Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B

2 İLİŞKİSEL VERİ ANALİZİ İki veya daha fazla değişkenin birbiri ile ilişkisi aşağıdaki teknikler vasıtasıyla sorgulanabilir.

3 KONTENJANS TABLOSU Kontenjans tabloları ve serpilme (saçılım) diyagramları en çok tercih edilen görsel ilişkisel analiz yöntemleridir. Kontenjans tablosundan ilişkilerinin incelenmesi istenen iki değişken (faktör, kriter) satır ve sütunlara yerleştirilerek tablolaştırılır

4 SERPİLME DİYAGRAMI İki değişken arasındaki ilişkinin gücü ve yönünün görsel gösterimi

5 SERPİLME DİYAGRAMI

6 DOĞRUSAL İLİŞKİ ÖLÇÜTLERİ Kovaryans: İki değişkenin birlikte ne kadar değiştiğini gösteren ölçüttür (+) Kovaryans  Her iki değişken aynı yönde değişiyor. (-) Kovaryans  Her iki değişken ters yönde değişiyor. (0 a yakın) Kovaryans  Değişkenlerin birbiri ile alakası yok.

7 DOĞRUSAL İLİŞKİ ÖLÇÜTLERİ rİlişki 0,00 – 0,25Çok Zayıf 0,26 – 0,49Zayıf 0,50 – 0,69Orta 0,70 – 0,89Yüksek 0,90 – 1,00Çok Yüksek

8 DOĞRUSAL İLİŞKİ ÖLÇÜTLERİ Sakarya Üniversitesi bünyesinde yürütülen teknik bir yüksek lisans programındaki seçmeli dersler ve bu derslerdeki seçen en yüksek notlu 5 öğrencinin aldıkları final notları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Derslerdeki başarı düzeyleri arasındaki ilişkiyi sorgulayınız. Öğrenci Karar Destek Sistemleri Zeki Sistemler Sistem AnaliziGirişimcilikİstatistikOlasılık Yöneylem Araştırması Üretim Planlama 17675909274 9278 264679590626610086 36566938062669790 47981929883779298 56665879468628875 67374857670739072 76059867859 82100 86362879167597679 96461878265628675 106266827163667174 117475848675777389 126662868764697598 137982947080758573 146771878864719475 156263889062669382

9 DOĞRUSAL İLİŞKİ ÖLÇÜTLERİ Tablodan da görüleceği üzere yüksek ilişki olarak isimlendirebileceğimiz, 5 farklı ikili durum mevcuttur. Bunun dışında daha düşük dereceli ilişkilerde mevcuttur.( Örneğin Olasılık ile İstatistik arasında (0,57)). Bazı değişkenler arasında ilişkinin varlığından söz etmek ise mümkün değildir. (Girişimcilik ve Karar Destek Sistemleri (0,01))

10 DOĞRUSAL REGRESYON

11 Bir regresyon modelinin ilişkiyi açıklama derecesi R belirlilik (Determinasyon) katsayısı ile değerlendirilir. Bir regresyon modelinin kullanılabilirliği iki farklı hipotez testi ile kontrol edilir. – Belirlilik katsayısının önemliliği – Regresyon denklemi katsayılarının önemliliği

12 DOĞRUSAL REGRESYON Bir süpermarketin stoklarında bir üründen 450 adet kalmıştır. Market bu üründen bir kez daha getirmeyecektir. Bu yüzden büyün ürünleri bulundukları ayda satmak istemektedir. Bu bağlamda geçmiş dönem verilerinden 450 adet ürün satmaya uygun fiyatı belirlemeyi amaçlamaktadır. Geçmiş dönem verileri aşağıdaki gibi ise, ürünün fiyatı ne olmalıdır.

13 DOĞRUSAL REGRESYON

14 ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ Doğrusal regresyonda anlatılan her durum geçerlidir. Sadece tek bir bağımlı değişkene etkiyen birden fazla bağımsız değişken mevcuttur.

15 AMAN DİKKAT Kontenjans tabloları ve serpilme diyagramları sadece iki değişken durumunda uygundur. Serpilme diyagramında çizilen noktalar arasında, noktaların uzaklıklarının karelerini minimize edecek şekilde çizilen doğru basit regresyon denklemini verir. Çok değişkenle regresyon analizleri daha açıklayıcı olmakla beraber, model geçerliliğine zarar verme ihtimali ve hesaplama zorlukları dikkate alınarak, değişken sayısının sınırlanması uygun bir tercih olabilir.


"Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları