Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zübeyir ÜLGER SMMM 1975 yılı Ankara doğumlu Zübeyir ÜLGER, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 yılından itibaren muhasebe ve vergi konularında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zübeyir ÜLGER SMMM 1975 yılı Ankara doğumlu Zübeyir ÜLGER, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 yılından itibaren muhasebe ve vergi konularında."— Sunum transkripti:

1 Zübeyir ÜLGER SMMM 1975 yılı Ankara doğumlu Zübeyir ÜLGER, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 yılından itibaren muhasebe ve vergi konularında çeşitli şirketlerde görev aldıktan sonra 2002 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını alarak çalışmalarına devam etmiştir. 2009-2010 yıllarında Amerika ve Belçika da mesleki faaliyetlerle ilgili araştırmalar yapmış ve 2007 yılında faaliyete giren Troyes Denetim Danışmanlık Ltd.Şti.’nin kurucu ortaklarından biri olmuştur. Dış Ticaret, Bilirkişilik, Vergi Uygulamaları, Vergi Hukuku konularında sertifikalara sahip olmakla birlikte çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan makaleleri ve köşe yazıları bulunmaktadır.Dış ticaret,KDV iadeleri, vergi incelemeleri ve vergi davalarındaki başarısı ile tanınmaktadır.Bir çok kurum,kuruluş ve şirketlerde eğitmen olarak çalışmalarda bulunmuştur.

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Ticari Defterlerin İspat İşlevi ve Cezai Müeyyideler Zübeyir ÜLGER SMMM

3 Ticari Defterlerin İspat İşlevi ve Yeni TTK’da Cezai Müeyyideler  Ticari defterlerin ispat işlevi,  Defter tasdiklerinde yeni düzenlemeler,  Elektronik defter,  Yeni kanun ile getirilen para ve hapis cezaları,

4 Ticari Defterlerin İspat İşlevi  Ticari defterlerin ispat işlevi yeni kanunda yer almamaktadır.  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 222. Maddesinde yer bulmuştur.  Ticari defterlerin tasdik işlevleri düzenli ve süresinde yapılmamış ise sahibi aleyhine delil kabul edilir.  Ticari işlemlerdeki itilafların çözümünde önemli rol oynar.

5 6100 sayılı HUMK 222. Maddesinde Defterlerin İspat İşlevi;  (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir.  (2) Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır.

6  (3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz.

7  (4) Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur.  (5) Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır».

8 Yeni Kanun Kapsamındaki Ticari Defterler  Yevmiye Defteri  Envanter Defteri  Defter-i Kebir  Yönetim Kurulu Karar Defteri  Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  Ortak pay defteri  İnternet Sitesi Yayın Defteri (1524/6.Md)  TMS Kapsamında Diğer Defterler

9 Ticari Defterlerin Tasdiki ve E-Defter  Ticari defterlerin açılış tasdikine ilişkin düzenlemeler  Kapanış tasdikleri takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılmalıdır.  İsteyen mükellefler elektronik defter tutabileceklerdir.  Defterlere kaydedilen her türlü belgenin erişimi için gerekli proğram ve evraklar 10 yıl saklanacaktır.  Kayıtlat UFRS’ye uyumlu TMS kapsamında tutulacaktır.  Cari hesap mutabakatları,teyitler,ticari mektuplar vb. de defterler ile beraber muhafaza edilecektir.

10 Yeni TTK ile Getirilen Cezalar Kanunun 562. Maddesine göre;  Defter tutma görevini yerine getirmeyenler, ticari defterlere kaydedilen ve ilgisi olan her türlü belgenin suretini saklamayanlar, açılış ve kapanış tasdiklerini yaptırmayanlar, defterlerini kanunun 65. Maddesinde belirtilen şekilde tutmayanlara, hileli envanter çıkaranlar, defterlere kaydedilen bilgilerin okunması için gerekli programları veya veri taşıyıcıları sağlamayanlara 200 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI,

11  Türkiye Muhasebe Standartlarına göre defter tutmayanlara 100 GÜNDEN 300 GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI,  Bu kanunun 199. Maddesinde açıklandığı üzere Hakim ve Bağlı Şirketlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin açıklandığı raporun hazırlanmaması halinde 2 YILA KADAR HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerine defter belgelerini denetim ve inceleme için ibraz etmeyenlere 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI,

12  Kanunun 349. Maddesine aykırı beyan veren kuruculara, 351. Maddesine aykırı rapor veren işlem denetçisine, 358. Maddeye aykırı olarak şirkete borçlananlara, 395. Maddesine aykırı şirketle işlem yapma yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesine 300 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI,  Kanunun 524. Maddesi gereği genel kurul ve mali tablo kararını ilan ettirmez ve sitesinde yayımlamaz ise 200 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI,

13  Kanunun 527. Maddesi gereği sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere TCK 239. göre 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI,  549. Madde kapsamında şirketin kuruluş, sermaye artırımı, azaltılması vs. hususlarda kanuna aykırı hareket edenlere 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS,  550. madde kapsamında sermaye hakkında yanlış beyan veya ödeme yetersizliği halinde 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS,

14  551. Madde kapsamında emsaline aykırı değerlenen ayni sermaye ve diğer yolsuzlukları yapanlar 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI,  552. Madde kapsamında halktan yetkisiz para toplayanlar 6 AYA KADAR HAPİS

15  İnternet sitesini yapmayanlar veya yayımlanması gereken hususları yayımlamayanlar, internet sitesi olup da bir kısmını bilgi toplumu için kullanmayan Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Limited Şirket Müdürleri 6 AYA KADAR HAPİS VE 100 GÜNDEN 300 GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI, internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun koymayanlara ise 3 AYA KADAR HAPİS VE 100 GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI

16  Fiillerin daha ağır ceza gerektiren başka bir suç oluşturmaması halinde bu cezalar kesilir. Örneğin yetkisiz para toplama TCK açısından daha yüksek bir ceza gerektiriyor ise o kapsamda, gerektirmiyorsa TTK kapsamında cezalandırılır.

17


"Zübeyir ÜLGER SMMM 1975 yılı Ankara doğumlu Zübeyir ÜLGER, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 yılından itibaren muhasebe ve vergi konularında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları