Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)"— Sunum transkripti:

1 TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü TÜRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 18 Aralık 2012 Cevahir Otel / İstanbul

2 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme, Yatırım Ve İş Yapma Ortamının İyileşmesi, Kayıt Dışılığın Önlenmesi, Bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uyum,

3 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
MADDE BAŞLIĞI MADDE NUMARASI İÇERİĞİ Ticaret Sicili 24/2 26 Elektronik Sicil usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin oluşturulması ve merkezi veri tabanının oluşturulması Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri 1526 1527 İşlemlerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilmesi, Elektronik Genel Kurul

4 Proje 08 Ekim 2010 tarihi itibariyle “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi” “(MERSİS)” adı ile tek proje halinde yürütülmesi sağlanmıştır. Bakanlığımız Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 640 Sayılı KHK ile Sistemin kurulması, işletilmesi ve diğer kurumlarla entegrasyon görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

5 Sistemin Amacı I. nci Aşamada;
Ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri ve kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, dernek ve vakıf işletmelerinin kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibinin sağlanması için merkezi veri kayıt sisteminin oluşturulması, II. nci Aşamada; Esnaf, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ve diğerleri (apartman yöneticiliği vb) gibi gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin sisteme dahil edilmesi,

6 MERSİS MERSİS’in KAPSAMI ? Ticaret Sicili Apartman Yöneticiliği vb.
Vakıflar Dernekler Esnaf Sicili Serbest Meslek Mensupları Meslek Örgütleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Apartman Yöneticiliği vb.

7 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dört Temel Veritabanı MERNİS (Kişi Kayıtları) TAKBİS (Tapu Kayıtları) AKS (Adres Kayıtları) MERSİS (Tüzel Kişilik Kayıtları) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7

8 GÜNÜMÜZDE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
TSM Kuruluş Ana Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Tasfiye Terkin

9 BUGÜN TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR ?

10 MERSİS İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER
Kuruluş Şube Kuruluş Rehin - Acenta Tasfiye Terkin Ana Sözleşme Değişikliği

11 MERSİS GENEL İŞ AKIŞ Giriş (Sisteme Giriş) Ana Sözleşme + Başvuru
(Şirket türüne göre hazırlanması) Tescil (Başvurunun TSM tarafından tescil işlemlerinin yapılması) İlan (Tescil işlemi sonrası ilan işlemlerinin sağlanması)

12 Bakanlığımız internet sayfası. www. gtb. gov
Bakanlığımız internet sayfası adresindeki “E-İşlemler” sekmesinde yer alan “Uygulamalar” linkinden veya adresinden uygulamaya ulaşılır.

13 Nitelikli Elektronik Sertifika,
2. ADIM SİSTEME GİRİŞ Üyelik, Nitelikli Elektronik Sertifika,

14 3. ADIM

15 4. ADIM

16 5. ADIM

17 6. ADIM

18 ALINAN TALEP NUMARASI İLE BİRLİKTE BÖLGEDEKİ HERHANGİ BİR NOTERE GİDİLİR
NOTER TARAFINDAN ONAYLANAN ANA SÖZLEŞME, ONAY BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA GÖNDERİLİR VE TESCİLİ GERÇEKLEŞTİRİLİR.

19 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
MERSİS İŞ SÜRECİ NOTER Ana Sözleşme Tasdiki TACİR / VEKİLİ 1 Ana Sözleşme Tasdiki 2 3 INTERNET 2 3 4 4 1 TSM Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TESCİL 19

20 işaretli sekmeler kullanıcı tarafından bilgi girişi zorunlu alanlardır.
işareti olmayan sekmelerde uygun metinler yer almaktadır.

21 MERSİS YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
2012 SONU İTİBARİYLE İŞLETMELERİN % 72’Sİ MERSİS’DE Edirne Samsun İstanbul Sakarya 1 İlçe TSM Trabzon Bilecik Düzce Bursa Ankara Malatya Aksaray Manisa Diyarbakır Kayseri İzmir 4 İlçe TSM Konya K.Maraş Denizli Gaziantep Antalya Mersin 5 İlçe TSM Adana Hatay Verileri Aktarılmış ve Hizmeti Sistem Üzerinden İşlem Gerçekleştirilen TSM’ler Verileri Aktarım ve Kontrol İşlemi Devam eden TSM’ler

22 MERSİS ÖRNEK İŞ AKIŞLARI
ÖRNEK LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU 2. ÖRNEK ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MERSİS ÖRNEK İŞ AKIŞLARI

23 PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR
Tescile tabi tüm işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi ile ticaret sicil müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması sağlanacaktır. Sürekli güncellenen veri tabanından yapılacak analizlerle politika oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın kamu kurumları ile ilgili iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları bilgilere sistem üzerinden  güncel olarak ulaşılabilecektir.

24 PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR
Avrupa Birliğinin 2009/101/EC ve 89/666/EEC sayılı şirketler hukuku direktifleri gereği oluşturulması gereken merkezi ticaret sicili kayıtları veri tabanı elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmektedir. Avrupa Ticaret Sicilleri Teşkilatına üye olmanın birinci şartı merkezi bir ulusal ticaret sicilinin oluşturulması sağlanmış olunacaktır. Avrupa’daki Ticaret Sicil Teşkilatlarına,(European Business Register-EBR) üye ülkelerin (17 ülke, yaklaşık 22 milyon işletme) ticaret sicillerinde tutulan kayıtlara erişim sağlanabilecektir.

25 PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR
Ekonomik birimlerin yer aldığı kayıt sistemi ile birlikte oluşturulacak raporlama araçları ile yeni analizlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bakanlığımızın Ticaret Sicil Müdürlüklerinin faaliyetleri üzerindeki denetimine etkinlik getirilecektir.

26 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE Sicil Belgelerinin Saklanması
MERSİS KULANICI DESTEK HİZMETLERİ KULLANICILAR Ticaret Sicil Müdürlükleri TSM Destek Masası TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE Sicil Esas Defteri İhtar ve Ceza Rehin Defteri - Tescil - İlan, - Belge, - Sicil Sorgulama İç Ticaret Genel Müdürlüğü Destek Masası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çağrı Merkezi Sicil Belgelerinin Saklanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yazılım Destek Grubu 26

27 2013’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKLER
PROJE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ Esnaflar (E-Esnaf Bilgi Sistemi), Serbest Meslek Mensupları, Meslek Örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sendikalar, Apartman Yöneticilerinin, Uygulamada yer almasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE Sicil Esas Defteri Evrak Defteri İhtar ve Ceza Defteri Rehin Defteri - Tescil - İlan, - Belge, - Sicil Sorgulama Sicil Belgelerinin Saklanması 27

28 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE Sicil Belgelerinin Saklanması
Sicil Esas Defteri Evrak Defteri İhtar ve Ceza Defteri Rehin Defteri - Tescil - İlan, - Belge, - Sicil Sorgulama Sicil Belgelerinin Saklanması 28

29 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE Sicil Belgelerinin Saklanması
Teşekkürler. Sicil Esas Defteri Evrak Defteri İhtar ve Ceza Defteri Rehin Defteri - Tescil - İlan, - Belge, - Sicil Sorgulama Sicil Belgelerinin Saklanması 29


"TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları