Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mikrobiyolojik Üreme. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE YAŞAYAN MİKROORGANİZMALAR BAKTERİ MANTAR YOSUN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mikrobiyolojik Üreme. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE YAŞAYAN MİKROORGANİZMALAR BAKTERİ MANTAR YOSUN."— Sunum transkripti:

1 Mikrobiyolojik Üreme

2 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE YAŞAYAN MİKROORGANİZMALAR BAKTERİ MANTAR YOSUN

3 ............... Hücre Zarı Hücre MembranıÇekirdek Tekhücreli Canlılar

4 BAKTERİ SINIFLANDIRMASI - 1  AEROBİK: Yaşamsal fonksiyonları için serbest formda oksijen gerektirir.  ANAEROBİK: Oksijenden arınmış ortamlara yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştirebilir. Bazı türler oksijen varlığında yaşayabilmekle birlikte serbest oksijen çoğu için zehir etkisi yapar.

5 BAKTERİ SINIFLANDIRMASI - 2  Spor Üreten  Sporsuz

6  SESSILE Yüzeylere tutunabilir, Genellikle devinimsizdir Ekstraselüler polimer üretirler (Sümüksü Oluşum)  PlanktonSu kütlesinde askıda yaşarlar BAKTERİ SINIFLANDIRMASI - 3

7 Demir bakterisi  Havalandırılan çevrimlerde yaşar - aerobiktir  Enerjisini, Fe +3 /Fe +2 dönüşümü ile sağlar  Yaşamsal fonksiyonları sümüksü tabaka ile kaplı hücrelerde Oluşur, sümüksü yapısıyla depozit oluşturur.  Oluşturduğu depozitin altında anaerobik bakteri grubu için uygun bir ortam oluşturur.

8 Azot Bakterisi  Amonyağı nitrata dönüştürerek enerjisini sağlar, bir sonraki aşamada nitrit üretir  Sümüksü tabaka oluşturur  8.2 - 8.6 pH aralığı en uygun üreme ortamı  Amonyaktan nitrite dönüşümde ani pH düşüşleri oluşur ve depozit oluşturduğu bölgelerde hızlı anlık korozyona neden olurlar

9 Sülfat İndirgeyen Bakteri (SRB)  Sülfat iyonlarını indirgeyerek enerjisini alır, H 2 S üretir, kokudan anlaşılabilir  Anaerobik  Katodik depolarizasyon nedeni ile yerel ciddi korozyon Sorunlarına neden olurlar

10 3Fe(OH) FeS Fe S 3Fe 6OH 4Fe 8 e 8H + 6OH + 2OH8H O 8OH + 8H 8H 4 Fe AnodeCathode METAL - 2 ++ - + -- - 2 -- ++ SO S + 4O -- 4 8H + 4O 4H O 2 SRB SÜLFAT İNDİRGEYEN BAKTERİ (SRB)

11 BİYOLOJİK KONTROL  Su içerisindeki üremenin engellenmesi  Metal yüzeylerde üremenin engellenmesi  Sümüksü koruyucu tabaka içerisinde hem kendileri hem de diğer bakteriler için uygun ortam oluşturmasının engellenmesi

12 BİYOSİTLER Okside edici biyositler Okside edici olmayan biyositler

13 BİYOSİTLER Okside Ediciler – Özel durum içermez – Organik maddeler ve ÇKM ile de etkileşir –Halojen yan ürünler oluşturma riskleri vardır Okside Edici Olmayanlar –Etkileri özel durum içerir –Organizmalar uyum sağlayabilir –Pahalıdırlar

14 Hücrelerin yaşamsal elementlerini doğrudan oksitleyerek parçalarlar. Diğer bileşenlerden elektron alırlar. En Yaygın Olanları :  Klor ve türevleri  Brom ve türevleri  Klor dioksit  Sodyum hipoklorit  Ozon  Hidrojen peroksit OKSİDE EDİCİLER

15 KLOR, BROM VE TÜREVLERİ Başlangıç molekülüne bağlı olmaksızın aşağıdaki denge tepkimesi oluşur : HOX OX - + H + HOX, iş gören biyosittir Biyosit etkinliği doğrudan pH değerine bağlıdır

16 KLOR VE TÜREVLERİ  Gaz Klor pH değerini düşürür, alkaliteyi azaltır  Hipoklorit ClO - + H2O HClO + OH - NaClO Na + + ClO - HOCl OCl - + H + Cl 2 + H 2 0 HClO + HCl pH ve alkaliteyi arttırır

17 BROM ve TÜREVLERİ  Bromür + hipoklorit BrO - + H 2 O HBrO + OH - NaClO + NaBr NaBrO + NaCl NaBrO Na + + BrO - Klor-Brom molar oranı 1 : 1

18 pH etkisinde ayrışım HOX H + + OX -

19 Halojen Gereksinimi Beslenen Halojen III III IV Toplam Kalan Halojen I – İnorganiklerle tepkime II – Haloaminlerin oluşumu III – Haloaminlerin parçalanması IV – Serbest kalan Halojen Kırılma Noktası (gereksinim doygun noktada) (0) Gereksinim

20 Mikrobiyolojik Kontrol Biyosit Etkinliği :  Dosaj  Temas Süresi - Kısa temas süresi yüksek dozaj yada sık dozaj gerektirir, - Uzun temas süresi düşük klor fazlasına izin verir

21 Dozaj Miktarı  Klor Sürekli Dozaj : 0.5 - 1 ppm toplam serbest Şok dozaj : 2 - 3 ppm toplam serbest (1 saat)  Brom Sürekli Dozaj : 0.1 - 0.3 ppm Cl 2 serbest kalacak şekilde Şok Dozaj : 0.2 - 0.8 ppm Cl 2 serbest kalacak şekilde (1 - 1.5 saat sonra)

22 Klor yada Brom ? l Ekonomiklik l pH etkisi :Ayrışmamış hipobromüs asit her zaman ayrışmamış hipoklorüs asitten fazladır. pH yükseldikçe fark daha da artar. l Amonyak : Hipo/Klor dozajında kloramine kırılması için suda serbest klor varlığı gerekmektedir. Stokiyometrik oran : 1 ppm NH3 : 7.6 ppm Cl 2 1 ppm toplam halojen olacak şekilde Brom dozlamak böyle durumlarda yeterlidir. Bromamin, HBrO kadar biyosit aktivitesine sahiptir. l Çevresel Etki : Brom tercih edilir. Gerekli miktar klordan daha düşüktür ve klordan daha aktif olduğundan yok olma hızı klordan daha yüksektir.

23 OKSİDE EDİCİ OLMAYAN BİYOSİTLER - Yapay organik moleküller - Yaşamsal fonksiyonları değişik şekillerde engellerler - Mikroorganizmaların büyümesini ve üremesini engellerler

24  Hücre Membranlarında  Hücre Zarlarında  Sitoplazmic Elementlerde  Fotosentez aşamalarında çalışırlar Okside Edici Olmayan Biyositler :

25  Bromonitropropanediol (BNPD)  Glutaraldehyde (GLUT)  Dibromonitropropionamide (DBNPA)  Methhylenbisthiocyanate (MBT)  Dodecylguanidine (DGH)  Quaternary ammonium salt (QUAT)  Isothiazolin (ISO)  Dihitiol Kullanılan Biyositler

26

27

28 Oxidising and Non-oxidising Biocides can kill biofilm organisms but non-living portions of the biofilm are unaffected by most biocide actives Portions of biofilm can remain on surfaces even after effective biocide treatment Surfactants can remove biofilm once organisms are killed

29 Biyodispersantlar  Biyositlerin biyofilme nüfuz etmelerini sağlar  Biyositlerin hücre içine geçiş yeteneğini arttırır  Mikrobiyolojik kütleyi dağıtarak biyositlerle temas yüzeyini arttırır  Yağ ve hidrokarbon birikimini engeller

30


"Mikrobiyolojik Üreme. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE YAŞAYAN MİKROORGANİZMALAR BAKTERİ MANTAR YOSUN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları