Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İslamiyette Çokkültürlülük

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İslamiyette Çokkültürlülük"— Sunum transkripti:

1 İslamiyette Çokkültürlülük
İnsan Hakları Azınlık Hakları Türkiye’de Çokkültürlülük Hazırlayan: Celile Ökten A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison

2 İslamiyette İnsan Hakları:
İnsanın doğuştan taşıyageldiği güzellikleri korumak ve kollamak, insan haklarının temelini oluşturur. “İnsanda asıl olan hürriyettir.” Irk, cins ve inanç farklılığı gözetmeksizin insanın can ve mal dokunulmazlığını korumak esastır. Taşıyagelmek: to keep bearing Kollamak: to watch Gözetmek: to protect Can ve mal dokunulmazlığı

3 İslamiyette İnsan Hakları:
Allah hakkında toplum ve kamu düzenini, kul hakkında ise ferdi hakları korumak amaçlanır. Sosyal dayanışmayı ve ahlaki değerleri pekiştiren yardımlaşma kuruluşları, zekat, fitre, vakıflar insan haklarına katkıda bulunurlar. Kamu düzeni: public order Kul hakkı: serf’s right Ferdi hak: individual right Dayanışma: solidarity Pekiştirmek: to reinforce Zekat: alms Fitre: a kind of charity that is given on the night after Ramadhan Vakıf: foundation

4 İslamiyette Azınlık Hakları:
İslamiyette inanç için zorlama yoktur. Herkes özgür iradesiyle istediği dini veya inancı seçip ona göre yaşayabilir. En güzel örneklerine Fatih’in İstanbul’u fethi sırasında rastlanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan gayri müslimlerin örf ve adetleri, hukuki ve toplumsal hakları düzenlenen kanunlarla güven altına alınmıştır. Zorlama: enforcement Özgür irade: free will Fetih: conquest Güven altına almak: to secure

5 Türkiye’de Çokkültürlülük
Rum, Musevi, Ermeni, Süryani cemaatleri Türkiye’deki belli başlı azınlıklardır. Aleviler, Türkiye’de Sünnilerden sonra gelen ikinci büyük dini topluluktur. Türkiye topraklarına mahsus bir İslam mezhebi olarak tanımlanır. Süryani: assyrian Cemaat: community Azınlık: minority Mezhep: order

6 Türkiye’de Çokkültürlülük
Bugüne kadar Aleviler ile Sünniler arasında gerginlikler olmuştur. İdeolojik sebeplerden dolayı Alevilerin dışlanması, hor görülmesi söz konusu olmuştur. Gerginlik: tension Dışlanma: exclusion Hor görmek: to despise

7 Kaynakça Ocak, Ahmet Yaşar Ocak. retrieved on July 15, 2010. Şentürk, Recep (2000). “İnsan Hakları” [Human Rights], in TDV İslam Ansiklopedisi, vol. XXII, pp , Türkiye Diyanet Vakfı. Yaman, Ahmet. retrieved on July 15, 2010 Fotos: Druc 2009/2010


"İslamiyette Çokkültürlülük" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları