defter

25 Genel muhasebe parametrelerinden; E-defter Kataloğu tanımlanmalı. e-Defter

26 Yevmiye madde numaralandırma yapılmalı e-Defter

27 Genel Muhasebe Ana Kayıtlar altından E-Defterler modülüne ulaşılır e-Defter Yevmiye defteri

28 Yevmiye defteri butonuyla açılan form kaydedilir. e-Defter Yevmiye defteri

29 Kaydın üzerinde “Dosya Oluştur” butonu yardımıyla e-defter dosyası oluşturulur. Yevmiye defteri e-Defter

30 Oluşturulan e-defter dosyası, “Dosya İmzala” butonu ile mali mühür/e- imza ile imzalanır. Yevmiye defteri e-Defter

31 “ Berat İmzala” butonu yardımıyla Gelirler İdaresine gönderilecek imzalı berat dosyasının oluşması sağlanır. Yevmiye defteri e-Defter

32 Xbrl shemaları kullanılarak oluşan yevmiye dosyasına ait görünt ü e-Defter Elektronik Defter Dosyası

33 Xbrl shemaları kullanılarak oluşan berat dosyasına ait görüntü Berat dosyası e-Dfter

34 “İmzalı Berat” dosyası zip formatı ile sıkıştırılmış şekilde oluşturulur ve www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-defter uygulaması”na yüklenir. www.edefter.gov.tr Yevmiye defteri e-Defter

35 edefter.gov.tr adresinde bulunan ‘‘e-defter uygulaması’’ e-Defter

36 Belirtilen formatlara göre hazırlanmış paketler e-Defter Uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilecektir. Bunun için öncelikle e-Defter Uygulamasına giriş yapılmalıdır. e-Defter Uygulamasına tüzel kişiler mali mühür sertifikası ile gerçek kişiler nitelikli elektronik sertifika ile gireceklerdir. Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra standartlara uygun paketin Başkanlığa gönderimini gerçekleştirir. Kontrollerden geçmiş paket Başkanlığın Mali Mühür ile onaylanır. Kullanıcı Başkanlık tarafından onaylanmış paketi indirebilir. https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden e-Defter Uygulaması giriş sayfasına gidilir. Berat Paketinin e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi ter

37 e-Defter

38 “Başla” düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek “Tamam” düğmesine basılır.

39 e-Defter Kullanılacak sertifika seçilir ve “Tamam” düğmesine basılır.

40 e-Defter Sisteme giriş için “İmzala” düğmesine basılır.

41 e-Defter Mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile e-Defter Uygulamasına giriş yapıldıktan sonra uygulama ana ekranı gelecektir.

42 e-Defter Uygulama ana ekranından “Paket Yükle” menüsü seçilerek hazırlanan berat paketinin yükleme işlemi gerçekleştirilir.

43 e-Defter İstenirse birden fazla paket çoklu olarak seçilerek yükleme işlemi yapılabilir.

44 e-Defter Paket yükleme işlemi başarılı bir biçimde gerçekleşmesi halinde sistem tarafından bir işlem numarası verilir.

45 e-Defter Paketin durumu “Paket Listesi” menüsünden de takip edilebilir.

46 Yüklenen paket içerisinde bulunan berat xml dosyası sistem tarafından gerekli kontrollerden geçirilir. Kontrolleri geçen dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığının mali mührü ile de mühürlenerek defter sahibinin erişimine sunulur. Erişime sunulan dosya söz konusu defterin geçerliliğini ispat bakımından muhafaza ve ibraz edilmek üzere e-defter kataloğunda xml dosyaları ile birlikte saklanmalıdır.

47 e-Defter

48

49 Teşekkür ederiz.


"Logo E-Defter Uygulaması. E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları