Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI Türkiye – 2008 (GLOBAL ADULT TOBACCO SURVEY) 19 Temmuz 2010 Prof. Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI Türkiye – 2008 (GLOBAL ADULT TOBACCO SURVEY) 19 Temmuz 2010 Prof. Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI Türkiye – 2008 (GLOBAL ADULT TOBACCO SURVEY) 19 Temmuz 2010 Prof. Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 Sunum Planı Giriş, genel kavramlar KYTA gerekçesi KYTA planı Başlıca sonuçları –Tütün kullanım sıklığı –Nikotin bağımlılığı –Sigara kullanmaya başlama yaşı –Sigaranın bırakılması –SDPE –Ekonomi –Reklam, promosyon ve sponsorluk –Bilgi, tutum ve algılar KYTA, 2008

3 MEVCUT DURUM Erken ve önlenebilir ölümlerin en büyük nedeni. Dünyada yılda 5 milyon ölüm. Etkili önlem alınmazsa 2030 yılında 8 milyon. Türkiye’de yılda 100 bin ölüm. –akciğer kanseri, kalp krizi ve kronik bronşit Sigara içen 2 kişiden birisi sigara yüzünden ölür. Türkiye’de tütün kullanımı çok yüksektir. KYTA, 2008

4 TÜRKİYE’DE TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI Son yıllarda önemli gelişmeler DSÖ’nün öngördüğü temel stratejilerin çoğunu karşılamış durumdayız –Tam dumansız kapalı alanlar –Resimli uyarılar –Tütün vergisi –İzleme ve değerlendirme –Reklam yasağı –Sigara bırakma desteği KYTA, 2008

5 GELECEK İÇİN BEKLENTİLER Reklam yasağının tam uygulanması Sigara bırakma desteği sağlanması Diğer stratejilerin güçlendirilmesi –Denetim fonksiyonunun desteklenmesi KYTA, 2008

6 KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI TÜRKİYE – 2008

7 KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI, TÜRKİYE – 2008 Neden KYTA? –Standart yöntemle bilgi toplamak Nasıl? –DSÖ ve Hastalıklar Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) işbirliği ile standart yöntem Nerede, hangi ülkelerde? –14 ülke: Tütün kullananların yarısından çoğu Bangladeş, Brezilya, Çin, Mısır, Hindistan, Meksika, Filipinler, Polonya, Rusya Federasyonu, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Vietnam –Türkiye ilk tamamlayan ülke KYTA, 2008

8 YÖNTEM Kapsam, kapsayıcılık –Nüfusu 200 ve üzeri büyün yerleşim yerleri Örnek yöntemi –11.200 haneden 15 ve üzeri yaşta bir kişi –9 030 kişi (Kent: 4 584, kırsal: 4 446) Anket –Tanıtım bilgileri –Tütün kullanımına ilişkin bilgiler –Tütün kullanımının etkileri konusunda bilgi, tutum ve algılar Veri toplama – TÜİK KYTA, 2008

9 Başlıca Sonuçlar Tütün Kullanım Sıklığı

10 15 Yaşından Büyük Yetişkinlerin Cinsiyet ve Tütün Kullanım Durumlarına Göre Yüzde Dağılımı Tütün KullanmaErkekKadınToplam Hiç kullanmayan 30,0 74,8 52,8 Eskiden kullanan (bırakmış olan) 22,1 10,0 15,9 Halen kullanan Her gün kullanan Ara sıra kullanan 47,9 43,8 4,1 15,2 11,6 3,6 31,2 27,4 4,8 KYTA, 2008

11 15 Yaşından Büyük Yetişkinlerin Cinsiyet ve Tütün Kullanım Durumlarına Göre Yüzde Dağılımı KYTA, 2008

12 15 Yaşından Büyük Yetişkinlerin Tütün Kullanma Davranışlarının Cinsiyete Göre Nüfusu (Bin) Tütün KullanmaErkekKadınToplam Hiç kullanmayan 7 524 19 500 27 024 Eskiden kullanan (bırakmış olan) 5 546 2 601 8 146 Halen kullanan Hergün kullanan Ara sıra kullanan 12 026 11 003 1 023 3 954 3 019 935 15 980 14 022 1 958 KYTA, 2008

13 Hergün Sigara Kullananların Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Yüzde Dağılımı Yaş GrubuErkekKadınToplam 15-2434,99,121,7 25-4453,116,234,7 46-6444,310,327,0 65,+17,91,68,7 Toplam43,811,627,4 KYTA, 2008

14 Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Her Gün Sigara Kullanma Yüzdeleri Eğitim DüzeyiErkekKadınToplam Eğitimi yok42,54,012,0 İlkokul48,212,430,4 Ortaokul36,112,126,3 Lise48,121,036,8 Yüksek35,015,527,3 Toplam43,811,627,4 KYTA, 2008

15 Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Her Gün Sigara Kullanma Yüzdeleri KYTA, 2008

16 Her Gün Sigara Kullananların Yerleşim Yeri ve Cinsiyete Göre Yüzde Dağılımı Yerleşim YeriErkekKadınToplam Kentsel44,014,529,0 Kırsal43,65,023,9 Toplam43,811,627,4 KYTA, 2008

17 Her Gün Sigara Kullananların Yerleşim Yeri ve Cinsiyete Göre Yüzde Dağılımı KYTA, 2008 Kırsal kesimde kadınlar arasında çok düşük

18 Nikotin Bağımlılığı * Günde içilen sigara sayısı * Günün ilk sigarasını içme zamanı KYTA, 2008

19 Her gün Sigara Kullananların Günde İçilen Sigara Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı Sigara SayısıErkekKadınToplam 1-56,725,710,8 6-1019,336,823,1 11-1510,97,210,1 16-2045,422,840,5 21,+17,77,615,5 Toplam43,811,627,4 KYTA, 2008 Erkeklerin üçte ikisi, kadınların üçte biri 16+ sigara içiyor

20 Her Gün Sigara Kullananların Günde İçilen Sigara Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı KYTA, 2008

21 Her Gün Sigara Kullananların İlk Sigarayı İçme Zamanına Göre Yüzde Dağılımı İlk Sigarayı İçme Zamanı ErkekKadınToplam İlk 5 dak.12,613,512,8 6-30 dak.30,022,128,3 31-60 dak.31,621,929,5 >60 dak.25,842,529,4 Toplam43,811,627,4 İlk yarım saatte içme çok fazla KYTA, 2008

22 Hergün Sigara Kullananların İlk Sigarayı İçme Zamanına Göre Yüzde Dağılımı KYTA, 2008

23 Tütün Kullanmaya Başlama Yaşı KYTA, 2008

24 Hergün Sigara Kullananların Sigara Kullanmaya Başlama Yaşına Göre Yüzde Dağılımı Başlama YaşıErkekKadınToplam <1522,212,419,6 15-1740,336,539,3 18-1921,122,121,4 20+16,428,919,7 Toplam43,811,627,4 %60’ı 18 yaşından önce; beş kişiden birisi 15 yaşından önce KYTA, 2008

25 Sigaranın Bırakılması KYTA, 2008

26 Yaşamında Herhangi Bir Zamanda Her Gün Tütün Kullananlar Arasında Tütün Kullanmayı Bırakanların Yüzde Dağılımı (Bırakma Hızı) ErkekKadınToplam 27,223,926,5 KYTA, 2008

27 Her Gün Tütün Kullananlar Arasında Son 12 Ayda Bırakmayı Deneyen ve Başaranların Yüzde Dağılımı Bırakmayı;ErkekKadınToplam Deneyen44,146,944,8 Başaran13,521,915,8 KYTA, 2008

28 Hergün Sigara Kullananlar Arasında Son 12 Ayda Sağlık Hizmeti Alma ve Sigarayı Bırakma Sağlık Hizmeti Alma ve Sigarayı BırakmaErkekKadınToplam Sağlık personelini ziyaret etme41,063,946,9 Sağlık personelinin sigara kullanma durumunu sorması (*) 49,148,849,0 Sağlık personelinin sigarayı bırakmayı tavsiye etmesi (**) 85,977,883,1 Sağlık personelinin sigarayı bırakmayı tavsiye etmesi ve sigarayı bırakmayı başaran (**) 8,77,38,3 Bırakmak için ilaç kullanan (***) 9,49,19,3 (*) Ziyaret edenler arasında (**) Sorulanlar arasında (***) Bırakanlar arasında KYTA, 2008

29 Hergün Sigara Kullananların Sigarayı Bırakma Konusundaki Düşünceleri (%) Sigarayı Bırakma Düşüncesi ErkekKadınToplam Bırakmayı isteyen Herhangi zamanda 12 ay içinde 30 gün içinde 53,6 25,9 17,7 10,0 51,2 23,0 18,5 9,7 53,0 25,2 17,8 10,0 Bırakmayı istemeyen41,844,142,4 Fikri yok4,64,74,6 Toplam100,0 KYTA, 2008

30 Her gün Sigara Kullananların Sigarayı Bırakma Konusundaki Düşünceleri (Sayı) Sigarayı Bırakma Düşüncesi ErkekKadınToplam Bırakmayı isteyen Herhangi zamanda 12 ay içinde 30 gün içinde 6.427 3.110 2.116 1.201 2.019 906 728 386 8.446 4.015 2.844 1.586 Bırakmayı istemeyen5.0181.7376.755 Fikri yok546186732 Toplam11.9913.94215.993 KYTA, 2008

31 Sigara Dumanından Pasif Etkilenim (SDPE) KYTA, 2008

32 Toplu Yaşam Yerlerinde Sigara Dumanından Pasif Etkilenim

33 Sigara Dumanından Pasif Etkilenen Yetişkin Sayısı (Bin) KYTA, 2008 Kamu Kuruluşu Sağlık Kuruluşu RestoranToplu Taşıma Araçları Toplam 2.1031.61910.9475.866 Erkek 1.6127827.5413.440 Kadın 4918373.4072.426 Tütün kullanan 8425065.2992.141 Tütün kullanmayan 1.2611.1135.6263.725

34 Kapalı Ortamda Çalışan Yetişkinlerde SDPE KYTA, 2008 ErkekKadınToplam Yüzde Toplam41,528,338,5 Sigara Kullanmayan 35,423,031,6 Sayı (Bin) Toplam 5.058986 6.044 Sigara Kullanmayan 2.070596 2.666

35 Yetişkinlerde Cinsiyete Göre Ev İçinde Sigara Dumanından Pasif Etkilenme (%) KYTA, 2008 EvlerErkekKadınToplam Sigara kullanımı serbest 58,760,559,7 En az bir kişinin her gün sigara içtiği 41,141,540,6

36 Ev İçinde Sigara Dumanından Pasif Etkilenen Nüfus (Bin) KYTA, 2008 SDPEErkekKadınToplam Sigara kullanımı olan evlerde nüfus 14.732 15.76830.500 En az bir kişinin her gün sigara içtiği evlerde nüfus 10.29010.45820.748

37 Kentlerde ve Kırsalda Ev İçinde Sigara Dumanından Pasif Etkilenen Nüfus Kentlerde 21,8 milyon kişi sigara içilmesi izin verilen evlerde; 14,4 milyon kişi en az bir kişinin sigara içtiği evlerde Kırsal kesimde 8,6 milyon kişi sigara içilen evlerde; 6,2 milyon kişi en az bir kişinin sigara içtiği evlerde yaşamaktadır. KYTA, 2008

38 Tütün Kullanmayanlarda Evde Sigara Dumanından Pasif Etkileni m Tütün kullanmayan; 19,5 milyon kişi sigara içilmesi izin verilen; 10,1 milyon kişi her gün sigara içilen evlerde yaşamaktadır. KYTA, 2008

39 Eğitim Düzeyinde Göre Evde Sigara Dumanından Pasif Etkilenen Nüfus (Bin) Eğitim Düzeyi Sigara Kullanımı Serbest Olan Evlerde Nüfus En Az Bir Kişinin Her Gün Sigara İçtiği Evlerde Nüfus Eğitimi yok 5.0523.399 İlkokul 11.8618.153 Ortaokul 5.2263.669 Lise 5.7894.025 Yüksek 2.5161.478 Toplam 30.50020.748 KYTA, 2008

40 Tütün Satın Alma İçin Yapılan Harcama KYTA, 2008

41 Sigara Kullanan Yetişkinlerin Cinsiyetlerine Göre En Son Sigara Aldıkları Yerler KYTA, 2008 Satın Alınma YeriErkekKadınToplam Dükkan 92,7 91,692,5 Büfe 5,5 6,95,8 Sokak Satıcısı 0,6 0,20,5 Diğer 1,21,31,2 Kentte büfe %6,7 ve kırda %3,2

42 Sigara Kullanan Yetişkinlerin Cinsiyetlerine Göre Aylık Ortalama Harcamaları (TL) ve Satın Alınan Sigara Sayısı KYTA, 2008 Sigara Harcaması ve Satın Alınan Sigara Sayısı ErkekKadınToplam Son ay içinde sigara için harcanan para* 94,1 58,586,7 Son defa satın alınan sigara sayısı 31,5 31,431,3 * Lira

43 Sigara Kullanan Yetişkinlerin Öğrenim Durumuna Göre En Son Sigaraya Harcanan Para ve Satın Alınma Miktarı KYTA, 2008 Eğitim DüzeyiSon Ay İçinde Sigara İçin Harcanan Para* Son Defa Satın Alınan Sigara Sayısı Eğitimi yok 81,826,9 İlkokul 86,329,7 Ortaokul 82,630,9 Lise 90,734,6 Yüksek 88,533,4 Toplam 86,7 31,3 * Lira

44 Aylık sigaraya harcanan para- Bugünkü asgari ücretin yaklaşık 1/7’si (!) 16 yaş üzeri 2010 2.yarısı; net 576 ve brüt 760 TL

45 Medya ve Reklamlar KYTA, 2008

46 Halen mamül sigara kullanan yetişkinlerin son 1 ay içinde farklı yerlerde sigara karşıtı mesajları fark etme durumlarının yüzde dağılımı KYTA, 2008 Herhangi Bir Yerde Gazete ve Dergi TVRadyo İlan Panosu Toplam 88,846,385,523,036,0 Erkek 89,953,785,523,740,7 Kadın 87,839,285,422,331,4 Kent 91,653,787,824,943,9 Kır 87,643,084,422,132,4

47 Halen Mamül Sigara Kullanan Yetişkinlerin Öğrenim Durumlarına Göre Son 1 Ay İçinde Farklı Yerlerde Sigara Karşıtı Mesajları Fark Etme (%) KYTA, 2008

48 Yetişkinlerin Tütün Kullanma Durumlarına Göre Son 1 Ay İçinde Farklı Yerlerde Sigara Karşıtı Mesajları Fark Etme (%) KYTA, 2008

49 Son 30 Gün İçinde Yetişkinlerin Cinsiyetlere Göre Sigara Pazarlamasını Fark Etme Durumları KYTA, 2008

50 Son 30 Gün İçinde Yetişkinlerin Sigara Kullanma Durumlarına Göre Sigara Pazarlamasını Fark Etme Durumları KYTA, 2008

51 Halen Mamül Sigara Kullanan Yetişkinlerin Son 1 Ay İçinde Sigara Paketlerindeki Sağlık Uyarı Mesajlarını Fark Etmeleri ve Sigara Bırakmayı Düşünme Yüzdeleri KYTA, 2008 ErkekKadınToplam Sigara paketinde sağlık uyarıları mesajını fark etme 95,3 94,395,1 Uyarı mesajı nedeniyle bırakmayı düşünme 46,5 46,746,5

52 Öğrenim Durumuna Göre Son 1 Ay İçinde Sigara Paketlerinde Uyarı Mesajlarını Görme ve Bırakmayı Düşünme KYTA, 2008

53 Bilgi, Tutum ve Algılar

54 Yetişkinlerde Tütün Kullanımının Ciddi Hastalıklara Neden Olduğuna İnananların Yüzde Dağılımı KYTA, 2008 ErkekKadınToplam Tütün Kullanımı Ciddi Hastalıklara Neden Olur 97,896,797,2 Felç* 85,282,283,7 Kalp Krizi* 96,1 94,895,5 Akciğer Kanseri* 98,6 97,598,0 * Ciddi hastalıklara neden olduğunu söyleyenler arasında

55 Başkasının Sigara Dumanının Ciddi Hastalıklara Neden Olması Toplam%95,5 Cinsiyet:Erkek %95,9; Kadın %95,1 Yaş:15-24’de %95,9; 25-44’de %95,8 ; 45-64’de %96,3 ve 65+’de %90,5 Yerleşim Yeri:Kentte%96,3; Kırda%93,6 Öğrenim Durumu:Öğrenimi Olmayan %89,8; İlkokul %96,1; Ortaokul %97,0; Lise %97,6 ve Üniversite %96,8 KYTA, 2008

56 Yetişkinlerde Tütün Kullanma Durumuna Göre Tütün Kullanımının Ciddi Hastalıklara Neden Olduğuna İnanma KYTA, 2008

57 Politika Önerileri-1 Türkiye’de tütün kullanım sıklığı kaygı verici derecede yüksektir; 16 milyon yetişkin sigara içmektedir. Türkiye, yetişkin erkeklerde sigara kullanım sıklığı bakımından DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri arasında en yüksek değere sahip ülkelerden birisidir ve tütün kullanımı en önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. KYTA, 2008

58 Politika Önerileri-2 Sigara içen yetişkinler sigarayı bırakmayı istemektedir. Sigara içenlerin yarısından çoğu sigarayı bırakmayı düşünmektedir ve %45’i sigarayı bırakmayı denemiştir. KYTA, 2008

59 Politika Önerileri-3 Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı ile tütün endüstrisinin sponsorluğu konusundaki yasaklar etkili şekilde uygulanmaktadır. Türkiye’de yetişkinlerin ancak %7’si tütün endüstrisinin reklam faaliyetini görmüştür. Bu değer dünyadaki en düşük değerler arasındadır. Türkiye’de bu konuda ciddi cezalar vardır ve etkili şekilde uygulanmaktadır. KYTA, 2008

60 Politika Önerileri-4 Toplumu tütün kullanımının ve sigara dumanından pasif etkilenimin olumsuz etkilerinden korumak için var olan politikalar desteklenmelidir. Hükümet söz konusu yasayı çıkarmakla önemli bir başarı sağlamıştır. Ancak, özellikle küçük yerleşim bölgelerinde ve yerel düzeyde yasanın uygulanması güçlendirilmelidir. KYTA, 2008

61 Politika Önerileri-5 Sigara içenler gelirlerinin önemli bir bölümünü sigara satın almak için harcamaktadır. Türkiye’de tütün ürünlerinin kullanımını azaltmak bakımından tütün vergilerinin artırılması gerekmektedir. KYTA, 2008

62 TÜTÜNSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY VAR!


"KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI Türkiye – 2008 (GLOBAL ADULT TOBACCO SURVEY) 19 Temmuz 2010 Prof. Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları