Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STANDART DOSYA PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STANDART DOSYA PLANI"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STANDART DOSYA PLANI

2 DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE STANDARTLAŞMA
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ HEDEFİ, ÜSTLENMİŞ OLDUKLARI GÖREV VE FONKSİYONLARI EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEK VERİMLİ BİR ÇALIŞMA DÜZENİNİ OLUŞTURMAK VE BU SAYEDE BAŞARILI OLMAKTIR. BUNUN SAĞLANABİLMESİ ETKİLİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İLE MÜMKÜNDÜR. ETKİLİ BİR YÖNETİMİN SAĞLANABİLMESİNDE İSE, EVRAK, DOSYA VE ARŞİV GİBİ HİZMETLER EN ÖNEMLİ UNSURLARI OLUŞTURMAKTADIR.

3 GEREK ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BİLGİNİN ZAMANINDA TEMİNİ, GEREKSE TOPLUMUN BİLGİ EDİNME HAKKI DOĞRULTUSUNDA TALEP EDEBİLECEĞİ HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGEYE ANINDA ERİŞİMİ VE PAYLAŞIMI; BİLGİNİN KAYITLI BULUNDUĞU ORTAMLARIN TEŞEKKÜLÜ SAFHASINDA DİSİPLİN ALTINA ALINMASI İLE MÜMKÜNDÜR. BU İSE, KURALLARI ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR DOSYALAMA SİSTEMİNİN UYGULANMASI İLE SAĞLANABİLECEKTİR.

4 AYNI KONUDAKİ BELGELERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA AYNI NUMARALARLA KODLANMASI SAĞLANMIŞ OLACAKTIR. STANDART DOSYA NUMARALARI BÜTÜN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA AYNI KONUYU İFADE EDECEĞİNDEN, ARANILAN BİLGİ VE BELGEYE KOLAY, DOĞRU VE HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞILABİLECEKTİR.

5 KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA DÜZENLİ, SÜRATLİ, ETKİLİ VE VERİMLİ BİR EVRAK, DOSYA VE HABERLEŞME SİSTEMİNİN KURULMASINDA BÜTÜNLÜK VE KOLAYLIK SAĞLAYACAKTIR. KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA EVRAK VE YAZIŞMALARIN OTOMASYONU VE BİLGİ AĞLARININ OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARINA ALT YAPI OLUŞTURACAKTIR.

6 KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI EVRAK AKIŞI VE BİLGİ ALIŞVERİŞİNİN DÜZENLİ VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI KOLAYLAŞTIRACAK VE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAKTIR. KURUMLARIN YAZIŞMA VE DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN STANDARTLAŞMASI, ARŞİVLERDE TOPLANAN BELGELERİN DÜZENİNİ DE OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK, BELGELERİN ARŞİVLERDE AYIKLANMASI, TASNİFİ, YERLEŞİMİ VE HİZMETE SUNULMASINDA BÜYÜK KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAKTIR.

7 KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI EVRAK VE İŞ TAKİBİ KOLAYLAŞACAKTIR
KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI EVRAK VE İŞ TAKİBİ KOLAYLAŞACAKTIR.ARANAN BELGE VEYA BİLGİ, AYNI NUMARAYI TAŞIYAN BELGELER ARASINDA DAHA KISA BİR SÜREDE KOLAYCA BULUNABİLECEKTİR.

8 STANDART DOSYA PLANI DOSYA, AYNI KONUYU İHTİVA EDEN YAZILAR GRUBUDUR.
TÜMLEŞİK DOSYA,HER BİR İŞLEM İÇİN AÇILAN VE İŞLEMLE İLGİLİ TÜM BELGELERİN BİR ARADA TUTULDUĞU DOSYAYI İFADE EDER.TÜMLEŞİK DOSYALAR BİR İŞLEM, KİŞİ YA DA PROJE İLE İLGİLİ OLABİLİR(PERSONEL DOSYALARI, DAVA DOSYALARI, PROJE DOSYALARI VB.).

9 DOSYA PLANI, KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ VE İŞLEMLERİ SONUCUNDA TEŞEKKÜL EDEN BELGELERİN, SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE DOSYALANMASINI SAĞLAMAK ÜZERE ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KONU VE KONU NUMARALARI ENVANTERİDİR. Bu dosya planI, 2002 tarİhİndE Devlet ArŞİvlerİ Genel Müdürlüğü koordİnesİnde baŞlatIlan "Standart Dosya PlanI" projesİnİn sonucunda hazIrlanarak, 2005/7 sayIlI BaŞbakanlIk Genelgesİ İle uygulamaya konulmuş olup, zaman İÇİnde kurum ve kuruluŞlarIn görüş ve önerİlerİ doğrultusunda yenİlenmesİne İhtİyaÇ duyulmuştur.

10 STANDART DOSYA PLANI ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTA OLUP, VE SAYISAL ARALIĞINDA ELE ALINAN BÖLÜMLER, KURUM VE KURULUŞLARIN ÖZELLİKLE YARDIMCI HİZMET, DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, SAYISAL ARALIĞINDA ELE ALINAN BÖLÜMLER İSE, ANA HİZMET BİRİMLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN "STANDART DOSYA PLANI" HAZIRLAMAKLA GÖREVLİ BİRİMLERİ (STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ) VE DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MÜŞTEREK HAZIRLANMIŞTIR.

11 KURUMLARIN TEŞKİLAT KANUNLARINDA "ANA HİZMET BİRİMİ" OLARAK ADLANDIRILAN BİRİMLERE AİT FAALİYETLER VE BU FAALİYETLERLE İLGİLİ AÇILMASI GEREKEN DOSYALAR SAYISAL ARALIĞINDA; YARDIMCI HİZMET, DANIŞMA VE DENETİM BİRİMİ OLARAK NİTELENDİRİLEN BİRİMLER(TEFTİŞ, HUKUK, PERSONEL, EĞİTİM, İDARİ İŞLER, MALİ İŞLER VB.) İLE HER KURUM VE KURULUŞTA BENZERİ HİZMET YÜRÜTEN BİRİMLERE(DIŞ İLİŞKİLER,BİLGİ İŞLEM VB.)AİT FAALİYETLER VE BU FAALİYETLERLE İLGİLİ AÇILMASI GEREKEN DOSYALAR SAYISAL ARALIĞINDA NUMARALANDIRILMIŞTIR.

12 HER BİRİMDE VAR OLMASI MUHTEMEL DOSYALAR (MEVZUAT, FAALİYET RAPORLARI, İSTATİSTİKLER VB.) İÇİN SAYISAL ARALIĞI KULLANILMIŞTIR. Kurum ve kuruluşlarIn ana hİzmet faalİyetİ konumunda olmasIna rağmen veya sayIsal aralIğInda tanImlanmIş konulara, ana hİzmet faalİyetlerİ İçİn hazIrlanan Planlarda ( sayIsal aralIğInda) yer verİlmemİş; bu faalİyet konularI İçİn veya sayIsal aralIğInIn kullanImI önerİlmİştİr.

13 BÖYLE BİR BÖLÜNME İLE, AYNI KONUYA AİT BELGELERİN AYNI "AD" VE "NUMARA" İLE AÇILACAK DOSYALARDA TOPLANMASI AMAÇLANMIŞ, BÖYLECE KURUM İÇİ BİRLİKTELİK SAĞLAMANIN YANINDA,ÖZELLİKLE YARDIMCI HİZMET, DANIŞMA VE DENETİM KONULARINDA TÜM KURUM VE KURULUŞLARDA BİRLİKTELİK SAĞLANMASI HEDEFLENMİŞTİR.PLANDA FAALİYETİN ADI ALTINDA ANA KONULAR; ANA KONUYLA İLGİLİ TALİ KONULAR VE TALİ KONULARLA İLGİLİ DAHA ALT KONULAR BİRBİRLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ DİKKATE ALINARAK, HİYERARŞİK BİR BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE BİR ARAYA GETİRİLMİŞ VE NUMARALANDIRILMIŞTIR. PLANDA ANA KONULAR İÇİN ‘’000’’ SAYISAL, BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ALT KONULAR İÇİN ‘’00’’ SAYISAL KARAKTER KULLANILMIŞTIR. ÖRNEĞİN;

14

15 Bu yapIlanma, yIl İçerİsİnde herhangİ bir faalİyet İle İlgİlİ az sayIda belge teşekkül etmesİ durumunda ana konu adI altInda dosya açIlmasInI ve belgelerİn bu dosyada toplanmaSInI; faalİyetle İlgİlİ yoğun belge teşekkül etmesİ halİnde İse, alt konu başlIklarI kullanIlmak suretİyle dosya aÇIlmasInI öngörmektedİr.

16 SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ WEB SAYFASINDA ŞU ANDA OLDUĞU ŞEKLİYLE DOSYA PLANINDA YER ALAN KONU NUMARALARI, HAZIRLANAN YAZININ SAYI BÖLÜMÜNE, HABERLEŞME KODUNDAN HEMEN SONRA (-) İŞARETİ KONULARAK YAZILACAKTIR DENMEKTEDİR. ÖRNEK; SAYI:B.02.0.ARV A B C A:HABERLEŞME KODU, B:DOSYA NUMARASI, C:EVRAK KAYIT NUMARASI.

17 HABERLEŞME KODU, YAZININ HAZIRLANDIĞI KURUM VE KURULUŞUN EN ALT BİRİMİNE KADAR BELİRLENDİĞİ KODLAMA OLUP, 1991/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ İLE KULLANILMASI MECBURİ KILINMIŞ ANCAK SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ TARİHLİ VE B.10.0.SGB /805.02/6838 SAYILI YAZISI İLE REVİZE EDİLMİŞTİR.

18 TEŞKİLAT YAPILARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE PARALEL OLARAK SÜREKLİ DEĞİŞMEKTE OLDUĞUNDAN KURUMLARIN TEŞKİLAT BİLGİSİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TANIMLANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE BAŞBAKANLIK DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANI’NDA HABERLEŞME KODLARININ YERİNE KULLANILMAK ÜZERE 8 HANELİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI ÜRETİLMİŞ OLUP KODLAR (http://dtvt.basbakanlik.gov.tr) ADRESİNDEN YADA STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ (www.sgb.saglik.gov.tr) ADRESİNDEKİ WEB UYGULAMALARI BÖLÜMÜNDEN ULAŞILABİLMEKTEDİR.

19 SAYI ALANI 01/01/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN YAZIŞMALARDA AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTEKİ GİBİ KULLANILACAKTIR.
SAYI: /……(EVRAK KAYIT NO) DOSYA NUMARASI, YAZININ KONUSUNU İFADE ETTİĞİ GİBİ, İŞLEMİ BİTEN YAZININ AİT OLDUĞU DOSYAYI VEYA HANGİ DOSYAYA KONULACAĞINI GÖSTERMEKTEDİR. BU PLAN İLE, YAZILARIN "SAYI" BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN İKİNCİ UNSUR YANİ "DOSYA NUMARASI" UYGULAMASI DA SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.

20 SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ 22. 11
SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ TARİHLİ VE B.10.0.SGB /805.02/6838 SAYILI YAZISI İLE REVİZE EDİLEN VE YENİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI OLARAK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNE TANIMLANAN KODLAR İSE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİM KİMLİK KODU: ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİM KİMLİK KODU:

21 HALK SAĞLIĞI VE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ BİRİM KİMLİK KODU: ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİM KİMLİK KODU: ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİM KİMLİK KODU: YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİM KİMLİK KODU:

22 RESMİ YAZILARIN ’’İLGİ’’ BÖLÜMÜ, İLGİ TUTULAN RESMİ YAZININ ANTET BÖLÜMÜNDE YER ALAN İDARE BİRİMİNİN ADINI AÇIKÇA YAZDIKTAN SONRA YAZININ TARİH VE SAYISININ BELİRTİLMESİ İLE OLUŞTURULACAKTIR.ÖRNEK; İLGİ: TARİHLİ VE B.10.4.İSM SAYILI YAZI YERİNE İLGİ:ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHLİ VE /126 SAYILI YAZISI

23

24 DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
Ana hİzmet, yardImcI hİzmet, danIşma ve denetİm faalİyetlerİne İlİşkİn dosya konularInIn İlgİlİ bulunduğu faalİyetİn altInda yer almasI, bu faalİyetlere aİt alanlarIn sadece o hİzmetİ yürüten bİrİmİn kullanImIna açIk olduğu anlamIna gelmemelİdİr. Bİrİmler, aslİ faalİyetlerİnİn yer aldIğI bölümlerİn dIşIndakİ dosya konularI İle de dosya açabİleceklerİnİ unutmamalIdIr.

25 Dosya PlanlarInIn ve sayIsal aralIğInda tanImlanan dosya konularI tüm kurum ve kuruluşlarda aynI; ana hİzmet faalİyetlerİne İlİşkİn sayIsal aralIğInda yer alan konularIn İse, kurum ve kuruluşlarda farklI tanImlamalarI İçerdİğİ unutulmamalIdIr.Kurum dIşIndan gelen bİr yazIda sayIsal aralIğInda tanImlanmIş bİr dosya numarasInIn, o kurumun ana faalİyetİNİ İhtİva eden bİr konu olduğu bİlİnmelİ; bu dosya numarasI cevabİ yazIlarda referans olarak alInmamalIdIr.

26 HazIrlanan yazInIn dosya numarasInIn tespİtİnde, nerede dosyalanmasI gerektİğİ düşüncesİnden hareketle dosya numarasI belİrlenmelİ; bu yaklaşIm, aynI mahİyettekİ tüm belgeler İçİn de uygulanmalIdIr. Dosya numarasInIn tespİtİnde, kurum İçİ veya kurum dIşIndan gelen yazIlardakİ dosya numaralarI belİrleyİcİ olmamalIdIr.

27 Her faalİyet gurubunun İlk dosyasI konumunda bulunan ve üç karakter rakam İle kodlanan dosyalar, o faalİyet grubuna aİt konu lİstesİnden herhangİ bİrİ veya bİrkaçIna İlİşkİn yapIlan yazIşmalarIn kendİ konu numaralarI İle dosya açIlma yoğunluğuna erİşmedİğİ durumlarda dosyalanabİlmesİne İmkan sağlamak amacIyla tanImlanmIştIr. Örneğİn, yIl İçerİsİnde “Personel İşlerİ” ne aİt konularda az sayIda yazIşma teşekkül etmesİ durumunda “900 Personel İşlerİ” kodu İle açIlacak bİr dosyada bu belgelerİn toplanmasI gerekmektedİr. “900 Personel İşlerİ” adlI bİr dosya, sayIsal aralIğInda personel konusu İle İlgİlİ belgelerİ barIndIrdIğInI İfade etmektedİr.

28 Her faalİyet grubunun son dosyasI konumunda bulunan ve sonu “9” İle bİten üç karakter rakam kodla tanImlanmIş “Dİğer” adlI dosyalar, o faalİyet grubunun bİr parçasI olmasIna rağmen, faalİyet grubunda sayIlan konulardan herhangİ bİrİnİ İlgİlendİrmeyen (faalİyet grubundakİ herhangİ bİr dosya İle İlİşkİlendİrİlemeyecek) yazIlarIn kodlanmasInda ve dosyalanmasInda kullanIlmak üzere tanImlanmIştIr.

29 Faalİyet gruplarInda ele alInan ana konularIn 1
Faalİyet gruplarInda ele alInan ana konularIn 1. alt bölünmelerİNİN sonunda “99 Dİğer” adI İle kodlanan dosyalar İse, kendİnden öncekİ alt konularIn hİç bİrİnİ İlgİlendİrmeyen ancak ana konunun bİr alt konusu durumundakİ yazIlarIn dosyalanmasI İçİn kullanIlacaktIr. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler İçİn de aynI usulde uygulanacaktIr. Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerİn sonunda “99 Dİğer” adIyla dosya tanImlamasI yapIlmamIştIr. Bu bölünmeler İçİn de İhtİyaç halİnde "99 Dİğer" adIyla dosya açIlabİlecektİr.

30 Dosya planInda "Dİğer" adI İle İfade edİlen dosya numaralarI kullanIlarak açIlan dosyalar yIl sonunda bİrİmlerİnce İncelenİp, yoğun yazIşma sebebİyle plana eklenmesİ zorunlu görülen konular belİrlenecek ve kurumun dosya planIndan sorumlu bİrİmlere bİldİrİlecektİr.

31 HazIrlanan yazIlara dosya numarasI tespİtİnde, dosya konusunun alt ayrImlarI yapIlmIş İse, yazInIn konusunu İfade eden alt ayrIm kodlarI kullanIlacaktIr. Alt ayrImların genelİ konumundakİ dosya konusu yazIşmalarda kullanIlmayacaktIr. Bu gİbİ durumlarda alt ayrImlarIn genelİ durumundakİ konular yalnIzca dosya numarasI olarak kullanIlabİlecektİr.

32 AynI dosya numarasInI taşIyan belgelerİn yoğunluğundan dolayI erİşİmİn daha etkİn sağlanabİlmesİ amacIyla dosya planInda herhangİ bİr İstİsna getİrİlmemİş İse, coğrafİk, alfabetİk veya kronolojİk dosyalama yapIlabİlecektİr.

33 Dosya planInda İstİsna getİrİlen ayIrImlara İlİşkİn kullanIlacak kIsaltmalar planIn "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verİlmİştİr. Bu ayIrImlarIn gerektİrdİğİ durumlarda "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verİlen kIsaltmalar veya kodlar, dosya numarasIna, “/” İşaretİnİn ardIndan yansItIlacak; gerektİğİ durumlarda da ayrI dosyalar açIlmasI sağlanacaktIr.

34 Kurumca özel önem arz eden tanImlamalar (özel kodlar), aynI konulu belge ve dosyalarIn bİrbİrİnden ayrIlmasInI sağlamak amacIyla köşelİ parantez "[ ]“ İçİnde kullanIlabİlecektİr. Köşelİ parantez, kuruma özel kodlamalarIn belİrlendİğİ bİr alanI İfade etmektedİr. Köşelİ parantez İçerİsİnde bİrden fazla tanImlama ve kodlamanIn yapIlması gerektİğİ durumlarda, her farklI kod “;” (noktalI vİrgül) İşaretİ İle bİrbİrİnden ayrIlacaktIr.

35 Örnekler; /69 : Talep ve Şİkayetler (Bayburt) /DE: Ülkelerle İşbİrlİği (Almanya) [54/351]: 54/351 sayIlI Yönetİm Kurulu KararI [2004/13]: 2004/13 no’lu İdarİ dava dosyasI [C-46] : C-46 Sİcİl NumaralI Selvet Saraç’In Yurt İçİ Görevlendİrmesİ [TBAG-719]: TBAG-719 no’lu Tübİtak Projesİ (İzleme ve raporlama) /06[TBAG-719]: Ankara İlİ İle İlgİlİ TBAG-719 no’lu Tübİtak Projesİ

36 YazInIn dosya numarasI, yazIYI hazIrlayan görevlİler tarafIndan dosya planI doğrultusunda belİrlenerek yazIya yansItIlacaktIr. Ünİte amİrlerİ hatalI İşlemlerİ önlemeye yönelİk kontrol İşlemlerİnİ yapacak ve İşlemİ bİten yazIlar bu dosya numarasI dİkkate alInarak dosyalanacaktIr. Bİr yazIya bİrden fazla dosya numarasI verİlebİleceğİ durumlarda, ağIrlIklI konu dosya numarasI olarak belİrlenecek, gerektİğİnde yazInIn bİr örneğİ İlgİlİ bulunduğu dİğer dosyaya da konulabİlecektİr.

37 Dosya planInda ayrIca tanImlanmIş dahİ olsa bİr İşlemİn devamI veya parçasI konumundakİ yazIlar, İşlem bütünlüğünün bozulmamasI amacIyla İlgİlİ bulunduğu İşlem kodu İle tanImlanmaya devam edİlecektİr. Bu tür yazIlarIn ayrI bİr dosyada da takİp edİlmesİ gerektİğİnde dosya planIndakİ kendİ konu kodu İle dosya açIlarak, yazIlarIn bİrer örneğİ bu dosyaya konulabİlecektİr.

38 Örnek; SatInalma sürecİnde alInmasI gereken bİr olur İçİn “Genel İşler” bölümünde yer alan “020 Olurlar, onaylar” kodu kullanIlmamalIdIr. AlInması gereken onay satInalma sürecİNİN ayrIlmaz parçasI olmasI sebebİyle satInalma kodu İle tanImlanmalI ve satInalma dosyasInda saklanmalIdIr. Bİrİmİn rahat ulaşIm ve yararlanma İhtİyacIndan dolayI farklI kodlarla tanImlanmIş olurlarIn bİrer örneği “020 Olurlar” adI İle açIlacak dosyada toplanabİlecektİr.

39

40 Stratejİ Gelİştİrme bİrİmlerİ, dosya planInIn hedeflenen amaçlarI doğrultusunda kullanImInI gerçekleştİrebİlmek, uygulamalarI takİp etmek ve denetlemek üzere sorumludur. Dosya, o dosya numarasInI taşIyan bİr yazI gönderİldİğİ veya geldİğİ zaman açIlacaktIr.

41 Bİr İşlemle İlgİlİ yazIlar, İşlem sonuçlandIrIlIncaya kadar “İşlemdekİ yazIlar" adI altInda açIlacak dosyada bİrİktİrİlmelİ; İşlemİn tamamlanmasI halİnde, İlgİlerİ İle bİr araya getİrİlerek, asIl dosyasIna konulmalIdIr. YazIlar, eklerİ İle beraber dosyalanmalIdIr. YazIlarIn eklerİ kabarIk İse, ekler yazIlarIndan ayrIlarak, ayrI dosyalarda; ZİNCİRLEME sIra numarası verİlmek suretİyle dosyalanmalIdIr. Bu gİbİ uygulamalarda, yazIlardan eklere, eklerİnden yazIlara gönderme yapIlmalIdIr.

42 AçIlacak dosya üzerİnde, dosyayI tanImlayan "Kurum adI veya rumuzu", "Bİrİm adI veya rumuzu", "Dosya numarasI", "Konu adI", “yIlI" ve varsa “Özel Kodu” gİbİ unsurlar mutlaka yazIlmalIdIr. Dosya üzerİnde bulunmasI gereken unsurlarIn tatbİkİnde kurum İçİnde bİrlİktelİk sağlanmasI amacIyla, dosyalama hİzmetlerİnden sorumlu bİrİmler gereklİ gİrİşİmlerde bulunacaktIr.

43 Dosya numaralarI, dosyanIn konusunu belİrlemenİn yanI sIra, dosyalarIn depolandIğI ortamlardakİ yerİnİ de belİrleme özellİğİne sahİptİr. Arşİvlerde dosyalar, dosya numaralarI dİkkate alInarak, hİyerarşİk bİr bütünlük İçİnde saklanacaktIr. DosyalarIn bu şekİlde saklanmasI, bİrbİrlerİ İle İlgİlİ konulara aİt dosyalarIn bİr arada bulunmasInI sağlayacağI gİbİ, İlerİde arşİvlerde yapIlacak tasnİf İşlemlerİde uygulanacak "aslİ düzen“İn kendİlİğİnden oluşumuna da temel teşkİl edecektİr.

44 Ünİteler, her yIlIn Ocak ayI İçerİsİnde, öncekİ yIla aİt dosyalarI Devlet Arşİv Hİzmetlerİ HakkInda Yönetmelİk’İn 12 ncİ maddesİ hükmüne göre uygunluk kontrolünden geçİrerek, bİrİm arşİvİne devredeceklerdİr. Devİr İşlemlerİnde, dosyalarIn ünİtelerİnde oluşturulan aslİ düzenlerİ kesİnlİkle bozulmayacaktIr. Uygunluk kontrolü esnasInda, bİrleştİrİlmesİ veya ayrIlmasI gereken dosyalar bİrleştİrİlecek veya ayrIlacaktIr. Bİrleştİrme ve ayIrma İşlemlerİnde, açIlmIş bulunan dosyalardakİ belge yoğunluklarI dİkkate alInacaktIr.

45 Bİrleştİrme ve ayIrma İşlemlerİnden dolayI dosyada yapIlan düzenleme, dosyayI tanImlayan bİlgİlerde farklIlIğa sebebİyet vereceğİnden, bu unsurlar doğrultusunda dosya üzerİnde de gereklİ düzeltmeler yapIlacaktIr. DosyalarIn ünİte, bİrİm ve kurum arşİvlerİnde saklanmasI, düzenlenmesİ, devrİ vb. arşİv İşlemlerİnde Devlet Arşİv Hİzmetleri HakkInda Yönetmelİk hükümlerİne uyulacaktIr.

46 Dosya planInda, yenİ konularIn açIlmasI, mevcut olanlarIn kaldIrIlmasI ya da düzeltİlmesİ gerektİğİ durumlarda, kurum veya kuruluşlarIn dosya planlarIndan sorumlu bİrİmlerİn Devlet Arşİvlerİ Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesİ üzerİne bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapIlabİlecektİr. Dosya planlarInda öngörülen değİşİklİkler yIl sonlarInda yapIlacaktIr.

47 Devlet Arşİvlerİ Genel Müdürlüğü tarafIndan hazIrlanarak, ortak kullanIma sunulan "Ortak Alanlar" ve web adreslerİnde de İstİfadeye sunulacak olup, bu alanlarla İlgİlİ düzeltmeler anInda uygulayIcIlar tarafIndan takİp edİlebİlecektİr. STANDART DOSYA PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DOSYA KAPAĞI VE ANA HİZMET BİRİMLERİ YA DA BENZER HİZMET YÜRÜTEN BİRİMLERİN DOSYA PLANI MUHTEVİYATINA ÖRNEK;

48 T. C TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 44816363 704
T. C TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATLAR (İNTERNET) 2013 KURUM ADI BİRİM KODU DOSYA NUMARASI KONU ADI DOSYANIN YILI

49 Bilgi İşlem İşleri (Genel) 702
Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu BİLGİ İŞLEM İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 700 Bilgi İşlem İşleri (Genel) 702 Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları 01 Analiz ve Tasarım Çalışmaları 02 Kodlama Çalışmaları 03 Test Çalışmaları 99 Diğer 703 Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme Proje Yönetimi Değişiklik Yönetimi Güvenlik Yönetimi 04 Kaynak Yönetimi 05 Konfigürasyon Yönetimi 06 Olağanüstü Durum Yönetimi 07 Problem Yönetimi 704 Hatlar İnternet Data Hattı İntranet 705 Sistem ile İlgili Talepler Yazılım Talepleri Donanım Talepleri Arıza ve Bakımlar İçin bkz. İdari İşler 708 Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri Kayıt Düzeltme Silme Aktarma Sorgulama 710 e-uygulamalar Web Sayfası Abonelik e-imza e-posta İşlemleri Liste İşlemleri Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri için bkz. Eğitim İşleri Firma Bilgileri için bkz Satınalma ve Satış İşleri 713 Kullanım ve Erişim Yetkileri Yetki Verilmesi Yetki Kaldırılması Yetki Değişikliği 719 Bilgi İşlemle İlgili Diğer İşler

50 GENEL İŞLER Birim Arşivinde saklama süresi
ANA DOSYA 1. ALT KONU 2. ALT KONU 3. ALT KONU GENEL İŞLER Birim Arşivinde saklama süresi Kurum Arşivinde saklama süresi 010 MEVZUAT İŞLERİ 01 KANUNLAR KANUN TASARINA VERİLEN GÖRÜŞLER 02 TÜZÜKLER TÜZÜK TASARILARINA VERİLEN GÖRÜŞLER 03 YÖNETMELİKLER YÖNETMELİK TASARILARINA VERİLEN GÖRÜŞLER 04 YÖNERGELER 05 TEBLİĞLER 06 GENELGELER İÇ GENELGELER DIŞ GENELGELER 07 TALİMATLAR, DUYURULAR, SİRKÜLER 99 DİĞER 020 OLURLAR, ONAYLAR 030 ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLER ANLAŞMALAR SÖZLEŞMELER PROTOKOLLER 040 FAALİYET RAPORLARI HAFTALIK FAALİYET RAPORLARI AYLIK FAALİYET RAPORLARI YILLIK FAALİYET RAPORLARI DÜZENLİ OLMAYAN FAALİYET RAPORLARI KURUM DIŞI FAALİYET RAPORLARI 041 BRİFİNGLER VE BİLGİ NOTLARI BRİFİNGLER BİLGİ NOTLARI 042 İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 043 ÇALIŞMA PLANI VE PROGRAMLARI HÜKÜMET PROGRAMLARI KALKINMA PLANLARI İCRA PLANLARI BİRİMLERİN YAPACAKLARI İŞ PLANI VE PROGRAMLARI 050 TOPLANTILAR GENEL KURUL TOPLANTILARI

51 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLEMLERİ
01 DAVETLER VE VERİLEN CEVAPLAR 02 GÜNDEM 03 TOPLANTI KARARLARI 04 TOPLANTI ZABITLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI KARARLAR ZABITLAR 99 DİĞER 051 KONGRE, KONFERANS, ŞURA VE SEMPOZYUMLAR KONGRELER KONFERANSLAR ŞURALAR SEMPOZYUMLAR 060 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER PROSESLER TALİMATLAR 05 FORMLAR 06 KALİTE İLE İLGİLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 07 İÇ TETKİK FAALİYETLERİ 08 İZLEME, ÖNLEYİCİ VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER 09 BİREYSEL ÖNERİLER 10 DIŞ TETKİK FAALİYETLERİ 090 İLGİ KURUM KURULUŞLARA GÖRE AÇILAN DOSYALAR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞBAKANLIK BAŞBAKANLIK BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DEVLET BAKANLIKLARI DEVLET BAKANLIKLARI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR BAKANLIKLAR BAKANLIKLAR BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR YARGI ORGANLARI KURULLAR GENELKURMAY VE ASKERİ BİRLİKLER TÜZEL KİŞİLER ÖZEL ŞAHISLAR TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLEMLERİ 100 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ 101 BİYOLOJİK ÜRÜN KONTROL İŞLEMLERİ

52 HUKUKİ SORUMLULUK

53 Kaç türlü sorumluluk vardIr?
1) CEZAİ SORUMLULUK 2) TAZMİN SORUMLULUĞU 3) DİSİPLİN SORUMLULUĞU Bu üç sorumluluk türü ayrı ayrı uygulanabileceği gibi, her üçü birden de bir arada uygulanabilir. 53

54 CEZAİ SORUMLULUK

55 Sorumluluğu doğuran eylemler genellikle KAST, İHMAL VEYA TAKSİRLİ eylemlerdir.
Taksirli eylemler personelin dikkatsiz, tedbirsiz, kısaca özensiz hareket etmesi sonucunda zarar görülen eylemlerdir.

56 CEZAİ SORUMLULUK Personelinin, yapma veya yapmama şeklindeki eylemi sonucunda hukuka aykırı fiil meydana geldiğinde cezai sorumluluğu ortaya çıkar. 56

57 Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK 135)
Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedilmesi suçtur ve cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

58 Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
MADDE (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

59 Verileri Hukuka Aykırı olarak Vermek(TCK 136)
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçtur ve cezası bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun kamu görevlisi tarafından veya belli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanmak sureti ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

60 Görevi kötüye kullanma
MADDE (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (SULH CEZA MAHK.) 60

61 (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (SULH CEZA MAHK.)

62 Bilgi isteme MADDE (1) Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise, sebebi ve en geç hangi tarihte cevap verilebileceği aynı süre içinde bildirilir. (2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile buna aykırı hareket etmenin Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine aykırılık oluşturabileceği yazılır. Bu durumda haklarında kamu davasının açılması, izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruşturma yapılır.

63 TAZMİN SORUMLULULUĞU

64 TAZMİN SORUMLULUĞU Haksız fiilden kaynaklı olarak şahısların uğradığı zarardan dolayı tazminat ödeme yükümlülüğüne tazmin sorumluluğu denir. 64

65 TAZMİN SORUMLULUĞU Görevleri sırasında kusurlu eylem ile verilen zararlarda, açılacak davalar idare aleyhine açılır. Mahkemece hükmedilen tazminat miktarı öncelikle idare tarafından ödenir. Ancak idarenin kusurlu personele rucü hakkı vardır. (ANAYASA 129/5 md, 657 sayılı Kanun 13 md).

66 Maddi Tazminat (Borçlar Kanunu 45md)
MADDİ, MANEVİ TAZMİNAT hakkı vardır.

67 Manevi Tazminat (Borçlar Kanunu 49md)
Şahsiyet haklarına yöneltilen bir saldırı sonucunda çekilen acı, elem, üzüntü ve ruhi sarsıntıyı gidermek amacıyla hükmedilen parasal ödemedir.

68 DİSİPLİN SORUMLULULUĞU

69 DİSİPLİN SORUMLULUĞU 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda;(125 md)
Kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, yasalarda düzenlenen görevleri gereği gibi yerine getirmeyen veya ihlal eden memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda;(125 md) 1) Uyarma Cezası, 2) Kınama Cezası, 3) Aylıktan Kesme Cezası, 4) Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası 5) Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Olmak üzere “5 çeşit disiplin cezası” öngörülmüştür.

70 Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
Uyarma cezası gerektiren haller f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, Kınama Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

71 Aylıktan kesme: Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak,

72 Kademe ilerlemesinin durdurulması
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

73 Memuriyetten Çıkarma h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

74 DİSİPLİN SORUMLULUĞU Sadece kamu görevlilerine uygulanır. Kişiseldir.
Memurların mali hak ve statülerine yönelik etkileri vardır. Takdiri cezalardır. Cezada takdir yetkisi hiyerarşik üst ve belli kurullara aittir. Uygulamada eşitlik ilkesi esas olup aynı eylemlerde bulunanlar aynı cezayı alırlar. Mesleki başarısı ve sicili iyi olanların lehine ceza uygulaması, bu ilkenin istisnasıdır. Yargı kararları aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederler. Ertelenmeleri mümkün değildir.

75 Disiplin cezalarına itiraz cezaların uygulanmasını durdurmaz.
CEZANIN UYGULANMASI Disiplin cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren derhal uygulamaya konur. Disiplin cezalarına itiraz cezaların uygulanmasını durdurmaz.

76 Disiplin soruşturması açılmadan, disiplin cezası verilemez.
Savunma vermemek iddianın kabul edildiği anlamına gelmez. Disiplin suçu ile verilen disiplin cezası arasında bir denge bulunmalıdır. Memuriyet görevinden ayrılmış olsa dahi, memuriyet görevi sırasında işlenen suç için disiplin cezası uygulanır.

77 Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez.
Verilen disiplin cezaları geri alınamaz. Disiplin cezasına konu eylemin vuku bulduğu tarihteki mevzuat uygulanır.

78 AraştIrma bİlgİ sİstemlerİ ve sağlIğIn gelİştİrİlmesİ
şube müdürlüğü TEŞEKKÜR EDERİZ


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STANDART DOSYA PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları