Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE MUHASEBE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE MUHASEBE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE MUHASEBE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevzuatı, Genel Hükümler Talip KESKİN ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. İDARİ MALİ HİZMETLER MÜD.YARD. TEL:

2 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (S.U.T.)

3 Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu kapsamında bulunan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedellerin bildirilmesidir.

4 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
(1) Türkiye’de ikamet eden kişilerden; a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanlar, b) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayanlardan; 2) Sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişiler, 3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 8) Harp malullüğü aylığı alan kişiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler,

5 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASI/SINIFLANDIRILMASI

6 1-Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu 2-Birinci basamak özel sağlık kurulu Serbest eczaneler 4-İkinci basamak resmi sağlık kurumu 5-İkinci basamak özel sağlık kurumu 6-Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu Basamak olarak sınıflandırma

7 Eğitim hastanesi, genel E2
Eğitim hastanesi, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi alanında hizmet veren E3 Eğitim hastanesi, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren E4 Eğitim hastanesi, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren E5 Eğitim hastanesi, ruh sağlığı alanında hizmet veren E6 Eğitim hastanesi, göz hastalıkları alanında hizmet veren E7 Eğitim hastanesi, onkoloji alanında hizmet veren H1 Entegre ilçe hastanesi H2 Gün hastanesi, tıp merkezi, dal merkezi H3 Yataklı kurum, Yatak sayısı 1-99 H4 Yataklı kurum, Yatak sayısı H5 Yataklı kurum, Yatak sayısı 500 ve Üstü H6 Yataklı kurum, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren H7 Yataklı kurum, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren H8 Yataklı kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi alanında hizmet veren H9 Yataklı kurum, ruh sağlığı alanında hizmet veren H10 Yataklı kurum, deri ve zührevi hastalıklar alanında hizmet veren H11 Yataklı kurum, diğer Basamak olarak sınıflandırma

8 Basamak olarak sınıflandırma
UZMANLIK DALLARI UZMANLIK KODU U1 E1 H1 TM DM ÖH Ana Dallar Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5100 43 34 20 24 Aile Hekimliği 4800 44 35 Beyin ve Sinir Cerrahisi 2400 55 23 27 Çocuk Cerrahisi 2000 49 39 22 21 25 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1500 45 36 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1600 30 Deri ve Zührevi Hastalıkları 1700 41 33 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1200 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1800 50 40 Genel Cerrahi 1900 28 Göğüs Cerrahisi 2200 Göğüs Hastalıkları 1171 26 Göz Hastalıkları 2900 İç Hastalıkları 1000 56 Kadın Hastalıkları ve Doğum 3000 61 31 Kalp ve Damar Cerrahisi 2300 46 Basamak olarak sınıflandırma

9 Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler
Basamak olarak sınıflandırma

10 Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki hastalar sağlık hizmeti sunucularına direkt başvurabilirler. Ancak /c1/c3/c9 (Yeşil Kart,65 yaş üstü ,Köy korucuları) maddesi kapsamındaki hastalar Özel sağlık kuruluşlarına ve Üniversite hastanelerine sevkle başvurabilir. Basamak olarak sınıflandırma

11 Tedavi kategorileri ve ilişkili tanımlar
Basamak olarak sınıflandırma

12 Ayakta tedaviler Hastaların sağlık kurum ve kuruluşların da veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanması ayakta tedavi olarak kabul edilir. Basamak olarak sınıflandırma

13 Ayakta tedaviler de ödeme.
AYAKTA TEDAVİDE ÖDEME UZMANLIK DALLARI UZMANLIK KODU U1 E1 H1 TM DM ÖH Ana Dallar Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5100 43 34 20 24 Aile Hekimliği 4800 44 35 Beyin ve Sinir Cerrahisi 2400 55 23 27 Çocuk Cerrahisi 2000 49 39 22 21 25 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1500 45 36 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1600 30 Deri ve Zührevi Hastalıkları 1700 41 33 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1200 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1800 50 40 Genel Cerrahi 1900 28 Göğüs Cerrahisi 2200 Göğüs Hastalıkları 1171 26 Göz Hastalıkları 2900 İç Hastalıkları 1000 56 Ayakta tedaviler de ödeme. Basamak olarak sınıflandırma

14 Ayrıca SUT eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak faturalandırılabilecek İşlemler Listesi”nde (EK-2/A-2) yer alan işlemlerin bedelleri Kurumca karşılanır.

15 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
EK-2/A-2 AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil 2 Deri prick testi Erişkin/ çocuk allerji ve/veya immünoloji uzman hekimleri hariç olmak üzere her bir hasta için yılda en fazla 10 adet faturalandırılır. 3 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 4 24 saat EKG kaydı (Holter)

16 Hastanın aynı sağlık kurumuna, acil servise başvuruları hariç olmak üzere ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içindeki aynı uzmanlık dalına diğer ayaktan başvurularında; sadece SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz.

17 Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.

18 Yatarak tedaviler; Sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedavidir

19 Günübirlik tedavi Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir.

20 ÖRNEK a) Kemoterapi tedavisi, b) Radyoterapi tedavisi, c) Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler, ç)Hemodiyaliz tedavileri, d)Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu, e) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler, f) Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uuygulamaları.

21 Diğer tedaviler a-Adli vakalar b-İş kazaları c-Meslek hastalıkları

22 YATARAK TEDAVİLERDE ÖDEME KURALLARI
A- Hizmet başına ödeme yöntemi B- Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi

23 Hizmet başına ödeme yönteminde sağlık hizmeti bedelleri, SUT eki EK-2/B ve EK-2/Ç Listesi esas alınarak faturalandırılır.

24 HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ
EK-2/B HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 Standart yatak tarifesi 50,59 63 Yanık debritmanı, büyük 200,17 64 Yanık debritmanı, küçük 64,08 65 Yanık debritmanı, orta 107,08 66 Yanık pansumanı, küçük 20,00 67 Yanık pansumanı, orta 25,00 68 Yanık pansumanı, büyük 30,00 69 Yara debritmanı 70 Dekübit yara debritmanı 75,00 71 Yara pansumanı 7,08 72 Dekübit yara pansumanı 10,00 73 İntradermal test 11,47

25 Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminde, sağlık hizmeti bedelleri SUT eki EK-2/C Listesi esas alınarak faturalandırılır

26 TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ
EK-2/C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ SIRA NO PAKET KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM GRUBU * İŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası 716,69 5 P552003 Üçüncü basamak yoğun bakım hastası 1.350,00 6 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 7 P552006 Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası 8 P552007 Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası 9 P552008 Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası 10 6. CERRAHİ UYGULAMALAR 11 6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ 12 DERİ 13 P600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için B 990,39

27 Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı Yatak bedeli, Muayeneler ve konsültasyonlar, Operasyon ve girişimler, Anestezi ilaçları, Yatış dönemindeki ilaçlar (kan ürünleri ayrıca faturalandırılır), Kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri), Sarf malzemesi, Anestezi bedeli, Laboratuvar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, Refakatçi bedeli (tıbbi zorunluluk halinde), gibi tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz

28 Tıbbi malzemelerde ödeme (1) Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilir. (2) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz

29 TIBBI MALZEME EKLERİ a) Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A), b) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1 c) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1), ç) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G), d) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H), e) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I), f) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J),

30 Bedeli ödenecek ilaçlar (EK-4/A) (1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde(EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için özel düzenlemeler saklıdır.

31 MEDULA sistemi Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur

32

33

34

35

36 TEŞEKKÜRLER


"KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE MUHASEBE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları