Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnhalasyonel zehirlenmeler Dr Hamit Işıkalp Pratisyen Hekim Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnhalasyonel zehirlenmeler Dr Hamit Işıkalp Pratisyen Hekim Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servis."— Sunum transkripti:

1 İnhalasyonel zehirlenmeler Dr Hamit Işıkalp Pratisyen Hekim Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servis

2

3 İnhalasyonel zehirlenmelerde Kitlesel maruziyet Psikolojik etkilenenler, Psikolojik etkilenenler, fiziksel etkilenenlerin 5-15 katı ! Epidemik histeri Epidemik histeri Kitlesel psikojenik hastalık Kitlesel psikojenik hastalık Kitlesel sosyojenik hastalık Kitlesel sosyojenik hastalık Geçici durumsal rahatsızlık Geçici durumsal rahatsızlık

4 İnhalasyonel zehirlenmelere yaklaşım Kimyasallarla oluşan ciddi zehirlenmede Kimyasallarla oluşan ciddi zehirlenmede –Mental durum değişikliği –Bilinç durum değişikliği –Solunumsal yetersizlik –Kalp – dolaşım sorunları –Konvülziyon görülebilmektedir.

5 Zehirlenmelere yaklaşım Destekleyici bakım Destekleyici bakım Zehir emiliminin önlenmesi Zehir emiliminin önlenmesi Zehir atılımının sağlanması Zehir atılımının sağlanması Antidot verilmesi Antidot verilmesi Tekrar maruziyetin önlenmesi Tekrar maruziyetin önlenmesi

6 Tekrar maruziyetin önlenmesi Erişkinlerin eğitimi Erişkinlerin eğitimi Çocukların korunması Çocukların korunması Düzenleyici kurum-birimlerin haberdar edilmesi Düzenleyici kurum-birimlerin haberdar edilmesi Psikiyatriye yönlendirme Psikiyatriye yönlendirme

7 Yangın dumanı –Karbonmonoksit –Siyanid –Hidrojen sülfid –Nitrojen dioksid –Fosgen –Diğerleri Asit – alkali buharları Hidrokarbonlar Pestisidler –Herbisidler –İnsektisidler –Rodentisidler Kargaşa kontrol ajanları

8 Asit – alkali buharları

9 Asit – alkali maddelere örnekler Hidroklorik asit, Hidroklorik asit, Sülfürik asit, Sülfürik asit, Nitrik asit, Nitrik asit, Hidroflorik asit, Hidroflorik asit, Sodyum hidroksit, Sodyum hidroksit, Potasyum hidroksit, Potasyum hidroksit, Amonyum, Amonyum, Lityum, Lityum, Kalsiyum hidroksitler, Kalsiyum hidroksitler, Sodyum hipoklorit, Sodyum hipoklorit, Potasyum permanganat örnek verilebilir. Potasyum permanganat örnek verilebilir.

10 Asit – alkali maddelere örnekler Yüzey temizleyiciler Yüzey temizleyiciler –Fayans temizleyiciler –Tuvalet temizleyiciler –Yüzme havuzu temizleyicileri Leke – boya çıkartıcılar Leke – boya çıkartıcılar Batarya – pil kimyasalları Batarya – pil kimyasalları

11 Asit – alkali buharları Klor Klor Nitrik asit Nitrik asit Hidroklorik asit Hidroklorik asit Amonyak Amonyak Sodyum hipoklorit Sodyum hipoklorit

12 Klor - kloramin Asit ve alkalilerin karıştırılması sonucu Asit ve alkalilerin karıştırılması sonucu –Amonyak ile hipoklorit –Sülfürik asit ile hipoklorit Endüstiyel kullanım sırasında Endüstiyel kullanım sırasında Kazalarda, sızıntılarda (Urfa – Suruç) Kazalarda, sızıntılarda (Urfa – Suruç)

13 Asit – alkali buharları - Etkileri - Tüm havayolu etkilenebilir. Tüm havayolu etkilenebilir. Önemli olan; Önemli olan; –Yoğunluk, –Maruziyet süresidir.

14 Asit – alkali buharları - Belirti ve bulguları - Öksürük Öksürük Göğüste – farinkste yanma hissi Göğüste – farinkste yanma hissi Laringeal ödem – tıkanıklık Laringeal ödem – tıkanıklık Dispne Dispne Göğüs ağrısı Göğüs ağrısı Hemoptizi Hemoptizi Bronkospazm Bronkospazm Akciğer ödemi Akciğer ödemi Akciğerde epitel dökülmesi ve konsolidasyon Akciğerde epitel dökülmesi ve konsolidasyon

15 Asit – alkali buharları - Belirti ve bulguları - Akciğer belirti – bulguları, saatler sonra ortaya çıkabilir

16 Asit – alkali buharları - Tanı - Kesin tanı yöntemi yoktur. Kesin tanı yöntemi yoktur. Anamnez önemli yer tutar. Anamnez önemli yer tutar. Diğer kimyasallardaki gibi özgün koku olmayabilir. Diğer kimyasallardaki gibi özgün koku olmayabilir.

17 Asit – alkali buharları - Tedavi - Destekleyici tedavi uygulanır. Destekleyici tedavi uygulanır. Yumuşatıcılar Yumuşatıcılar Bronkodilatör Bronkodilatör Nemlendirilmiş oksijen Nemlendirilmiş oksijen

18 Hidrokarbonlar (uçucular) Petrol ürünleri Petrol ürünleri Halojenli hidrokarbonlar Halojenli hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonlar

19 Hidrokarbonlar Genel özellikleri Genel özellikleri –Düşük dozda MSS uyarıcıdırlar –Yüksek dozda MSS baskılayıcıdırlar –Akciğerleri tahriş ederler –Sindirim sistemini tahriş ederler

20 Petrol ürünleri - örnekleri - Petrol Petrol Petrol etheri Petrol etheri Nafta Nafta Kerosen Kerosen Benzin Benzin Motor yağları Motor yağları Katranlar Katranlar Turpentin Turpentin

21 Petrol ürünleri - örnekleri - Çakmak gazları, Çakmak gazları, Fener gazları – yağları Fener gazları – yağları Boya incelticiler Boya incelticiler Çözücüler Çözücüler Leke çıkarıcılar Leke çıkarıcılar Kayganlaştırıcı yağ ve jeller Kayganlaştırıcı yağ ve jeller

22 Petrol ürünleri - belirti ve bulgular - Öfori Öfori Bulantı Bulantı Kusma Kusma Ataksi Ataksi Heyecan Heyecan Bilinç kaybı Bilinç kaybı Koma Koma Nöbetler Nöbetler Özgün koku Özgün koku Nistagmus Nistagmus Aritmi Aritmi Solunum baskılanması Solunum baskılanması Beyin ödemi Beyin ödemi Akciğer ödemi Akciğer ödemi

23 Halojenli hidrokarbonlar - örnekleri - Karbon tetraklorür Karbon tetraklorür Etil klorür Etil klorür Kloroform Kloroform Trikloroetilen Trikloroetilen Metilen klorid Metilen klorid

24 Halojenli hidrokarbonlar - belirti ve bulguları - MSS baskılanması MSS baskılanması Başağrısı Başağrısı Bulantı Bulantı Kusma Kusma Karaciğer işlev bozukluğu Karaciğer işlev bozukluğu Böbrek işlev bozukluğu Böbrek işlev bozukluğu Koma Koma Ani ölüm Ani ölüm

25 Aromatik hidrokarbonlar - örnekleri - Toluen Toluen Benzen Benzen Ksilen Ksilen Çözücüler Çözücüler Boyalar Boyalar Tutkallar Tutkallar Cilalar Cilalar Boya çıkarıcılar Boya çıkarıcılar Benzin Benzin

26 Aromatik hidrokarbonlar - belirti ve bulgular - Öfori Öfori Sersemlik Sersemlik Halsizlik Halsizlik Başağrısı Başağrısı Bulanık görme Bulanık görme Titreme Titreme Ataksi Ataksi Konfüzyon Konfüzyon Eksitasyon Eksitasyon Nöbet Nöbet Solunum baskılanması Solunum baskılanması Koma Koma

27 Hidrokarbonlar - Tanı - Kesin tanı yöntemi zordur. Kesin tanı yöntemi zordur. Anamnez önemli yer tutar. Anamnez önemli yer tutar. Özgün kokuları olabilir. Özgün kokuları olabilir.

28 Hidrokarbonlar - Tedavi - Destek tedavisi Destek tedavisi –Yeterli ventilasyon –Sıvı desteği –Elektrolit anormalliklerinin düzeltilmesi Nöbetler için diazepam Nöbetler için diazepam Aritmi tedavisi (epinefrin k.e.) Aritmi tedavisi (epinefrin k.e.) Böbrek yetmezliğine dikkat Böbrek yetmezliğine dikkat Metilen klorid - CO Metilen klorid - CO

29 Pestisidler Herbisidler Herbisidler İnsektisidler İnsektisidler Rodentisidler Rodentisidler

30 Herbisidler Klorofenoksiler KlorofenoksilerDioksinlerFuranlar Bipridiller BipridillerParakuatDikuat Üre içerenler Üre içerenler

31 Klorofenoksiler Dioxin Dioxin Furan Furan 2,4-diklorofenoksiasetik asid (2,4-D) 2,4-diklorofenoksiasetik asid (2,4-D) 4-kloro-2metilfenoksiasetik asid MCPA 4-kloro-2metilfenoksiasetik asid MCPA 2,4,5-triklorofenoksi asetik asid (2,4,5-T) 2,4,5-triklorofenoksi asetik asid (2,4,5-T) 2,3,7,8-tetraklorodibenoz-p-dioxin (TCDD) 2,3,7,8-tetraklorodibenoz-p-dioxin (TCDD)

32 Bipiridiller Parakuat Parakuat Dikuat Dikuat

33 Parakuat İnhalasyonla alınmasa bile akciğerde birikir. İnhalasyonla alınmasa bile akciğerde birikir. Reaktif oksijen türlerine dönüştürülür. Reaktif oksijen türlerine dönüştürülür. Böbrek ve karaciğere de hasar verir. Böbrek ve karaciğere de hasar verir. Zehirlenmeleri gerçek bir acil durumdur. Zehirlenmeleri gerçek bir acil durumdur.

34 Parakuat -tedavi- Oksijen tedavisi kontrendikedir. Terapotik hipoksi hedeflenir

35 İnsektisidler Organofosforlar Organofosforlar Karbamatlar Karbamatlar Klorlu hidrokarbonlar Klorlu hidrokarbonlar

36 Organofosfor zehirlenmeleri Diazinon Diazinon Orten Orten Malatiyon Malatiyon Paratiyon Paratiyon Klorprifos Klorprifos Tabun Tabun Sarin Sarin Soman Soman VX VX

37 Organofosfor zehirlenmeleri Kolinerjik bulgular Kolinerjik bulgular –Hipersalivasyon –Hipersekresyon Özellikle önemli, tedaviyi yönlendirir.

38 Organofosfor zehirlenmeleri -tedavi- Arındırma çok önemli Arındırma çok önemli Destek tedavisi önemli Destek tedavisi önemli Antidot uygulanmalı Antidot uygulanmalı –Atropin –Pralidoksim –Diazepam

39 Klorlu hidrokarbonlar Diklordifeniltrikloroetan (DDT) Diklordifeniltrikloroetan (DDT) Destek tedavisi Destek tedavisi Atropin – epinefrinden sakınmalı Atropin – epinefrinden sakınmalı Hipertermi görülebilir Hipertermi görülebilir Cilde yağlı maddeler sürülmemeli Cilde yağlı maddeler sürülmemeli

40 Rodentisidler Çok zehirliler Çok zehirliler –SMFA sodyum monofloroasetat –MNFA N-metil-N-(1-naftil floroasetamid) –Floroasetamid (bileşik 1081) –Striknin –Talyum sülfat –Çinko fosfid –Elemental fosfor –Arsenik –ANTU (alfa-naftil-tiyoüre) –Kolekalsiferol Az zehirliler Az zehirliler –warfarin

41 Özel durumlar Polimer dumanı ateşi Polimer dumanı ateşi Metal dumanı ateşi Metal dumanı ateşi Silo doldurucusu hastalığı Silo doldurucusu hastalığı

42 Kargaşa kontrol ajanları Göz yaşartıcı ajanlar Göz yaşartıcı ajanlar –CS –OC –CN –CNC –CNS –CNB –BBC –CR Kusturucu ajanlar Kusturucu ajanlar

43 Göz yaşartıcılar İstenmeyen etkileri vardır. İstenmeyen etkileri vardır. –Yanık, –Ciltte duyarlanma, –Korneal hasar, –Akciğer ödemi gelişebilir.

44 Göz yaşartıcılar Doğrudan cilde temas, Doğrudan cilde temas, Doğrudan göze temas, Doğrudan göze temas, Kapalı yerde maruziyet, Kapalı yerde maruziyet, Uzun süren maruziyet tehlikeli ! Uzun süren maruziyet tehlikeli ! Önceden akciğer hastalığı olanlar bronkospazm açısından risklidir. Önceden akciğer hastalığı olanlar bronkospazm açısından risklidir.

45 Teşekkürler Teşekkürler


"İnhalasyonel zehirlenmeler Dr Hamit Işıkalp Pratisyen Hekim Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları