Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İslamiyette Çokkültürlülük İnsan Hakları Azınlık Hakları Türkiye’de Çokkültürlülük Hazırlayan: Celile Ökten A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İslamiyette Çokkültürlülük İnsan Hakları Azınlık Hakları Türkiye’de Çokkültürlülük Hazırlayan: Celile Ökten A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning."— Sunum transkripti:

1 İslamiyette Çokkültürlülük İnsan Hakları Azınlık Hakları Türkiye’de Çokkültürlülük Hazırlayan: Celile Ökten A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison

2 İslamiyette İnsan Hakları: İnsanın doğuştan taşıyageldiği güzellikleri korumak ve kollamak, insan haklarının temelini oluşturur. “İnsanda asıl olan hürriyettir.” İnsanın doğuştan taşıyageldiği güzellikleri korumak ve kollamak, insan haklarının temelini oluşturur. “İnsanda asıl olan hürriyettir.” Irk, cins ve inanç farklılığı gözetmeksizin Irk, cins ve inanç farklılığı gözetmeksizin insanın can ve mal dokunulmazlığını korumak esastır. Taşıyagelmek: to keep bearing Taşıyagelmek: to keep bearing Kollamak: to watch Kollamak: to watch Gözetmek: to protect Gözetmek: to protect Can ve mal dokunulmazlığı Can ve mal dokunulmazlığı

3 İslamiyette İnsan Hakları: Allah hakkında toplum ve kamu düzenini, kul hakkında ise ferdi hakları korumak amaçlanır. Allah hakkında toplum ve kamu düzenini, kul hakkında ise ferdi hakları korumak amaçlanır. Sosyal dayanışmayı ve ahlaki değerleri pekiştiren yardımlaşma kuruluşları, zekat, fitre, vakıflar insan haklarına katkıda bulunurlar. Sosyal dayanışmayı ve ahlaki değerleri pekiştiren yardımlaşma kuruluşları, zekat, fitre, vakıflar insan haklarına katkıda bulunurlar. Kamu düzeni: public orderKul hakkı: serf’s right Kamu düzeni: public orderKul hakkı: serf’s right Ferdi hak: individual rightDayanışma: solidarity Ferdi hak: individual rightDayanışma: solidarity Pekiştirmek: to reinforceZekat: alms Pekiştirmek: to reinforceZekat: alms Fitre: a kind of charity that is given on the night after Ramadhan Fitre: a kind of charity that is given on the night after Ramadhan Vakıf: foundation Vakıf: foundation

4 İslamiyette Azınlık Hakları: İslamiyette inanç için zorlama yoktur. Herkes özgür iradesiyle istediği dini veya inancı seçip ona göre yaşayabilir. İslamiyette inanç için zorlama yoktur. Herkes özgür iradesiyle istediği dini veya inancı seçip ona göre yaşayabilir. En güzel örneklerine Fatih’in İstanbul’u fethi sırasında rastlanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan gayri müslimlerin örf ve adetleri, hukuki ve toplumsal hakları düzenlenen kanunlarla güven altına alınmıştır. En güzel örneklerine Fatih’in İstanbul’u fethi sırasında rastlanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan gayri müslimlerin örf ve adetleri, hukuki ve toplumsal hakları düzenlenen kanunlarla güven altına alınmıştır. Zorlama: enforcement Zorlama: enforcement Özgür irade: free will Özgür irade: free will Fetih: conquest Fetih: conquest Güven altına almak: to secure Güven altına almak: to secure

5 Türkiye’de Çokkültürlülük Rum, Musevi, Ermeni, Süryani cemaatleri Türkiye’deki belli başlı azınlıklardır. Rum, Musevi, Ermeni, Süryani cemaatleri Türkiye’deki belli başlı azınlıklardır. Aleviler, Türkiye’de Sünnilerden sonra gelen ikinci büyük dini topluluktur. Türkiye topraklarına mahsus bir İslam mezhebi olarak tanımlanır. Aleviler, Türkiye’de Sünnilerden sonra gelen ikinci büyük dini topluluktur. Türkiye topraklarına mahsus bir İslam mezhebi olarak tanımlanır. Süryani: assyrian Süryani: assyrian Cemaat: community Cemaat: community Azınlık: minority Azınlık: minority Mezhep: order Mezhep: order

6 Türkiye’de Çokkültürlülük Bugüne kadar Aleviler ile Sünniler arasında gerginlikler olmuştur. Bugüne kadar Aleviler ile Sünniler arasında gerginlikler olmuştur. İdeolojik sebeplerden dolayı Alevilerin dışlanması, hor görülmesi söz konusu olmuştur. İdeolojik sebeplerden dolayı Alevilerin dışlanması, hor görülmesi söz konusu olmuştur. Gerginlik: tension Gerginlik: tension Dışlanma: exclusion Dışlanma: exclusion Hor görmek: to despise Hor görmek: to despise

7 Kaynakça Ocak, Ahmet Yaşar Ocak. http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi &YaziNo=366, retrieved on July 15, 2010. Ocak, Ahmet Yaşar Ocak. http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi &YaziNo=366, retrieved on July 15, 2010. http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi &YaziNo=366 http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi &YaziNo=366 Şentürk, Recep (2000). “İnsan Hakları” [Human Rights], in TDV İslam Ansiklopedisi, vol. XXII, pp. 327-330, Türkiye Diyanet Vakfı. Şentürk, Recep (2000). “İnsan Hakları” [Human Rights], in TDV İslam Ansiklopedisi, vol. XXII, pp. 327-330, Türkiye Diyanet Vakfı. Yaman, Ahmet. http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri- Baskanligi-Duyuru-6602.aspx, retrieved on July 15, 2010 Yaman, Ahmet. http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri- Baskanligi-Duyuru-6602.aspx, retrieved on July 15, 2010http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri- Baskanligi-Duyuru-6602.aspxhttp://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri- Baskanligi-Duyuru-6602.aspx Fotos: Druc 2009/2010


"İslamiyette Çokkültürlülük İnsan Hakları Azınlık Hakları Türkiye’de Çokkültürlülük Hazırlayan: Celile Ökten A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları