Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RUHLAR ALEMİ bilgidagi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RUHLAR ALEMİ bilgidagi.com."— Sunum transkripti:

1 RUHLAR ALEMİ bilgidagi.com

2 İÇİNDEKİLER 1)RUH NEDİR? 2)RUH NEREDEDİR? 3)RUH NE ZAMAN YARATILDI? 4)RUH VE BEDEN ARASINDAKİ İLİŞKİ………………….7 5)RUH BEDENİ NE ZAMAN TERK EDER? 6)ÖLÜMLE RUHUN BEDENDEN AYRILMASI……...12 7)RUH BEDENİ TERK EDİNCE NEREYE GİDER?....16 8)ASTRAL SEYAHATLE RUHUN BEDENDEN AYRILMASI……………………………………………….……….29 9)RUH ÇAĞIRMA NEDİR? 10)RUHLARLA İLGİLİ RESİMLER? bilgidagi.com

3 RUH NEDİR? Ruhun anlamı günümüzde can,maddiyattan uzak,tin demektir.
Ruh, bizi diğer canlılardan ayıran, insan olma özelliklerimizi içerisinde barındıran bir enerji formudur. bilgidagi.com

4 RUH NEREDEDİR? Ruh insandaki beden adı verilen yapıda bulunur.
Ruh, ruhlar aleminden anne karnına, oradan çocukluğa, gençliğe, ihtiyarlığa ve kabir, berzah, cennet veya cehenneme giden yoldadır. bilgidagi.com

5 RUH NE ZAMAN YARATILDI? Fen ilmi, ruhun bedene gelişiyle ilgili bir görüş ileri sürememektedir. Bununla alâkalı bir hadiste, cenin 120 günlük olduğu zaman ruhun geldiği bildirilmektedir. bilgidagi.com

6 Yani 4 aylık cenin, yetişkin bir insanın bütün özelliklerine sahiptir.
Onun küçük bir numunesidir. bilgidagi.com

7 RUH VE BEDEN ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ruh ile beden arasındaki ilgi bir bakıma sesle mana arasındaki ilgiye benzer. Ses mananın bedeni, mana sesin ruhudur. Bu ruh o bedenin ne sağındadır, ne solunda, ne içindedir, ne dışında... bilgidagi.com

8 Mana, hayatiyetini devam ettirmek için sese muhtaç değildir
Mana, hayatiyetini devam ettirmek için sese muhtaç değildir. (bir anne bebeği olmadan yaşamını sürdürebilir ama bir bebek annesi olmadan yaşamını devam ettiremez.) O, hafızada sessizce durur, dimağda gürültüsüz meydana gelir, kalpte kelimesiz bulunur. bilgidagi.com

9 Ancak, görünmek ve bilinmek istedi mi, işte o zaman, sese görev düşer.
bilgidagi.com

10 Ses, muhatabın kulağına varınca ömrünü tamamlar.
Mana ise ondan sonra da varlığını sürdürür.  bilgidagi.com

11 RUH BEDENİ HANGİ ZAMANLARDA TERK EDER?
1)Ölüm anında 2)Astral Seyehat sırasında bilgidagi.com

12 İnsan ruhu, bedenle geçirdiği dünya hayatı süresince her yıl eski bedenini terk ediyor, yeni bir bedene giriyor. Fakat bu öyle sanat, hikmet, şefkat ve rahmet içinde oluyor ki, biz farkına bile varmıyoruz.  bilgidagi.com

13 Ruhumuz her yıl belirli bir süreç içinde değiştirdiği bedenini, ölüm esnasında birden terk ediyor.
Ölüm bundan ibarettir. Yani ölüm, ruhun bedeni birden terk etmesi halidir. bilgidagi.com

14 Bedenden tamamen ayrılmak ruhun bekasına tesir etmez, ruhun varlığına zarar vermez ve ruhun mahiyetini bozmaz. bilgidagi.com

15 Ruh hiçbir şekilde dağılmaz, bozulmaz ve cesedin başına gelen belâlardan dolayı ruh zarar görmez.
bilgidagi.com

16 RUH BEDENİ TERK EDİNCE NEREYE GİDER?
Kulun vefatından sonra ruh, Berzah âlemi denen farklı bir âleme geçer. Yani boyut değiştirir. Ruh, haşir vaktine kadar Berzah âleminde bekler. bilgidagi.com

17 Ruh için Berzah âlemi bir geçiş sürecidir.
bilgidagi.com

18 Berzah, madde âlemi ile mana âlemi arasındaki geçiş ve hazırlık süresi ve bu âlemdeki değişim sürecidir bilgidagi.com

19 Bedenler genellikle çürüyüp toprak olduğu ve ruhlar baki kaldığı için "ruhlar alemi" de denilen ölümden sonraki hayat, gaybi konulardandır. bilgidagi.com

20 Hayatta olan insan ile berzah alemine göçmüş olan kişi ayrı ayrı alemlerdedir.
bilgidagi.com

21 Mümin ruhların berzah aleminde bir birleriyle görüştüklerini Peygamberimizin hadislerinden anlamaktayız. bilgidagi.com

22 Ayrıca ölülerin hayattakilerden haber aldıkları ve kabirlerinin başına giden kimseleri gördükleri yine rivayetlerde vardır. bilgidagi.com

23 Ölülere Kuran okunduğu zaman eve gelmeleri mümkün olabilir
Ölülere Kuran okunduğu zaman eve gelmeleri mümkün olabilir. Ancak bu her ölü için söylemek zordur.  bilgidagi.com

24 Onlar için yapılan dua ve manevi hediyelerin kimlerden geldiğini bilebilirler.
bilgidagi.com

25 Mümin ruhlar nimet içinde oldukları için ve ruhları serbest oldukları için serbest dolaşabilirler.
bilgidagi.com

26 Berzah alemindeki ruhlar iki kısımdır: Nimet içinde olanlar ve azapta olanlar.
İbnü'l-Kayyim'in açıklamasına göre azapta olan ruhlar birbirleriyle görüşmeye fırsat bulamazlar. bilgidagi.com

27 Onlar bir nevi tutuklu gibidirler
Onlar bir nevi tutuklu gibidirler. Ama tutuklu olmayıp serbest olan yani nimet içindeki ruhlar birbirleriyle buluşup görüşürler, birbirlerini ziyaret ederler. bilgidagi.com

28 Her ruh, amelde kendi dengi ve kendi derecesinde olan arkadaşlarıyla beraber olur.
bilgidagi.com

29 ASTRAL SEYAHAT ANINDA RUHUN BEDENİ TERK ETMESİ
Astral seyahat ruhun bedeni terk ederek farklı bir boyuta geçmesidir bilgidagi.com

30  Bu geçiş sırasında bilinç açıktır ve ayrılan ruh bilinçte izlerini taşır.
bilgidagi.com

31 Bu durum uyku sırasında, beş dakika veya iki saat arasında olmaktadır.
bilgidagi.com

32  Uyku sırasında olan bu durum ya aşırı stres dolu bir günün uykusunda ya da çok gevşek olunan uyku sırasında olmaktadır. bilgidagi.com

33 İddalara göre ruh tam uykuya dalma esnasında vücudun göbek kısmından ayrılmaya başlar.
bilgidagi.com

34 Bu esnada kalp atışları yükselir, ruh geride kalan bedenini gördüğü zaman heyecanlanır ve astıral seyahat tam gerçekleşmeden geri uyanılır. bilgidagi.com

35 Yani astral seyahat, ya gerçek boyutta ya da rüya boyutunda gerçekleşebilir.
bilgidagi.com

36 RUH ÇAĞIRMA NEDİR? Günümüzde, özellikle sosyete denilen tabaka arasında yaygın olan ruh çağırma olayı da bir nevi modern kâhinliktir. Birçok tecrübeler, medyumların madde ötesi bir varlıkla temas kurdukları kanaatini vermektedir. Ancak bunun ruh olduğu ve söylediğinin gerçeğe uygunluğu sâbit değildir. bilgidagi.com

37 Elmalılı merhûmun ifadesiyle "bunların büyük ruhları ve şahsiyetleri çağırıp getirme iddiâları yalan olduğunda şüphe yok ise de habis ruhları ve sefil şahsiyetleri afsunlayıp topladıkları ve bu suretle yüce ruhlara zarar vermeye çalıştıkları mahakkaktır bilgidagi.com

38 Gelenlerin ruh değilde cin olduğu ihtimali daha yüksektir.
bilgidagi.com

39 Cin çağırma işi, toplumumuzda öteden beri bilinmekte idi; şimdikiler bunu biraz daha modernize ederek “ruh çağırma” dediler. bilgidagi.com

40 Ruh, emir âleminden olup, beden ülkesini idare etmesi için kendisine müstakil bir varlık verilen bir kanundur. bilgidagi.com

41 RUHLARLA İLGİLİ RESİMLER bilgidagi.com

42 bilgidagi.com

43 bilgidagi.com

44 bilgidagi.com

45 bilgidagi.com

46 bilgidagi.com

47 bilgidagi.com

48 bilgidagi.com


"RUHLAR ALEMİ bilgidagi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları