Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar"— Sunum transkripti:

1 Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar
Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance public class Test { // çalışır İnsan insan = new Çiçekçi(); // çalışmaz Çiçekçi buket = new İnsan(); }

2 JVM

3 NTP’nin anahtar kavramları
Soyutlama/Abstraction Sadece gerekenleri alma Kompozisyon-birleştirme/Composition Parçalardan bütünü inşa etme Ayırma/Separation Ne ve nasıl sorularının cevabını ayırma Genelleme/Generalization Ortak yönleri bulma

4 Soyutlama/Abstraction
“Gerçek dünyadaki herhangi bir şeyin sadece kullanılacak kısımlarına indirgenmesi ve basitleştirilmesi” Kapsülleme/Encapsulation

5 İyi bir soyutlamanın özellikleri
Uygun şekilde isimlendirme Mantıklı olma – özellik ve davranışlardan ilişkili ve anlamlı olanları alma Netlik/Accurate – özellik ve davranışların modellenen elemanla tam olarak uyuşması Minimum tutma/Minimal – fazladan herhangi bir şey bulunmaması Tamlık- gerekli bütün özellik ve davranışları kapsama Tutarlılık – İşlemlerin birbiriyle, isimleriyle, parametreleriyle, dışarıya aktardığı değerlerle ve istenilen davranışla tutarlı olması Ayrık/Decoupled – Farklı soyutlamların biribirine bağımlı olmaması

6 Sınıflar “A class is a blueprint, or prototype, that defines the variables and the methods common to all objects of a certain kind." - Java Tutorial “Bir sınıf belirli bir nesne türü için ortak olan özellik ve davranışların tanımlandığı bir kalıp veya prototiptir ” Java’da her şey bir sınıf içerisinde tanımlanır

7 Sınıflar Sınıflar Application Program Interface (API) veya programcının tanımladığı veri yapıları ile tanımlanır Standart Java API sınıfları paketler(packages) içinde düzenlenmiştir: java.lang java.util ...

8 Sınıflar Her bir sınıf için yalnız bir dosya bulunur ve uzantısı .class olur Başlangıç için her bir sınıf için bir .java uzantılı dosya oluşturmak uygundur

9 Bir Java sınıfının anatomisi
Package Import(s) Comments(açıklamalar) Declaration(bildirim) Fields(alanlar) Constructors(yapıcılar) Methods(metotlar)

10 Metotlar Bir metot isimlendirilmiş bir dizi komutlardan oluşur ve bir nesnenin istediğiniz bir işlemi yapmak için gerçekleştirmesi gereken faaliyettir. Metotların bir imzası/signature vardır:Bu imza bir isim ve sıfır veya daha fazla sayıda parametreden oluşur Metotlar geri döndürdükleri bir veri yapısı tanımlarlar(primitive veya object veya void)

11 Metotlar Genelde mümkün olduğunca kısa tutulur
Yapıcılar/Constructors – nesnenin ilk oluşum durumunda lacağı değerleri belirleyen metottur. Yapıcılar ve diğer metotlar aşırı yüklenebilir. over-loaded Yapıcılar ve diğer metotlar erişim özelliği belirtebili(accessibility modifiers)

12 Yapıcılar Yapıcılar sınıfa ait yeni nesneler sınıf tanımındaki kalıp kullanılarak üretilirken başvurulan mekanizmalardır. Yapıcının amacı yeni nesneye ilk değerlerini atamaktır. Yapıcılar metotlara benzer ancak Her zaman isimleri sınıf ismiyle aynı olmak zorundadır Hiçbir zaman dışarıya bir değer döndürmezler

13 Yapıcılar Bir yapıcı metot çağırmak için new işlemi kullanılır ve gerekli parametreler verilir. Her sınıf varsayılan bir yapıcıya sahiptir: public ClassName() {} bu yapıcının parametresi yoktur ve herhangi bir ilk değer atamaz.

14 Yapıcılar Eğer siz bir tane tanımlamazsanız, Java sizin için parametresi olmayan varsayılan bir yapıcıyı otomatik olarak oluşturur. Eğer siz parametreli veya parametresiz bir yapıcı metot yazarsanız, Java sizin ne yaptığınızın farkında olduğunuzu varsayarak herhangi bir yapıcıyı tanımlamaz.

15 Yapıcılar: Başucu kuralları
Hatırlatma: Bir yapıcının amacı yeni üretilmiş bir nesneyi bilinen bir ilk duruma getirmektir. Yapıcılar çok fazla işlem yapmamalıdır Nesneye ilk değer atama işlemi ile nesnenin davranışlarını kesinlikle birbirinden ayırmak gerekir.

16 Nesneler “Bir nesne değişkenler ve ilişkili metotlar yazılım paketidir. “- Java Tutorial Her şey ya temel bir veri yapısı ya da bir nesnedir. Nesneler: Gerçek dünyadaki fiziksel elemanların modeli (Öğrenci gibi) veya Soyut elemanlar olabilir (Dersler, Seçimler, Finansalİşlemler gibi)

17 Nesneler Java’da temel bir veri bildirimi yapımasıyla bellekte o veri için uygun yer ayırılır Ancak bir nesne bildirimi yapılınca bellekte o nesneye (veya o nesneden türetilen bir tipe) erişimi sağlayacak referansa (reference) değişkeni için yer ayırılır.

18 Nesneler Nesneyi tutacak değişken bildirimi yapmakla nesne üretilmiş olmaz. Nesne örneği için bellekte yer ayırılması dinamik olarak new operatorü kullanılarak gerçekleşir. Nesne tipleri istenilen şekilde oluşturulur.

19 Değişken(Alanlar) / Variable (Fields)
Yerel Değişkenler/Local Variables Bir metot veya küçük bir blok kodu içerisinde bildirimi yapılan ve sadece o alanda kullanılan değişkenlerdir. Örnek/nesne değişkeni/Instance variables İyi bir Java sınıfında hemen hemen bütün değişkenlerin örnek veya yerel değişken olması gerekir. Her nesne(instance) alanların kendine ait bir kopyasına sahiptir.

20 Değişken(Alanlar) Sınıf değişkenleri/Class variables
Bir alan adı veya değişkeni static anahtar kelimesiyle nitelenirse bu değişken bir sınıf değişkeni olur: Bu sınıftan kaç tane nesne üretilirse üretilsin bu tür değişkenlerden sadece bir tanesi için yer ayırılır. Bütün nesneler bu sınıf değişkenini paylaşırlar.

21 Sınıf Değişkenlerini Kullanma
Java’da sınıf değişkeni bildirimi yapmak için iki iyi sebep vardır: static final bir sabit olarak kullanmak private static değişken olarak nesneler arasında bilgi paylaşımı sağlayan özel bilgi elemanı olarak kullanmak

22 Problem Tanımı – CS Student
Kayıt modeli: Öğrenci isimlerinin komut satırından girilmesine izin verilecek Öğrenci ikilileri lab için eşlenecek. Tek sayıda öğrenci olması durumunda bir kişi eşsiz kalacak. Öğrenciler ve varsa labdaki arkadaşı kayıt sırsının tersi olacak şekilde listelenecek

23 Sınıflar, Alanlar, Metotlar ve Nesneler

24 Erişim Bir Java sınıfı yazılırken, programcı metotlara ve değişkenlere dışarıdan nesnelerin ne şekilde müdahale edebileceğini kontrol etmek için bazı erişim niteleyicileri belirtebilir. C++’dan farklı olarak, her bir metot veya alan için ayrı erişim niteleyicisi kullanılabilir.

25 Erişim public private Bütün dış nesneler public metotları çağırabilir.
Bütün dış nesneler public alanları değiştirebilir. private Metotlar sadece o sınıf içindeki metotlar tarafından çağırılabilir- alt sınıflar da bunları kullanamaz. Alanlar sadece o sınıf içindeki metotlar tarafından kullanılabilir- alt sınıflar da bunları kullanamaz.

26 Erişim protected "Package erişim”
Metotlar sadece o sınıf içindeki metotlar ve alt sınıf metotları tarafından çağırılabilir. Alanlar sadece o sınıf içindeki metotlar ve alt sınıf metotları tarafından kullanılabilir. "Package erişim” Başka bir erişim niteleyicisi kullanılmazsa varsayılan niteleyicidir: Aynı paket içerisinde bulunan sınıflara ait nesneler bu metotları çağırabilir. Aynı paket içerisinde bulunan sınıflara ait nesneler bu alanları kullanabilir.

27 Kompozisyon/Birleştirme
Bu modeldeki hemen hemen bütün nesneler ya diğer nesnelerden oluşmuştur, ya diğer nesneler hakkında bilgi sahibidir, ya da diğer nesneler ile birlikte çalışır. ”Java Design" Peter Coad and Mark Mayfield, Prentice Hall, 1996 has-A ilişkisini tanımlar


"Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları