Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPAY ZEKA ve UZMAN SİSTEMLER Ders Notu - 5 Oyun Oynama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPAY ZEKA ve UZMAN SİSTEMLER Ders Notu - 5 Oyun Oynama."— Sunum transkripti:

1 YAPAY ZEKA ve UZMAN SİSTEMLER Ders Notu - 5 Oyun Oynama

2 Rekabet ortamında arama Adversarial Search

3 3 Rekabet ortamında arama   Çoklu vekil ortamı- her bir vekil karar verirken diğer vekillerin de hareketlerini dikkate almalı ve bu vekillerin onun durumunu nasıl etkileyeceğini bilmelidir   Olasılık- diğer vekillerin hareketlerinin tahmin edile bilmemesi   “Önceden tahmin edilemeyen" karşı taraf   rakibin her olası cevabına karşı bir hareketin belirlenmesi   İşbirlikçi ve rakip vekiller   Rekabet ortamında arama-oyun   Zaman sınırlamaları

4 4 Oyun neden öğrenilmeli?  Yapay Zekanın en eski alanlarından birisi (Shannon and Turing, 1950)  Zeka gerektiren rekabetin soyut ifadesi  Durum ve faaliyetlerin kolay ifade edilebilirliği  Dış dünyadan çok az bilginin gerek olması  Oyun oynama, bazı yeni gereksinimlerle aramanın özel halidir.

5 5 Oyun türleri Tam bilgili; tam olmayan bilgili Belirlenmiş Talih Satranç,dama,go- tam bilgili, belirlenmiş Tavla- tam bilgili,talih Kağıt oyunları- tam olmayan bilgili, talih

6 6 Oyunla bağlı sorunlar  Oyunların çözümü zordur:  “Olasılık ” sorunu  Rakibin hareketini bilmiyoruz !  Arama uzayının boyutu:  Satranç : her durumda yaklaşık ~15 hareket, 80 karşılıklı hamle  ağaçta 15 80 düğüm  Go : her durumda ~200 hareket, 300 karşılıklı hamle  ağaçta 200 300 düğüm  Optimal çözümün çoğu zaman mümkün olmaması

7 7 Oyun oynama algoritmaları:  Minimax algoritması  Alpha-beta budama  Değerlendirme fonksiyonu  Aramayı kesme  her hangi derinlik sınırına kadar arama  Derinlik sınırında değerlendirme fonksiyonunun kullanılması  Değerlendirmenin tüm ağaç boyunca yayılması

8 8 Oyun-arama sorunu   Başlangıç durum-ilk pozisyon ve birinci hamle yapacak oyuncu   Ardıl fonksiyonu- (hareket,durum) çiftleri listesini veriyor; yasal hareket ve bu hareket sonucu durum   Uç düğüm (terminal) denemesi -oyunun bittiğini belirler. Oyunun son bulduğu durumlara uç durumlar denir   Yarar fonksiyonu - uç durumlar için sayı değer   Oyun ağacı- başlangıç durum ve her iki tarafın yasal hareketleri

9 9 Oyun ağacı (2-oyuncu, belirlenmiş)

10 10 Minimax yöntemi  Belirlenmiş oyunlar için mükemmel taktik  Temel fikir: en yüksek minimax değerli hareketi seçmeli = en iyi ulaşılabilir sonuç

11 11 Minimax değer  Minimax değer (n)= Yarar(n), eğer n son durum ise Yarar(n), eğer n son durum ise Max (Minimaxdeğer(s)), n -Max düğüm ise Max (Minimaxdeğer(s)), n -Max düğüm ise S  ardıllar(n) Min (Minimaxdeğer(s )), n - Min düğüm ise Min (Minimaxdeğer(s )), n - Min düğüm ise S  ardıllar(n)

12 12 Minimax algoritması

13 13 minimax’ın özellikleri minimax’ın özellikleri  tam? Evet (eğer ağaç sonlu ise)  Optimal? Evet (optimal rakibe karşı)  Zaman karmaşıklığı? O(b m )  Uzay karmaşıklığı O(bm) (derinine izleme)  m- ağacın en fazla derinliği  b- her noktada mümkün hamleler sayısı  Satranç için b ≈ 35, m ≈100

14 Satrançta Sınırlar  Arama uzayının büyüklüğü (32 40 )  Ortalama hamle sayısı = 40  Her adımda yapılabilecek farklı hamle sayısı ortalaması = 32  32 40 = 2 200 ~= 10 60  Saniyede 3 milyar durum işlersek  Bir yıldaki saniye sayısı ~= 32*10 6  Bir yılda işlenecek durum sayısı ~= 10 17  Tüm durumların değerlendirilmesi 10 43 yıl sürer.  Evrenin yaşı ~= 10 10 yıl

15 Sınırları Aşmak İçin  Sınırlı Derinlikte Arama ve değerlendirme fonksiyonu (cutoff test, evaluation function)  Alfa beta budaması

16 16 MINI MAX  Sınırlamalar:  2 oyuncu: MAX (bilgisayar) ve MIN (rakip)  belirlenmiş, tam bilgi  Derinine arama ve değerlendirme fonksiyonu MAX MIN MAX - Derine doğru ağaç oluşturmalı -Her seviye için değerlendirme fonksiyonunu hesaplamalı fonksiyonunu hesaplamalı2531443 -Değerlendirme fonksiyonunu yaymalı: - MIN’de minimum kabul ediliyor - MIN’de minimum kabul ediliyor 213 - Max’da maximum kabul ediliyor 3 Bu hare- keti seç

17 17 Alpha-Beta budama  Tüm ağacın (yukarıdan aşağıya doğru derinine) oluşturulmasına ve değerlerin tüm ağaç boyu yayılmasına gerek kalmaya bilir  Edinilmiş bazı değerler,ağacın üretilmemiş kısımlarının fazla olduğu ve üretilmesine gerek kalmadığı bilgisini vere bilir

18 18 α-β budama için minimax değerinin bulunması Minimax Değer(kök)= max(min(3,12,8),min(2,x,y),min(14,5, 2)) =max(3,min(2,x,y),2)= =max(3,z,2 ) ; =max(3,min(2,x,y),2)= =max(3,z,2 ) ; z=min(2,x,y) kabul ettik. Buradan z<=2 olduğu anlaşılıyor. O zaman Minimax Değer(kök)= 3 alırız Temel fikir: oyun ağacında her bir düğüme bakmadan da doğru çözümü bulmak mümkündür. Bu halde ağacın bakılmayan kısmı budanmış oluyor

19 19 α-β budama örneği

20 20 α-β budama örneği

21 21 α-β budama örneği

22 22 α-β budama örneği

23 23 α-β budama örneği

24 24 α-β’nın özellikleri α-β’nın özellikleri  Budama son neticeyi etkilemez  Hareketlerin iyi sıralanması budamanın etkiliğini yükseltir  “mükemmel sıralamada," zaman karmaşıklığı = O(b m/2 )

25 25 Neden α-β?  α, max için yol boyunca seçilmiş en iyi (en yüksek) değer  Eğer v α’dan kötü ise max onu iptal edecek  uygun dal budanacak  Min için β, benzer yolla değerlendirilir

26 26 α-β algoritması

27 27 α-β algoritması α-β algoritması

28 28 MIN MAXMAX2 Alpha-Beta budama ilkeleri  İlkeler:  Derinine, soldan sağa ağaç üretmeli  son düğümlerin değerlerini baba düğümleri için başlangıç tahminler kabul etmeli. 2222 5 =2 2222 1 1111 -MIN-değer (1), babanın (2) MAX –değerinden küçüktür -MIN-değer daha ileride küçüle bil i r, -MAX-değerin yalnız büyümesine izin veriliyor, -Bu düğümden aşağı düğümlere bakmamalı bakmamalı

29 29 Alpha-Beta budama ilkeleri (devamı) - MAX-düğümlerde (geçici) değerler ALPHA-değerlerdir - MIN-düğümlerde (geçici) değerler BETA-değerlerdir MIN MAX MAX 2 2222 5 =2 2222 1 1111 Alpha-değer Beta-değer

30 30 Alpha-Beta ilkeleri (1): - Eğer ALPHA-değer oğul düğümün Beta-değerinden büyük veya ona eşitse: uygun soydan düğümlerin üretimini dayandırmalı MIN MAX MAX 2 2222 5 =2 2222 1 1111 Alpha-değer Beta-değer 

31 31 Alpha-Beta ilkeleri (2): - Eğer Beta-değer, oğul düğümün Alpha-değerinden küçük veya ona eşitse : uygun soy üzere düğümlerin üretimini durdurmalı MIN MAX MAX 2 2222 6 =2 2222 3 1111 Alpha-değer Beta-değer  1

32 32 873916241135392652123972864 Mini-Max ve  1 2  8 8 8 83 5 = 8 4 6  8 8 8 87 8  9 9 9 991113171921242628323436 10  2 2 2 2 12  4 4 4 4 14 = 4 15  4 4 4 416 18  1 1 1 1 20  3 3 3 3 22 = 5 30  5 5 5 523  5 5 5 531 25  3 3 3 3 27  9 9 9 9 29  6 6 6 6 33  1 1 1 1 35  2 2 2 2 37 = 3  3 3 3 338 39 = 5 MAX MIN MAX 11 değerlendirmede tasarruf sağlandı!

33 33 Kazanç: En iyi hal: MAXMIN MAX - Eğer her seviyede: en iyi düğüm en soldaki düğüm ise Yalnız kalın doğrular inclenmeli

34 34 Mükemmel sıralanmış ağaç örneği MAXMIN MAX 21 20 19 24 23 22 27 26 25 12 11 10 15 14 13 18 17 16 3 2 1 6 5 4 9 8 7 21 24 27 12 15 18 3 6 9 21 12 3 21

35 35 Değerlendirme fonksiyonları  Ağırlıklı doğrusal fonksiyon Eval(s) = w 1 f 1 (s) + w 2 f 2 (s) + … + w n f n (s) w-özelliğin ağırlığı f-özellik Örnek: satrançta f (s) = aynı türden taşların sayısı w-uygun taşın ağırlığı (örn., piyon için 1) w-uygun taşın ağırlığı (örn., piyon için 1)

36 36 sınırlamalar Örnek: arama için 100 saniyelik zaman tanınmıştır. Her saniyede 10 4 düğüm araştırılmalıdır  her harekette 10 6 düğüm yaklaşımlar:  Kesme denemesi (cutoff test): Derinlik sınırı  Değerlendirme fonksiyonları

37 37 Kesmekle arama (cutting off) Aşağıdaki değerlerle çalışma mümkün mü? b m = 10 6, b=35  m=4 Yalnız 4 hamle ileriyi görmek satranç oyuncusu için başarısızlıktır!  4 hamle ≈ acemi oyuncu  8 hamle ≈ tipik bir program, usta oyuncu  12 hamle ≈ Deep Blue, Kasparov

38 38 Ufuk etkisi Vezir kaybı Piyonun kaybı Vezirin kaybı ufuk = mini-max derinliği Derinine ilerlemekle felaketi önleye bilmesek de onu geciktire biliriz felaketi önleye bilmesek de onu geciktire biliriz  çözüm: sezgisel devam

39 Sınırlı Derinlikte Arama’da Ufuk Etkisi - Horizon Effect Aramayı farklı derinliklerde yapmanın etkisi: C2’deki beyaz kale a2’deki piyonu alır mı? 1 derinlik Bir piyon kazançta olduğundan alır. 2 derinlik Bir piyona bir kale değmez. Almaz. 3 derinlik Bir piyon + bir kaleye, bir kale değer. Alır. 4 derinlik bir piyon + bir kaleye, 2 kale değmez. Almaz.

40 40 Sezgisel Devam Strateji durumlarda çok önemli oyun taşının kaybı, piyonun vezire çevrilmesi,... Aramanı derinlik sınırının dışında da yapmalı! Derinlik sınırı

41 41 Talih oyunları Örnek: Tavla: Oyun ağacının biçimi:

42 Rastgele olmayan oyun uygulamaları   Dama (Checkers): Chinook 1994’de dünya şampiyonu Marion Tinsley ile başabaş oynadı, aynı yıl Tinsley sağlık sebeplerinden oyunlardan çekildi ve Chinook o zamandan beri dünya şampiyonu. Günümüzde dama tamamen çözülmüşü durumda.   Satranç: Deep Blue 1997’de 6 oyun sonunda dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u yendi. Deep Blue saniyede 200 milyon düğümü arayabilmekte, oldukça iyi bir değerlendirme fonksiyonu kullanmakta, gerektiğinde 40-kat hamle ileriyi görebilecek derecede arama yapabilmektedir.

43 Rastgele olmayan oyun uygulamaları   Othello (reversi): Günümüzde insan dünya şampiyonları bilgisayarlara karşı yarışamamaktadırlar, bilgisayarlar bu alanda çok üstündür.

44 Rastgele olmayan oyun uygulamaları   Go: İnsanlar halen üstünlüklerini korumaktadırlar. Bunun sebebi 19x19’luk oyun tahtasında b=361 olmasıdır. Arama teknikleri yerine örüntü tanıma teknikleri daha yaygın kullanılmaktadır. Ağustos 2008’de herbiri 32 işlemciye sahip 25 server’da çalışan Mygo profesyonel bir go oyuncusunu yendi.

45 Bilgisayarla satranç oynamak   1957 - Newell ve Simon: 10 yıl içinde dünya satranç şampiyonunun bir bilgisayar olacak   1958 : Satranç oynayan ilk bilgisayar IBM 704   1967 : Mac Hack programı insanların katıldığı bir turnuva da başarıyla yarıştı   1983 : Belle programı, Amerika Satranç Federasyonundan master ünvanını aldı.   1980’lerin ortaları : Carnegie Mellon üniversitesinde bilim adamları sonradan Deep Blue’ya dönüşecek çalışmayı başlattı.   1989: Projeyi IBM devraldı.

46 Bilgisayarla satranç oynamak   11 Mayıs 1997, Gary Kasparov, 6 oyunluk maçta Deep Blue’ya 3.5 a 2.5 yenildi.   2 oyun deep blue, 1 oyun Kasparov aldı, 3 oyun berabere http://www.resea rch.ibm.com/dee pblue/meet/html/ d.3.html

47   Shannon, TuringMinimax arama1950   Kotok/McCarthyAlpha-beta budama1966   MacHackDönüşüm tabloları1967   Chess 3.0+Iterative-deepening1975   BelleÖzel donanım1978   Cray BlitzParalel arama1983   HitechParalel değerlendirme1985   Deep Blueyukarıdakilerin hepsi1997 Metotların Tarihi

48 İçinde şans faktörü olan oyunlar   Tavla – atılan zara göre oyun oynanır.   Kağıt oyunları – kağıtların dağılımına göre oyun oynanır.   Oyun ağacını oluşturmak için her türlü varyasyonun göz önüne alınması gerekir.

49 Tavla

50 Expectiminimax bileşenleri   Terminal (Sonuç) düğümü   min düğümü   max düğümü   Şans düğümü   Şans düğümünde gelebilecek zar, kağıt, vs. gibi durumlar olasılıklarına göre dizilirler. Örnek: Tavlada atılan çift zar için 21 değişik durum (düğüm) oluşabilir. (6 aynı çift zar, 15 değişik çift zar), yani her seviye için 21 şans düğümü vardır.

51 Expectiminimax Benim yapabileceğim olası hamleler Karşı tarafın atabileceği zarlar Karşı tarafın yapabileceği olası hamleler Benim atabileceğim zarlar

52 Expectiminimax   EXPECTIMINIMAX(n) =   UTILITY(n)eğer n oyun sonu (terminal) durumu ise   max ( Ardıl (n) )eğer n MAX seviyesinde ise   min ( Ardıl (n) )eğer n MIN seviyesinde ise   ∑ P(s) * Ardıl(s)eğer n şans düğümü ise

53 Expectiminimax özellikleri   Bütünlük? Evet (eğer ağaç sınırlı ise)   En iyi çözüm? Evet (şans faktörü göz önünde olmalı)   Zaman karmaşıklığı? O(b m n m )   Bellek karmaşıklığı? O(n m bm) (derinlemesine arama)   n  şans faktörünün dallanma sayısı   Tavla için b ≈ 20, n = 21  tam çözüm şu anki şartlarda imkansız. En fazla 3-seviye pratikte mümkün.   TDGammon adlı oyun 2 derinlikli arama yapar. Çok iyi bir değerlendirme fonksiyonu var. Sonuç: dünya şampiyonu

54 Tahmin ve Ögrenme   Bilgisayar kullanıcının hareket loglarını kaydedebilir.   Kullanıcının bir sonraki hareketini bu loglara göre tahmin edebilir. Tüm olasılıkları hesaba katmaya gerek kalmaz.   Bu tahmine göre yapması en iyi hareketi yapabilir.   Önceki hareketler Low Kick, Low Punch, Uppercut1050% Low Kick, Low Punch, Low Punch 735% Low Kick, Low Punch, Low Kick 315%   Şimdiki durum: Low Kick, Low Punch, ?   Ör: Virtual Fighter 4

55   Deep Blue durum değerlendirme fonksiyonundaki ağırlıkları (w 1, w 2,..,w n ) öğrenmiştir. f(p) = w 1 f 1 (p) + w 2 f 2 (p) +... + w n f n (p)   Nasıl? Değerlendirme fonksiyonunu öğrenmek

56 Grand master seviyesindeki oyuncuların 1000’den fazla oyunundaki her hamlenin yer aldığı “şu durumda şunu yaptı” database’i Tüm hamleler için, önceki durumdan gidilebilecek tüm durumların içinde yapılanın (database’de yer alanın) seçileceği (f(p)’si büyük) şekilde w’lerin düzenlenmesi

57 Sorular   Deep Blue’nun yaptığı şey sadece tasarımcıların fikirlerini büyük hesap kabiliyetiyle uygulamak. Yenen tasarımcılar ve teknoloji. Yapılan sadece özel bir hesap makinesi.   Drew McDermott:   Deep Blue’nun gerçekte satrançtan anlamadığını söylemek, bir uçağın kanatlarını çırpmadığı için uçmadığını söylemeye benzer.   Uzaylılar dünyaya gelse ve bize satrançta meydan okusalar   Kapışmaya Deep Blue’yu mu Kasparov’u mu gönderirdiniz?

58 Deep Thought kaleyi aldı!   Oyun sırası beyaz’da   Çözüm yeni bir f’in eklenmesi

59 Deep Thought kaleyi yine aldı!   Oyun sırası beyaz’da   Çözüm yeni bir f’in daha eklenmesi   Nereye kadar?

60 60 1. 1. Deep Blue saniyede 200,000,000 ‘in üzerinde pozisyonu inceleye ve değerlendire bilir Bir usta ise saniyede 3 pozisyon değerlendire bilir 2. Satranç programının bilgisi azdır,ama hesaplama yeteneği çok yüksektir Ustanın çok büyük satranç bilgisi var, ama hesaplama yeteneği sınırlıdır. 3.İnsan satranç oynadığı zaman duyumundan,önsezisinden yararlanıyor. Programın duyma, sezme yeteneği yoktur. Deep Blue,bir uluslararası büyük usta ve beş IBM araştırmacı bilim adamının rehberliğinden faydalanmıştır 4. Deep Blue,bir uluslararası büyük usta ve beş IBM araştırmacı bilim adamının rehberliğinden faydalanmıştır Bir ustaya ise antrenörü ve çok iyi satranç oynaya bilme yeteneği yardım eder 5. İnsan kendi hatalarından ve başarılarından öğrenebilme yeteneğine sahiptir. Deep Blue, bugünkü haliyle, öğrenme sistemi değildir; bu nedenle, rakibinden öğrenmek ve ya satranç tahtasındaki durumu “düşünmek” için yapay zeka kullanma yeteneğine sahip değildir  Satranç ustası ve satranç programı arasındaki farklar:

61 61 6. Programın 6. Programın korku duygusu, fikrinin dağıtılması endişesi yoktur (örneğin,Kasparov’un sabit bakışlarından). Bir ustanın ise ise insani zafiyeti var, canı sıkla bilir, fikri dağıla bilir ve s. 7. Program satranç oynarken çok etkileyicidir, ama zekası en geri zekalı insandan da geridir Satranç ustaları ise genellikle aydın insanlardır, birkaç dil biliyorlardır, toplumun ileri gelenleridir 8. Programın oyun anlayışındaki değişimler,geliştirme ekibi tarafından yapılmalıdır Usta ise her oyundan önce,sonra, oyun içinde oyununda değişiklik yapa bilir. 9. İnsan rakibini değerlendire, onun zayıf yönlerini öğrene ve bundan yararlana bilir. Program ise satranç pozisyonlarını çok iyi değerlendirse de rakibinin zayıf yönlerinden yararlana bilmez. 10. İnsan, değerlendire bildiği pozisyonlar içinden seçim yapar Program ise mümkün pozisyonlar içinden en iyisini seçe biliyor (Deep Blue saniyede 200 milyon pozisyon içinde arama yapa biliyor)

62 Özet  Oyunlar zevklidir.  YZ hakkında pratik yeni fikirler üretirler.  Hesaplama karmaşıklığı sebebiyle mükemmellik genelde sağlanamaz. Bunun yerine yaklaşımlar, kestirimler kullanılır.


"YAPAY ZEKA ve UZMAN SİSTEMLER Ders Notu - 5 Oyun Oynama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları