Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patent Eğitimi Destek Patent A.Ş. Göksel HASANÇEBİ Patent Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patent Eğitimi Destek Patent A.Ş. Göksel HASANÇEBİ Patent Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Patent Eğitimi Destek Patent A.Ş. Göksel HASANÇEBİ Patent Uzmanı

2 Buluş Nedir? Teknik bir probleme, yeni bir teknik çözüm getirilmesi
veya bir işin gerçekleştirilmesi için önerilen yeni metotlar ya da yeni ürünler.

3 Patent Nedir? Kelime olarak;
Herkes tarafından anlaşılabilir, herkese açık, aşikar anlamlarını taşımaktadır. Yasal olarak; Teknik bir sorunun yeni teknik bir çözümünün (buluşun) kamu ile paylaşılmasına (yayın/ilan) karşılık kamu tarafından sınırlı süre için verilen TEKEL HAKKIDIR.

4 NEDEN buluşumu patent veya faydalı model olarak korumalıyım?
Taklidi Önlemek Rekabeti Engellemek Alternatif gelir kaynakları elde etmek Prestij * Patent veya Faydalı Model Belgesi üretme değil ürettirmeme hakkını verir !

5 Patentlenebilirlik Kriterleri
Yeni olma (dünyada) Sanayiye uygulanabilir olma Tekniğin bilinen durumunun aşılması (buluş basamağı kriteri) Faydalı Model Yeni olma (dünyada) Sanayiye uygulanabilir olma

6 Sıcak sıvı gıdaların tüketilmesindeki zorluk
Teknik problem: Sıcak sıvı gıdaların tüketilmesindeki zorluk Çözüm: Kulp Faydalı Model (yenilik, sanayiye uygulanabilirlik) Teknik problem: Sıvı gıdaların tüketilmesindeki zorluk Çözüm: Bardak Patent (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik)

7 Neler Patent Korumasından Faydalanabilir?
Ürünler Ürünü üretmek için aletler, cihazlar, makineler Ürün üretim metotları Ürünün kullanımı

8 Patent & Faydalı Model Tescili Verilemeyecek Konular Nelerdir?
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar Bilgisayar yazılımları Usuller, usuller sonucu elde edilen ürünler ve kimyasal maddeler (Faydalı model ile korunamaz, yalnızca patent ile korunabilir.)

9 Patentle Korunamayacak Buluşlar Nelerdir?
Konusu kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri (Tarım Bakanlığı – Bitkisel Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü)

10 Tescil Belgesinin Kazandırdığı Haklar Nelerdir?
Tecavüz fiillerinin durdurulması, Hak sahibinin uğradığı maddi zararların tazmini, Taklit ürüne ve/veya ürünü üreten araçlara el konulması, El konulan ürün ve üretim araçlarının mülkiyetinin hak sahibine verilmesi, Mahkeme kararlarının basın yoluyla açıklanabilmesi.

11 Patent Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer?
Koruma süresinin dolması, Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi (feragat), Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi

12 Patent Süreçleri

13 BELGE (20 YIL KORUMA) BELGE (7 YIL KORUMA)
ŞEKLİ İNCELEME ARAŞTIRMA SİSTEM TERCİHİ & YAYIN İNCELEMELİ İNCELEMESİZ BELGE (20 YIL KORUMA) BELGE (7 YIL KORUMA)

14 Faydalı Model Süreçleri
İncelemeli ve İncelemesiz Patent Süreçleri

15 ŞEKLİ İNCELEME YAYIN BELGE (10 YIL KORUMA)

16 Faydalı Modelin Avantajları Nelerdir?
Kısa bir sürede belgeye bağlanmaktadır. Maliyeti düşüktür. Koruma süresi incelemesiz patent başvurusundan daha uzundur. Faydalı model başvurusu patent başvurusuna dönüştürülebilir. Patent kanununun sağladığı bütün haklara sahiptir. Buluş basamağı kriteri aranmaz.

17 Faydalı Modelin Dezavantajları Nelerdir?
İmal usulleri gibi metot içeren buluşlar ve kimyasal buluşlar F.Model belgesi ile korunamaz. Koruma süresi İncelemeli Patent Başvurusundan kısadır.

18 İncelemesiz Patentin Avantajları Nelerdir?
Maliyeti ve belgeye bağlanma süresi kısadır. Koruma süresi içerisinde incelemeye göndermek suretiyle incelemeli patente dönüştürülebilir.

19 İncelemesiz Patentin Dezavantajları Nelerdir?
Rakipler tarafından koruma süresi boyunca incelemeye gönderilebilir ve olumsuz rapor sonucu dosya iptal ettirilebilir. Koruma süresi en kısa patent türüdür.

20 İncelemeli Patentin Avantajları Nelerdir?
En yüksek koruma süresine sahiptir. Araştırma ve inceleme aşamalarında elde edilen olumlu raporlar sayesinde en sağlam korumaya haizdir.

21 İncelemeli Patentin Dezavantajları Nelerdir?
Araştırma ve inceleme işlemleri nedeniyle geç sonuçlanır ve diğerlerine oranla maliyeti yüksektir.

22 Faydalı Model & Patent Hangisi Tercih Edilmelidir?
Faydalı Model: Uzun süreçler ve yüksek maliyetler istenmediğinde ve söz konusu buluş çekirdek teknoloji oluşturmuyorsa. Patent: Uzun bir koruma süresi isteniyorsa, söz konusu buluş çekirdek teknoloji oluşturuyorsa yada usul&yöntem içeriyorsa.

23 Yurtdışı Patent Patent başvurusu ülke esasına dayanır.
Tek bir patent başvurusuyla tüm dünyada geçerli bir patent elde edilememektedir. (Dünya patenti diye bir şey yoktur!) İşlem süreçlerini azaltan ve maliyetleri düşüren toplu başvuru sistemleri mevcuttur.

24 Türkiye’deki ilk başvuru tarihinden (RÜÇHAN) itibaren 12 ay içerisinde yurtdışında başvuru yapılması gerekmektedir. 12 aylık başvuru süresinin geçmesi durumunda yurtdışında başvuru hakkı geri dönülmez bir şekilde sona ermektedir.

25 Yurtdışı Patent Başvuru Şekilleri Nelerdir?
EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) Geleneksel Patent / Faydalı Model Başvurusu Diğer Bölgesel Başvurular (ARIPO, OAPI vb.) PCT (Patent İşbirliği Anlaşması)

26 PCT (Patent İşbirliği Antlaşması)
En çok tercih edilen patent başvuru sistemidir. tarihi itibariyle 146 ülkenin üye olduğu bir uluslararası patent başvuru sistemidir. Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesine taraf olan devletlere açıktır. Uluslararası ve Ulusal olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

27 Avantajları: Tek bir başvuru ile birden çok ülke tarafından kabul gören araştırma raporu teminine olanak sağlar. Başvuru tek bir dilde yapılabilir. Araştırma ve inceleme raporları sayesinde tarifname ve istemleri değiştirme olanağı sağlayarak ülkesel aşamalara geçişin daha sağlam yapılmasına imkan verir. Ulusal başvuru yapma gerekliliğini belirli süre boyunca (rüçhan tarihinden itibaren ay) erteleme olanağı verir. Böylece başvuru maliyetleri, tercüme maliyetleri, vekillik maliyetleri ve ülke seçimi belirli bir süre ertelenebilmektedir.

28 Bir çok ülkede başvuru yapılmak istenmesi durumunda patent alım maliyetlerinin düşmesini sağlar.
Ulusal aşamaya geçmeden önce araştırma ve inceleme yoluyla buluşun büyük maliyetlere maruz kalmadan patentlenebilirliği konusunda bilgi sağlanabilir. Bir buluş için pek çok sayıda ülkede  aynı zamanda koruma talep edilebilir.

29 EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi)
Avrupa patenti, bir buluşun EPC’ ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasını sağlayan bir patenttir. Avrupa patent direk olarak üye ülkelerce kabul edilmesi zorunlu bir patent belgesi verilmesine olanak sağlar. Avrupa patent başvurusu Avrupa Patent Ofisi’ nin resmi dilleri olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde birisi ile yapılabilir. Patent alımı sonrasında Avrupa patentinin ilgili ülkelerde geçerli kılınması (validasyon işlemi) gerekir.

30 Avantajları: Tek bir patent başvurusuyla Avrupa Patent Sistemine üye olan ülkelerde koruma sağlar. Araştırma, inceleme ve tescil işlemlerinin merkezi olarak yapılması dolayısıyla hem daha ekonomik hem de daha güçlü bir patent korumasına olanak sağlar.

31 Patent Araştırması Ücretsiz veritabanları   (Avrupa Patent) (Hemen hemen tüm dünya veri tabanı)       (Avrupa Patent Türkçe Ara yüz)       (Sadece Amerika Patentleri)       (Hemen hemen tüm dünya veri tabanı)       (Sadece Amerika patentleri, girilen anahtar kelimelerin en çok geçtiği patentleri sıralar)       (Sadece Türkiye patentleri)

32 Patent Araştırmasında Kullanılabilecek Kriterler
Firma veya şahıs unvanları Araştırma konusu ürün adları ve bunların eşanlamlıları Uluslararası patent sınıf numarası veya numaraları (IPC kodu)

33 Araştırılacak konu veya ürünlerin adları ve bunların eşanlamlılarının belirlenmesi
Patent başvuruları hazırlanırken patent dili denilen bir dil kullanılır. İlgili alanda, ürün adları kullanarak patent araştırması yaparken buna dikkat edilmelidir. Aksi taktirde hedeflediğimiz patent araştırma sonuçlarına erişemeyiz.

34 Kalem: Yazma vasıtası Bilyeli yatak: Bir bilyeler çokluğu Oyuncak top: Yakalanmasını sağlayan yumuşak ve sarkık liflere sahip küresel obje Batarya: Elektronik devreler için elektriksel güç kaynağı Transistor: Bir kontrol elektrotu ile çalışan yarı iletken açma kapama cihazı Kapı veya pencere: Kanat Yay: Enerji depolayıcı eleman Çivi, vida, perçin: Sabitleme elemanı Teflon: Su ve yağ itici yüzey

35 Uluslar arası patent sınıflandırmasına ilişkin olarak araştırılacak konu veya ürünlerin IPC kodlarının belirlenmesi İnsan İhtiyaçları Operasyon Uygulamaları; Nakletme (Taşıma) Kimya; Metalürji Tekstil, Kağıt İnşaat Mekanik Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip Malzemeleri Fizik Elektrik

36 A 01 B 1/00 bölüm sınıf alt sınıf grup
ÖRNEK: B : OPERASYON UYGULAMALARI; NAKLETME (TAŞIMA) B 64 : HAVACILIK; KOZMONOTLUK (ASTRONOTLUK) B 64 C : UÇAKLAR; HELİKOPTERLER B 64 C 25/00 : İNİŞ TAKIMLARI B 64 C 25/02 : İNİŞ TAKIMLARINA AİT TEKERLEKLER

37 TEŞEKKÜRLER


"Patent Eğitimi Destek Patent A.Ş. Göksel HASANÇEBİ Patent Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları