Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tahir Atik¹, Ayça Aykut², Hüseyin Onay², Ferda Özkınay¹, Özgür Çoğulu¹

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tahir Atik¹, Ayça Aykut², Hüseyin Onay², Ferda Özkınay¹, Özgür Çoğulu¹"— Sunum transkripti:

1 IVF Gebeliği Sonrası Doğan Uniparental Dizomiden Kaynaklanan Prader Willi Sendromu Tanılı Bir Olgu
Tahir Atik¹, Ayça Aykut², Hüseyin Onay², Ferda Özkınay¹, Özgür Çoğulu¹ ¹ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir ² Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir

2 GİRİŞ Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) doğumların %1-3’ünde
YÜT güvenliği  Genetik hastalıklar  İmprintlenme defektleri Genomik İmprintlenme: İki allelden birinin parental spesifik ekspresyonuna yol açan Epigenetik bir durum DNA dizisinde değişiklik olmadan DNA metilasyon ve histon modifikasyonlarında değişiklikler Bazı imprintlenme sendromları: Angelman Sendromu, Beckwith Wiedeman Send, Prader Willi Send, Russell Silver Send, matUPD14, patUPD14, Psödohipoparatiroidism tip 1b, Geçici neonatal diabet Maternal hipometilasyon sendromu

3 YÜT ile ilişkili tanımlanmış 9 imprintlenme sendromu
Laprise, 2009; Savage ve ark, 2011; Lucifero ve ark, 2004 Lawrence and Moley, 2008; Bowdin ve ark, 2007, Sutcliffe ve ark, 2006; Bu olgu sunumunda; YÜT kullanılarak meydana gelmiş ikiz gebelik sonrası doğan ve UPD’ye bağlı Prader Willi Sendromu(PWS) tanısı alan 2 yaşında bir hasta…

4 OLGU Dizigotik ikiz gebelik  2 yaş erkek Başvuru nedeni Hikaye:
4 aylıkken saptanan gelişme geriliği, beslenme sorunu Hikaye: YÜT ile gerçekleşen gebelik Hamilelik süreci sorunsuz Antenatal saptanan pelvikaliektazi (8mm) Doğum ağırlığı: 2110gr(<3P), Doğum boyu: 48,8cm(25-50P), Baş çevresi: 34,2cm(25-50P) Soygeçmiş: Anne ve baba arasında akrabalık yok Anne 31 yaşında, Baba 32 yaşında İkiz kardeşi sağlıklı kız

5 OLGU Fizik bakıda (4 aylıkken):
Jeneralize hipotoni, frontal çıkıklık, geniş alın, küçük el ve ayaklar Baş kontrolü yok Olgu 6 ay arayla 2 yaşına kadar izlendi Beslenme zorlukları İlk yıldaki laboratuvar testler: Elektrolitler, KC ve Böbrek fonks testleri N Tam kan sayımı, TFT  N Serolojik testler (TORCH)  N Tandem MS  N Transfontanel USG, EEG ve EMG  N

6 OLGU 2 yaşındaki fizik bakı: Laboratuvar testler:
Ağ: 14kg(90P) Boy: 86cm(25-50P) BÇ:48cm(25-50P) Geniş alın, badem gözler, uzun filtrumaşağı dönük ağız köşesi, küçük kare eller Laboratuvar testler: FSH, LH, PRL, HGH, ACTH, kortizol, FT3, FT4, TSH  Normal Kranyal MR: 3-4. ventrikülde minimal dilatasyon, korpus kollosum hipoplazisi EKO: Supravalvuler pulmoner stenoz USG: Pelvikaliektazi devam… Karyotip  46, XY

7 Beslenme sorunları ve izlemde fazla kilo alımı
Dismorfik bulgular Beslenme sorunları ve izlemde fazla kilo alımı Küçük el ve ayaklar Hipotoni Akrabalık yok Karyotip : 46, XY FISH: Subtelomerik  N Williams sendr  N DiGeorge Send  N PWS  N SMA mutasyon analizi: Normal

8 KLİNİK DEĞERLENDİRME PRADER WİLLİ SENDROMU ?

9 OLGU Kromozom 15 için UPD ÇALIŞMALARI
Metilasyon ve mikrosatellit markır analizleri Metilasyon assay  Sadece metillenmiş allel saptandı Mikrosatellit markır analizi Tüm markırlar anneden… M WT M U Çocuk Anne Baba

10 TANI UPD’YE BAĞLI PRADER WİLLİ SENDROMU

11 TARTIŞMA VE SONUÇ İnfertilite oranı  %13-14 YÜT
Tüm gebeliklerin %1-3’ü Tartışılan konular Genetik hastalıklar açısından güvenli mi !!! İmprintlenme defektleri / Epigenetik bozukluklar !!!

12 Beckwith Wiedeman Sendromu, Angelman sendromu (Iliadou ve ark 2011)
PWS olgularının: %70’i mikrodelesyon %25’i matUPD(15) Amor ve ark. ları (2008): YÜT ile imprintlenme hastalıkları ile ilişkili Beckwith Wiedeman Sendromu, Angelman sendromu (Iliadou ve ark 2011) Sebep ?? Subfertilite ???(Ludwig ve ark, 2005; Kobayashi ve ark, 2007) Hormonların kullanımı ??? (Iliadou ve ark, 2011) Oositlerin in vitro maturasyonu ??? Embriyo kültür çevresinin etkisi ??? (Doherty ve ark, 2000; Fauque ve ark, 2007)

13 Literatürde YÜT ile ilişkili UPD’ye bağlı PWS tanısı alan olgu tanımlanmamış
Bu açıdan ilk olgu YÜT ile gebeliklerde genetik/epigenetik komplikasyonlar açısından uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç vardır Klinik değerlendirme tanı için en önemli aşamadır


"Tahir Atik¹, Ayça Aykut², Hüseyin Onay², Ferda Özkınay¹, Özgür Çoğulu¹" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları