Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 GÖÇLER Hazırlayan:Adem KEÇELİOĞLU ELVEDA DOĞDUĞUM TOPRAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 GÖÇLER Hazırlayan:Adem KEÇELİOĞLU ELVEDA DOĞDUĞUM TOPRAK."— Sunum transkripti:

1

2 1 GÖÇLER Hazırlayan:Adem KEÇELİOĞLU

3 ELVEDA DOĞDUĞUM TOPRAK

4 MERHABA DOYDUĞUM TOPRAK

5 SORU: İnsanlar neden yaşamları boyunca doğdukları yerlerde yaşamazlar?

6 GÖÇ NEDİR? Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının devamlı veya geçici olarak bir yerden bir başka yere gitmesine GÖÇ denir.

7 İNSANLAR NEDEN GÖÇ EDERLER? 1-DOĞAL NEDENLER 2-EKONOMİK NEDENLER 3-SOSYAL NEDENLER 4-SİYASİ NEDENLER

8 İNSANLARI GÖÇE ZORLAYAN DOĞAL NEDENLER NELERDİR? Doğal olaylardan (Yerşekilleri ve iklim) kaynaklanan nedenlerdir. Bunların başlıcaları şunlardır; 1-Erozyon ve toprağın veriminin azalması 2-Çok sıcak, Çok kurak, Çok yağışlı veya Çok soğuk iklim koşulları 3-Deprem,sel,heyelan gibi doğal afetler 4-Engebeli yeryüzü şekilleri sebebiyle tarım alanlarının az veya dağınık olması

9 Doğal Nedenler Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Örneğin ülkemizde 1998’de Adana’da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir.

10 Doğal Nedenler Yine 1998’de Bartın’da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur.

11 Doğal Nedenler Kırgızistan'da 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270.000 insan göç etmek zorunda kalmıştır.

12 Doğal Nedenler ABD'de Kaliforniya'da meydana gelen depremler sonucunda bir göç dalgası yaşanmıştır.

13 İNSANLAR HANGİ EKONOMİK KAYGILARLA GÖÇ EDERLER? Ülkemizde veya Dünya’da Göçlerin büyük bir çoğunluğu Ekonomik nedenlerden kaynaklanır. Bulundukları yerlerde işsiz kalan insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için Ekonominin geliştiği ve iş olanaklarının arttığı yerlere göç ederler.

14 EKNOMİK NEDENLER İŞ BULMADOĞAL KAYNAK TİCARETİŞ SAHASI BÜYÜTME TURİZM

15 İşçi Göçü Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu bölgelerde iş olanaklarının az olması, göçlere neden olmaktadır. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere işgücü göçü denir.

16 İşçi Göçü İnsanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir.

17 İşçi Göçü İşgücü göçleri mevsimlik, kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Örneğin ülkemizde yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya gelmesi mevsimlik işgücü göçüdür.

18 İşçi Göçü II. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1952 1954 yılları arasında Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde ciddi bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Bu ülkelerin kalkınma çabaları dış ülkelerden önemli sayılabilecek bir iş gücü ihtiyacını beraberinde getirmiştir

19 İşçi göçü veren bazı ülkeler PORTEKİZ İSPANYA YUNANİSTAN AVRUPAYA İŞÇİ GÖÇÜ VEREN ÜLKELERDEN BAZILARIDIR İTALYA FAS TUNUS CEZAYİR TÜRKİYE YUGOSLAVYA

20 İNSANLAR HANGİ SOSYAL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN GÖÇ EDERLER? SOSYAL NEDENLER EĞİTİMSAĞLIKDİNKAN DAVASIMİRAS

21 Eğitim-Sağlık Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin yetersizliği göçlere neden olur

22 Din Tarihte dini nedenlere bağlı olarak göçler olmuştur. Mekke’den Medine’ye olan göçler, Musevilerin zorunlu göçleri, Avrupa’da mezhep çatışmaları sonucu oluşan göçler, Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkan göçler Bunlara örnektir

23 Kan davası göç ettirdi Malazgirt’te arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan olaylarda üç kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 8 aile köylerinden göç etti. Göç eden aileler, geride bıraktıkları evlerini ve arazilerini ateşe vererek, jandarma koruması altında köyden ayrıldı. NTV-MSNBC(03 Ekim 2005 Pazartesi) HABER

24 Toprakların Parçalanması Toprakların miras yoluyla parçalanması da göçlere yol açmaktadır

25 KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ÇOK GÜZEL ANLATAN BİR FİLM ZÜĞÜRT AĞA

26 ÜLKELERİN HANGİ SİYASİ ÖZELLİKLERİ GÖÇ NEDENİ OLABİLİR? SİYASİ NEDENLER SAVAŞ MÜBADELE İŞGALLERTERÖRDEVRİM

27 Mübadele Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.

28 Mübadele (30 Ocak 1923'te Türkiye ve Yunanistan'ın Lozan'da imzaladığı "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'ne İlişkin Sözleşme ve Protokolü”)

29 Mübadele Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'ne İlişkin Sözleşme ve Protokolü"nün birinci maddesi şöyledir:

30 Mübadele "Türk topraklarında yerleşmiş bulunan Rum Ortodoks dininden Türk uyruklularla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyrukluların, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye; Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönüp orada yerleşemeyecektir."

31 İltica(Sığınma Göçleri) Savaş, Baskı Zulümden kaçarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.

32 SAVAŞLAR Sırpların işgali nedeniyle Bosnalıların bulundukları bölgeyi terk etmesi siyasi nedenli bir göçtür.

33 Gönüllü Göçler İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir.

34 kendilerine tanınmayan fırsatlardan yararlanabilmek dinsel inançlarını özgürce yerine getirebilmek siyasal baskılardan kaçmak maceraya atılmak İçin ülkelerinden ayrıldılar Avrupalı Göçmenlerin Çoğu

35

36 1 GÖÇLER, GÖÇ EDİLEN YERLERE GÖRE KAÇA AYRILIR?

37 GÖÇ ÇEŞİTLERİ İÇ GÖÇDIŞ GÖÇ

38 Ülkenin sınırları içerisinde gerçekleşen göçlere iç göç denir.İç göçler sonucunda ülke nüfusunda artma ya da azalma olmaz. Ülke sınırları içerisinde, nüfusun dağılışını etkiler.

39 İç Göçler. İç göçler; 1-Kırsal alandan kırsal alana 2-Kırsal alandan kentlere 3-Kentlerden kentlere 4-Kentlerden kırsal alana doğru olmaktadır.

40 Göç hareketliliğinde en büyük değişim şehirden köye olan göçlerde meydana gelmiştir. Bir önceki döneme göre iki kat artış göstermiştir.

41 DIŞ GÖÇ: Ülkeler arasında meydana gelen göç olayına denir. ÖRNEK: Türkiye'den Almanya’ya Bulgaristan'dan Türkiye’ye Dış göç türleri ise; 1-Sürgünler 2-Mübadele (Yer Değiştirme)

42 Dış Göç A Beyin Göçü B İşçi Göçü C Gönüllü Göçler E İltica D Mübadele

43 Sınırların değişmesi veya ülkeler arasında gerçekleştirilen uluslararası antlaşmalarla yapılan nüfus değişimleri göçe neden olur.

44 1 GÖÇ EDEİLEN YERLERDE KALMA SÜRESİNE GÖRE GÖÇLER KAÇA AYRILIR?

45 İÇ GÖÇÜN ÇEŞİTLERİ MEVSİMLİK GÖÇ TARIM AMAÇLI TURİZM AMAÇLI SÜREKLİ GÖÇ

46 Mevsimlik olarak tarımsal iş gücü ihtiyacının karşılanması yaylacılık veya turizm amaçlı nüfus değişmelerine yol açar.

47

48 TARIMSAL GÖÇLER Yurdumuzda özellikle Çay, fındık, zeytin, turunçgillerin ve pamuğun toplanma dönemlerinde çalışan mevsimlik işçilerin yer değiştirmesidir. Özellikle Çukurova'da görülür. Pamuğun toplanma döneminde Güneydoğu Anadolu'dan buraya gelen aileler, pamuk ve diğer tarımsal işlerde çalışıp daha sonra kendi ikametgâhlarına dönerler.

49 TURİZM ETKİNLİĞİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN GÖÇLER Yurdumuzda özellikle yaz mevsiminde kısa süreli olarak turistik özelliğe sahip merkezlere doğru yoğun olarak yaşanan nüfus akışıdır.

50 Bu dönemlerde turistik merkezlerde önemli ölçüde nüfus artışı meydana gelir. (İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, Kuşadası, Marmaris, Bodrum)

51 Ülke içerisinde, göç eden insanların göç ettikleri yerlere kesin olarak yerleşmesidir.

52  Yurdumuzda özellikle 1950'li yıllardan sonra, ulaşım imkânlarının gelişmesi, kentlerde sanayileşmenin artmasıyla göç hız kazanmıştır.  Bu olay sürekli şekilde kırsal nüfus oranının azalmasına, kent nüfusunun artmasına yol açmıştır.  Türkiye’de 2000 yılı itibarîyle (son 5 yıl itibarıyla),4 milyon 469 bin kişi kendi bulunduğu bölgeden sürekli yerleşme amacıyla başka merkezlere göç etmiştir.

53 1 GÖÇLERE NEDEN OLAN ÇEKİCİ ETMENLER NELERDİR?

54  Kentlerde eğitim ve sağlık imkanlarının fazla olması

55  Kent yaşamının kır yaşamına göre daha rahat olması.  Kentlerdeki sosyal ve kültürel etkinliklerin kırsal yerleşmelere göre daha fazla olması.

56  İş imkanlarının fazla olması

57 GÖÇE NEDEN OLAN İTİCİ FAKTÖRLER NELERDİR? İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmelerine neden olan sebeplere itici faktörler denir.

58  Geçim kaynaklarının yetersiz olması.

59 Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi

60  Tarımda makineleşme

61 İşsizlik.

62 Kuraklık, deprem, sel, heyelan gibi doğal olaylar.

63 Erozyon ile verimli toprakların kaybedilmesi

64 Kan davaları Terör olayları

65

66 1 GÖÇLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR NELERDİR?

67  Konut sıkıntısı ortaya çıkar.

68  İşsizlik artar.

69  Gecekondulaşma artar.

70  Ulaşımda aksamalar yaşanır.

71  Sosyal ve kültürel çatışmalar artar.

72  Altyapı sorunları oluşur.

73  Göç alan yerde hava kirliliği artar.

74 Çarpık kentleşme ortaya çıkar.

75

76 Eğitimde, sağlıkta ve hizmetlerde aksamalar görülür.

77 Sanayi kuruluşları kent içinde kalır.

78 BEYİN GÖÇÜ NEDİR?

79 Beyin Göçleri İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.

80 Beyin göçü, bir ülke içinde bir yöreden başka bir yöreye göç şeklinde olabileceği gibi bir ülkeden başka bir ülkeye göç şeklinde de olabilir. Bir ülke ekonomisinin büyümesinde en büyük katkıyı nitelikli iş gücü sağlar. Gelişmiş ülkeler, sahip oldukları iş gücünün niteliğini arttırmak için, nitelikli iş gücüne kısa sürede sahip olabilmek için göç almaktır.

81 1 Gelişmiş ülkeler sıradan iş gücünün göçlerine birçok engellemeler getirilirken nitelikli insanın ülkelerine göç etmesine izin vermektedirler.

82 1 Bunun sonucunda gelişmekte olan ülkeler zor koşullarda yetiştirdikleri nitelikli iş gücünün büyük kısmını, gelişmiş ülkelere kaptırmaktadırlar. Türkiye, Hindistan’dan sonra en fazla beyin göçü veren ülke konumundadır. Yurdumuzda özellikle, Azerbaycan, Hindistan ve Çin gibi ülkelerden beyin göçü yaşanmaktadır.

83 Beyin Göçleri Türkiye'den beyin göçü durdurulamıyor. Beyin avcısı ülkelerin başında gelen ABD'de 4 bine yakın Türk bilim adamı var. İşte o ünlü beyinlerden gidiş nedenleri: HABER

84 Beyin Göçleri Türkiye'de, 1960'larda doktorların terk etmesiyle başlayan beyin göçünün ülkenin bilimsel ve teknolojik çalışmalarda geri kalmasına neden olduğu belirtildi. Vasıfsız insan göçünü önlemek için çok sert tedbirlere başvuran batı ülkeleri, yaptıkları bilimsel ve teknolojik çalışmalarla kendilerini kabul ettiren bilim adamlarının ülkelerine yerleşmesi için her türlü kolaylığı sağlaması dikkat çekiyor. Beyin avcısı ülkelerin başında gelen ABD'de 4 bine yakın Türk hekim hem yaptıkları bilimsel çalışmalar hem de geliştirdikleri tıbbi yöntemlerle bilim dünyasında çığır açıyorlar. Beyin avcısı ülkeler arasında Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya ilk sıralarda yer alıyor. (Kaynak: www.habervakti.com 12/06/06) HBAER

85 Neden Gidiyorlar? Düşük ücret politikası Vergi oranlarının yüksek olmasıGelecek endişesi Üniversite mezunları iş bulamaması Mezun oldukları bölümlerin dışında çalışmak zorunda kalmaları

86 HİNDİSTAN PAKİSTAN ÇİN- FİLİPİNLER ENÇOK BEYİN GÖÇÜ VEREN ÜLKELERDİR ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ FAS TUNUS CEZAYİR İRAN NİJERYA

87 ABD-KANADA AVUSTRALYA GÜNEY AFRİKA CUMHRİYETİ ALMANYA FRANSA EN ÇOK BEYİN GÖÇÜ ALANÜLKELER

88 KAYNAKLAR www.cografyam.com www.cofrafya.biz www.cografyadunyası.comwww.cografyadunyası.com. www.cografya.net www.sorubak.net www.egitimportali.com

89

90


"1 GÖÇLER Hazırlayan:Adem KEÇELİOĞLU ELVEDA DOĞDUĞUM TOPRAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları