Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)"— Sunum transkripti:

1 SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

2 SQL NEDİR? SQL, VERİTABANI SORGU DİLİDİR.
SQL İLE VERİTABANINA YENİ TABLOLAR, YENİ KAYITLAR EKLEYİP SİLEBİLİR, VAR OLAN ALANLAR ÜZERİNDE DÜZENLEMELER VE SORGULAR YAPABİLİRSİNİZ.

3 DDL KOMUTLARI TABLO OLUŞTURMA, TABLO SİLME, TABLOYA YENİ ALANLAR EKLEME V.B. İŞLERİ YAPAN KOMUTLARDIR. BUNLAR; CREATE TABLE CREATE INDEX DROP TABLE ALTER TABLE

4 DML KOMUTLARI TABLOLARDAKİ ALANLAR ÜZERİNDE İŞLEM YAPAN KOMUTLARDIR. BUNLAR; SELECT INSERT UPDATE DELETE

5 YARDIMCI DEYİMLER YUKARIDA BAHSİ GEÇEN DEYİMLER TEK BAŞLARINA KULLANILAMAZLAR. KOMUTLARIN İŞLEVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İÇİN BAZI YARDIMCI DEYİMLER VARDIR. BUNLAR; FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY

6 TEMEL YAPI DML KOMUTLARINDA TEMEL YAPI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
SELECT ALAN(LAR) FROM TABLO ADI IN VERİTABANI WHERE KOŞUL GROUP BY ALAN LİSTESİ HAVING GRUP KISTASI ORDER BY ALAN LİSTESİ

7 SELECT EN ÇOK KULLANILAN KOMUTLARDAN BİRİDİR.
VERİTABANINDAN BİR ALAN SEÇMEYE YARAR. SEÇİLEN ALANI BİR SONUÇ TABLOSUNDA SAKLAR.

8 SELECT KULLANIMI SELECT ALAN(ALANLAR) FROM TABLO
ÖRNEĞİN “PERSONEL” İSİMLİ BİR TABLO OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM. BU TABLODA “SOYAD”, “AD”, “ADRES” VE “ŞEHİR” ALANLARI OLSUN.

9 SELECT KULLANIMI BU TABLODA PERSONELİN SADECE ADLARINI VE SOYADLARINI GÖRMEK İSTİYORSAK ŞU KODU YAZMALIYIZ. SELECT AD, SOYAD FROM PERSONEL TÜM ALANLARI SEÇMEK İÇİN ŞU KODLAR YAZILMALI: SELECT * FROM TABLE

10 WHERE BU KOMUT ALANLARDAN BELLİ KOŞULLARA UYAN VERİLERİ SEÇER.
SELECT ALAN(LAR) FROM TABLO WHERE KOŞUL ŞEKLİNDE KULLANILIR.

11 KULLANILAN İŞLEÇLER = <> < > >= <= BEETWEEN LIKE

12 WHERE PERSONEL TABLOSUNDA İZMİRDE OTURAN ELEMANLARI SEÇMEK İÇİN:
SELECT * FROM PERSONEL WHERE ŞEHİR=“İZMİR” YAZILMALIDIR.

13 AND & OR WHERE KOMUTUNDA 2 VEYA DAHA FAZLA KOŞULUN KULLANILMASINI SAĞLAR. SELECT * FROM PERSONEL WHERE AD=“ALİ” AND SOYAD=“ASLAN”

14 BETWEEN ... AND BELİRTİLEN DEĞERLER ARASINDAKİ VERİLERİ SEÇER.
ÖRNEĞİN ADI CEYHUN,..., MEHMET ARASINDA OLAN ELEMANLARI SEÇMEK İÇİN: SELECT * FROM PERSONEL WHERE AD BETWEEN “CEYHUN” AND “MEHMET” YA DA TAM TERSİ İÇİN; WHERE AD NOT BETWEEN “CEYHUN” AND “MEHMET”

15 ORDER BY SORGU SONUCUNUN SIRALANMASI İÇİN KULLANILIR.
SELECT AD, SOYAD FROM PERSONEL ORDER BY AD YA DA İÇ İÇE SIRALAMA İÇİN ORDER BY AD, SOYAD

16 ORDER BY SIRALAMAYI AZALAN YAPMAK İÇİN UFAK BİR EKLEME YAPILIR;
SELECT AD, SOYAD FROM PERSONEL ORDER BY AD DESC

17 INSERT INTO TABLOYA YENİ KAYITLAR EKLER. INSERT INTO TABLO
VALUES (DEGER1, DEGER2,..)

18 INSERT INTO VERİ GİRİLMEYEN ALANLAR BOŞ KALIR!!!!
INSERT INTO PERSONEL (AD, DYERI) VALUES (“ÖZCAN”, ”ANKARA”) VERİ GİRİLMEYEN ALANLAR BOŞ KALIR!!!!

19 UPDATE ALANLARI GÜNCELLEŞTİRMEYE VEYA DEĞİŞTİRMEYE YARAR.
UPDATE TABLOADI SET ALANADI1=DEGER1 WHERE ALANADI2=DEĞER2

20 UPDATE SOYADI RASMAN OLAN PERSONELİN ADINI NİMET YAPMAK İÇİN;
UPDATE PERSONEL SET AD = ‘NİMET‘ WHERE SOYAD = 'RASMAN”

21 DELETE TABLODAN SATIR SİLMEK İÇİN KULLANILIR.
RASMAN SOYADLI PERSONELİ TABLODAN SİLMEK İÇİN; DELETE FROM PERSONEL WHERE SOYAD = 'RASMAN'

22 CREATE TABLE TABLO OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILRI.
CREATE TABLE TABLOADI(ALANİSMİ VE TİPİ) BU TANIM İLE BİRLİKTE, BİR VEYA BİRDEN FAZLA DİZİN ALANININ TANIMLANMASINI SAĞLAMAK İÇİN “CONSTRAIN” DEYİMİ KULLANILIR.

23 CREATE TABLE PERSONEL İSİMLİ BİR TABLO OLUŞTURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ KODLAR YAZILMALIDIR; CREATE TABLE PERSONEL (NO INTEGER, AD TEXT(15), SOYAD TEXT(15), ISEGIRIS DATETIME)

24 DROP TABLE TABLOYU SİLMEK İÇİN KULLANILIR. DROP TABLE PERSONEL


"SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları