Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA"— Sunum transkripti:

1 PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA
(çizelgeleme)

2 PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA
Konular: Proje Programlama Kavramı Proje Programının Oluşturulması İşin Parçalara Ayrılması-WBS Proje Programlamada Ağ Teknolojileri PERT/CPM yöntemleri Gantt Şeması Kritik yolun ve zamanın hesaplanması

3 Proje Programlama Kavramı
Projelerin artan karmaşıklığı ve büyüklüğü, daha etkin programlama yöntemlerini gerektirmiştir. Programlama yöntemleri projenin tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlar; sorunların belirlenmesinde ve önlem alınmasında yardımcı olur. Programlama yöntemleri, projenin akış yapısını,olay ve girişimlerin mantıksal ve zamansal sırasını şematik olarak ortaya koyan belgelerdir

4 Proje Programlama Kavramı-2
Programlama, projenin faaliyet planının işletimsel zaman ekseninde yansımasıdır Programlama,proje faaliyetinin denetimi ve gözetimi için bir temeldir Birlikte götürülmüş plan ve bütçe, proje yönetimi için başlıca araçtır Chapter 8-1

5 Proje Programlama Kavramı-3
Tüm programlama yöntemlerinde başlıca yaklaşım, girişimler ve olaylar arasındaki ilişkiler ağının oluşturulmasıdır Bu ağ, projedeki işlemler arasındaki ardışıklığı grafiksel ifade eder İşlemlerin bir-birinden önce gelmesi veya birbirlerini takibi zaman ekseninde tanımlanıyor Chapter 8-3

6 Proje Programlama Kavramı-4
Birbirine bağımlı olan girişimler ile bağımlı olmayan girişimler arasındaki ilişkileri ve bunların nasıl tamamlanacağını belirler Her olayın ve girişimin programlanan ve gerçekleştirilen sonuçlarını ortaya koyar; Olası sorunların belirlenip çözümlenmesinde ve projenin süresinde bitirilmesine yardımcı olur Projenin daha iyi anlaşılmasını ve sistemli bir biçimde izlenilmesini sağlar Projenin etkin bir biçimde yönetimi için yol göstericidir ve bir rehber görevi görür

7 Proje Programlamada yapılacak işler
Tüm projenin mantıklı bir yapıda olması için , işler işlem parçalarına ayrılır; birbiriyle olan ilişkileri tanımlanır ve işlemlerin sırası belirlenir Her olay ve işlemin başlama ve bitiş zamanları, kritik yolu analiz edilir Her olay ve işlemin ,kendinden önce gelen başka bir olay veya işlem tarafından nasıl etkileneceği ve kendisinden sonra gelen işlemi nasıl etkileyeceği belirlenir; Ekip üyelerinin yetki ve sorumlulukları belirlenir.Projeyi doğru olarak anlamaları ve uygulamaları sağlanır Projenin tamamlanması için gerekli olan bütçe belirlenir Projenin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar belirlenir; İşlemlerin tanımlanmasını engelleyen veya yavaşlatan sorunların çözümleri belirlenir; Zaman kontrolü, raporlar, formlar ve dışarıdan sağlanacak bilgiler belirlenir

8 Proje işlemlerinin tanımlanması
İşlem, projenin temel birimlerinden biridir İşlem, belirli bir zaman içinde tamamlanması gereken ve proje için gerekli olan iş türü, ,iş miktarı ve iş yükü olarak tanımlanabilir İşlem, projenin amaç ve hedeflerinden türetilir

9 İşlemlerin Özellikleri
İşlemler kısa,anlaşılır ve süreli olmalıdır Her işlem,projenin amaç ve hedeflerine uygun, yönetilebilir, bağımsız, bütünleşebilir ve ölçülebilir olmalıdır; Her işlemin bir önceki işlemin tamamlanmasına bağımlılığı ve gelecek olan işlemlere bağlılığı tanımlanmış olmalıdır; İşlem süresi ne az, ne de çok olmalı, işlem süresi projenin toplam süresinin %o.05-%2 arasında olmalıdır. Çünkü; daha uzun süreli işlemlerin denetlenmesi zorlaşır ve başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı artar. Daha kısa süreli işlemler ise kayıt tutma açısından çok zaman alır Her işlem alt elemanlarına ayrılabilmelidir

10 İşlemlerin Parçalara Ayrılması
Proje işlerinin belirlenmesi ve daha küçük parçalara ayrılması için,işlemlerin Parçalara Ayrılması –WBS(Work Breakdown Structure) yöntemi kullanılır Amaç projenin yapılabilir işlemlere ayrılması ve düzenlenmesi ile başarılı bir biçimde gerçekleştirile bilmesidir Kapsamlı ve karmaşık projelerde işlem sayısı arasında değiştiğinden işlemlerin düzenlenmesi zordur

11 WBS oluşturma süreci WBS oluşturma süreci,projeyi ana başlıklara, ana başlıkların alt başlıklara ve alt başlıkların da yeni altbaşlıklara bölme biçiminde gerçekleştirilir. Proje ana başlıklara ayrılır Ana başlıklar alt başlıklara ayrılır Alt başlıklar işlemlere ayrılır 1.Ana başlık 2.Ana başlık 1.1. Alt başlık 1.2. Alt başlık 2. Ana başlık 2.1. Alt başlık 2.2. Alt başlık 2.3. Alt başlık işlem işlem işlem 1.2.2.işlem işlem işlem 2.2.1.işlem işlem 2.3. alt başlık 2.3.1 işlem 2.3.2 işlem

12 WBS WBS projenin planlanması ve çizgilenmesinde kullanılıyor.Temel olarak proje görevlerinin işlevsel parçalanmasıdır. Projenin genel görevi önemli alt görevlere parçalanıyor. Bu işlem, projenin son hedefinden başlar ve sonra hedef, ardışık olarak karmaşıklık ve boyut bakımından yönetilebilen bileşenlere: sistem, altsistem, bileşenler, görevler,altgörevler ve iş elementlerine bölünür; WBS ürüne veya göreve yönelik olmalı ve son hedefe ulaşmak için gereken çabaları kapsamalıdır. WBS, hedefe götüren görevleri tanımladığı için karmaşık projelerde çok gereklidir. WBS’in yetersiz yönü girişimleri zaman ekseninde ifade etmemesidir. Bu yetersizliği bir başka yöntemle gidermek mümkündür.

13 WBS-örnek Dağ bisikleti Şasi sistemleri Şasi yapısı
Birleştirici sistem borular Çatal sistemi Taşıyıcı sistem Boru yapısı Oturacak sistemi Örtü ve dolğu Oturacak yapısı Dişli sistemler Dişler ve zincirler Vites ve kaydırıcılar Çark sistemi Tekerlek göbeği jant Fren sistemi kaliperler Manivela ve kablolar

14 WBS ilkeleri % 100% kuralı En önemli WBS tasarımı ilkelerinden birisi %100 kuralıdır. Kural böyledir: WBS, proje kapsamında tanımlanan ve proje yöneticiliği de dahil olmakla, iç,dış tamamlanması gereken tüm işleri %100 içermelidir. 100% kuralı WBS’in geliştirilmesi, parçalanması ve değerlendirilmesinde en önemli ilkelerdendir. Kural, hiyerarşi içinde tüm seviyelere uygulanıyor. “Oğul” seviyedeki işlerin toplamı “baba” seviyesindeki işlerin toplamına eşit olmalıdır ve WBS,projenin güncel kapsamı dışında hiçbir işi içermemelidir. Yanı,%100’den fazla iş olmamalıdır. Karşılıklı istisna WBS yapısında her hangi iki element örtüşmemelidir. Bu, işlemlerin tekrarlanmasını, sorumluluk ve yetkilerin yanlış anlaşılmasını önlemek içindir. Bu gibi haller, proje maliyetinin yanlış hesaplanmasına da neden ola biliyor. Eğer WBS elementlerinin adlarında bir belirsizlik varsa WBS sözlüğü bu işler arasındaki farkı açıklamağa yardım ede bilir. WBS sözlüğü her bir elementi kilometre taşları, sonuçları, girişim ve kapsamı ile, bazı hallerde ise zaman, kaynak, maliyet, nitelik bilgileri ile tanımlar.

15 WBS-örnek Örnekte WBS yapılanmasında %100 kuralının uygulanması gösterilmiştir. 1. seviyede özel bisikletin tasarlanması ve yapılması projesinin genel kapsamı 100 iş birimi ile ifade edilmiştir. 2. seviyede bu 100 birim 7 elemente bölünmüştür. Her bir elementteki iş birimlerinin sayısı, maliyete veya çabaya bağlıdır ; o görevin süresini göstermez.. 2. seviyedeki en büyük 3 element sonra yeniden bölünmüştür (3.seviye). 3.seviyedeki 2 en büyük element in her birisi projenin toplam kapsamının %17’ni oluşturmaktadır. WBS tasarımı, yazılım araçları ile gerçekleştirile biler. Maliyet ve çaba, proje ekibi üyeleri arasındaki tartışma sonucu tahmin edile biler.

16 WBS-örnek

17 İşlem Listesinin düzenlenmesi
İşlem listesinin düzenlenmesi için ekip üyeleri ile bir toplantı yapılarak işlem listesinde yer alan hususlar gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Proje devam eden proje ise , önceki projenin de süresi yazılır İşlem No İşlemler Süre Başl. Tarihi Bitiş tarihi sorumlu

18 İşlemlerin Tanımlarının Yazılması
Projenin işlem listesinde belirtilen her işlemin açıklaması yapılmalı ve işlem tanımı yazılmalıdır: İşlemin tamamlanması için neler yapılacak? Her işlem ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ve kaç insan/saat olacak? İşlemin tanımlanması için kim ve/veya neresi sorumlu olacak? Proje tanımı:_____________________Tarih / /_________ İşlem No Toplam İnsan/gün Başlık ve tanım 1.0 80 Proje yönetimini tanımlama Projede görevli tüm çalışanların sorumluluk ve niteliklerini tanımlayan işlemler yazılır. Her birisi için geçici olarak bir takvim çizelge hazırlanır. Proje yönetim kuralları, öğretim kılavuzları, rapor verme ve çalışma sistemleri belirlenir Başlama: Proje ayı 1; Birinci hafta Bitiş: Proje ayı 3; Dördüncü hafta Sorumlu Kuruluş:_________________ Sorumlu Kişi:____________________

19 Sapmaların tanımlanması
Sapmaların tanımlanması, açıklanması ve bunlara çare bulunması yönetim sürecinin önemli kısmını oluşturuyor Sapmaların tanımlanması, işlerin yapılmasında gerçek durum ile planda öngörülen durum arasındaki farklılığın niteliğini ortaya koyar; Bu farklılığın nedenlerinin ve giderme çarelerinin belirlenmesini sağlar

20 Proje Programına açıklık kazandırılması
Proje ağının karmaşıklığı karşısında takım üyeleri görevleri nasıl yapacaklarından emin olmaya bilerler Ağ, yalnız işin yapılması sırasını belirler, zayıf noktaların nerede olacağını gösterir, takımın her üyesinin neyi ne zaman yapacağını listeler; fakat Takım üyelerinin görevlerini nasıl yapacaklarını ve yeteneklerini nasıl kullanacaklarını göstermez. Bu nedenlerle, takıma daha fazla bilgi sağlamak gerekebilir; özellikle, takımda tecrübesiz üyelerin bulunması, projenin zor bir proje olması, takım üyelerinin diğer birimlerdeki çalışanlardan oluşturulması ve projenin iyi biçimde tanımlanmaması durumlarında takıma gerekli bilgiler sağlanmalıdır Açıklamalar üyelerin sorumluluk alanlarıyla ilgili olmalıdır. Çünkü fazla görev açıklaması takımın kafasını karıştırabilir

21 Projenin programlanmasında Ağ Teknolojileri

22 Proje Ağları Proje ağları, projenin akış yapılarını,proje işlemlerinin sıralarını ve sürelerini , bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan belgelerdir. Bu araçlar projenin tanımlanması ve sistemli bir biçimde izlenmesine olanak sağlar Gantt şeması, CPM/PERT ağları

23 Tarihçe 1958 Program Evaluation and Review Technique (PERT)-program değerlendirme ve gözden geçirme U.S. Navy, Booz-Allen Hamilton, and Lockeheed Aircraft Sualtı füze projesi için genellikle araştırma-geliştirme projeleri için kullanılıyor Critical Path Method (CPM)-kritik yol yöntemi Dupont De Nemours Inc. Genellikle, yapım-inşaat projelerinde kullanılıyor

24 PERT/CPM dili Kilometre taşları Önemli gelişmeleri kaydeden olaylar Ağ
Projenin başlanmasından bitişine dek tüm girişimlerinin ve olaylarının düğüm ve kenarlarla ifadesi ; girişimler genellikle kenarlarla, olaylar ise düğümlerle ifade edilyor

25 PERT/CPM dili Girişim: kaynak kullanan ve tamamlanması için belirli bir zaman gereken işlem veya işlemler kümesi Olay: bir veya birkaç girişimin tamamlanması sonucu; Belirli bir zamanda oluşan tanımlanabilir son durum; Kaynak gerektirmez Yol:-ağın her hangi iki olayı arasındaki girişimler ardışıklığı (veya aralık olaylar) Kritik girişim (olay,yol)-gecikmesi ,projenin tamamlanmasının gecikmesine neden olan girişim (olay,yol) Kritik zaman Kritik yol üzerindeki tüm girişimlerin tamamlanmasına gereken zaman

26 Bağımlı ve bağımlı olmayan işlemler
İşlemlerin sıralanıp işlenmesi için birbirine bağımlı olan işlemler ile birbirine bağımlı olmayan işlemler belirlenmelidir Bu işlemlerin belirlenmesinde her işlemin, bir önceki işlemin tamamlanmasına bağımlılığı ve gelecek işlemlere etkisi göz önünde tutulur. Birbirine bağımlı işlemler, ayrı zamanda yapılamayan işlemlerdir Birbirine bağımlı olmayan işlemler ise aynı anda yapıla bilen işlemlerdir 1 2 3 2 4 1 3

27 Proje girişimleri ve onların öncelleri (örnek)

28 Girişimlerin bulunduğu durumlar
Girişimler aşağıdaki durumlarda ola bilir: Girişimin ardılı (ardılları) var, ama önceli(öncelleri) yoktur-ağın başlangıcı Girişimin önceli var, ama ardılı yoktur- ağın sonu Girişimin ardılları ve öncelleri vardır- aralık düğüm (kenar) Girişimler arasındaki bağlılıklar girişim planında tanımlanmış teknoloji ilişkiler üzere yapılmaktadır Chapter 8-11

29 Ağın oluşturulması PERT/CPM ağları 2 yolla çizile bilir:
AON ağı (Activity on Node (AON Diagram))-girişimler düğümlerle ifade edilir AOA ağı (Activity on Arrow (AOA Diagram)-girişimler kenarlarla ifade edilir

30 AON Diyagramı-girişimler düğümlerle gösterilir
A girişimi ,B ve C girişimlerinden önce geliyor. B ve C sonlanmadan E başlayamaz. B ,D’den öncedir. D ve E, F başlamadan önce sonlanmalıdır. G, F’in bitmesini beklemelidir AON ağında, önceli olmayan düğpümler “başla” düğümü ile birleştirilir. Ardılı olmayan düğümler “son” düğümle birleştirilir

31 AOA Diagramı Girişim 3 durumdan birinde ola bilir;1) ardılları var, öncelleri yoktur; öncelleri var, ardılları yoktur;hem ardılları, hem öncelleri var. 1- projeyi başlayan girişim 2-projeyi sonlayan girişim 3 aralık girişim Girişimler oklarla gösterilir.Önceki örnek için AOA diyagramı böyle olacak

32 Örnek AON ağında 1.adım

33 Örnek AON ağının 2.adımı

34 Tamamlanmış örnek AON ağı

35 Örnek: AOA ağında 1.adım

36 Örnek AOA ağında 2.adım

37 Tamamlanmış örnek AOA ağı

38 Ağ yapısına örnek

39 Ağ yapısına örnek

40 Paralel girişimler-1 Yanlış doğru
Yapay çizgi Yanlış doğru a ve b girişimleri 1 olayın oluşumu ile başlar; bu girişimlerin sonuçlanması 2 olayının oluşumuna neden olur. Fakat a (veya b) girişiminin sonuçlanması başlı-başına olaydır ve soldaki şemada bunun ifadesi yoktur. Bu sorunu gidermek için yapay girişim (dummy)kullanılır. Yapay girişim kesintili çizgi ile ifade edilir

41 Paralel girişimler-2 a) Yanlış diyagram b) doğru diyagram
e girişimi , c girişinin sonuçlanmasını gerektirmez a) Yanlış diyagram b) doğru diyagram

42 Paralel girişimler-3 Yanlış doğru


"PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları