Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İsa'nın Şahitleri - inancımızın doğru olduğunu gösteren ispatlar -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İsa'nın Şahitleri - inancımızın doğru olduğunu gösteren ispatlar -"— Sunum transkripti:

1 İsa'nın Şahitleri - inancımızın doğru olduğunu gösteren ispatlar -

2 Kendini peygamber getiren kişiye neden şahitler lazım? - Allahın sözü bizi uyarıyor: “Kendini peygamber getirenleri deneyin!” “ Sevgililer, her bir ruha inanmayın. Ruhları deneyin, acaba Allahtan mıdırlar diye. Çünkü bir sürü sahte peygamberler dünyaya yayılmıştır”. (1.Yuhanna 4:1)

3 Bu kişiler hepsi 'peygamberim' diyorlar – onları kabul edelim mi? Mirza Gulam Ahmet Sabatay Zevi Bahaullah 1818 - 1892 İranlı – Bahai dinini kurdu - “kapı benim” dedi Türkiyeden bir Yahudi – kendini Mesih olarak ilan etti – padişahin baskısı üzerine müslüman oldu Pakistanlı - müslümanlığın içinde “Ahmadiya” hareketini başlattırdı.Kendini Mesih ilan etti 1626 - 16761835 - 1908

4 Bu kişiler hepsi 'peygamberim' diyorlar – onları kabul edelim mi? Joseph Smith Yahve ben Yahve Bagvan Şri Rajniş 1931 - 1990 Hindistanlı - Çok büyük bir 'guru' = muallim olarak kabul edildi - Amerikada yüzbinlerce genç kendini ona adadilar Amerikalı – “bütün peygamberler ve Allahin kendisi negerdir” diye öğretti 'Yahvenin Halkı' grubunun Mesihi oldu. Amerikalı – Mormon dinini kurdu – Moroni adında bir melekle konuştuğunu söyledi – kendini son peygamber ilan etti. 1935 - 2007 1805 - 1844

5 Kim bir peygamber için şahitlik yapabilir? “Ben kendimden için şahitlik yaptım mı, şahitliğim doğru olmaz. Var başka biri, benden için şahitlik yapsın. Ve biliyorum, benden için yaptığı şahitlik doğrudur.” (Yuhanna 5:31-32)  Birçok kişi, “Ama kitapta yaziyor” deyip, her türlü konuşma ve araştırmayı kısa kesmeye çalışıyorlar.  Ama bu, tabii ki, saçmalıktır. Her din ve kendini peygamber getiren herkes kendi öğretişini destekleyen bir kitap çıkarabiir.  Onun için şahit olacak kişi, başka birisi olması lazım.

6 İsa için birinci şahit: YAHYA “Siz Yahya'ya adamlar yollamıştınız. O da hakikata şahitlik yaptıydı. Ben aslında insanlardan şahitlik kabul etmem. Ama bu şeyleri size söyledim, kurtulasınız diye. O, yanan ve şıllayan bir lamba idi. Siz de razıydınız, kısa bir vakıt için onun aydınlığında sevinesiniz.” (Yuhanna 5:33-35) - Yahya, İsanin gelişini hazırlayan peygamberdi. Peygamberler sadece kendi halkını uyaran Allahın görevlileridir. O zaman neden İsaya bir hazırlayıcı lazımdı? Peygamberin peygamberi olur mu? Isa sadece sıradan peygamber olsaydı, ona bir hazırlayıci lazım olmayacaydı. - Ama Yahya için okuyoruz: “Rabbin önünden gidecek” - Bu sözleri başmelek Cebrail Yahya'nın babası Zekerya'ya söyledi, daha Yahya doğmadan önce. (Luka 1:17). Demek Yahya'nın arkasından birhangi peygamber gelmeyecekti - ama Rabbin kendisi gelecekti. O da İsa'yı gösteriyor.

7 İsa için birinci şahit: YAHYA “Bana gelince, ben sizi suyla vaftiz ediyorum, tövbe edesiniz diye. Ama benden sonra biri gelecek, O benden daha kuvvetlidir. Ve ben layık değilim, Onun pabuçlarının bağlarını çözeyim. İşte, O sizi Kutsal Ruhla ve ateşle vaftiz edecek..” (Matta 3:11) “ Ertesi sabah Yahya İsa'yı görüyor, nasıl kendisine doğru yürüyor ve diyor: "Bakın, Allah kuzusu budur, dünyanın günahını O kaldırıyor. Zaten bu kişiden için demiştim: 'Benden sonra bir adam gelecek, O benden daha ileridir, çünkü benden evel vardı.'” (Yuhanna 1:29-30). “Ve Yahya şöyle şahitlik yaptı: "Ben gördüm, nasıl Ruh gökten indi ve bir güvercin gibi Onun üzerinde durdu. Ve ben Onu tanımazdım. Ama kim beni yolladı, su ile vaftiz edeyim, O bana demişti: 'Kimde görüyorsun, Ruh onun üzerine iniyor ve onun üzerinde duruyor, işte, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur.' Ben de gördüm ve şahitlik yaparım ki, Allahın Oğlu budur." (Yuhanna 1:32-34)

8 İsa için ikinci şahit: MUCİZELER “Ama Yahya'nın şahitliğinden daha da büyük bir şahitliğim var: çünkü Baba bana işler verdi, onları bitireyim diye. İşte, benim yaptığım işler onlardır. Ve onlar benden için şahitlik ediyorlar, Baba beni yolladı diye. ” (Yuhanna 5:36) - İsa'nın hayatı mucizelerle doluydu. İncil'de 37 tane mucize detaylı olarak anlatılıyor ve defalarca söylüyor, nasıl İsa başka bir sürü mucize daha yaptı. “Şu sözlere kulak verin: Nasıralı İsa, öyle bir adamdı ki, Allah size gösterdi, aslısı Odur. Onun için Allah, sizin aranızda İsa'nın eliyle mucizeler, şaşılacak işler ve nişanlar yaptı. Siz kendiniz bunu çok iyi biliyorsunuz.” (Apo 2:22)

9 İsa için ikinci şahit: MUCİZELER - İsa neden bu mucizeleri yaptı? Birçok defa insanlara acıdığı için onları iyileştirdi. Onun görevi, insanları kurtarmak idi – değil Allahsızlarla savaş yapsın, ya da yeni bir din getirsin. Allah peygamber Yeşaya'nın ağzından bunu yüzlerce sene önce bildirmişti: 'Zayıflılıklarımızı O taşıdı; hastalıklarımızı O götürdü.' (Yeşaya 53:4 - Matta 8:17) - ama aynı zamanda İsa'nın yaptığı mucizelerinin daha da büyük bir anlamı var: İsa'nın kim olduğunu gösteriyorlar. - mesela: Markos 2:1-12. Orada İsa inmeli bir adamı şifalıyor – ama bunu yapmakla gösteriyor ki, onda fırsat var günahları af etsin. Hiç bir insan buna benzer bir şey yapamadı.

10 İsa için ikinci şahit: MUCİZELER murdarlık sakatlık körlük sıradan hastalıklar

11 İsa için ikinci şahit: MUCİZELER fırtınayı dindirmek suyun üstünde ekmek ve balık çoğaltırmak gizli şeyleri bilmek

12 İsa için ikinci şahit: MUCİZELER kötü ruhları kovmak ölüleri diriltirmek

13 Kuran 10:20. “Rabbinden ona (Muhammed'e) bir mucize indirilse ne olur!” derler. Onlara de ki: “Gaibi bilmek Allaha mahsustur; bekleyin, doğrusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim.'" - en başta Muhammed de beklerdi, Allah ona mucizeler versin. Ama onlar gelmeyince taktikasını değiştirdi: Kuran 13:7. “İnkar edenler: 'Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?' derler. Sen ancak bir uyarıcısın.”. - Muhammed artık mucize beklemekten vazgeçti, sadece halkını uyaracaktı. Kuran 17:59,90-93 “Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır.” - bu ayetlerde sözde Allah konuşuyor ve bir bahane uyduruyor, neden Muhammed'e mucize verilmedi: daha önceki peygamberler mucize işlediği halde halk onları seslemezmiş. Bu, tabii ki, doğru değildir. Büyük kontrast: Muhammed hiç mucize yapamadı

14 29:50. “Kendilerine okunan bir Kitapı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu?” - en sonunda Muhammed sadece Kuranı bir mucize saydı. Ondan başka mucize ona verilmediğini söyledi. - Fakat onun ölümünden sonra kişiler masal uydurmaya başladılarve Muhammed'in birkaç mucize yaptığını söylediler: ayı ikiye blmüş, parmaklarının arasından su fışkırtırmış, yaşlı bir keçinin memesinden süt sağmış ve başka... - Ama dikkat edelim: bunlar ancak Muhamed'in ölümünden 200 sene sonra Hadis kitaplarına yazıldılar ve Kuran'ın öğretişine ters düşüyorlar. - Muhamed'in peygamber olduğunu gösteren ispatlar yok. - Ama çok şükür, bizim Rabbimiz ve efendimiz İsa her türlü güce sahiptir. Kendini ispatsız brakmadı.

15 İsa için üçüncü şahit: ALLAHIN SESİ “ Vaftiz olur olmaz İsa sudan çıktı. Ve işte, gökler açıldı ve gördü, nasıl Allahın Ruhu bir güvercin gibi inip Onun üzerinde durdu. Ve işte, gökten bir ses dedi ki, "Bu benim sevgili Oğlumdur. Onunla ferahlanıyorum." (Matta 3:16-17) “Hem de, beni göndermiş olan Baba, O kendisi de benden için şahitlik etmiştir. Siz hiç bir zaman ne Onun sesini işittiniz, ne de Onun biçimini gördünüz.” (Yuhanna 5:37)

16 İsa için üçüncü şahit: ALLAHIN SESİ “Baba, kendi adını şanla." - Bunun arkasından gökten şöyle bir ses geldi: "Onu hem şanladım hem de gene şanlayacam." Bunun için etrafta duran ve bu sesi işiten kalabalık dedi: "Gök gürüldedi". Başkaları gene, "Bir melek Ona konuştu" dediler. İsa cevap verip dedi: "Bu ses benim için gelmedi, ama sizin için geldi..” (Yuhanna 12:28-30) “ O daha konuşurken, işte, parlak bir bulut gelip onların üstüne gölge saldı. Ve buluttan şöyle bir ses geldi: "Sevgili Oğlum budur, Onunla ferahlanıyorum. Onu sesleyeceksiniz!" (Matta 17:5)

17 İsa için dördüncü şahit: ESKİ ANTLAŞMA “Sonra Musa ve bütün peygamberlerden tutup bütün Kutsal Kitap'ta kendisinden için ne kadar şeyler yazılmışsa, onlara açıklamaya başladı. ” (Luka 24:27) “Kutsal Kitabı araştırıyorsunuz, çünkü sanıyorsunuz, onda sonsuz yaşama sahip olacanız. Ama o, benden için şahitlik ediyor.” (Yuhanna 5:39)  İsanın gelişi rastgele olmadı, Allah onu yüzlerce sene önce bile hazırladı.  Eski Antlaşmadaki peygamberler en küçük detaylarına kadar İsa'nın yaşamını gösterdiler.

18 İsa için dördüncü şahit: ESKİ ANTLAŞMA Kadının soyundan biri Şeytanı ezecek Mesih İbrahimin soyundan gelecek Мика Mesih Beytlehem kasaba- sında doğacak Йешая Mesih bir bakireden doğacak Давут Mesihin haçta ölecek ve sonra dirilecek Kutsal Ruh dökülecek

19 Büyük kontrast: Muhammed'in gelişi müjdelenmedi Kuran 7:157 “yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları... peygambere uyanlara yazacağız.” - Muhammed sandı ki, Kutal Kitap'ta kendisinin gelişi önceden bildirilmişti. - tabii ki, öyle ayetler yok. Ama müslüman alimler öyle ayetleri bulmak zorundalar, yoksa Kuran yanlış çıkacak. Onun için en olmayacak ayetleri çıkariyorlar. - en çok Tevrat'tan Sayılar 16:16 ve İncil'den Yuhanna 14-16 bölümlerinde Tesellici hakkındaki ayetleri gösteriyorlar.

20 Musa gibi peygamber kimdir? “O günden bu yana İsrail'de Musa gibi - RAB'bin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı... - Musa İsraillilerin gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yapmamıştı.” (Yasa 34:10-12) Musa ile İsa arasında iki önemli benzerlik: 2. ikisi mucize işlediler1. ikisi Allahla görüştüler MUSAİSAMUSAİSA


"İsa'nın Şahitleri - inancımızın doğru olduğunu gösteren ispatlar -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları