Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELTON SCHOOL- MEXICO CITY 5 YAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELTON SCHOOL- MEXICO CITY 5 YAŞ"— Sunum transkripti:

1 ELTON SCHOOL- MEXICO CITY 5 YAŞ
ÇÖP PROJESİ ELTON SCHOOL- MEXICO CITY 5 YAŞ

2 ÖZET: Bu proje 5 yaş grubundaki çocukların çöplerin okullarında ve yaşadıkları şehirde hangi sorunları yarattığını, çöplerin çevreye etkisini ve Mexico-City’de çöp toplama işleminin aşamalarını nasıl keşfettiklerini göstermektedir.

3 Birinci Aşama: Projenin Başlangıcı
Öğretmen, öğrencilerin ilgisini çekmek için onlar yokken sınıfın her tarafına çöpler atar. Daha sonra öğrencilerin tepkisini görmek için beklemeye başlar. Resim 1: Sınıfa ilk olarak Emilio girer ve “ Ne ? ” der. Resim 2: Öğrenciler birer birer her tarafına çöpler atılmış sınıfa girerler.

4 İçeri giren öğrencilerin hepsi çok şaşırırlar.
- Burada ne oldu? - Bunu kim yaptı? - Ne oluyor? sorularını sorarlar. Öğretmen öğrencilere üzerine çöpler atılmış olan halının kenarlarına oturmalarını söyler

5 Öğretmen öğrencilere “Bu nedir?” diye sorar.
Bir çok öğrenci bunun bir sorun olduğunu çünkü çöplerin olduğu yerde oturamadıklarını ve oynayamadıklarını söyler. Bütün öğrenciler çöpün sınıfları için bir sorun oluşturduğu konusunda aynı fikirdedir. Resim 3-4: Öğrenciler çöplerle dolu sınıfta oturup çöp sorunu hakkında konuşurlar

6 Daha sonra öğretmen evlerinde de çöpolup olmadığını sorar
Daha sonra öğretmen evlerinde de çöpolup olmadığını sorar. Öğrenciler “evet” der. Sınıf ve evden sonra yaşadıkları şehirdeki çöp sorununu konuşlar. Sınıfta, evde ve şehirde çöpün bir sorun olduğu konusunda herkes aynı fikirdedir. Öğretmen “peki ne yapmalıyız?” diye sorar. Javier: “çöpleri temizleyerek bütün dünyayı korumalıyız” der. Diğer öğrencilerde ona katılarak “çöpleri temizlemek için çalışmalıyız” derler.

7 Daha sonra hepsi birlikte çalışarak sınıfı çöplerden temizler.
Resim 5-6: Öğrenciler sınıfı temizler.

8 Öğretmen ve öğrenciler çöple ilgili bir pano hazırlar.
Panoda öğrencilerin çöple ilgili soruları yer alır Öğrenciler çöple ilgili kendi deneyimlerini resimle ifade eder: Resim 7: Öğretmenin öğrencilerin çöple ilgili sorularından hazırladığı pano. Resim 8. Dileri : “Pizza yere döküldü ." Resim 9. Anna: “köpeğim ortalığı kirletti"

9 Öğretmen öğrencilere çöplerin nereye gittiğini düşündüklerini sorar.
Bir çok değişik cevap gelir. Öğrenciler cevaplarını yazarak ve çizerek ifade eder. Resim 10. Alberto: “Çöpler başka bir şehirdeki çöp fabrikasına götürülür. Resim 11. Javier “Çöpler mağaraya götürülür"

10 Öğretmen öğrencilerden proje başladığından beri daha fazla ilgilerini çekmeye başlamış olan çöp kamyonları ile ilgili hatırladıklarını resimle ifade etmelerini ister. Resim 12-13: Çöp kamyonları ile ilgili hatırlananlar

11 Öğretmen öğrencilere nesnelerin zaman içerisinde nasıl geliştiğini göstermek için 1920’li yıllardan kalma eski bir çöp kamyonu resmi gösterir. Daha sonra öğrencilerden bu kamyona ilişkin gözlemlerini resimle ifade etmelerini ister. Resim 14: Eski çöp kamyonu Resim 15-16: Eski çöp kamyonu ile ilgili gözlemler.

12 İkinci Aşama: Alan Çalışması
Öğretmen ve öğrenciler çöpleri cinslerine göre ayırmanın önemi hakkında konuşurlar. Ayrıca, organik çöplerin nasıl çürüdüğünü ve çürümenin ne olduğunu konuşurlar. Öğretmen ve öğrenciler organik ve inorganik çöpleri kategorilere ayırırlar. Resim 17: öğrenciler çöpleri organik ve inorganik olarak kategorilere ayırır.

13 Okula gelmesi için bir çöp kamyonu ayarlanır.
Bu sayede çocuklar bir çöp kamyonu ve çöpleri toplarken nasıl çalıştığını yakından görme fırsatı elde ederler. Resim 18-19: Öğrenciler çöp kamyonunu yakından gözlemliyorlar.

14 Öğrenciler çöp kamyonu ile ilgili gözlemlerini resimle ifade eder.
Resim 20: Çöp kamyonu ile ilgili gözlemler

15 Öğrenciler çöple neler yapıldığını merak eder.
Hep birlikte çöplere yapılabilecek işlemler olan 3Y hakkında konuşurlar: “yeniden kullanmak” “yok etmek” “yeniden şekillendirmek” Sınıflarındaki çöpleri yeniden şekillendirmeye karar verirler.

16 □ Evlerinde atılacak olan çöpleri de getirerek sınıfta biriktirirler
□ Sınıflarındaki çöpleri atmak yerine onları yeniden şekillendirmek için saklamaya başlarlar. □ Evlerinde atılacak olan çöpleri de getirerek sınıfta biriktirirler Resim 20-21: Öğrenciler okuldaki ve evlerindeki çöpleri sınıflarında biriktiriyorlar

17 Hep birlikte çöp kutularının faydaları hakkında konuşurlar ve öğretmen öğrencilerden okulda kaç tane çöp kutusu olduğunu tahmin etmelerini ister Ertesi gün okuldaki çöp kutularını saymaya karar verirler. Okulda tam 43 tane çöp kutusu olduğunu öğrenirler. Resim 22-23: Öğrenciler okuldaki çöp kutusu sayısı hakkındaki tahminleri

18 Öğrenciler ayrıca okulda ne kadar çöp üretildiğini de merak ederler.
Bunu öğrenmek için okul içinde ve çevresinde çöp toplamaya karar verirler. Çöp toplamak için gruplar oluştururlar. Resim 24: Öğrenciler çöp toplamak için gruplar oluşturuyor.

19 Ertesi gün öğrenciler çöp toplamak için hazırdırlar
Ertesi gün öğrenciler çöp toplamak için hazırdırlar. Öğrenciler çok heyecanlıdır çünkü çöp toplamak için yeleklerini giyeceklerdir. Resim 25: Öğrenciler çöp toplamak üzere yeleklerini giyiyorlar. Resim 26: “ Gitmeye hazırız !”

20 Resim 27-29: Öğrenciler hep beraber çöp topluyorlar.
Herkes ekip halinde çöp toplar. Resim 27-29: Öğrenciler hep beraber çöp topluyorlar.

21 Resim 30: öğrenciler çöp kutularını kaldırırlar.
Resim 31: Çöpleri türlerine göre ayırırlar Resim 32: Çöpleri türlerine göre ayırırlar Resim 33: meyve suyu kutusu gibi yeniden kullanılabilir malzemeleri biriktirirler

22 Çöp toplama işlemi bir hafta boyunca devam eder ve hangi çöp türünden ne kadar topladıklarını grafik olarak tutarlar Bir haftanın sonunda okulda ne kadar çöp üretildiği konusunda bilgi sahibi olmuşlardır. Resim 34-35: Öğrenciler her bir gün için hangi türden ne kadar çöp topladıklarını grafiğin üzerini boyayarak işaretliyorlar

23 Çöp toplama ile ilgili düşüncelerini resimle ifade ederler
Resim 36. Victor Hugo “ çöpleri ayırmayı sevdim” yazar Resim 37. Dileri: “Eldivenleri sevdim.“ yazar Resim 38. Alex : “Çöp kutularını kaldırmayı sevdim” yazar

24 Çöp toplarken “ağırlık” kavramına aşina olan ve “kilo” kelimesini öğrenen çocuklar kendi ağırlılıklarını ve çeşitli nesnelerin ağırlıklarını karşılaştırırlar. Resim 39-40: Öğrenciler çeşitli nesnelerin ağırlıklarını karşılaştırıyorlar

25 Resim dersinde biriktirdikleri malzemelerden nesneler üretirler.
Öğretmen, öğrencilere çöplerden yapılmış çeşitli sanat eserleri gösterir. Öğrenciler, biriktirmiş oldukları çöplerden çeşitli nesneler yapmaya karar verirler. Resim dersinde biriktirdikleri malzemelerden nesneler üretirler. Resim Öğrenciler yeniden kullanmak üzere biriktirmiş oldukları artık materyalleri yıkayıp temizleyip ayrıştırıyorlar

26 Daha sonra çocuklar artık materyallerden “şaheserler” üretirler.
Resim 44-45: Çocukların yeniden işlenebilir artık materyallerden ürettiği “şaheserler”

27 Öğrencilerin çöp boşaltım bölgesini görmesi için izin alınır.
Öğrenciler çöp boşaltım bölgesine otobüsle götürüleceklerdir. Orada otobüsün camları açılmayacak ve katiyen otobüsten inmeyecek gözlemlerini otobüsün içerisinden yapacaklardır. Çöp dökme alanına gitmeden öğretmen öğrencilerle konuşur ve çocuklar aşağıdaki soruları üretirler: - Toplanan çöplere daha sonra ne oluyor? - Çöp Dökme alanında insanlar ne yapıyor? - Çöp dökme alanı nerde? - Mexico-City’de ne kadar çöp var? - Çöp dökme alanında makineler var mı?

28 Ayrıca öğrenciler çöp dökme alanında görecekleri konusundaki tahminlerini resim ve yazıyla ifade eder. Resim 46. Yosef “Çöp“ yazar. Resim 47. Alberto "Organik çöpler.“ yazar

29 Çöp dökme alanına yapılan gezide ilk olarak “transfer tesisi” görüldü.
Transfer tesisindeki treylerler çöp kamyonlarının boşalttığı çöpleri “ayıklama tesisine” götürmektedirler. Resim 48-49: İlk olarak ziyaret edilen transfer tesisinde çöp kamyonları çöpleri treylerlere aktarmaktadır.

30 Çöp dökme alanında treylerler çöpleri boşaltmadan önce ağırlıkları ölçülmektedir.
Resim 50: Treylerin ağırlığı ölçülmekte

31 Daha sonraki durak ayrıştırma tesisidir.
Burada yeniden kullanılabilir plastikler ile diğer çöpler birbirinden ayrılmaktadır. Resim: 51-53: Ayrıştırma tesisinde yeniden kullanılabilir çöpler ve diğer çöpler ayrılmakta.

32 Resim 55: Gezi ile çocuklar çöp alanını
yakından görme imkanı buldu. Resim 54: Çöp alanındaki buldozer Resim 56: Çocuklar çöp alanını otobüsten inmeden pencereden izlediler Resim 57: Ben ayrıca yakından baktım

33 Gezinin son durağı park oldu.
Çocuklar, çöp dökme alanında gördükleri çöp miktarından çok çok etkilendiler. Ancak bütün gezi boyunca otobüsün içinde oturmak tan çok sıkıldılar. Gezinin son durağı park oldu. Resim 58: Çocuklar otobüsten iniyor. Resim 59: Çocuklar parkta oynuyor

34 Ertesi gün çocuklar çöp dökme alanıyla ilgili hatırladıklarını kağıda aktardılar.
Resim 60: Lorena: “Çöp toplayıcılarını gördüm” Resim 61: Alex:”Çöpleri sıkıştıran makinaları gördüm”

35 Çöp dökme alanı ziyaretinden sonra sınıfa atıkların yeniden kullanılabilir hale döşümü ve çürümüş organik çöplerin nasıl gübreye dönüştürüldüğü konularında uzman kişiler davet edilmiştir. Öğrenciler bu uzmanlardan atık materyallerin kullanımı ve gübre ile bitki yetiştirilmesi konusunda bilgi aldılar. Resim 62. Öğrenciler gübre ile bitki dikiyorlar Resim 63. Bitkilerimiz büyüyor!

36 Daha sonra sınıfa üç uzman daha davet edildi
Bir tehlikeli atık uzmanı, yeniden dönüştürme uzmanı ve plastik uzmanı Öğrenciler bu uzmanlardan: - Farklı türdeki tehlikeli atıkların neler olduğunu ve bu atıkların nasıl oluştuğunu - Atık kağıtların yeniden nasıl işlendiğini ve bunlardan neler üretildiğini - Plastik atık türlerini ve bunların hangilerinin yeniden işlenebileceğini öğrendiler. Plastik atık tiplerini ve bunların hangilerinin yeniden işlenebileceğini

37 Resim 64: Tehlikeli atık uzmanı ve yeniden
dönüşüm uzmanı sınıfımızı ziyaret ediyorlar Resim 65: Çocuklar küçük plastik toplara bakıyorlar Resim 66: Küçük plastik toplar.

38 EDİNİLEN BİLGİLERİN YANSITILMASI
Çöp dökme alanına yapılan gezi ve çeşitli uzmanların ziyaretlerinden sonra sıra öğrencilerin bu gezi ve ziyaretler sonucunda öğrendiklerini yansıtmalarına geldi. Öğrenciler bu alan çalışması sırasında ilgilerini çeken konu başlıkları altında ekipler oluşturdular. Bütün ekipler çöpleri kullanarak bilgilerini yansıtacak faaliyetlerde bulunacaklar. Resim 67: Öğrenciler faaliyetine katılmak istedikleri ekip için isimlerini yazıyorlar.

39 1 inci Ekip: (Çöp Kamyonu) Bu ekipteki çocuklar çöp kamyonlarına ilgi duyduklarını söylediler. Bu ekip çeşitli tahta, plastik vb. atık malzemelerle bir çöp kamyonu maketi inşa edecekler. Resim 67-70: Öğrenciler tahta, plastik vb. maddelerle bir çöp kamyonu inşa ediyorlar.

40 Resim 71-72: Gerçek bir çöp kamyonu
Resim 73-74: Çocukların yaptığı maket çöp kamyonu

41 2 inci ekip: (çöp kutusu ve alışveriş çantası) Bu ekipteki öğrenciler ilk önce çeşitli çöp kutuları ürettiler. Öğrenciler yeşil çöp kutusu organik çöpler için, gri çöp kutusu inorganik çöpler için olmak üzere çöplerin ayrıştırılması amacıyla farklı renklerde çöp kutuları yaptılar. Daha sonra alışverişlerde kullanılan plastik poşetler yerine geçecek bir alışveriş torbası ürettiler.

42 Resim 75-76: Çocuklar atık materyallerden çöp kutuları yapıp onları boyuyorlar
Resim 77-78: Çocuklar alış veriş poşeti yapıyorlar.

43 3 üncü ekip (Çöp Dökme Alanı): Bu gruptaki öğrenciler
çöp dökme alanındaki bina ve araç gereçlerin çeşitli boyutlardaki maketlerini ürettiler. Resim 79: Çocuklar Çöp Dökme alanındaki bina ve araçların maketini yapıyorlar. Resim 81: Gerçek çöp transfer treyleri. Resim 80: Çöp transfer treylerinin maketi.

44 Resim 82-83:Çöp ayrıştırma tesisinin maketi ve gerçeği
Resim 84-85:Çöp dökme alanındaki buldozerin maketi ve gerçeği

45 4 üncü Ekip: (Anket) Bu gruptaki öğrenciler okulun diğer sınıflarına giderek aşağıdaki sorulardan oluşan anketi yaptılar Çöplerinizi yeniden kullanıyor musunuz ? Yeni Çöp Kanununu hakkında bilginiz var mı? Evinizde Çöpleri ayırıyor musunuz? Okulunuzda Çöpleri ayırıyor musunuz ? Çöpleri ayırmanın neden önemli olduğunu biliyor musunuz ? Çöp miktarını azaltmak için yeniden kullanılabilir çöpleri tekrar kullanıyor musunuz ? Anketten sonra öğrenciler aldıkları cevapları grafiklere aktardılar.

46 Resim 86-88: yapılan anketin grafik haline getirilmiş sonuçları

47 Yeniden Kullanım Konferansı
Mexico-City’de her yıl atıkların yeniden kullanımı ile ilgili Konferans düzenlenir. Bu yılki konferansa Anna ve Dileri katılarak edindikleri bilgileri sınıf arkadaşları ile paylaştılar. Resim 90: Anna konferansa katılıyor Resim 89: Konferansın posteri Resim 91: Dileri ve öğretmen konferansa katılıyor. Resim 92: Anna konferansta öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşıyor

48 Sergi Hazırlıkları Çocuklar çalışmalarını; maketleri, grafikleri, resimleri aileleri ile paylaşmak istediler. Bu amaçla bir ekip halinde sergi için hazırlıklara başladılar. Ayrıca öğrenciler bir çöp şarkısı hazırlamaya karar verdiler. “Çöpleri seviyorum Makineleri seviyorum Çöpleri sıkıştıran Dünyamıza yardım etmeliyiz Çöpleri yeniden kullanarak, Tekrar şekillendirerek ve onları yok ederek, Çöpler çok fazla, Ve onlar kirli ve kokusu korkunç Fakat biz bu maddeleri Çöpten başka şeylere çevirir Onları güzel ve iyi şeyler yapabiliriz.” Resim 93: Çöp Şarkısı

49 ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Sergi Haftalar süren yoğun bir çalışmanın sonunda, öğrencilerin aileleri okula gelerek çocuklarının yaptığı eserleri gördüler. Öğretmen bir slayt gösterisi ile öğrencilerin bütün çalışmalarını izleyicilere aktardı. Slay gösterisinden sonra aileler sergiyi gezmek üzere davet edildi

50 Resim 94-95: öğrenciler ailelerine göstermek üzere sergi hazırladılar.
Resim 97: Çocuklar tarafından hazırlanmış bir poster: “Dünya: Çöpleri yeniden kullanır, yeniden şekillendirirseniz çok mutlu olacağım” Resim 96: Aileler sergiyi gezdi ve çocuklar deneyimlerini onlarla paylaştı.

51 SONUÇ: Bu çalışma hem öğretmen hem de öğrenciler için eşi bulunmaz bir deneyim oluşturmuştur. Öğrenciler bu proje sırasında edindikleri bilgi ve deneyimleri ömürleri boyunca unutmayacaklardır. Ailelerde sunum ve sergi sonrası bu çalışmanın sadece çocukları için değil kendileri içinde önemli bir deneyim olduğunu aktarmışlardır.


"ELTON SCHOOL- MEXICO CITY 5 YAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları