Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mikrobiyolojik Üreme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mikrobiyolojik Üreme."— Sunum transkripti:

1 Mikrobiyolojik Üreme

2 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE YAŞAYAN
MİKROORGANİZMALAR BAKTERİ MANTAR YOSUN

3 Tekhücreli Canlılar Çekirdek Hücre Membranı Hücre Zarı . . . .. . . .

4 BAKTERİ SINIFLANDIRMASI - 1
AEROBİK: Yaşamsal fonksiyonları için serbest formda oksijen gerektirir. ANAEROBİK: Oksijenden arınmış ortamlara yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştirebilir. Bazı türler oksijen varlığında yaşayabilmekle birlikte serbest oksijen çoğu için zehir etkisi yapar.

5 BAKTERİ SINIFLANDIRMASI - 2
Spor Üreten Sporsuz

6 BAKTERİ SINIFLANDIRMASI - 3
SESSILE Yüzeylere tutunabilir, Genellikle devinimsizdir Ekstraselüler polimer üretirler (Sümüksü Oluşum) Plankton Su kütlesinde askıda yaşarlar

7 Demir bakterisi Havalandırılan çevrimlerde yaşar - aerobiktir
Enerjisini, Fe+3/Fe+2 dönüşümü ile sağlar Yaşamsal fonksiyonları sümüksü tabaka ile kaplı hücrelerde Oluşur, sümüksü yapısıyla depozit oluşturur. Oluşturduğu depozitin altında anaerobik bakteri grubu için uygun bir ortam oluşturur.

8 Azot Bakterisi Amonyağı nitrata dönüştürerek enerjisini sağlar, bir sonraki aşamada nitrit üretir Sümüksü tabaka oluşturur pH aralığı en uygun üreme ortamı Amonyaktan nitrite dönüşümde ani pH düşüşleri oluşur ve depozit oluşturduğu bölgelerde hızlı anlık korozyona neden olurlar

9 Sülfat İndirgeyen Bakteri
(SRB) Sülfat iyonlarını indirgeyerek enerjisini alır, H2S üretir, kokudan anlaşılabilir Anaerobik Katodik depolarizasyon nedeni ile yerel ciddi korozyon Sorunlarına neden olurlar

10 SÜLFAT İNDİRGEYEN BAKTERİ
(SRB) 3Fe(OH) FeS Fe S 3Fe 6OH 4Fe 8 e 8H + 6OH + 2OH 8H O OH + 8H 8H 4 Fe Anode Cathode METAL - 2 ++ + -- SO S O 4 8H + 4O H O SRB

11 BİYOLOJİK KONTROL Su içerisindeki üremenin engellenmesi
Metal yüzeylerde üremenin engellenmesi Sümüksü koruyucu tabaka içerisinde hem kendileri hem de diğer bakteriler için uygun ortam oluşturmasının engellenmesi

12 BİYOSİTLER Okside edici biyositler Okside edici olmayan biyositler

13 BİYOSİTLER Okside Edici Olmayanlar Okside Ediciler Özel durum içermez
Etkileri özel durum içerir Organizmalar uyum sağlayabilir Pahalıdırlar Okside Ediciler Özel durum içermez Organik maddeler ve ÇKM ile de etkileşir Halojen yan ürünler oluşturma riskleri vardır

14 OKSİDE EDİCİLER Hücrelerin yaşamsal elementlerini doğrudan oksitleyerek parçalarlar. Diğer bileşenlerden elektron alırlar. En Yaygın Olanları : Klor ve türevleri Brom ve türevleri Klor dioksit Sodyum hipoklorit Ozon Hidrojen peroksit

15 KLOR, BROM VE TÜREVLERİ Başlangıç molekülüne bağlı olmaksızın
aşağıdaki denge tepkimesi oluşur : HOX OX H + HOX, iş gören biyosittir Biyosit etkinliği doğrudan pH değerine bağlıdır

16 KLOR VE TÜREVLERİ Gaz Klor Cl2 + H20 HClO + HCl HOCl OCl - + H +
pH değerini düşürür, alkaliteyi azaltır Hipoklorit NaClO Na ClO - ClO- + H2O HClO OH- pH ve alkaliteyi arttırır

17 BROM ve TÜREVLERİ Bromür + hipoklorit NaClO + NaBr NaBrO + NaCl
NaBrO Na+ + BrO- BrO- + H2O HBrO + OH- Klor-Brom molar oranı 1 : 1

18 pH etkisinde ayrışım HOX H+ + OX-

19 Halojen Gereksinimi I – İnorganiklerle tepkime
IV I – İnorganiklerle tepkime II – Haloaminlerin oluşumu III – Haloaminlerin parçalanması IV – Serbest kalan Halojen (0) Gereksinim Toplam Kalan Halojen Kırılma Noktası (gereksinim doygun noktada) Beslenen Halojen

20 Mikrobiyolojik Kontrol
Biyosit Etkinliği : Dosaj Temas Süresi - Kısa temas süresi yüksek dozaj yada sık dozaj gerektirir, - Uzun temas süresi düşük klor fazlasına izin verir

21 Dozaj Miktarı Klor Sürekli Dozaj : ppm Cl2 serbest kalacak şekilde Şok Dozaj : ppm Cl2 serbest kalacak şekilde ( saat sonra) Brom Sürekli Dozaj : ppm toplam serbest Şok dozaj : ppm toplam serbest (1 saat)

22 Klor yada Brom ? Ekonomiklik
pH etkisi : Ayrışmamış hipobromüs asit her zaman ayrışmamış hipoklorüs asitten fazladır. pH yükseldikçe fark daha da artar. Amonyak : Hipo/Klor dozajında kloramine kırılması için suda serbest klor varlığı gerekmektedir. Stokiyometrik oran : 1 ppm NH3 : 7.6 ppm Cl2 1 ppm toplam halojen olacak şekilde Brom dozlamak böyle durumlarda yeterlidir. Bromamin, HBrO kadar biyosit aktivitesine sahiptir. Çevresel Etki : Brom tercih edilir. Gerekli miktar klordan daha düşüktür ve klordan daha aktif olduğundan yok olma hızı klordan daha yüksektir.

23 OKSİDE EDİCİ OLMAYAN BİYOSİTLER
- Yapay organik moleküller - Yaşamsal fonksiyonları değişik şekillerde engellerler - Mikroorganizmaların büyümesini ve üremesini engellerler

24 Okside Edici Olmayan Biyositler :
Hücre Membranlarında Hücre Zarlarında Sitoplazmic Elementlerde Fotosentez aşamalarında çalışırlar

25 Kullanılan Biyositler
Bromonitropropanediol (BNPD) Glutaraldehyde (GLUT) Dibromonitropropionamide (DBNPA) Methhylenbisthiocyanate (MBT) Dodecylguanidine (DGH) Quaternary ammonium salt (QUAT) Isothiazolin (ISO) Dihitiol

26

27

28 Oxidising and Non-oxidising Biocides can kill biofilm organisms but non-living portions of the biofilm are unaffected by most biocide actives Portions of biofilm can remain on surfaces even after effective biocide treatment Surfactants can remove biofilm once organisms are killed

29 Biyodispersantlar Biyositlerin biyofilme nüfuz etmelerini sağlar
Biyositlerin hücre içine geçiş yeteneğini arttırır Mikrobiyolojik kütleyi dağıtarak biyositlerle temas yüzeyini arttırır Yağ ve hidrokarbon birikimini engeller

30


"Mikrobiyolojik Üreme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları