Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ SİSTEMİ
2013 ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES)

2 OGES NEDİR? OGES, “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” anlamına gelmektedir. Farklı türde liselere (Genel Liseler hariç) giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan; -Seviye Belirleme Sınavı (SBS), -Yılsonu Başarı Puanı (YBP), olmak üzere iki ana unsura dayanan öğrenci odaklı bir sistemdir.

3 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS)…
Her yıl Haziran ayında 8. sınıflarda sene sonunda uygulanacak olan ve o yılın müfredatında belirtilen kazanımların ölçüleceği MEB tarafından yapılan merkezi bir sınav sistemidir. .

4 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS)…
SBS, 8. sınıflarda uygulanmaktadır. Seviye Belirleme Sınavı yılda bir kez yapılmakta ve telafisi bulunmamaktadır

5 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS)…
Seviye Belirleme Sınavlarında soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır. Soruların 8. Sınıfı kapsayacağı öngörülebilir ancak ilköğretimde konuların sarmal bir yapıda olduğunu düşünürsek 6. ve 7. sınıf konularının da çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

6 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS)…
Yeni Müfredat Programında konular bir sınıfın belirli bir döneminde ve bir defa işlenmek yerine bütün sınıflara dağıtılmıştır. Konular; BASİTTEN KARMAŞIĞA, BİLİNENDEN BİLİNMEYENE, SOMUTTAN SOYUTA ilkesine göre her sınıfta biraz daha genişletilmiş, anahtar kavramların etrafındaki örüntü her defasında biraz daha artırılmıştır. SARMAL SİSTEM öğretim anlayışı; Yeni Müfredatta herhangi bir konu öğrencinin karşısına birkaç kez çıkarılmasıdır. Herhangi bir konunun% 20’si 6.sınıfta,% 30’u 7.sınıfta,% 50’si de 8.sınıfta verilebilmektedir.

7 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS)…
Sorular şuanda uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır. SBS; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil alanında sene içerisinde öğrenilen konulardan oluşan ve hayata hazır bulunuşluk düzeyinin belirleneceği sorulardan oluşmaktadır. İlköğretim okullarımızda zorunlu yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.

8 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS)…
İlköğretim okullarımızda seçmeli olarak okutulan yabancı dil derslerinden soru sorulmayacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu Sosyal Bilgiler sorularının içinde yer alacaktır. Ancak bu dersten muaf olan öğrencilerle bunları cevaplamak istemeyenler için alternatif sosyal bilgiler soruları yer alacaktır. Seviye Belirleme Sınavında Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmamaktadır.

9 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS)…
SBS sınav puanı 700 puan üzerinden hesaplanacaktır. SBS’ ye girmek zorunlu değildir.

10 SBS SORU SAYILARI VE KATSAYILARI
DERSİN ADI SORU SAYISI KATSAYISI TÜRKÇE 23 4 MATEMATİK 20 FEN BİLİMLERİ 3 SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL 17 2 TOPLAM 100

11 YILSONU BAŞARI PUANI (YBP)…
6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır. Öğrencinin derslerden aldığı YILSONU NOTLARI, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılacak ve AĞIRLIKLI YILSONU PUANLARI elde edilecektir. Ağırlıklı yılsonu puanları haftalık toplam ders saatine bölünür ve Yılsonu Başarı Puanı elde edilir. Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

12 YILSONU BAŞARI PUANI (YBP) ÖRNEK HESAPLAMA…
DERSLER HAFTALIK DERS SAATİ YILSONU NOTU AĞIRLIKLI YILSONU NOTU TÜRKÇE 5 95 5 x 95 = 475 MATEMATİK 4 85 4 x 85 = 340 FEN VE TEKNOLOJİ 80 4 x 80 = 320 SOSYAL BİLGİLER 3 3 x 95 = 285 YABANCI DİL 90 4 x 90 = 360 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 2 100 2 x 100 = 200 GÖRSEL SANATLAR 1 1 x 100 = 100 MÜZİK 1 x 95 = 95 BEDEN EĞİTİMİ 2 x 90 = 180 TEKNOLOJİ ve TASARIM TOPLAM   28 92 2536 YILSONU BAŞARI PUANI 2535 / 28 = 90,536

13 YILSONU BAŞARI PUANI (YBP)…
6,7 ve 8. sınıf sonunda hesaplanacak Yılsonu Başarı Puanı (YBP) doğrudan OYP’ yi etkileyecektir. YILSONU BAŞARI PUANI (YBP)…

14 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME PUANI (OYP)
OYP; Ortaöğretime yerleştirmede kullanılacak olan puandır. OYP; SBS puanı ile 6, 7 ve 8. sınıf YBP puanlarının toplamının yarısıdır.

15 OYP HESAPLAMA ÖRNEK TABLOSU
6.SINIF (YBP) YIL SONU BAŞARI PUANI 100 7.SINIF (YBP) YIL SONU BAŞARI PUANI 8.SINIF (YBP) YIL SONU BAŞARI PUANI (SBS) SEVİYE BELİRLEME SINAVI PUANI 700 OYP PUANI =1000/2 = 500

16 OYP’ ye ek puan nasıl eklenir?
Uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yılsonu Başarı Puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir. Yılsonu Başarı Puanının altın madalya alan veya 1.olanlar için % 10’u, gümüş madalya alan veya 2. olanlar için % 9’u, bronz madalya alan veya 3.olanlar için % 8’i, bu etkinliklere katılanlar için de % 7’si oranında ek puan eklenir.

17 8.SINIFTAN SONRA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

18 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Fen liseleri Özel Fen liseleri Sosyal Bilimler liseleri Anadolu Öğretmen liseleri Anadolu liseleri Özel Anadolu liseleri Anadolu İmam Hatip liseleri Anadolu Sağlık Meslek liseleri Teknik ve Endüstri Meslek liseleri Tapu ve Kadastro Meslek liseleri Ticaret Meslek Liseleri Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri Kız Teknik Ve Kız Meslek Liseleri Polis koleji

19 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Düz Lise Meslek Lisesi Çıraklık Eğitim Merkezi

20 Fen Liseleri (Resmi Fen Lisesi)
OKUL TÜRLERİ… Fen Liseleri (Resmi Fen Lisesi) Fen ve Matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanında yükseköğretime hazırlayan okullardır.Öğrencileri araştırmaya yönelterek yeni teknolojileri kullanabilen ,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen, Matematik ve Fen alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eden okullardır. *Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır.

21 Fen ve Teknoloji Lisesi
OKUL TÜRLERİ Fen ve Teknoloji Lisesi Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, mühendislik ve tıp alanlarında eğitim veren üniversitelere, alanları ile ilgili bilgileri sürekli takip ederek bilgi ve yaratıcılıklarını hayata geçirebilme kabiliyetine sahip bireyler yetiştirir. Fen Liselerinden farklı olarak, temel Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji derslerinin yanı sıra, Bilgisayar Destekli Çizim, Web Programlama, İstatistik gibi uygulamalı teknoloji dersleri de verilmektedir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve destek alınan diğer yabancı kurumların misafir öğretim elemanları tarafından verilmektedir. * Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ nde öğrenim süresi 1 yıl hazırlık + 4 yıl toplam 5 yıldır.

22 Sosyal Bilimler Liseleri
OKUL TÜRLERİ Sosyal Bilimler Liseleri Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır. *Sosyal Bilimler Liseleri’ nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl olmak üzere öğrenim süresi 5 yıldır.

23 OKUL TÜRLERİ Anadolu Liseleri Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretime hazırlar. *Anadolu Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır. Ancak öğretim süresi 1 yıl hazırlık + 4 yıl olan okullar da mevcuttur.

24 Anadolu Öğretmen Liseleri
OKUL TÜRLERİ Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri öğrencileri Milli Eğitim’in genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının yanı sıra öğretmenlik dışı yükseköğretim programlarına da hazırlarlar. Öğrenciler öğretmenlik dışı yükseköğretim programlarına alınırken ‘genel lise’ mezunları gibi dikkate alınırlar. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran, alanlarında bir yükseköğretim kurumu tercih ettiklerinde ek puan kazandıran okullardır. *Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır.

25 Anadolu Meslek Liseleri
OKUL TÜRLERİ Anadolu Meslek Liseleri Mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandırarak öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlar. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir. *Anadolu Meslek Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır.

26 Anadolu Teknik Liseleri
OKUL TÜRLERİ Anadolu Teknik Liseleri Mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandırarak öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlar. Anadolu Teknik Meslek Liselerinde Fen Bilimleri ağırlıklı program uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir. *Anadolu Meslek liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır.

27 Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liseleri
OKUL TÜRLERİ Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liseleri Sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alanda özel mesleki yeterlilik kazandırarak, öğrencileri sağlık alanına ve yükseköğretime hazırlar. Hemşirelik programından mezun olanlar ‘Hemşire’, Sağlık alanlarında mezun olanlar ‘Teknisyen’; Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olanlar ‘Tıbbi Sekreter’ unvanı ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. *Sağlık Meslek Liseleri’ nde eğitim 4 yıldır.

28 Adalet Meslek Liseleri
OKUL TÜRLERİ Adalet Meslek Liseleri Öğrencilere kişi ve toplum problemlerini tanıtarak, onları bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında yükseköğretime hazırlar. Bu okullarda Adalet alanı Zabit Katipliği ve İnfaz Koruma dalı programları uygulanmaktadır. Bu okul mezunları Adalet Bakanlığı’nın Zabıt Katipliği ile İnfaz ve Koruma Memurluğu ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmektedir. *Adalet Meslek Liseleri’ nin öğretim süresi 4 yıldır.

29 Anadolu İmam Hatip Liseleri
OKUL TÜRLERİ Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrencileri İmamlık ve Hatiplik alanlarında yükseköğretime hazırlar. *Anadolu İmam Hatip Liseleri’ nin öğretim süresi 4 yıldır.

30 Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri
OKUL TÜRLERİ Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Öğrencileri, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini alanlarında yetiştirerek; tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek düzeyde hayata hazırlar. *Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır.

31 Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri
OKUL TÜRLERİ Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri Öğrencileri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile alanlarında yetiştirerek; ara kademelerde başarı ile çalışabilecek düzeyde mesleki ve teknik elemanlar olarak hazırlar. *Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri’ nin öğrenim süresi 4 yıldır.

32 OKUL TÜRLERİ Yabancı Özel Okullar Öğrencileri ilgi ve yetenekleri konusunda yükseköğretime hazırlar. Daha önceki yıllarda Özel Yabancı Okullar Sınavı ile öğrenci alan okullar bu sene 8.sınıf SBS puanı ile öğrenci alacaklardır. *Özel Yabancı Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.

33 Yabancı Özel Okullar OKUL TÜRLERİ Özel Alman Lisesi
ST.Michel Fransız Lisesi İzmir St. Joseph Fransız Lisesi St. Pulcherie Fransız Lisesi Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız-Erkek) Notre Dame De Sion Fransız Lisesi Galileı Galilei İtalyan Lisesi St. Georg Avusturya Lisesi St.Georg Avusturya Tic. Lisesi St. Benoit Fransız Lisesi Amerikan Robert Lisesi (Kız – Erkek) İtalyan Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi İzmir Amerikan Lisesi Tarsus Amerikan Lisesi

34 Askeri Okullar OKUL TÜRLERİ
Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı parasız yatılı okullardır. Öğrenciler Askeri Okullar Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi için; 1-Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları 2-Sağlık ile ilgili koşulları 3-Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.

35 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı
OKUL TÜRLERİ Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama Okulu

36 Polis Koleji OKUL TÜRLERİ
Öğrencileri, ahlakını benimsemiş, her şartta ve koşulda görev almaya hazır; bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini tamamlamış; insan haklarına saygılı; hür ve bilimsel düşünce gücüne ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek seviyede iletişim becerisine sahip şekilde yetiştirerek Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilâtının ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksekokullara hazırlar. *Polis Koleji’ nin öğrenim süresi 4 yıldır.

37 Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri
OKUL TÜRLERİ Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri spor ve güzel sanatlar alanında ilgi ve yeteneklerine göre yükseköğretime hazırlayan okullardır. *Öğrenim süresi 4 yıldır.

38 2012 OGES SAYISAL VERİLER

39 2012 SBS İSTATİSTİKLERİ Sınava Başvuran Aday Sayısı Sınava Giren Aday Sayısı Sınava Girmeyen Aday Sayısı 22.735 Sınavı İptal Edilen Aday Sayısı 17 Toplu Kopyadan İptal Edilen Test Sayısı Toplu Kopyadan Bazı Testleri İptal Edilen Aday Sayısı 2012 SBS-8: Tüm Soruları Doğru Yapan Öğrenci Sayısı 677 2012 SBS-8: Sınıf Puanı (SP) 500 Olan Öğrenci Sayısı 449

40 2012 OGES TERCİH İSTATİSTİKLERİ
Asil Kazanan Aday Sayısı 437874 Boş Kalan Kontenjan Sayısı (Devlet Okulları) 222 Boş Kalan Kontenjan Sayısı (Özel Okullar) 6149 Mülakata Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı 23452 Okul/Bölüm Sayısı 6889 Ortalama Tercih Sayısı 7 Tercih Yapan Aday Sayısı 777096 Toplam Kontenjan 467697 Toplam Tercih Sayısı

41 2012 OGES ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KONTENJAN İSTATİSTİKLERİ
Okul Türleri Okul/Bölüm Sayısı Kontenjan Sayısı Asil Kazanan Mülakat Hakkı Kazanan Boş Kalan Kontenjan Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri 176 15002 Anadolu Liseleri 1658 226900 226883 17 Anadolu Öğretmen Liseleri 299 29880 29715 165 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Liseleri 3953 139963 116519 23404 40 Anadolu İmam Hatip Liseleri 450 41638 41590 48 Özel Okullar 353 14314 8165 6149 TOPLAM 6889 467697 437874 23452 6371 461326

42 TEŞEKKÜRLER...


"ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları