Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

13-14 Mart 2014 TR2009/0136.01-02/409 Eğitim Semineri - II 1 Nuri İYEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "13-14 Mart 2014 TR2009/0136.01-02/409 Eğitim Semineri - II 1 Nuri İYEM."— Sunum transkripti:

1 13-14 Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 1 Nuri İYEM

2 AKIŞ Genel Durum – Neredeyiz? Siyasi Hayat Çalışma Hayatı Kadına Yönelik Şiddet Eğitimde Kadınlar Mart TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II

3 13-14 Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE) – 148 ülke: TR sırada GENEL DURUM–Neredeyiz? İnsani Gelişme Raporu Kaynak: 2013 İnsani Gelişme Raporu. tr.undp.org % 14,2% 1.Parlamentoda temsil: % 14,2 (Dünya Ort.: % 20,3) % 26,7 %42, yaş üstü en az lise eğitimi: Kadın % 26,7 ; erkek %42,4 (Dünya Ort.: %52,3; %62,9) % 28,1 %71, yaş ve üstü işgücüne katılım oranı: Kadın % 28,1 ; erkek %71,4 (Dünya Ort.: %51,3; %77,2)

4 SİYASİ HAYAT PARLAMENTODA TEMSİL SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN ORANI (% ) , Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 4

5 YEREL YÖNETİMLER ERKEK SAYISI KADIN SAYISI TOPLAM SAYI KADIN ORANI (%) Belediye Başkanı %0,8 Belediye Meclis Üyesi %4,2 İl Genel Meclis Üyesi %3,2 Köy Muhtarı %0,2 Köy İhtiyar Meclis Üyesi %0,2 Mahalle Muhtarı %2,3 Mahalle İhtiyar Heyeti Üyesi %1,9 TOPLAM %1, Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 5

6 TBMM BAŞKANLIĞI TOPLAM SAYI KADIN SAYISI KADIN ORANI (%) Geçmişten Bugüne TBMM Başkanları Dönem TBMM Başkanlık Divanı TOPLAM SAYI KADIN SAYISI KADIN ORANI (%) Başkan Vekili Katip Üye İdare Amiri Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 6

7 BAŞBAKANLIK UNVAN KADIN SAYISI TOPLAM SAYIKADIN ORANI (%) Geçmişten Günümüze Başbakan Sayısı 1293, Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 7

8 BAKANLAR KURULUNDA KADIN BAKANLAR HÜKÜMET DÖNEMİ TOPLAM SAYIKADIN SAYISIKADIN ORANI (%) 1. Hükümet / 1. İnönü Hükümeti ( Hükümet / 2. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / Okyar Hükümeti ( ) Hükümet / 3. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 4. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 5. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 6. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 7. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Bayar Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Bayar Hükümeti ( ) Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 8

9 BAKANLAR KURULUNDA KADIN BAKANLAR 10. Hükümet / 2. Bayar Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saydam Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saydam Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saraçoğlu Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saraçoğlu Hükümeti ( ) Hükümet / Peker Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saka Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saka Hükümeti ( ) Hükümet / Günaltay Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Menderes Hükümeti ( ) Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 9

10 BAKANLAR KURULUNDA KADIN BAKANLAR 20. Hükümet / 2. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 4. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Gürsel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Gürsel Hükümeti ( ) Hükümet / 8. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 9. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 10. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / Ürgüplü Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Erim Hükümeti ( ) 2913, Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 10 Kaynak: (Bakanlar Kurulu listeleri), Şubat 2013

11 BAKANLAR KURULUNDA KADIN BAKANLAR 35. Hükümet / Melen Hükümeti ( ) Hükümet / Talu Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / Irmak Hükümeti ( ) 2713,7 39. Hükümet / 4. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 6. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / Ulusu Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Özal Hükümeti ( ) Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 11

12 BAKANLAR KURULUNDA KADIN BAKANLAR 47. Hükümet / Akbulut Hükümeti ( ) 3412,9 48. Hükümet / 1. Yılmaz Hükümeti ( ) 3512,8 49. Hükümet / 7. Demirel Hükümeti ( ) 3438,8 50. Hükümet / 1. Çiller Hükümeti ( ) 6446,2 51. Hükümet / 2. Çiller Hükümeti ( ) 3026,6 52. Hükümet / 3. Çiller Hükümeti ( ) 3525,7 53. Hükümet / 2. Yılmaz Hükümeti ( ) Hükümet / Erbakan Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Yılmaz Hükümeti ( ) 4224,7 56. Hükümet / 4. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Ecevit Hükümeti ( ) 6234,8 58. Hükümet / Gül Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Erdoğan Hükümeti ( ) 3126,4 60. Hükümet / 2. Erdoğan Hükümeti ( ) 3925,1 61. Hükümet / 3. Erdoğan Hükümeti ( …) 2613,8 TOPLAM Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 12

13 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (2013) UNVAN TOPLAM SAYI KADIN SAYISI KADIN ORANI % Bakanlık Müşaviri1100 Genel Müdür300 Genel Müdür Yardımcısı 1100 Hukuk Müşaviri49510,2 Vali8111,2 Vali Yardımcısı48561,2 Kaymakam861212, Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 13

14 ADALET SİSTEMİNDE KADIN TÜRKİYE Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 14 Kaynak: HSYK, 2014.

15 SENDİKALAR KONFEDER ASYON (İşçi/İşveren) BaşkanYönetim Kurulu ToplamKadın Kadın Oranı % ToplamKadın Kadın Oranı % DİSK HAK-İŞ TÜRK-İŞ TİSK T O P L A M Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 15

16 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB UNVANTOPLAM SAYIKADIN SAYISIKADIN ORANI (%) Başkan100 Başkan Yardımcısı500 Yönetim Kurulu Üyeler Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 16

17 III. KADINA YÖNELİK ŞİDDET Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet yaşamış kadınların yüzdesi Yaşamın herhangi bir döneminde (%) Son 12 ayda (%)Evlenmiş kadın sayısı , Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 17 Kaynak: TÜİK. Kadına yönelik aile içi şiddet istatistikleri, Eş dışındakilerden fiziksel ve cinsel şiddet gören kadınların yüzdesi (15 yaştan itibaren) Cinsel İstismar (%)Fiziksel şiddet (%)Toplam kadın sayısı ,795

18 III. KADINA YÖNELİK ŞİDDET Yılları Kasten Öldürme (Aile içi-töre-namus Dahil) Olay Sayısı Ve Öldürülen Kadın Sayısı YILLAROLAYKADIN Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 18

19 Çocuk Gelinler %28 %37 %40-42 Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na (2008) göre, 18 yaşın altında evlenen kadınların oranı %28’dir. Bu oran bölgeler arası farklılık göstermektedir; Orta Anadolu’da %37’ye, Doğu ve Güneydoğu’da %40-42’ye çıkmaktadır. Kaynak: Uçan Süpürge Erken Evlilikler/Çocuk Gelinler Politika Notu, Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 19

20 IV. EĞİTİMDE KADINLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) Unvan/Kurul TOPLAM SAYI KADIN SAYISI KADIN ORANI (%) YÖK Başkanı100 YÖK Başkan Yardımcısı 200 YÖK Üyesi YÖK Denetleme Kurulu Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 20

21 ÜNİVERSİTELER Unvan/Kurul TOPLAM SAYI KADIN SAYISI KADIN ORANI (%) Devlet Üniversitesi - Rektör Devlet Üniversitesi – Rektör Yardımcısı Dekan Mart 2014 TR2009/ /409 Eğitim Semineri - II 21


"13-14 Mart 2014 TR2009/0136.01-02/409 Eğitim Semineri - II 1 Nuri İYEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları