Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AST409 Astronomide Sayısal Çözümleme II. Python’da Matrisler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AST409 Astronomide Sayısal Çözümleme II. Python’da Matrisler."— Sunum transkripti:

1 AST409 Astronomide Sayısal Çözümleme II. Python’da Matrisler

2 Python’da Yardım Alma Seçenekleri Start  Programs  Python 2.7.5  Python Manuals IDLE  Help! (F1) www.python.org/help/ Python Kullanım Kılavuzu Erdem Kalyoncu’unun “Sıfırdan Python öğreniyorum dersleri”  Youtube http://docs.python.org/2/download.html Komut satırında yardım isteme >>> help Type help() for interactive help, or help(object) for help about object.

3 Python’da Dizi Değişkenler (Arrays) array modülü: array.typecode

4 array modülü metodları array.array(typecode,iterable): Dizi değişkeni oluşturmak için kullanılır. array.append(x): Dizi değişkene x değerini ekler array.itemsize: Dizi değişkenin hafızada ne kadar yer kapladığını verir. array.count(x): Dizi değişken içerisinde x’in kaç kere geçtiğini bulur. array.extend(iterable): Dizi değişkenin sonuna birden fazla değer eklemek için kullanılır. array.index(x): x değerinin dizi değişken içerisindeki ilk indeksini bulur. array.insert(i,x): Dizi değişkende i. indekse x değerini yerleştirir. array.pop(i): Dizi değişkenin i. indeksindeki değeri çıkarıp ekrana yazar. array.remove(x): Dizi değişken içerisindeki ilk x değerini siler. array.reverse: Dizi değişkeni ters çevirir. array.typecode: Dizi değişkenin türünü verir

5 Numpy modülü dizi değişken oluşturma fonksiyonları array(object[, dtype, copy, order, subok, ndmin]): Dizi değişkeni oluşturmak için kullanılır. empty(shape[, dtype, order]): Boş bir dizi değişken oluşturur. identity(n[, dtype]): nxn boyutlu bir birim matris oluşturur ones(shape[, dtype, order]): Sadece 1’lerden oluşan bir dizi değişken oluşturur zeros(shape[, dtype, order]): Sadece 0’lardan oluşan bir dizi değişken oluşturur arange([start,] stop[, step,][, dtype]): Verilen aralık içerisinde birbirinden eşit uzaklıkta sayılardan bir dizi değişken oluşturmak için kullanılır. linspace(start, stop[, num, endpoint, retstep]): Belirli bir aralık dahilindeki sayılardan bir dizi değişken oluşturur. logspace(start, stop[, num, endpoint, base]): linspace’in yaptığı işi herhangi bir tabanda (base) logaritmik olarak yapar. diag(v[, k]): Bir dizi değişkenin elemanlarından oluşan bir diyagonal matris oluşturur. tril(m[, k]): Dizi değişkenin diyagonalinin altında kalan üçgenini verirken, üstünde kalanı 0 yapar. triu(m[, k]): Dizi değişkenin diyagonalinin üstünde kalan üçgenini verirken, altında kalanı 0 yapar.

6 Numpy modülü dizi değişken manipülasyon fonksiyonları copy(dst, src[, casting, where, preservena]): Bir dizi değişkeni diğerine kopyalar reshape(a, newshape[, order]): Bir dizi değişkenin boyutlarını değiştirmek için kullanılır. swapaxes(a, axis1, axis2): Bir dizi değişkenin eksenlerinin yerini değiştirmek için kullanılır. transpose(a[, axes]): Verilen değişkenin transpozunu alır. delete(arr, obj[, axis]): Bir dizi değişkenden satır, ya da sütun silmek için kullanılır. insert(arr, obj, values[, axis]): Dizi değişkene satır ya da sütun eklemek için kullanılır. append(arr, values[, axis]): Dizi değişkenin sonuna satır (ya da sütun) eklemek için kullanılır. fliplr(m): Bir dizi değişkeni soldan sağa ters yüz etmek için kullanılır. flipud(m): Bir dizi değişkeni üstten alta ters yüz etmek için kullanılır. rot90(m[, k]): Bir dizi değişkeni saat yönünün tersine 90 derece döndürmek için kullanılır. unique(ar[, return_index, return_inverse]): Bir dizi değişkendeki tüm elemanlardan sadece birer tanesinden yeni bir dizi değişken oluşturur.

7 Numpy modülünde dizi değişkenlerle işlemler Basit İşlemler Toplama / çıkarma: a + (veya) - b Çarpma / bölme: a * (veya) / b (Karşılıklı elemanları çarpma ya da bölme!) Skalerle çarpma / bölme: a * (veya) / c Lineer Cebir dot(a,b): İki matrisi birbiriyle çarpar. (Matris çarpması!) linalg.inv(a): Bir matrisin çarpmaya göre tersini alır. linalg.det(a): Bir matrisin determinantını hesaplar. linalg.solve(a,b): Katsayılar matrisi a, sonuç vektörü b olan bir denklem sistemini çözer ve sonucunu bir vektöre (yeni bir dizi değişkene) yazar.

8 Kaynaklar http://www.numpy.org/: Numpy internet sitesi http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/: Numpy referans kataloğu http://wiki.scipy.org/Tentative_NumPy_Tutorial: Numpy tutorial Python Kullanım Kılavuzu, Guido van Rossum, 2003


"AST409 Astronomide Sayısal Çözümleme II. Python’da Matrisler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları