Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

3 Resimdeki ana konu nedir? Çocuklar biz doğduğumuz yerden başka bir yere göç yapıyoruz. Eşyalarımızı yükledik daha iyi bir yere gidiyoruz Göç Nedir? İnsanların, çeşitli nedenlerden dolayı bir yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir.

4 İnsanlar neden yaşamları boyunca doğdukları yerlerde yaşamazlarda göç ederler? İnsanlar, Siyasi, Sosyal Ekonomik ve.Doğal nedenlerden dolayı göç ederler.

5 DOĞAL NEDENLER DEPREMKURAKLIKTAŞKIN-SELHEYELANVOLKANİZMA Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz?

6 SOSYAL NEDENLER EĞİTİMSAĞLIKKAN DAVASIMİRASDİN Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz?

7 İŞ BULMADOĞAL KAYNAK TİCARETİŞ SAHASI BÜYÜTME TURİZM EKONOMİK NEDENLER Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz? Sizce hangi ekonomik neden ülkemizdeki göçlerin en önemli sebebidir?

8 SAVAŞ MÜBADELE İŞGALLERTERÖRDEVRİM SİYASİ NEDENLER Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz?

9 GÖÇ TİPLERİ DIŞ GÖÇLER İÇ GÖÇLER Göçler Göçler bir ülkenin sınırları içinde olabileceği gibi ülkeler arasında da olabilir.Göçler, oluştukları yere göre iki gruba

10 İç göç nedir? Ülke sınırları içinde yapılan yer değiştirmelere iç göç denir. İç göçte ülkedeki nüfus sayısı değişir mi?Bu göçlerden en çok hangisi olmaktadır?Neden köyden kente doğru bir göç çoktur?

11 Yukarıdaki düşüncelerden yararlanarak insanların göç etme istemelerinin sebeplerini söyleyiniz

12 Modern tarımın yapılması ile işçi ihtiyacının azalması Tarlaların miras yolu ile bölünerek küçülmesi

13 Şehirlerde eğitim imkanının daha iyi olması Sağlık imkanının şehirlerde daha iyi olması

14 İç Göçün Nedenlerinin Dağılımı En çok hangi nedenden dolayı göç vardır? %16 olan diğer nedenlerin arasına hangi sebepleri sayabiliriz?

15 İç göçler yapılış şekline göre ikiye ayrılmaktadır. Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir. Sürekli Göç Mevsimlik Göç Sürekli göçe örnek veriniz?Sürekli göçler genelde hangi illere yapılmaktadır?Mevsimlik göç genelde hangi aylarda olur?Mevsimlik göçü en çok alan yerler nerelerdir?

16 Ben her yaz Bodrum’daki yazlığıma giderim Ben dedemi özlediğim için yazları memlekete giderim Ben Marmaris’te turizm sektöründe çalışıyorum Adamlar yazları tatilde. bizse Adana’da pamuk toplamaktayız Burada hangi göç anlatılmıştır? Mevsimlik göç genelde hangi amaçlarla yapılmaktadır

17 Nüfusumuz en çok nerede yaşıyor?En fazla göç alan yer neresidir?En az göç veren yer neresidir? Bu göç verisine göre nerelerde nüfusun düşmesi beklenir?

18 Hızla artan nüfusla birlikte trafik sorunları ortaya çıkmıştır. Fabrikalar, göçten önce yerleşim alanları dışındayken göçle birlikte yerleşim alanları arasında kalmıştır. Gösterilen resimlere bakarak göçlerin sonuçlarını söylemeye çalışınız

19 Hızlı göç, ormanlık alanların tahrip edilmesine ve buralarda yapılaşmaya yol açmıştır Göçlerle beraber konut yetersizliğinden gece kondular artmış ve konut fiyatları artmıştır.

20 Yerleşmeye uygun olmayan alanlara konutlar yapılmış, yağmur sonrası oluşan sellerde maddi zarar meydana gelmiştir Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür. Yatırımlar dengesiz dağılır

21 Şehirlerde nüfusun hızla artmasına bağlı olarak işsizlik de ortaya çıkmaya başlar Nüfusun çok olmasına bağlı olarak kalabalık sınıflarda eğitim yapılmak zorunda kalınır.

22 Göç edenler neden pişman olmuş olabilir?Göç alan şehir neden perişan olmuş olabilir?

23 Sizin bulunduğunuz yer hangi grupta yer alıyor?En fazla göç veren yerler neresidir? Genelde Akdeniz Ege ve Marmara bölgesine doğru neden göç vardır?

24 Dış göç nedir? Ülkeler arasında meydana gelen göç olayına da Dış Göç denir Dış göçte ülkedeki nüfus sayısı değişir mi?

25 Dış Göç A Beyin Göçü B İşçi Göçü C Gönüllü Göçler E İltica D Mübadele Bir ülkeden başka bir ülkeye çalışma için yapılan göçlerdir İşçi göçüne bir örnek veriniz Belirli bir zorunluluk olmaksızın kendi istekleri ile başka ülkelere yapılan göçlerdir Alanya’ya yerleşen Almanların göçü bu gruba girer mi? Nüfus değişimi için yapılan göçtür. Ülkemizde Lozan Anlaşması gereği rumlar yunanistana, oradaki Türklerde Türkiye’ye göç etmiştir Savaş, baskı gibi durumlar karşısında başka bir ülkeye geçmek için yapılan zorunlu göçlerdir Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Türkler hangi dış göçe uğramıştır? Ülkelerin yetişmiş kalifiye elemanlarının (doktor, mühendis,Bilim adamı...vb.) başka ülkelere gitmesine denir

26 İstanbul’a kırk kilometre uzaklıktaki Terkos (Durusu) köyü ilkokuluna başladığımda kişiliğimle ilgili ilk şaşkınlığımı yaşamıştım. Sınıf arkadaşlarım beni ismimden çok “Arnavut” diye çağırıyorlardı. Rahmetli anneme yaptığım serzenişlerden aldığım cevap “Sen de onlara macır dersin” şeklinde oluyordu. 650 haneli Terkos köyünün yerli halkı 1879 Rus savaşı sırasında Balkanlardan bu köye göçen Türklerden oluşuyordu. Parçada hangi göçten bahsedilmiştir?Parçada göç edenlere ait hangi kelimeler vardır?Parçadaki göç hangi sebepten yapılmıştır?

27 Yurt Dışından Gelen Göçlerin Dağılımı En çok hangi ülkeden göç gelmiş ve sebebi nedir?

28 Göçler bizim sanatımızdan edebiyatımıza kadar bir çok alanda işlenen bir konudur

29 Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden şehirlere olan göçü etkileyen faktörler arasında gösterilemez? A) Ürün çeşidinin fazlalığı B) Makineli tarımın yaygınlaşması C) Kişi başına düşen tarım arazisinin azalması D) Sulama yetersizliği

30 Mevsimlik göçler yılın belirli bir döneminde gerçekleştiğine göre, aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçlerin bir nedeni değildir? A) Tarım B) Madencilik C) Turizm D) Yaylacılık

31 Göç edilen şehirlerde ev fiyatları ucuzlamaktadır Kan davası siyasal nedenlerden dolayı gerçekleşen göçün sebeplerindendir Batı Anadolu Kıyıları göç alan yererimizdendir Giresun iline fındık toplamak amacı ile yapılan göç sürekli göçe bir örnektir Ülke içindeki göçlerde nüfus dağılımı değişir, ülkenin nüfus sayısı değişmez YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER


"Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları